Opiskelijaprojekti Makua Foods: Kuvallinen viestintä somekanavissa

Tämän myötä heräsi kiinnostus markkinointiin

"Uusien ideoiden esiin tuominen ja kuvankäsittelytaidot tuntuvat olevan tarpeen monella alalla. Luova työ ei kuitenkaan olekaan ihan helppoa."

Opiskelijat Jere Ketola ja Riku Saksala tekivät projektiopinnoissaan luovaa suunnittelua elintarvikeyhtiö MakuaFoodsille. Yritys kaipasi some-kanaviinsa tuoretta näkökulmaa kuvalliseen viestintään. 

”Tehtävämme oli tuottaa kuvamateriaalia MakuaFoodsin some-kanaviin, erityisesti Facebookiin ja Youtubeen. Tavoitteena oli saada uudet tuotteet kuluttajien tietoisuuteen. Kuvilla vedottiin erityisesti 25-vuotiaisiin someaktiiveihin”, kertovat Riku ja Jere.

Kuvaideoita haettiin ajankohtaisista ilmiöistä: kampanja-ajalle sattui mm. Movember sekä Halloween, joiden teemoja hyödynnettiin kuvauksissa. Jere ja Riku tuottivat sekä video- että kuvamateriaalia.

Rikulla ja Jerellä ei ennestään ollut kokemusta digitaalisesta markkinoinnista tai kuvatuotannosta.

 ”Itselläni heräsi tämän myötä kiinnostus markkinointiin. Myös ideointi sekä videoeditointi tuntuivat mukavilta jutuilta”, kertoo Jere.

”Uusien ideoiden esiin tuominen ja kuvankäsittelytaidot tuntuvat olevan tarpeen monella alalla. Luova työ ei kuitenkaan olekaan ihan helppoa”, havaitsi Riku. 

Tradenomi Tutustu opintojen rakenteeseen Lue lisää
Takaisin