jamk.fi
[Error: Unable to find the property named 'TopContentArea'.]

Liiketalouden tutkinto-ohjelmassa voit ensimmäisen vuoden jälkeen suuntautua kärkiopintoihin. Voit valita seitsemästä kärkikokonaisuudesta tai valita vapaasti itsellesi sopivia opintojaksoja opintotarjonnastamme. Kärkiopinnot koostuvat opintojaksoista (20-40 op), harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Brändin rakentajaksi?

Brändin rakentaminen on strategisesti yhä tärkeämpää ja se on aina koko organisaation asia. Yhä useammassa työtehtävässä tarvitaan brändin rakentamisen taitoja ja yritykset tarjoavat uusia tehtävänimikkeitä siihen liittyen. Tutustu brändiosaajan kärjessä yritysten kanssa yhdessä siihen, kuinka toimialan tulevaisuutta luodaan ja mitä haasteita hyvän brändin rakentamiseen sisältyy!

Syvälle brändin ytimeen

Brändi rakentuu asiakkaiden mielissä, joten syvällinen asiakasymmärrys on brändipääoman rakentumisen ydin. Brändiä tulee rakentaa ja johtaa tähän ymmärrykseen perustuen erottautuen rohkeasti kilpailusta. Yritysmaailma tarjoaa runsaasti muiden mielenkiintoisten brändin rakentamiseen ja johtamiseen liittyvien työurien ohella uusia, mielenkiintoisia tehtäviä erityisesti asiakasymmärryksen hallintaan ja digitaaliseen markkinointiin liittyen.

Brändiosaajan kärjessä opiskelija tutustuu brändin strategiseen suunnitteluun, kehittämiseen ja johtamiseen tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Opintojen myötä opiskelijat toteuttavat aitoja yritysten kehittämisprojekteja päässen näin syvälle valitun brändin ytimeen. Harjoittelussa ja opinnäytetyössä jatketaan mahdollisuuksien mukaan projektien kautta tutuksi tulleen brändin kehittämistä. 

Brändin strategista suunnittelua, markkinointiviestintää ja brändin johtamista

Lukujärjestyksestäsi löytyy opintojaksoja liittyen brändin

  • strategiseen suunnitteluun (asiakasymmärrys, brändistrategiat)
  • markkinointiviestintään ja digitaaliseen markkinointiin
  • brändin ja markkinoinnin johtamiseen.

Saat valmiuksia toimia useissa erilaisissa markkinoinnin tehtävissä. Valmistuneet voivat työllistyä esimerkiksi markkinointijohtajaksi, -päälliköksi, -suunnittelijaksi tai -assistentiksi, tuote- tai tuoteryhmäpäälliköksi, markkinointitutkijaksi, yhteyspäälliköksi tai digitaalisen markkinoinnin asiantuntija- ja johtotehtäviin. 

Brändikärjen opiskelijat järjestävät Brandit -seminaarin 26.4.  Katso Brandit -ohjelma ja ilmoittaudu 

Brändiopiskelijat yhteistyössä Makua Foodsin kanssa

JAMKin liiketalouden brändikärjen tradenomiopiskelijat pääsevät oppimaan brändin rakennukseen ja markkinointiin liittyviä asioita yhteistyössä Makua Foodsin kanssa.

”Meillä on tavoitteena saada opiskelijayhteistyöstä luovia ideoita vaikkapa uusien tuotteiden, pakkausuudistusten ja markkinoinnin merkeissä, mutta myös hankkia uutta tutkimustietoa. Opiskelijat ovat tehneet mm. brändianalyysia ja kilpailuanalyysia”, kertoo Makua Foods Oy:n Brand Manager Inkeri Pihlajisto.

"Minua innostaa opiskelijoiden virkistävän erilainen tapa katsoa tuotteita ja brändiä ja oikeastaan koko kaupan alaa", jatkaa Pihlajisto.

Voit katsoa videon myös täältä »

Opiskelijaprojekti Makua Foods: Kuvallinen viestintä somekanavissa

"Uusien ideoiden esiin tuominen ja kuvankäsittelytaidot tuntuvat olevan tarpeen monella alalla. Luova työ ei kuitenkaan olekaan ihan helppoa."

Lue lisää

Lisätietoja

Välimäki Nina

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358400650781