jamk.fi

Liiketalouden tutkinto-ohjelmassa voit ensimmäisen vuoden jälkeen suuntautua kärkiopintoihin. Voit valita seitsemästä kärkikokonaisuudesta tai valita vapaasti itsellesi sopivia opintojaksoja opintotarjonnastamme. Kärkiopinnot koostuvat opintojaksoista (20-40 op), harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Brändin rakentajaksi?

Brändin rakentaminen on strategisesti yhä tärkeämpää ja se on aina koko organisaation asia. Yhä useammassa työtehtävässä tarvitaan brändin rakentamisen taitoja ja yritykset tarjoavat uusia tehtävänimikkeitä siihen liittyen. Tutustu brändiosaajan kärjessä yritysten kanssa yhdessä siihen, kuinka toimialan tulevaisuutta luodaan ja mitä haasteita hyvän brändin rakentamiseen sisältyy!

Syvälle brändin ytimeen

Brändi rakentuu asiakkaiden mielissä, joten syvällinen asiakasymmärrys on brändipääoman rakentumisen ydin. Brändiä tulee rakentaa ja johtaa tähän ymmärrykseen perustuen erottautuen rohkeasti kilpailusta. Yritysmaailma tarjoaa runsaasti muiden mielenkiintoisten brändin rakentamiseen ja johtamiseen liittyvien työurien ohella uusia, mielenkiintoisia tehtäviä erityisesti asiakasymmärryksen hallintaan ja digitaaliseen markkinointiin liittyen.

Brändiosaajan kärjessä opiskelija tutustuu brändin strategiseen suunnitteluun, kehittämiseen ja johtamiseen tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Opintojen myötä opiskelijat toteuttavat aitoja yritysten kehittämisprojekteja päässen näin syvälle valitun brändin ytimeen. Harjoittelussa ja opinnäytetyössä jatketaan mahdollisuuksien mukaan projektien kautta tutuksi tulleen brändin kehittämistä. 

Brändin strategista suunnittelua, markkinointiviestintää ja brändin johtamista

Lukujärjestyksestäsi löytyy opintojaksoja liittyen brändin

  • strategiseen suunnitteluun (asiakasymmärrys, brändistrategiat)
  • markkinointiviestintään ja digitaaliseen markkinointiin
  • brändin ja markkinoinnin johtamiseen.

Saat valmiuksia toimia useissa erilaisissa markkinoinnin tehtävissä. Valmistuneet voivat työllistyä esimerkiksi markkinointijohtajaksi, -päälliköksi, -suunnittelijaksi tai -assistentiksi, tuote- tai tuoteryhmäpäälliköksi, markkinointitutkijaksi, yhteyspäälliköksi tai digitaalisen markkinoinnin asiantuntija- ja johtotehtäviin.  

Pisla Oy on brändikärjen mentoriyritys vuonna 2018

Pisla Oy, myyntijohtaja Jarkko Kaartinen

Olemme lähteneet kehittämään JAMKin brändikärjen kanssa yhteistyötä. Toiminta käynnistyy hyvin vapain käsin ja hienoa on se, että pääsemme katsomaan asioita uusista ja tuoreista näkökulmista, kuinka voisimme kehittää strategiaa ja lähestyä  kuluttajamarkkinoita. Yhteistyö tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia työelämään opinnäytetöiden, työharjoittelujen ja jopa mahdollisesti työpaikkojen muodossa.

Voit katsoa videon myös täältä »

Brändiosaajan opinnot JAMKissa

Brändikärjen opiskelija Emilia Vanhatapion ura johti Aava&Bang Oy:n Content Manageriksi. Emilia kertoo videolla opiskelustaan brändikärjessä ja kuinka se on tukenut hänen uraponnistelujaan sekä kehittymistään myös oman yrityksen kohdalla.

Voit katsoa videon myös täältä »

Tutustu uusimpiin blogikirjoituksiin!

JAMKin tradenomi-opiskelijat julkaisevat eri aihealueittain blogi-kirjoituksia, käyhän lukemassa! Blogin kaikki kirjoitukset löydät tästä linkistä!

Mitä hyötyä on brändistä? 3 näkökulmaa brändin merkityksestä
7.4.2019 15:26

Mitä hyötyä on brändistä? 3 näkökulmaa brändin merkityksestä

Brändi voi olla yritys, tuote, henkilö, kohde, tapahtuma, kaupunki – you name it! Brändi heijastuu kaikkeen ja se on aina läsnä. Tästä syyst...
Brändikärjen yritysvierailureissu Helsingissä
11.3.2019 11:59

Brändikärjen yritysvierailureissu Helsingissä

Brändikärjen kevätlukukausi lähti vauhdikkaasti käyntiin, kun kahdeksan hengen tiimimme otti suunnakseen Helsingin yritysvierailureissun mer...
Esittelyssä Brändikärki 2018-2019
12.2.2019 12:17

Esittelyssä Brändikärki 2018-2019

Lukuvuoden 2018-2019 brändiosaajan kärki, eli tuttavallisemmin brändikärki, koostuu kahdeksasta huipputyypistä. Me olemme päässeet tutustuma...
Näytä lisää

Lisätietoja

Välimäki Nina

Välimäki Nina

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358400650781