Liiketalouden tutkinto-ohjelmassa voit ensimmäisen vuoden jälkeen suuntautua kärkiopintoihin. Voit valita seitsemästä kärkikokonaisuudesta tai valita vapaasti itsellesi sopivia opintojaksoja opintotarjonnastamme. Kärkiopinnot koostuvat opintojaksoista (20-40 op), harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

 

Markkinoinnin osaaja

Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija oppii, miten markkinoinnin avulla parannetaan organisaation tulosta. Lisäksi opiskelija oppii markkinoinnin keskeiset teoreettiset käsitteet ja menetelmät. Opintojen kautta opiskelija ymmärtää asiakasymmärryksen, myynnin, markkinointiviestinnän, markkinoinnin digitalisaation, palvelumuotoilun ja brändin rakentamisen merkityksen yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Opiskelija voi painottaa opintojaan digitaaliseen markkinointiin tai myyntiin ja asiakkuuksien johtamiseen. Suuntautumisvaihtoehto antaa opiskelijalle valmiudet työskennellä erilaisissa markkinoinnin tehtävissä.

Myynnin opinnot koostuvat myynnin, asiakkuuksien, asiakaspalvelun ja myynnin johtamisen osa-alueista ja kattavat myynnin sekä B-to-B että B-to-C –markkinoilla.

Opiskelijoille laaditaan markkinoinnin opintoihin painottuva henkilökohtainen opintosuunnitelma(HOPS). Kaikki kuitenkin suorittavat yhteiset pakolliset opinnot.

Pakolliset opinnot 24 op

 • myyntityön osaaminen 5op
 • myynnin johtaminen 5op
 • asiakaskokemusjohtaminen 4op
 • myynnin osaajaksi 10 op

Myynnin osaajaksi -opintojaksolla suoritetaan käytännönläheisesti erilaisia myyntiin ja markkinointiin liittyviä projekteja ja treenataan B2B-myyntitapaamista myyntivalmennuksen avulla. Opintojaksolla tutustutaan myös eri yritysten tapoihin toteuttaa myyntiä yritysvierailuiden muodossa.

Valinnaiset opinnot

Pakollisten opintojaksojen lisäksi tulee valita muitakin markkinoinnin opintoja. Suositeltavia ovat 

 • tuotteistaminen
 • verkkokauppa
 • markkinointiviestintä
 • markkinoinnin juridiikka
 • Digital Marketing
 • kieliopinnot (esim. Kundservice på svenska ja Business English)
 • esimiestyön vuorovaikutustaidot.

Lisäksi opiskelijoiden on mahdollista saada hyväksyttyä projektiopintoina esimerkiksi ulkopuolisia koulutuksia ja erilaisia kärjen puitteissa tehtyjä yritysvierailuja. 

Harjoittelu ja opinnäytetyö

Myynnin opiskelijat suorittavat harjoittelunsa (30 op) myynnin ja markkinoinnin tehtävissä. Opinnäytetyö pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan myynnin ja markkinoinnin alueelta. 

Yhteistyöyrityksinä ovat toimineet mm. Nordea, Keski-Suomen Osuuspankki, Keskisuomalainen, Canon, Jyväskylä Energia, Erätukku ja Stadium.

Myynnin osaajille Value Selling -kilpailu

Myynnin opiskelijat saavat osallistua Value Selling -myyntikilpailuun, josta kolme parasta pääsee valtakunnalliseen Best Seller -kisaan. Lue lisää kisasta!

Voit tutustua myös myynnin kärjen blogiin täältä!

Könönen Päivi

Könönen Päivi

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358503810488
Tradenomi Tutustu opintojen rakenteeseen Lue lisää