jamk.fi

Liiketalouden tutkinto-ohjelmassa voit ensimmäisen vuoden jälkeen suuntautua kärkiopintoihin. Voit valita seitsemästä kärkikokonaisuudesta tai valita vapaasti itsellesi sopivia opintojaksoja opintotarjonnastamme. Kärkiopinnot koostuvat opintojaksoista (20-40 op), harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Myynnin osaaja

Myynnin osaajan opinnot koostuvat myynnin, asiakkuuksien, asiakaspalvelun ja myynnin johtamisen osa-alueista ja kattavat myynnin sekä B-to-B että B-to-C –markkinoilla.

Opiskelijoille laaditaan markkinoinnin opintoihin painottuva henkilökohtainen opintosuunnitelma(HOPS). Kaikki kuitenkin suorittavat yhteiset pakolliset opinnot.

Pakolliset opinnot 24 op

 • myyntityön osaaminen 5op
 • myynnin johtaminen 5op
 • asiakaskokemusjohtaminen 4op
 • myynnin osaajaksi 10 op

Myynnin osaajaksi -opintojakso toteutetaan osin opiskelijoiden omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Vuonna 2016 opiskelijat valitsivat mm: myyntipsykologian, sähköisen markkinoinnin, messutyöskentelyn ja asiakaskontaktoinnin. 

Valinnaiset opinnot

Pakollisten opintojaksojen lisäksi tulee valita muitakin markkinoinnin opintoja. Suositeltavia ovat 

 • tuotteistaminen
 • verkkokauppa
 • markkinointiviestintä
 • markkinoinnin juridiikka
 • Digital Marketing
 • kieliopinnot (esim. Kundservice på svenska ja Business English)
 • esimiestyön vuorovaikutustaidot.

Lisäksi opiskelijoiden on mahdollista saada hyväksyttyä projektiopintoina esimerkiksi ulkopuolisia koulutuksia ja erilaisia kärjen puitteissa tehtyjä yritysvierailuja. 

Syksyllä 2016 opiskelijat osallistuivat Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten, MMA:n järjestämään koulutustapahtumaan Turussa. Lue myyntikärjen blogikirjoituksia

Nordea-polku

Finanssialan myynnistä kiinnostuneet voivat hakea Nordea-polkuun. Nordea-polun tavoitteena on kehittää tradenomeja, joilla on asiantuntijavalmiudet myynnin ammattitaitoa vaativiin tehtäviin finanssialalla. Pääpaino on pankkialan sijoitusmyynnissä. Koulutus tapahtuu yhdessä Nordean kanssa.

Opintojen painopistealueita ovat myynnin kokonaisosaaminen ja pankki- ja sijoitustoiminnan osaaminen.

Nordean tavoitteena on rekrytoida motivoituneita ja ammattitaitoisia alan osaajia 2-4 vuosittain.

Harjoittelu ja opinnäytetyö

Myynnin opiskelijat suorittavat harjoittelunsa (30 op) myynnin ja markkinoinnin tehtävissä. Opinnäytetyö pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan myynnin ja markkinoinnin alueelta. 

Yhteistyöyrityksinä ovat toimineet mm. Nordea, Keski-Suomen Osuuspankki, Keskisuomalainen, Canon, Jyväskylä Energia, Erätukku ja Stadium.

Myynnin osaajille Value Selling -kilpailu

Myynnin opiskelijat saavat osallistua Value Selling -myyntikilpailuun, josta kaksi parasta pääsee valtakunnalliseen Best Seller -kisaan. Value Selling -myyntikilpailu pidetään 30.3.2017. 

Siirry kilpailun sivulle

Könönen Päivi

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358 50 381 0488