Liiketalouden YAMK-opinnot verkossa

Heinosen sisarukset tukevat toisiaan liiketalouden YAMK-opinnoissa

Joonas ja Essi Heinonen

"Itsensä kehittäminen ja esimiestyö ovat olleet meillä suurin syy opintojen aloittamiseen. Verkossa toteuttavat opinnot vaativat meiltä opiskelijoilta motivaation lisäksi runsaasti oman ajankäytön hallintaa. "

Äänekoskelta kotoisin olevat Essi ja Joonas Heinonen ovat innostava sisaruspari: he opiskelevat molemmat töiden ohessa liiketalouden maisteriopintoja. 

Essi aloitti organisaation ja johtamisen YAMK-opintonsa vuotta aiemmin, syksyllä 2018 ja Joonas tänä syksynä. Molemmilla on myös liiketalouden amk-tutkinto JAMKilta. Essi työskentelee muodin vähittäiskaupan alalla aluepäällikkönä ja Joonas finanssialalla konttorinjohtajana Muuramessa.

Aikuiskoulutustuki mahdollistaa opintovapaan

Essi on työskennellyt muoti- ja vaatealalla jo yli 10 vuotta. Hän halusi kehittää itseään esimiestyössä ja strategisessa ajattelussa. Alussa hän teki YAMK-opintojaan täysin työn ohessa, mutta aluepäällikön työ pitää sisällään niin paljon matkustelua ja pitkiä päiviä, että välillä hetkiä opiskelulle oli aika vaikeaa löytää. Niinpä Essi teki päätöksen jäädä opintovapaalle aikuiskoulutustuen avulla ja panostaa opintoihin reilun vuoden ajaksi kunnolla. Nyt hän pystyy keskittymään opintoihin ihan eri tavalla ja opinnäytetyökin on jo aloitettu.

Muoti- ja vaatealalla on tällä hetkellä käynnissä suuri murros: lisääntynyt tietoisuus ilmastonmuutoksesta vaikuttaa ihmisten ostokäyttäytymiseen ja ihmisten suhtautumiseen pikamuotia kohtaan. Kaupan siirtyessä kivijalkakaupoista nettikauppoihin on muodin vähittäiskauppa muutoksessa. Kestävän kehityksen vaatimukset mm. muuttavat alan toimintatapoja ja tuotannossa huomio siirtyy entistä enemmän huomion ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin.

Essi ei pidäkään mahdottomana, että hän saattaisi jossain vaiheessa työuraa vaihtaa jopa alaa. Häntä kiinnostaa mahdollisesti jatkossakin työskentely esimiestehtävissä, mutta hän on avoin myös uusille työtehtäville, esimerkiksi myynnin- ja myynninjohtamisen tai kouluttamisen saralla.

Työnantaja suhtautuu myönteisesti itsensä kehittämiseen

Joonas aloitti uransa Osuuspankissa jo amk-opintojen aikana. Hän tiesi jo varhain tradenomiopintojensa alussa, että finanssiala on se, joka kiinnostaa. Joonas teki työharjoittelunsa Petäjäveden Osuuspankissa, josta hän jäi suoraan työelämään samalle työnantajalle. Hän viimeisteli alemman tutkinnon opinnot ja lopputyön töiden ohessa.

Syksyllä 2018 hänet valittiin vt. konttorijohtajaksi Petäjäveden Osuuspankin Muuramen konttoriin. Hän hoitaa työssään mm. rahoituksiin liittyviä työtehtäviä kuten asunto- ja yrityslainoja. Digitaalisuuden myötä pankkiasiatkin hoidetaan nykyisin pääosin sähköisiä kanavia pitkin, mikä on muuttanut toimialan työtehtäviä merkittävästi. Pankissa käydään yhä harvemmin, kun asuntokaupatkin on mahdollista hoitaa omalta kotisohvalta käsin.

Joonas päätti myös, että heti kun hänelle tulee YAMK-opintoihin tuolloin vaadittu 3 vuoden työkokemus täyteen, hän hakee jatko-opintoihin (nykyään työkokemusta vaaditaan vain 2 vuotta). Työnantaja onkin ollut joustava ja tukee Joonaksen opintoja hyvin. Hän on voinut välillä ottaa töistä vapaata sekä pitänyt lähiopintopäiviä. Opiskelua pystyy tekemään kuitenkin lähinnä vain iltaisin ja viikonloppuisin, joten Joonas on ottanut rajallisen määrän kursseja, ehtiäkseen tehdä ne kunnolla. Hänkin harkitsee siskonsa tavoin opintovapaan ottamista, silloin opinnot saa tehtyä nopeammin valmiiksi.

Aikuisopiskelijalla on kunnianhimoa

Molemmat myöntävät, että maisterin opintoja tulee tehtyä aika eri intensiteetillä ja kunnianhimolla kuin aikoinaan ensimmäistä tutkintoa. Tässä vaiheessa elämää sitä tietää paremmin jo omat vahvuudet, mutta myös ne kehittämisen kohteet.

Talouden ohjaus ja organisaation käyttäytyminen sekä uusiutuva johtajuus ovat esimerkkejä koulutuksen sisällöistä. Vaikka opinnot suoritetaankin kokonaan verkossa, ei opiskelu ole täysin yksin puurtamista. Samaan aikaan opiskelevien kanssa on mm. Whatsapp –ryhmä, jossa jaetaan kokemuksia sekä tsempataan muita. Vertaistuki on opiskelussa todella tärkeää ja muiden tekemistä töistä oppii myös paljon. Ryhmätöiden kautta on löytynyt opiskelijakavereita, joiden kanssa mielellään hakeutuu muillakin kursseilla tekemään yhteistyötä.

"Opiskelijalle annetaan hyvät työkalut, loppu on itsestä kiinni"

Essi ja Joonas sanovat, että verkossa tapahtuva opetus vaatii opiskelijalta paljon itseohjautuvuutta ja halua oppia uutta. JAMK tarjoaa oppimiseen työkaluja, sisältöjä ja tehtäviä, mutta oppimisen tulos on lopulta itsestä kiinni. Alussa eri tietojärjestelmien määrä voi vähän hirvittää, mutta opettajat auttavat niiden käytössä. Tärkeää on, että ohjeet ovat selkeät ja helposti saatavilla. Verkko-opinnot mahdollistavat parhaimmillaan sen, että opiskelijat voivat suorittaa opintoja täysin omaan tahtiin. Opiskelutehtäviä puolestaan voi soveltaa suoraan työelämän käytäntöön, eli tehdä vaikka omalle työnantajalle mielenkiintoisia ja tarpeellisia töitä.

Niin, liekö into opiskeluun tullut molemmille verenperintönä? Essin ja Joonaksen isä, Kari Heinonen, on nimittäin paitsi toiminut pitkään Jyväskylässä pankinjohtajana, myös opiskellut pitkän linjan kautta JAMKissa: ensin liiketalouden AMK-tutkinnon ja sitten kuulemma ihan ensimmäisten joukossa YAMK-tutkinnon. Tämä juttu olisi siis voinut olla kahden Heinosen sukupolven opiskelijatarina.

Juttu ja kuva: Virpi Heikkinen

Tradenomi (ylempi AMK) Tutustu 90 op laajuiseen Organisaation ja talouden johtaminen -tutkinto-ohjelmaan Lue lisää
Takaisin