Suuntaa opintojasi varhaisiän musiikkikasvatukseen

Varhaisiän musiikkikasvatuksen opinnoissa (VaMuKa) kehität taidekasvatuksessa tarvittavia luovia ja ilmaisullisia taitojasi musiikillisten taitojen lisäksi. Opinnot painottuvat 0-8-vuotiaiden lasten musiikkikasvatukseen.

Opintoihin kuuluu kattava opetusharjoittelu eri-ikäisten lasten ryhmissä. Harjoittelun aikana pääset kokeilemaan ja harjoittamaan omia musiikkipedagogisia kykyjäsi. Käytännön työtä pääset seuraamaan ja tekemään mm. JAMKin Muskaristudiossa.

VaMuKassa yhdistellään eri taideaineita erilaisissa projekteissa. Projektit voivat olla esim. lastenkonsertteja ja teatteri- tai musikaaliesityksiä. Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan tavoitteellista ja pitkäjänteistä musiikkikasvatustyötä.

Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi musiikkioppilaitoksissa, yksityisissä musiikkileikkikouluissa, kansalais- ja työväenopistoissa tai päiväkodeissa tuntiopettajana.

Tutustu opintojen sisältöön.