Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -tutkinto antaa sinulle valmiuksia musiikkialan vaativiin opetus-, johtamis- ja kehittämistehtäviin. Tutkinnon myötä saat hakukelpoisuuden töihin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Haasta itsesi ja tule syventämään asiantuntijuuttasi Suomen vetovoimaisimpaan musiikkipedagogi (ylempi AMK) -tutkinto-ohjelmaan!

Opintojen aihealueet

Asiantuntijan ydinosaaminen-osaamiskokonaisuuden keskiössä on uusiutuva pedagogiikka, jonka teemat ovat ajankohtaisia musiikkikasvatuksen kysymyksiä.

Uusiutuvan pedagogiikan keskeisiä teemoja ovat toiminnallinen ryhmäpedagogiikka, musiikkikasvatusteknologia sekä oppimisen pelillistäminen. Toiminnallisen ryhmäpedagogiikan opinnoissa perehdytään esimerkiksi improvisaation ja yhteismusisoinnin kautta innostavaan, kokeilevaan ja rajat ylittävään pedagogiikkaan. Musiikkikasvatusteknologian opinnoissa syvennytään mm. mobiili- ja verkko-oppimisteknologioiden hyödyntämiseen. Oppimisen pelillistämisen opinnoissa puolestaan tarkastellaan musiikin oppimisen pelillistämisen ja leikillistämisen mahdollisuuksia.

Kaikille ylemmille AMK-tutkinnoille yhteiset Master-osaamisen opinnot vahvistavat keskeisten soveltavan tutkimuksen ja työelämän kehittämismenetelmien hallintaa sekä yleistä johtamisosaamista. Opiskelija hankkii lisäksi valmiuksia työelämän edellyttämään jatkuvaan oppimiseen sekä omaan ammattialaansa liittyvän osaamisen syventämiseen ja ajantasaistamiseen.

Tutustu Open Online Music Campus-blogiin

Opintojen avulla

  • opit tunnistamaan ja ymmärtämään toimintaympäristössäsi tapahtuvia muutoksia
  • saat valmiuksia kehittää omaa ja työyhteisösi toimintaa sekä oppimisympäristöjä
  • opit valitsemaan tarkoituksenmukaisia pedagogisia ja teknologisia ratkaisuja oppimisen tueksi
  • kykenet johtamaan työyhteisösi ja alan verkoston kehittämistyötä

Tutustu opetussuunnitelmaan

 

Pääsyvaatimukset ja hakeminen kevään 2021 yhteishaussa

Opintopolku.fi Hakuaika 17.3.-31.3.2021 klo 15 saakka! Hae!
Orientoiva tehtävä Täytä musiikkipedagogi (YAMK) orientoiva tehtävä viim. 10.5.2021. Tästä tehtävään!

Lisätietoja:

Kangaspunta Tiina

Kangaspunta Tiina

Opintoasiainkoordinaattori, Study Affairs Coordinator
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358403518355
Näytä lisää
Halme Eva

Halme Eva

Päällikkö musiikki, Head of Department Music
Musiikki, Music
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358407276424