Jos olet menettänyt opiskeluoikeutesi joko opiskeluoikeusajan tai harkinnanvaraisen lisäajan päättymisen vuoksi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tai muussa ammattikorkeakoulussa, voit hakea oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi suorittamaan keskenjäänyt tutkintosi loppuun.

 

1.8.2015 jälkeen opintonsa JAMKissa aloittaneet opiskelijat

Opiskeluoikeuden uudelleen myöntämistä haettaessa AMK-opintoja voi olla suorittamatta enintään 60 opintopistettä. YAMK-opintoja voi olla suorittamatta 30 opintopistettä. 

Opiskeluoikeus tutkinnon loppuun suorittamiseksi voidaan myöntää JAMKissa opintonsa 1.8.2015 jälkeen aloittaneille ja opinto-oikeutensa menettäneille enintään kahdeksi lukukaudeksi aina seuraavan lukukauden alusta lähtien. Uudelleen myönnetyn opiskeluoikeuden saaneella ei ole poissaolo-oikeutta, eikä mahdollisuutta harkinnanvaraiseen lisäaikaan. Lakkautettuihin tai lakkautettaviin tutkinto-ohjelmiin ei yleensä myönnetä opiskeluoikeutta uudelleen. 

Opiskeluoikeuden uudelleen myöntämisessä on jatkuva haku, erityisiä hakuaikoja ei ole. Jos haluat uuden opiskeluoikeuden syyslukukaudelle, toimitathan hakemuksen viimeistään syyskuun ensimmäisellä viikolla. Jos haluat uuden opiskeluoikeuden kevätlukukaudelle, toimithan hakemuksen viimeistään tammikuun ensimmäisellä viikolla.

 

Ennen 1.8.2015 opintonsa JAMKissa aloittaneet tai muiden AMKien opiskelijat

Uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden erillishaussa voi hakea, jos opiskelija on aloittanut opintonsa JAMKissa ennen 1.8.2015 tai opiskellut muussa ammattikorkeakoulussa kuin JAMKissa ja on menettänyt opiskeluoikeutensa. Opiskeluoikeus voi olla menetetty opiskeluoikeusajan tai harkinnanvaraisen lisäajan päättymisen, ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnin tai oppilaitoksesta eroamisen takia.

Opiskeluoikeus voidaan myöntää samaan tai vastaavaan tutkintokoulutukseen, jossa aikaisempi opiskeluoikeus on ollut, ja vain sellaiseen tutkinto-ohjelmaan, joka on JAMKin koulutustarjonnassa. Lisäksi opiskeluoikeuden uudelleen myöntämistä haettaessa AMK-opintoja voi olla suorittamatta enintään 60 opintopistettä. YAMK-opintoja voi olla suorittamatta enintään 30 opintopistettä. 

Opintojen alkamisesta (ensimmäinen läsnäololukukausi) saa olla kulunut korkeintaan 10 vuotta sen lukukauden alkuun mennessä, jolloin uusi opiskeluoikeus alkaisi. Opinto-oikeusaika on kaksi lukukautta ja se voidaan myöntää aina seuraavan lukukauden alusta, ei kesken lukukauden. Jos opintoja ei saa valmiiksi kahden lukukauden aikana, jatkoaikaa ei voi hakea. Uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden aikana ei voi olla poissa olevana opiskelijana.

Erillishaku toteutuu Opintopolussa kaksi kertaa vuodessa, keväällä 2.-15.5. ja syksyllä 1.-15.10.

Opintopolku.fi Hakuaika 2. - 15.5.2021 klo 15.00 Haku alkaa 2.5.2021

Oikaisupyyntö

Opiskelijalla on oikeus hakea oikaisua opiskelijapalveluiden päällikön tekemään päätökseen Opintoasioiden lautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen

PL 207

Rajakatu 35

40101 Jyväskylä

Lisätietoja

Lisätietoja voit kysyä myös sähköpostilla hakijapalvelut(a)jamk.fi.

Veander Mira

Veander Mira

Hakukoordinaattori, Admission Coordinator
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358405262681
Näytä lisää