Jos olet menettänyt opiskeluoikeutesi joko opiskeluoikeusajan tai harkinnanvaraisen lisäajan päättymisen vuoksi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tai muussa ammattikorkeakoulussa, voit hakea oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi suorittamaan keskenjäänyt tutkintosi loppuun.

Opiskeluoikeuden uudelleen myöntämistä haettaessa AMK-opintoja voi olla suorittamatta enintään 60 opintopistettä. YAMK-opintoja voi olla suorittamatta 30 opintopistettä. 

Opiskeluoikeus tutkinnon loppuun suorittamiseksi voidaan myöntää JAMKissa opintonsa 1.8.2015 jälkeen aloittaneille ja opinto-oikeutensa menettäneille enintään kahdeksi lukukaudeksi aina seuraavan lukukauden alusta lähtien. Uudelleen myönnetyn opiskeluoikeuden saaneella ei ole poissaolo-oikeutta, eikä mahdollisuutta harkinnanvaraiseen lisäaikaan. Lakkautettuihin tai lakkautettaviin tutkinto-ohjelmiin ei yleensä myönnetä opiskeluoikeutta uudelleen. 

Opiskeluoikeuden uudelleen myöntämisessä on jatkuva haku, erityisiä hakuaikoja ei ole. Myönteisen päätöksen jälkeen opinnot alkavat aina seuraavan lukukauden alusta. Hakemukset tulisi olla toimitettuina syyskuun alkupuolella, mikäli haluat saada opiskeluoikeuden takaisin kuluvan lukukauden alusta.

Ennen 1.8.2015 opintonsa JAMKissa aloittaneet tai muiden AMKien opiskelijat

Mikäli olet menettänyt opinto-oikeutesi ja aloittanut opintosi ennen 1.8.2015 JAMKissa tai muussa ammattikorkeakoulussa sinulla on mahdollisuus hakea uutta opiskeluoikeutta erillishaun kautta. Uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden erillishaku toteutuu 1.8.2021 alkavalle lukukaudelle keväällä 2021 opintopolku.fi -palvelussa.

Tiedotamme tästä erillishausta myöhemmin tällä sivulla.

Oikaisupyyntö

Opiskelijalla on oikeus hakea oikaisua opiskelijapalveluiden päällikön tekemään päätökseen Opintoasioiden lautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen

PL 207

Rajakatu 35

40101 Jyväskylä

Lisätietoja

Lisätietoja voit kysyä myös sähköpostilla hakijapalvelut(a)jamk.fi.

Veander Mira

Veander Mira

Hakukoordinaattori, Admission Coordinator
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358405262681
Näytä lisää