Jos olet menettänyt opiskeluoikeutesi joko opiskeluoikeusajan tai harkinnanvaraisen lisäajan päättymisen vuoksi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tai muussa ammattikorkeakoulussa, voit hakea oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi suorittamaan keskenjäänyt tutkintosi loppuun.

Opiskeluoikeuden uudelleen myöntämistä haettaessa AMK-opintoja voi olla suorittamatta enintään 60 opintopistettä. YAMK-opintoja voi olla suorittamatta 30 opintopistettä. Eduksi katsotaan, mikäli hakija on suorittanut tutkintoonsa kuuluvia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa keskenjääneiden opintojensa jälkeen.

Opiskeluoikeus tutkinnon loppuun suorittamiseksi voidaan myöntää enintään kahdeksi lukukaudeksi aina seuraavan lukukauden alusta lähtien. Uudelleen myönnetyn opiskeluoikeuden saaneella ei ole poissaolo-oikeutta, eikä mahdollisuutta harkinnanvaraiseen lisäaikaan. Lakkautettuihin tai lakkautettaviin koulutusohjelmiin ei yleensä myönnetä opiskeluoikeutta uudelleen. 

Opiskeluoikeuden uudelleen myöntämisessä on jatkuva haku, erityisiä hakuaikoja ei ole. Myönteisen päätöksen jälkeen opinnot alkavat aina lukukauden alusta. 

Koulutuspäällikkö ja opiskelijapalveluiden päällikkö tekevät päätöksen opiskeluoikeuden myöntämisestä/ hylkäämisestä.

Ennen hakemuksen palauttamista tai sen jälkeen hakija käy koulutuspäällikön ja mahdollisesti myös opintojen ohjaajan kanssa HOPS-keskustelun, jossa arvioidaan aiemmin suoritettujen opintojen ajantasaisuus ja tehdään suunnitelma opintojen loppuun viemiseksi.

Uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden hakemuksen voi pyytää Hakijapalveluista sähköpostitse hakijapalvelut@jamk.fi. Hakemuksen liitteiksi vaaditaan erotodistus, opintosuoritusote ja vapaamuotoiset perustelut sekä kuitti 50 € käsittelymaksusta (valtioneuvoston asetukseen perustuva maksu).

Lisätietoja

Lisätietoja voit kysyä myös sähköpostilla hakijapalvelut(a)jamk.fi.

Veander Mira

Veander Mira

Hakukoordinaattori, Admission Coordinator
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358405262681
Näytä lisää
Pirkola Soile

Pirkola Soile

Hakukoordinaattori, Admission Coordinator
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358405832786