Jos olet menettänyt opiskeluoikeutesi joko opiskeluoikeusajan tai harkinnanvaraisen lisäajan päättymisen vuoksi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tai muussa ammattikorkeakoulussa, voit hakea oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi suorittamaan keskenjäänyt tutkintosi loppuun.

Opiskeluoikeuden uudelleen myöntämistä haettaessa AMK-opintoja voi olla suorittamatta enintään 60 opintopistettä. YAMK-opintoja voi olla suorittamatta 30 opintopistettä. Eduksi katsotaan, mikäli hakija on suorittanut tutkintoonsa kuuluvia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa keskenjääneiden opintojensa jälkeen.

Opiskeluoikeus tutkinnon loppuun suorittamiseksi voidaan myöntää JAMKissa opintonsa 1.8.2015 jälkeen aloittaneille ja opinto-oikeutensa menettäneille enintään kahdeksi lukukaudeksi aina seuraavan lukukauden alusta lähtien. Uudelleen myönnetyn opiskeluoikeuden saaneella ei ole poissaolo-oikeutta, eikä mahdollisuutta harkinnanvaraiseen lisäaikaan. Lakkautettuihin tai lakkautettaviin koulutusohjelmiin ei yleensä myönnetä opiskeluoikeutta uudelleen. 

Opiskeluoikeuden uudelleen myöntämisessä on jatkuva haku, erityisiä hakuaikoja ei ole. Myönteisen päätöksen jälkeen opinnot alkavat aina lukukauden alusta. Syksyn hakemukset tulisi olla toimitettuina syyskuun alkupuolella, mikäli haluat saada opiskeluoikeuden takaisin seuraavan lukukauden alusta.

Ole yhteydessä ensin oman alasi opinto-ohjaajaan, joka tarkistaa opinto-oikeuden, läsnäolot ja opintosuoritusotteen. Henkilökohtainen opintosuunnitelma työstetään hakemuksen liitteeksi yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Sen jälkeen voit pyytää uudelleen myönnettävän opinto-oikeuden hakemuksen hakijapalveluista; hakijapalvelut@jamk.fi. Hakemuksen liitteenä tulee olla kuitti 50 € käsittelymaksusta (valtioneuvoston asetukseen perustuva maksu).

Alan päällikkö ja opiskelijapalveluiden päällikkö tekevät päätöksen opiskeluoikeuden myöntämisestä/ hylkäämisestä.

Mikäli olet menettänyt opinto-oikeutesi ja aloittanut opintosi ennen 1.8.2015 JAMKissa tai muussa ammattikorkeakoulussa sinulla on mahdollisuus hakea uutta opiskeluoikeutta erillishaun kautta. Uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden erillishaku toteutuu 1.8.2021 alkavalle lukukaudelle keväällä 2021 opintopolku.fi -palvelussa.

Tiedotamme tästä erillishausta myöhemmin tällä sivulla. 

Lisätietoja

Lisätietoja voit kysyä myös sähköpostilla hakijapalvelut(a)jamk.fi.

Veander Mira

Veander Mira

Hakukoordinaattori, Admission Coordinator
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358405262681
Näytä lisää
Alusniemi Sini

Alusniemi Sini

Hakukoordinaattori, Admission Coordinator
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358504783784