Katso tutkinnot, joilla voit hakea yhteishaun AMK-tutkintoihin.

A. Lukion oppimäärä tai lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto

Suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanat saadaan ammattikorkeakouluille suoraan ylioppilastutkintorekisteristä. Poikkeuksena ovat ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneet, joiden on liitettävä todistuskopio/-kuva 22.9.2021 klo 15 mennessä sähköiselle hakulomakkeelle. 

Voit hakea myös pelkällä lukion päättötodistuksella, joka ei ole mukana todistusvalinnassa, liitä todistuskopio/-kuva sähköiselle hakemukselle 22.9.2021 klo 15 mennessä.

Syksyn yhteishaussa voivat hakea myös syyslukukautena 2021 valmistuvat abit, mutta he eivät ole mukava todistusvalinnassa. Jos valmistut syksyllä, tutkinnon tulee olla valmis (ja pelkällä lukion päättötodistuksella haettaessa, todistus liitettynä hakemukselle) 27.12.2021 klo 15 mennessä. 

Suomalaisen ylioppilastutkinnon pisteytys todistusvalinnassa

Kansainväliset ylioppilastutkinnot

Jos olet suorittanut European Baccalaureate (EB) -tutkinnon, International Baccalaureate (IB) -tutkinnon, Reifeprüfung (RP) -tutkinnon tai Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinnon, merkitse hakulomakkeelle arvosanasi. Jos olet jo valmistunut tallenna kopio/kuva lopullisesta tutkintotodistuksesta 22.9.2021 klo 15 mennessä sähköiselle hakulomakkeellesi. Jos valmistut hakusyksynä, toimita oppilaitoksen ennakkoarvio (predicted grades) IB-/EB-tutkinnosta tai DIA-tutkinnosta lopulliset arvosanat 22.9.2021 klo 15 mennessä sähköiselle hakulomakkeellesi. Hakusyksynä IB-, EB- tutkintoon valmistuvat liittävät todistuksen lopullisista arvosanoista 27.12.2021 klo 15 mennessä. Hakusyksynä valmistuvasta RP/DIA-tutkinnosta tulee toimittaa myös vastaavuustodistus 27.12.2021 klo 15 mennessä. Aiemmin valmistuneiden tulee toimittaa RP/DIA-tutkinnon vastaavuustodistus 22.9.2021 klo 15 mennessä. 

Syksyn yhteishaussa voivat hakea myös syyslukukautena 2021 valmistuvat abit, mutta he eivät ole mukava todistusvalinnassa.

Kansainvälisen ylioppilastutkinnon pisteytys todistusvalinnassa

B. Ammatillinen perustutkinto

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen ammattikorkeakoulun hakukelpoisuuden. Todistusvalinnassa ovat mukana 1.8.2015 jälkeen valmistuneet toisen asteen ammatilliset perustutkinnot, joita ei ole kokonaan suoritettu näyttöinä.

  • Ennen 2017 valmistuneista ammatillisista perustutkinnoista tulee liittää tutkintotodistuksen kopio hakemukselle 22.9.2021 klo 15 mennessä.
  • Mikäli olet valmistunut 1.8.2015 – 31.12.2016 välisenä aikana ammatilliseen perustutkintoon (joka ei ole kokonaan suoritettu näyttönä), ilmoita yhteishaun hakulomakkeella perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien arvosanat sekä perustutkinnon painotettu keskiarvo. Ohje painotetun keskiarvon laskemiseksi.
  • Vuoden 2017 ja sitä uudempien ammatillisten perustutkintojen osalta todistusvalinnat tehdään KOSKI-palvelussa olevien tietojen pohjalta. Mikäli havaitset puutteita vuoden 2017 tai sitä uudemman ammatillisen tutkintosi tiedoissa, olethan yhteydessä suoraan tutkintotodistuksesi myöntäneeseen oppilaitokseen.
  • Vuonna 2021 valmistuvista hakijoista todistusvalinnassa mukana ovat hakijat, joiden tarvittavat suoritustiedot sekä tutkintosuorituksen vahvistuspäivämäärä ovat tallennettuna KOSKI-palveluun 13.10.2021 mennessä. Lue lisätietoja ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Toimita Opintopolun hakemuksen liitepyyntöjen mukaiset liitteet viimeistään 22.9.2021 klo 15. Jos valmistut syksyllä, tutkinnon tulee olla valmis ja tutkintotodistus saatu 27.12.2021 klo 15 mennessä.

Alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alkaessa niiltä hakijoilta, joiden tiedot eivät tule suoraan Koski-palvelusta. Valinta on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.

Ammatillisen perustutkinnon pisteytys todistusvalinnassa

C. Muut ammatilliset tutkinnot

  • näyttönä suoritettu ammatillinen perustutkinto
  • koulu-, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
  • ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto

Yllä olevista tutkinnoista valmistuneet eivät ole suorassa todistusvalinnassa mukana, mutta heidän on liitettävä tutkintotodistuksen kopio hakemukselleen viimeistään 22.9.2021 klo 15 mennessä.

Ammatillinen perustutkinto, joka on suoritettu kokonaan näyttönä, ei sisällä yhteisiä tutkinnon osia (viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen), jonka vuoksi ne eivät ole suorassa todistusvalinnassa mukana.

Liitä Opintopolun hakemuksen liitepyyntöjen mukaiset liitteet viimeistään 22.9.2021 klo 15. Hakukautena valmistuvien tiedot saadaan suoraan oppilaitoksilta. Jos valmistut syksyllä, tutkinnon tulee olla valmis ja tutkintotodistus saatu 27.12.2021 klo 15 mennessä.

Alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alkaessa niiltä hakijoilta, joiden tiedot eivät tule suoraan Koski-palvelusta. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.

D. Kaksois- tai kolmoistutkinto

Mikäli olet suorittanut kaksoistutkinnon (ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto) tai kolmoistutkinnon (koko lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto sekä ammatillinen perustutkinto), olet hakukelpoinen ja mukana kummassakin todistusvalintatavassa yllä olevien ehtojen (kohdat A ja B) mukaisesti.

E. Ulkomailla suoritettu tutkinto

Jos sinulla on ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin, sinun tulee liittää lopullisen tutkintotodistuksen tai hakukeväänä valmistuvien väliaikaisen todistuksen/opintokortin kopio/kuva hakemuksellesi viim. 22.9.2021 klo 15. Hakusyksynä valmistuvat liittävät kopion/kuvan lopullisesta tutkintotodistuksestaan 27.12.2021 klo 15 mennessä. Jos todistuksen kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti, todistuksen kopion lisäksi on toimitettava virallisen kielenkääntäjän käännös. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet osallistuvat valintakokeisiin ja opiskelijavalinta tehdään pelkästään valintakokeen perusteella. Alkuperäiset dokumentit tarkistetaan opintojen alkaessa. Valinta on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.

Jos hakija on Suomessa pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa tai turvapaikanhakija, eikä hän voi todistaa aikaisempaa tutkintoaan asiakirjoin, tulee hänen täyttää taustaselvityslomake. Lomakkeen voi pyytää hakijapalveluista. Hakukohteen korkeakoulu ratkaisee hakijalta pyytämänsä selvityksen perusteella, onko selvitys aikaisemmasta tutkinnosta riittävä. Hakijalla tulee olla statuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa taustaselvityslomakkeen liitteenä kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden korkeakoulujen hakijapalveluihin 22.9.2021 klo 15 mennessä.

F. Alempi tai ylempi korkeakoulututkinto

Yleisen AMK-hakukelpoisuuden voit saada myös, mikäli olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon. 

  • Ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista ja ennen 2003 valmistuneista suomalaisista korkeakoulututkinnoista tulee liittää tutkintotodistuksen kopio/kuva hakemukselle 22.9.2021 klo 15 mennessä. 
  • Mikäli valmistut hakuajan jälkeen, lopullinen tutkintotodistus tulee toimittaa 27.12.2021 klo 15.00 mennessä. Tällöin liitä hakemukselle opintokortti siihen mennessä suoritetuista opinnoista/lausunto oppilaitoksesta, että tulet valmistumaan hakusyksynä, 22.9.2021 klo 15 mennessä.
  • Jos todistuksen kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti, todistuksen kopion lisäksi on toimitettava virallisen kielenkääntäjän käännös. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

G. Harkinnanvarainen valinta

JAMKissa ei ole käytössä syksyn yhteishaussa harkinnanvaraista valintaa (eli jos sinulla ei ole mitään toisen asteen tutkintoa, esim. lukio, ammattitutkinto).