Hakulomakkeelle voit merkitä kaikki tutkinnot, jotka sinulla on. Koulutus ja tutkinto, jolla voit hakea yhteishaun suomenkielisiin ja englanninkielisiin AMK-tutkintoihin (päivä- ja monimuotototeutukset):

A. Lukion oppimäärä tai lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto

Suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanat saadaan ammattikorkeakouluille suoraan ylioppilastutkintorekisteristä. Poikkeuksena ovat ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneet, joiden on liitettävä todistuskopio 23.9.2020 klo 15 mennessä sähköiselle hakulomakkeelle. Pelkällä lukion päättötodistuksellakin voit hakea. Huomaathan, että pelkkä ylioppilastutkinto ei anna hakukelpoisuutta. Mikäli olet kuitenkin suorittanut ylioppilastutkinnon lisäksi esimerkiksi ammatillisen perustutkinnon, olet hakukelpoinen.

Katso suomalaisen ylioppilastutkinnon pisteytys todistusvalinnassa

Kansainväliset ylioppilastutkinnot
Jos olet suorittanut EB-tutkinnon, IB-tutkinnon tai Reifeprüfung/DIA-tutkinnon merkitse hakulomakkeelle arvosanasi. Jos olet jo valmistunut tallenna kopio lopullisesta tutkintotodistuksesta 23.9.2020 klo 15 mennessä sähköiselle hakulomakkeellesi. Jos valmistut hakusyksynä, toimita oppilaitoksen ennakkoarvio (predicted grades) IB-/EB-tutkinnosta tai arvosanasivu DIA-tutkinnosta 23.9.2020 klo 15 mennessä sähköiselle hakulomakkeellesi. Hakusyksynä IB-, EB- ja RP/DIA-tutkintoon valmistuvat lähettävät lopullisen tutkintotodistuksen kopion 28.12.2020 klo 15 mennessä. Hakusyksynä valmistuvasta RP/DIA-tutkinnosta tulee toimittaa myös vastaavuustodistus 28.12.2020 klo 15 mennessä. Aiemmin valmistuneiden tulee toimittaa RP/DIA-tutkinnon vastaavuustodistus 23.9.2020 klo 15 mennessä. 

Katso kansainvälisen ylioppilastutkinnon pisteytys todistusvalinnassa

B. Ammatillinen perustutkinto, koulu-, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto

Todistusvalinnassa huomioidaan 1.8.2015 alkaen suoritetut toisen asteen ammatilliset perustutkinnot. Huom: näyttötutkintona suoritettua tutkintoa ei huomioida todistusvalinnassa.

Mikäli olet valmistunut 1.8.2015 – 31.12.2016 välisenä aikana, ilmoita yhteishaun hakulomakkeella perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien arvosanat sekä perustutkinnon painotettu keskiarvo. Yhteiset tutkinnon osat ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Ohjeen painotetun keskiarvon laskemiseen löydät ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta. Liitä myös todistuskopio hakemuksen liitteeksi.

Vuoden 2017 ja sitä uudempien ammatillisten perustutkintojen osalta todistusvalinnat tehdään KOSKI-palvelussa olevien tietojen pohjalta. Mikäli havaitset puutteita vuoden 2017 tai sitä uudemman ammatillisen tutkintosi tiedoissa, olethan yhteydessä suoraan tutkintotodistuksesi myöntäneeseen oppilaitokseen.

Toimita Opintopolun hakemuksen liitepyyntöjen mukaiset liitteet viimeistään 23.9.2020 klo 15. Hakukautena valmistuvien tiedot saadaan suoraan oppilaitoksilta. Alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alkaessa niiltä hakijoilta, joiden tiedot eivät tule suoraan Koski-palvelusta. Valinta on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.

Katso ammatillisen perustutkinnon pisteytys todistusvalinnassa

C. Ulkomailla suoritettu tutkinto

Jos sinulla on ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin, tutkinnon tulee olla suoritettuna hakuajan loppuun mennessä. Syksyllä valmistuva hakija katsotaan myös hakukelpoiseksi.

Sinun tulee toimittaa hakulomakkeellesi tutkintotodistuksen kopio viim. 23.9.2020 klo 15. Hakusyksynä valmistuvat lähettävät kopion lopullisesta tutkintotodistuksestaan 28.12.2020 klo 15 mennessä. Jos todistuksen kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti, todistuksen kopion lisäksi on toimitettava virallisen kielenkääntäjän käännös. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet osallistuvat valintakokeisiin ja opiskelijavalinta tehdään pelkästään valintakokeen perusteella. Alkuperäiset dokumentit tarkistetaan opintojen alkaessa. Valinta on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.

Jos hakija on Suomessa pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa tai turvapaikanhakija, eikä hän voi todistaa aikaisempaa tutkintoaan asiakirjoin, tulee hänen täyttää taustaselvityslomake. Lomakkeen voi pyytää hakijapalveluista. Hakukohteen korkeakoulu ratkaisee hakijalta pyytämänsä selvityksen perusteella, onko selvitys aikaisemmasta tutkinnosta riittävä. Hakijalla tulee olla statuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa taustaselvityslomakkeen liitteenä kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden korkeakoulujen hakijapalveluihin 23.9.2020 klo 15 mennessä.

D. Harkinnanvarainen valinta

JAMKissa ei ole käytössä syksyn yhteishaussa harkinnanvaraista valintaa (eli jos sinulla ei ole mitään toisen asteen tutkintoa, esim lukio, ammattitutkinto).

E. Avoimen AMK:n opinnot (Huom.! Erillishaussa)

Oletko suorittanut tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja 55 op avoimessa ammattikorkeakoulussa? Jos vastasit kyllä, täältä löydät ohjeet, miten hakeudut suorittamiesi opintojen avulla tutkinto-opiskelijaksi AMK- ja YAMK-tutkintoihin avoimen amkin väylän kautta.