Oletko suorittanut opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa? Jos vastasit kyllä, täältä löydät ohjeet kuinka hakeudut suorittamiesi opintojen avulla tutkinto-opiskelijaksi AMK- ja YAMK- tutkintoihin avoimen AMKin väylän kautta.

HUOM! Kevään haun valintaperusteet ja paikkamäärät löydät täältä

Avoimen ammattikorkeakoulun väylä - hakeutuminen AMK-tutkintoihin, syksy 2021

Suurimmassa osassa JAMKin AMK-tutkinnoista on hakumenettelynä käytössä yhteishaun lisäksi myös avoimen AMKin väylä. Tämä tarkoittaa sitä, että hakija saa hakukelpoisuuden tutkintoon, mikäli hän suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 55 opintopistettä haettavaan tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja. Syksyn 2021 väylän haussa kaikissa Suomen avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään, poislukien kaikki sosiaali- ja terveysalan koulutukset, joissa vaaditaan, että opintojen tulee suoritettu JAMKin avoimessa AMKissa.

Suoritettujen opintojen tulee olla haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen AMKin opintoja. 

Hakulomakkeella voit laittaa kaksi hakutoivetta mieluisuusjärjestyksessä. Huomaathan, että avoimen AMKin väylän kautta ei voi hakeutua kaikkiin tutkinto-ohjelmiin. Huom! Mikäli sinulla on yleinen hakukelpoisuus, voit hakeutua opiskelijaksi  AMK-tutkintoon myös yhteishaun kautta. 

Avoimen AMKin väylän syksyn 2021 haku on ajalla 1.-15.11.2021. Linkki Opintopolkuun löytyy tältä sivulta. Huomaathan, että avoimen AMKin väylän haku tapahtuu avoimen väylän erillisellä lomakkeella!

Syksyllä 2021 JAMKin avoimen AMKin väylän haussa on yhdeksän AMK-koulutusta. Valittavien enimmäismäärät tutkinto-ohjelmittain syksyn 2021 väylähaussa:

AMK-tutkinnot Päivätoteutus Monimuotototeutus
Sairaanhoitaja (AMK) 10 60
Kätilö (AMK) 5 -
Toimintaterapeutti (AMK)* - 20 (koulutuspaikka Lahti)
Insinööri (AMK), logistiikka - 25
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka - 10
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka 5 10
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot 5 -


* Toimintaterapeutin monimuotototeutuksen kontaktipäivät järjestetään Lahdessa.

Avoimen AMKin väylä
- väylä tutkinto-opiskelijaksi

Suorita opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa ja saa opiskelupaikka jopa ilman valintakoetta!

Huomaathan, että syksyn 2021 avoimen AMKin väylän haussa sinulla on oltava 55 op suoritettuna 20.12.2021 mennessä, mutta tästä määrästä lisäksi:

 • väh. 30 op suoritettuna 15.11.2021 mennessä (30/55 op)
 • väh. 3 op pakollisia kieliopintoja (ruotsi / englanti; 3/55op)
 • väh. 3 op pakollisia matematiikan opintoja tekniikan alalla (3/55 op, koskee vain insinööri (AMK) ohjelmia)
 • 10 op saa olla vapaasti valittavia opintoja, 20 op saa olla hyväksiluettuja opintoja

Kieliopintojen tulee olla pakollisia kieliopintoja, joten esimerkiksi tukikurssin suorittaminen ei täytä avoimen AMKin väylän vaatimusta. Tarkistathan, että sinulla täyttyvät vaatimukset! Mikäli vaadittavia opintoja puuttuu, olethan ajoissa yhteydessä avoimen AMKin yhteyshenkilöihin, jotta voitte katsoa milloin sopivia kursseja on tarjolla ja ehtisit suorittamaan vaaditun määrän opintoja 20.12.2021 mennessä. 

Valintaperusteet - AMK-tutkinnot

Avoimen AMKin väylän valinnoissa käytetään keskiarvovalintaa (ks. alla). Tulokset julkaistaan 26.11.2021 mennessä. Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 3.12.2021 klo 15. Huomaathan, että valinta on ehdollinen kunnes lopullinen opintosuoritusote (55 op tutkintoon soveltuvia opintoja, sis. kieliopintovaatimus 3 op ja tekniikan alan matematiikan opintojen vaatimus 3 op) 20.12.2021 mennessä suoritetuista opinnoista on tarkistettu. Mikäli väylän vaatimukset eivät täyty, paikka puretaan. 

Keskiarvo lasketaan avoimen AMKin opintosuoritusotteelle merkittyjen opintojaksojen kokonaisarvosanoista. Mikäli opintojakson kokonaisarvosanaksi opintosuoritusotteella on merkitty S, kyseinen opintojakso ei ole mukana keskiarvon laskennassa.

Avoimen AMKin väylän valinnoissa tasasijatilanteessa ratkaisee: 1.hakutoivejärjestys, 2.suoritettujen opintojen opintopistemäärä, 3. arvonta

Valintatapa: Keskiarvo

Jos hakijoita on saman verran tai vähemmän kuin avoimen AMKin väylän hakuun asetettuja opiskelupaikkoja, kaikki vähintään 30 op haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen AMKin opintoja hakuajan loppuun mennessä suorittaneet hakijat valitaan koulutukseen eikä karsintaa keskiarvon perusteella tarvitse tehdä. Valinta tehdään ehdollisena, kunnes 20.12. tarkistetaan, että avoimen AMKin syksyn väylän valintakriteerit täyttyvät.

Jos hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia opiskelupaikkoja, vähintään 30 op hakuajan päättymiseen mennessä suorittaneet hakijat laitetaan järjestykseen keskiarvon perusteella. Keskiarvo lasketaan avoimen AMKin opintosuoritusotteesta, jossa on merkittynä hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut haettavaan tutkintoon soveltuvat opinnot. Valinta tehdään ehdollisena, kunnes 20.12. tarkistetaan, että avoimen AMKin syksyn väylän valintakriteerit täyttyvät.

 

Hakulomake Avoimen AMKin väylän haku 1.-15.11.2021 Haku päättynyt
 

Avoimen ammattikorkeakoulun väylä - hakeutuminen YAMK-tutkintoihin, syksy 2021


Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla (20/30 op) hakeville järjestetään erillishaku 1.-15.11.2021. Haku tapahtuu avoimen AMKin väylän hakulomakkeella Opintopolku.fi-palvelussa. YAMK-koulutuksiin hakiessa kaikissa Suomen avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään, mutta suoritettujen opintojen tulee olla haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen AMKin opintoja. Opinnot saavat sisältää myös hyväksiluettuja opintoja.

Hakijalla tulee olla soveltuva pohjakoulutusvaatimuksen täyttävä korkeakoulututkinto sekä vähintään 2 vuotta (24 kk) alan työkokemusta valmistumisen jälkeen. Hakukelpoisuuden voi saada myös vanhanmuotoisella alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla, joita tehtiin pääasiassa 1990-luvulla. Näillä tutkinnoilla hakevat käsitellään tapauskohtaisesti koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Haussa käytettävän tutkinnon tulee olla valmis 27.12.2021 mennessä. Työkokemus tulee olla hankittu 31.12.2021 mennessä. Hakijan tulee toimittaa tutkinto- ja työtodistukset hakemukselle hakuajan päättymiseen mennessä. 

Lisäksi 90 op laajuisessa YAMK-tutkinnossa hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 30 op tutkinto-ohjelmaan soveltuvia avoimen AMKin opintoja ja 60 op laajuisessa YAMK-tutkinnossa 20 op soveltuvia avoimen AMKin opintoja 20.12.2021 mennessä.

Opinnoista 10 op (tekniikan ala) tai 15 op (muut kuin tekniikan ala) tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. 

Ehdolliset valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille 26.11.2021 mennessä. Hakijan tulee ottaa tarjottu opiskelupaikka vastaan viimeistään 3.12.2021 klo 15. Hakijan tulee täyttää kaikki väylän kriteerit 20.12. mennessä, jonka jälkeen paikka puretaan, mikäli avoimen väylän vaatimukset eivät täyty.

Valittavien enimmäismäärät tutkinto-ohjelmittain:

Tutkinnot Avoimen AMKin väylän opiskelupaikat syksyn 2021 haussa
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK  
- Sosiaali- ja terveysalan johtaminen kaikki
- Terveyden edistäminen kaikki
- Monialainen kuntoutus kaikki
- Kliininen asiantuntija kaikki
- Verkostojohtaminen kaikki
- Projektijohtaminen kaikki
Full Stack Software Development kaikki


* Full Stack Software Development -koulutuksessa on käytössä lukuvuosimaksut. Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) lukuvuosimaksut ovat EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille englanninkielisissä AMK- ja YAMK-tutkinnoissa. Lisätietoa lukuvuosimaksuista.

Valintaperusteet - YAMK-tutkinnot

Hakijan tulee suorittaa tutkinto-ohjelmasta riippuen 20 op (60 op:n laajuisissa tutkinto-ohjelmissa) tai 30 op (90 op:n laajuisissa tutkinto-ohjelmissa) haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen AMKin YAMK-opintoja 20.12.2021 mennessä.

Kaikki hakukelpoiset saavat paikan

Kaikki vähintään 10 op (tekniikan ala) tai 15 op (sosiaali- ja terveysala) haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen AMKin opintoja hakuajan loppuun mennessä suorittaneet hakijat valitaan koulutukseen. Valinta tehdään ehdollisena, kunnes 20.12.2021 tarkistetaan, että avoimen AMKin syksyn väylän valintakriteerit täyttyvät (suoritetut opintopisteet sekä pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimus). 

Hakulomake Avoimen AMKin väylän haku 1.-15.11.2021 Haku päättynyt

Opintosuoritusote

Jos olet suorittanut avoimen AMKin opintosi JAMKissa, tarkistamme avoimen AMKin opintopistemäärän suoraan Pepistä hakuajan päätyttyä.

 • AMK-tutkintoihin hakiessasi sinulla tulee olla vähintään 30 avoimen AMKin opintopistettä näkyvissä opintosuoritusotteella 15.11.2021 mennessä (haettavaan tutkintoon soveltuvia opintoja).
 • YAMK-opintoihin hakiessasi tutkinto-ohjelmasta riippuen sinulla tulee olla 10/15 op haettavaan tutkintoon soveltuvia opintoja suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.

Opintosuoritusotetta tarvitaan myös keskiarvovalintaa käyttävissä hakukohteissa, jotta voidaan tarkistaa suoritettujen avoimen AMKin opintojen keskiarvo. 

Huom. jos et ole suorittanut avoimen AMKin opintoja JAMKissa, sinun tulee toimittaa hakijapalveluihin kopio avoimen AMKin opintosuoritusotteesta 15.11.2021 mennessä. Voit liittää opintosuoritusotteen suoraan hakemukselle.

Muista, että valinta on ehdollinen siihen saakka kunnes lopullinen opintosuoritusote on tarkistettu. Jos olet suorittanut opintosi muualla kuin JAMKin avoimessa AMKissa, lopullinen opintosuoritusote tulee toimittaa hakijapalveluihin viimeistään 20.12.2021 klo 15 mennessä. Tarkistamme tuolloin avoimen väylän valintakriteereiden täyttymisen. Mikäli olet suorittanut opintosi JAMKissa, tarkistamme opintosuoritusotteesi suoraan Pepistä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 3.12.2021 klo 15. Valinta on ehdollinen, ja lopullinen opintosuoritusote ja avoimen väylän vaatimusten täyttyminen tarkistetaan 20.12.2021. Opinnot alkavat tammikuussa 2022.

Mikäli hakijalla ei ole vaadittavia opintoja näkyvissä opintosuoritusotteellaan 20.12.2021 tai YAMK-tutkintoon hakevalla ei täyty pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimus, tarjottu ehdollinen opiskelupaikka perutaan. 

Yhden opiskelupaikan periaate

Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Säännös koskee yhteishaussa, erillishauissa kuin myös yliopistojen jatkotutkintohauissa saatuja opiskelupaikkoja.

 • Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.
 • Lukukaudella tarkoitetaan 1.8.-31.12. TAI 1.1.-31.7. välistä aikaa.
 • Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.
 

Hakijan terveydentila

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

 • Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuvan tulee huomioida, että
  opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää opiskelijoilta ja henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa, johon kuuluu myös vuosittain uusittava kausi-influenssa rokotus.


Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

 

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua JAMKin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen
PL 207
Rajakatu 35
40101 Jyväskylä