Oletko suorittanut opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa? Jos vastasit kyllä, täältä löydät ohjeet kuinka hakeudut suorittamiesi opintojen avulla tutkinto-opiskelijaksi AMK- ja YAMK- tutkintoihin avoimen AMKin väylän kautta.

HUOM! Kevään 2020 valintaperusteet ja paikkamäärät löydät täältä.

Avoimen ammattikorkeakoulun väylä - hakeutuminen AMK-tutkintoihin, syksy 2019

Suurimmassa osassa JAMKin AMK-tutkinnoista on hakumenettelynä käytössä yhteishaun lisäksi myös avoimen AMKin väylä. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija saa hakukelpoisuuden tutkintoon, mikäli hän suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 55 opintopistettä haettavaan tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja. Syksyn 2019 väylän haussa kaikissa Suomen avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään, poislukien liiketalouden monimuotototeutus, jossa vaaditaan, että opintojen tulee suoritettu JAMKin avoimessa AMKissa. Suoritettujen opintojen tulee olla haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen AMKin opintoja.

Hakulomakkeella voit laittaa kaksi hakutoivetta mieluisuusjärjestyksessä. Huomaathan, että avoimen AMKin väylän kautta ei voi hakeutua kaikkiin tutkinto-ohjelmiin. Huom! Mikäli sinulla on yleinen hakukelpoisuus, voit hakeutua opiskelijaksi  AMK-tutkintoon myös yhteishaun kautta. 

Avoimen AMKin väylän syksyn 2019 haku on ajalla 1.-15.11.2019. Linkki Opintopolkuun sivun alareunassa. Huomaathan, että avoimen AMKin väylän haku tapahtuu avoimen väylän erillisellä lomakkeella!

Syksyllä 2019 JAMKin avoimen AMKin väylän haussa on kymmenen AMK-tutkinto-ohjelmaa. Valittavien enimmäismäärät tutkinto-ohjelmittain:

Tutkinnot Avoimen AMKin väylän opiskelupaikat syksyn 2019 haussa
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 4
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 4
Kätilö (AMK), päivätoteutus 3
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 2
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus (Seinäjoella toteutettava opiskelijaryhmä) 20
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus 3
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus kaikki
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus kaikki
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus kaikki
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 5
Avoimen AMKin väylä
- väylä tutkinto-opiskelijaksi

Suorita opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa ja saa opiskelupaikka jopa ilman valintakoetta!

Huomaathan, että syksyn 2019 avoimen AMKin väylän haussa sinulla on oltava 55 op suoritettuna 20.12.2019 mennessä, mutta tästä määrästä lisäksi:

 • väh. 30 op suoritettuna 15.11.2019 mennessä (30/55 op)
 • väh. 3 op pakollisia kieliopintoja (ruotsi / englanti; 3/55op)
 • väh. 5 op matematiikkaa tekniikan alalla (5/55 op, koskee vain insinööri (AMK) ohjelmaa)
 • 10 op saa olla vapaasti valittavia opintoja, 20 op saa olla hyväksiluettuja opintoja

Kieliopintojen tulee olla pakollisia kieliopintoja, joten esimerkiksi tukikurssin suorittaminen ei täytä avoimen AMKin väylän vaatimusta. Tarkistathan, että sinulla täyttyvät vaatimukset! Mikäli vaadittavia opintoja puuttuu, olethan ajoissa yhteydessä avoimen AMKin yhteyshenkilöihin, jotta voitte katsoa milloin sopivia kursseja on tarjolla ja ehtisit suorittamaan vaaditun määrän opintoja 20.12.2019 mennessä. 

Valintaperusteet - AMK-tutkinnot

Avoimen AMKin väylän valinnoissa on käytössä useita valintatapoja (ks. alla). Tulokset julkaistaan 29.11. mennessä. Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 9.12.2019 klo 15. Huomaathan, että valinta on ehdollinen kunnes lopullinen opintosuoritusote (55 op tutkintoon soveltuvia opintoja, sis. kieliopintovaatimus 3 op ja tekniikan alan matematiikan opintojen vaatimus 5 op) 20.12.2019 mennessä suoritetuista opinnoista on tarkistettu. Mikäli väylän vaatimukset eivät täyty, paikka puretaan. 

Niissä koulutusohjelmissa, jossa valinta tehdään keskiarvon perusteella, keskiarvo lasketaan avoimen AMKin opintosuoritusotteelle merkittyjen opintojaksojen kokonaisarvosanoista. Mikäli opintojakson kokonaisarvosanaksi opintosuoritusotteella on merkitty S, kyseinen opintojakso ei ole mukana keskiarvon laskennassa.

Avoimen AMKin väylän valinnoissa tasasijatilanteessa ratkaisee: 1.hakutoivejärjestys, 2.suoritettujen opintojen opintopistemäärä, 3.haastattelun pistemäärä (jos haastattelu käytössä), 4. arvonta

Sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK): Keskiarvo ja haastattelu

Valintaprosessi on kaksivaiheinen, jolloin avoimen AMKin opintojen keskiarvo on 50 % ja haastattelu 50 % valintapäätöksestä. Keskiarvo lasketaan 15.11.2019 mennessä suoritetuista haettavaan tutkintoon soveltuvista avoimen AMKin opinnoista (väh. 30 op), ja sen perusteella kutsutaan haastatteluun 2x aloituspaikkoja vastaava määrä hakijoita. Haastattelussa arvioidaan motivaatiota koulutukseen, opiskelu- ja työskentelyvalmiuksia ja sosiaalisia taitoja. Haastattelun maksimipistemäärä on 50 pistettä ja hakijan tulee saada haastattelusta vähintään 20 pistettä. Haastattelu voidaan tehdä myös ryhmähaastatteluna. Haastattelu toteutetaan 26.11. ja haastattelumuoto sovitaan lähempänä ajankohtaa. 

Agrologi (AMK) ja tradenomi (AMK): Keskiarvo

Jos hakijoita on saman verran tai vähemmän kuin avoimen AMKin väylän hakuun asetettuja opiskelupaikkoja, kaikki vähintään 30 op haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen AMKin opintoja hakuajan loppuun mennessä suorittaneet hakijat valitaan koulutukseen eikä karsintaa keskiarvon perusteella tarvitse tehdä. 

Jos hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia opiskelupaikkoja, vähintään 30 op hakuajan päättymiseen mennessä suorittaneet hakijat laitetaan järjestykseen keskiarvon perusteella. Keskiarvo lasketaan avoimen AMKin opintosuoritusotteesta, jossa on merkittynä hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut haettavaan tutkintoon soveltuvat opinnot.

 

Sosionomi (AMK): opintopisteet

Valintakriteerinä JAMKin sosionomikoulutukseen soveltuvien opintopisteiden lukumäärä. Opintopisteet tarkistetaan 15.11. jälkeen siihen mennessä suoritetuista opinnoista.

 

Insinööri (AMK): Kaikki hakukelpoiset saavat paikan

Kaikki vähintään 30 op haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen AMKin opintoja hakuajan loppuun mennessä suorittaneet hakijat valitaan koulutukseen. Huomaathan, että 20.12. tarkistetaan, että haettavaan tutkintoon soveltuvia opintoja avoimen AMKin opintoja on suoritettu väh. 55 op (valinta ehdollinen).

Toimintaterapeutti (AMK), Seinäjoella alkava opiskelijaryhmä:

Ryhmään valitaan ensisijaisesti opiskelijoita, jotka suorittavat JAMK:n toimintaterapeutin opetussuunnitelmaan soveltuvia opintoja vähintään 72 op 20.12. mennessä. Mikäli ryhmään jää tilaa, voidaan valita opiskelijoita, joilla tulee vähintään 55 op JAMKin ensimmäisen vuoden opintoja. Heidän valintaprosessi on kaksivaiheinen, jolloin avoimen AMKin opintojen keskiarvo on 50 % ja haastattelu 50 % valintapäätöksestä. Haastattelussa arvioidaan motivaatiota koulutukseen, opiskelu- ja työskentelyvalmiuksia ja sosiaalisia taitoja. Haastatteluun kutsutaan 2 x aloituspaikkoja vastaava määrä hakijoita. Haastattelun maksimipistemäärä on 50 pistettä ja hakijan tulee saada haastattelusta vähintään 20 pistettä. Haastattelu voidaan tehdä myös ryhmähaastatteluna. Haastattelu pidetään 26.11. ja haastattelumuoto sovitaan lähempänä ajankohtaa.

Hakulomake Avoimen AMKin väylän haku 1.-15.11.2019 Haku on päättynyt
 

Avoimen ammattikorkeakoulun väylä - hakeutuminen YAMK-tutkintoihin, syksy 2019


Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla (20/30 op) hakeville järjestetään erillishaku 1.-15.11.2019. Haku tapahtuu erillishaun lomakkeella Opintopolku.fi-palvelussa. YAMK-koulutuksiin hakiessa kaikissa Suomen avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään, mutta suoritettujen opintojen tulee olla haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen AMKin opintoja. Opinnoista 10 op saa olla hyväksiluettuja.

Hakijalla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään 3 vuotta (36 kk) alan työkokemusta valmistumisen jälkeen. Lisäksi 90 op laajuisessa YAMK-tutkinnossa hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 30 op tutkinto-ohjelmaan soveltuvia avoimen AMKin opintoja ja 60 op laajuisessa YAMK-tutkinnossa 20 op soveltuvia avoimen AMKin opintoja 20.12.2019 mennessä.

Opinnoista 10 op (tekniikan ala ja luonnonvara-ala) tai 15 op (sosiaali- ja terveysala) tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. 

Ehdolliset valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille 29.11.2019 mennessä. Hakijan tulee ottaa tarjottu opiskelupaikka vastaan viimeistään 9.12.2019 klo 15. Hakijan tulee täyttää kaikki väylän kriteerit 20.12. mennessä, jonka jälkeen paikka puretaan, mikäli avoimen väylän vaatimukset eivät täyty.

Valittavien enimmäismäärät tutkinto-ohjelmittain:

Tutkinnot Avoimen AMKin väylän opiskelupaikat syksyn 2019 haussa
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK  
- Sosiaali- ja terveysalan johtaminen 10
- Terveyden edistäminen 10
- Monialainen kuntoutus 10
- Kliininen asiantuntija 5
Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala 5
Logistiikka kaikki
Teknologiaosaamisen johtaminen kaikki
Verkostojohtaminen, insinööri YAMK kaikki
Energialiiketoiminnan johtaminen kaikki
Full Stack Software Development* kaikki
Biotalouden kehittäminen, agrologi YAMK kaikki

* Full Stack Software Development -koulutuksessa on käytössä lukuvuosimaksut. Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) lukuvuosimaksut ovat EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille englanninkielisissä AMK- ja YAMK-tutkinnoissa. 

 

Valintaperusteet - YAMK-tutkinnot

Hakijan tulee suorittaa tutkinto-ohjelmasta riippuen 20 op (60 op:n laajuisissa tutkinto-ohjelmissa) tai 30 op (90 op:n laajuisissa tutkinto-ohjelmissa) haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen AMKin YAMK-opintoja 20.12.2019 mennessä.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK: Keskiarvo

Jos hakijoita on saman verran tai vähemmän kuin avoimen AMKin väylän hakuun asetettuja opiskelupaikkoja, kaikki vähintään 15 op haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen AMKin opintoja hakuajan loppuun mennessä suorittaneet hakijat valitaan koulutukseen eikä karsintaa keskiarvon perusteella tarvitse tehdä. Valinta tehdään ehdollisena, kunnes 20.12. tarkistetaan, että avoimen AMKin syksyn väylän valintakriteerit täyttyvät.

Jos hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia opiskelupaikkoja, vähintään 15 op hakuajan päättymiseen mennessä suorittaneet hakijat laitetaan järjestykseen keskiarvon perusteella. Keskiarvo lasketaan avoimen AMKin opintosuoritusotteesta, jossa on merkittynä hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut haettavaan tutkintoon soveltuvat opinnot. Mikäli hakijalla ei ole yhtään numeerisesti arvioitua tutkintoon soveltuvaa opintojaksoa opintosuoritusotteellaan, voidaan hakija haastatella ja pisteyttää sen perusteella. Tasasijatilanteessa ratkaisee suoritettujen opintojen opintopistemäärä, jossa tasatilanteessa hyväksytään molemmat/kaikki hakijat. Valinta tehdään ehdollisena, kunnes 20.12. tarkistetaan, että avoimen AMKin syksyn väylän valintakriteerit täyttyvät.

Keskiarvo lasketaan avoimen AMKin opintosuoritusotteelle merkittyjen opintojaksojen kokonaisarvosanoista. Mikäli opintojakson kokonaisarvosanaksi opintosuoritusotteella on merkitty S, kyseinen opintojakso ei ole mukana keskiarvon laskennassa.

Insinööri (ylempi AMK), agrologi (ylempi AMK): Kaikki hakukelpoiset saavat paikan

Kaikki vähintään 10 op haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen AMKin opintoja hakuajan loppuun mennessä suorittaneet hakijat valitaan koulutukseen. Tämän lisäksi 20.12. tarkistetaan, että avoimen AMKin syksyn väylän valintakriteerit täyttyvät.

Hakulomake Avoimen AMKin väylän haku 1.-15.11.2019 Haku on päättynyt

Opintosuoritusote

Jos olet suorittanut avoimen AMKin opintosi JAMKissa, tarkistamme avoimen AMKin opintopistemäärän suoraan ASIOsta hakuajan päätyttyä.

 • AMK-tutkintoihin hakiessasi sinulla tulee olla vähintään 30 avoimen AMKin opintopistettä näkyvissä opintosuoritusotteella 15.11.2019 mennessä (haettavaan tutkintoon soveltuvia opintoja).
 • YAMK-opintoihin hakiessasi tutkinto-ohjelmasta riippuen sinulla tulee olla 10/15 op haettavaan tutkintoon soveltuvia opintoja suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.

Opintosuoritusotetta tarvitaan myös keskiarvovalintaa käyttävissä hakukohteissa, jotta voidaan tarkistaa suoritettujen avoimen AMKin opintojen keskiarvo. 

Huom. jos et ole suorittanut avoimen AMKin opintoja JAMKissa, sinun tulee toimittaa hakijapalveluihin kopio avoimen AMKin opintosuoritusotteesta 15.11.2019 mennessä. Voit liittää opintosuoritusotteen hakemukseen tai lähettää sen sähköpostilla (hakijapalvelut(at)jamk.fi) tai postitse.

Muista, että valinta on ehdollinen siihen saakka kunnes lopullinen opintosuoritusote on tarkistettu. Jos olet suorittanut opintosi muualla kuin JAMKin avoimessa AMKissa, lopullinen opintosuoritusote tulee toimittaa hakijapalveluihin viimeistään 20.12.2019 klo 15 mennessä. Tarkistamme tuolloin avoimen väylän valintakriteereiden täyttymisen. Mikäli olet suorittanut opintosi JAMKissa, tarkistamme opintosuoritusotteesi suoraan ASIOsta.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 9.12.2019 klo 15. Valinta on ehdollinen, ja lopullinen opintosuoritusote ja avoimen väylän vaatimusten täyttyminen tarkistetaan 20.12.2019. Opinnot alkavat tammikuussa 2020.

Mikäli hakijalla ei ole vaadittavia opintoja näkyvissä opintosuoritusotteellaan 20.12.2019, tarjottu ehdollinen opiskelupaikka perutaan. 

Yhden opiskelupaikan periaate

Opiskelija voi ottaa vastaan saman lukukauden aikana vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. 
• Lukukaudella tarkoitetaan 1.8.-31.12. TAI 1.1.-31.7. välistä aikaa.
• Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.

 

Hakijan terveydentila

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

 • Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuvan tulee huomioida, että
  opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää opiskelijoilta ja henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa, johon kuuluu myös vuosittain uusittava kausi-influenssa rokotus.


Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

 

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua JAMKin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen, PL 207 (Rajakatu 35), 40101 Jyväskylä.