Tervetuloa hakemaan Jyväskylän ammattikorkeakouluun!

Opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella. Valintakokeen enimmäispistemäärä on 100 pistettä.

Hakijalta edellytetään joko klassisen tai pop/jazz-musiikin musiikkiopistotason opintoja tai vastaavia tietoja ja taitoja haetusta pääinstrumentista, jotka hakija kuvaa ennakkotehtävässä. Musiikkipedagogi (AMK)-koulutukseen valitaan  opiskelijat JAMKin oman valintakokeen kautta aikavälillä 23.-27.5.2022, joka on hakijalle yksipäiväinen.

Musiikin valintakokeeseen kutsutaan hakijat, jotka ovat

  • hakukelpoisia,
  • hakeneet yhteishaussa opintopolku.fi osoitteessa Jamkin musiikkipegagogi koulutukseen, sekä
  • suorittaneet ennakkotehtävän hyväksytysti.

Valintakokeen rakenne

Osio

Max. pisteet Min. pisteet
  1. Instrumenttikoe 25 14
  2. Teoria- ja säveltapailukoe    
     a) teoria    15 6
     b) säveltapailu     10 4
  3. Soveltuvuutta arvioiva haastattelu  25 13
Osiot yhteensä 75  

Kokeen jokainen osio on suoritettava hyväksytysti. Minimipisterajat on mainittu yllä.

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon tasapainoinen instrumenttijakauma. Hakijamäärä voi vaikuttaa siihen, että suositun instrumentin edelle voi mennä pienemmällä pistemäärällä sellainen instrumentti, johon on vähemmän hakijoita. Valintakoeyhteistyötä ei tehdä muiden ammattikorkeakoulujen musiikin tutkinto-ohjelmien kanssa.

Hakija ei voi tulla valituksi koulutus-/tutkinto-ohjelmaan Jamkissa, jossa hänellä on ollut hakuaikana voimassa oleva opiskeluoikeus.

Valintakokeen ohjeen ja tarkemmat aikataulut löydät Jamkin nettisivuilta lähempänä ajankohtaa.

Opintopolku.fi Hakuaika 16. - 30.3.2022 klo 15.00 saakka Hae!

Lisätietoa valintakokeesta

Kangaspunta Tiina

Kangaspunta Tiina

Opintoasiainkoordinaattori, Study Affairs Coordinator
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358403518355
Näytä lisää