Tervetuloa hakemaan AMK-tutkintoihimme! Tämän sivun ohjeet koskevat kevään 2. yhteishakua eli suomenkielisiä AMK-tutkintoja, jotka toteutetaan päivä- ja/tai monimuotototeutuksina.

 

Otathan huomioon kevään kaksi eri yhteishakua

Keväällä 2021 on kaksi erillistä yhteishakua, joissa molemmissa voi hakea kuuteen eri hakutoiveeseen eli yhteensä 12 koulutukseen.

 1. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa 7.-20.1.2021 klo 15 mennessä haetaan englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin. Muista, että englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin voit hakea vain ensimmäisessä yhteishaussa!
  • Ensimmäisessä yhteishaussa ei ole käytössä priorisointia eli hakutoiveiden mieluisuusjärjestykseen laittoa. Voit tulla valituksi jopa kuuteen koulutukseen, joista valitset kiinnostavimman. Huomioi, että tämä koskee ainoastaan ensimmäistä yhteishakua.

 2. Kevään toisessa yhteishaussa 17.-31.3.2021 klo 15 mennessä haetaan suomenkielisiin koulutuksiin.
  • Toisessa yhteishaussa hakutoiveet laitetaan mieluisuusjärjestykseen, ja opiskelupaikoista tarjotaan ylintä mahdollista, johon pisteesi riittävät (ja alemmat hakutoiveet mitätöityvät).

Jos haet molemmissa yhteishauissa, täytät siis kaksi erillistä hakulomaketta. Hakutoiveita voit muuttaa ainoastaan kyseisen yhteishaun hakuaikana eli englanninkielisiä hakutoiveita 1. yhteishaun hakulomakkeella 20.1. klo 15 saakka ja suomenkielisiä toiveita 2. yhteishaun hakulomakkeella 31.3. klo 15 saakka. Voit ottaa vain yhden korkeakoulupaikan vastaan, jossa opinnot alkavat syyslukukaudella 2021. Lue lisää kohdasta Paikan vastaanotto.

Usein kysytyt kysymykset

 

Avoimen AMK:n väylä

Mikäli olet suorittanut riittävän määrän tutkinto-ohjelmaan soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, voit hakea myös avoimen amkin erillishaussa. Katso lisätietoja avoimen AMKin väylästä

 

Hakuohjeet, kevään 2021 toinen yhteishaku

 
Valintaperusteet

Miten opiskelijat valitaan suomenkielisiin AMK-tutkintoihin?
Mikä on AMK-valintakoe?
Mikä on todistusvalinta?

Valintatapajonot

Suomenkielisiin AMK-tutkintoihin opiskelijoita valitaan pääsääntöisesti kolmesta eri valintatapajonosta:

 • ylioppilastutkinnon todistusvalinta
 • ammatillisen perustutkinnon todistusvalinta (1.8.2015 tai sen jälkeen valmistuneet)
   - Huom. ei koske kokonaan näyttönä suoritettuja tutkintoja!
 • valintakoevalinta

Tieto- ja viestintätekniikan monimuotototeutuksessa opiskelijat valitaan valintaopintojakson perusteella. 

Alla on kerrottu kuinka aloituspaikat jakautuvat JAMKissa näiden valintajonojen kesken eli kuinka paljon kustakin jonosta valitaan. Ylioppilastutkinnossa pisteitä saa äidinkielestä, matematiikasta, vieraasta/toisesta kotimaisesta kielestä sekä kahdesta parhaasta pisteitä tuottavasta aineesta reaaliaineet/vieras kieli. Ammatillisessa perustutkinnossa pisteitä saa painotetusta keskiarvosta sekä kolmesta tutkinnon yhteisten osien arvosanasta.

Ylioppilastutkinnon sekä ammatillisen perustutkinnon pisteitykset ja muut lisätiedot löydät ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

Ylioppilastutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta:

 1. Hakutoivejärjestys
 2. Yo-arvosanat:
  I. Äidinkieli
  II. Matematiikka
  III. Vieras kieli/toinen kotimainen kieli

Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta:

 1. Hakutoivejärjestys
 2. Tutkinnon painotettu keskiarvo
 3. Tutkinnon yhteisten osien arvosanat:
  I. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  II. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  III. Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Valintakoevalinta:

 1. Hakutoivejärjestys 

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välille, arpoo tietojärjestelmä automaattisesti järjestyksen.

 

Ensikertalaisille varattavat opiskelupaikat

Ensikertalainen on hakija, joka

 • ei ole hakuajan päättymispäivään mennessä suorittanut korkeakoulututkintoa Suomessa
 • ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen

Jos siis olet jo suorittanut suomalaisen korkeakoulututkinnon tai olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta, et ole ensikertalainen.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ei-ensikertalaisten ja ensikertalaisten hakijoiden joukosta. Jos ensikertalaisia ei ole riittävästi, täytetään ensikertalaisille varatut aloituspaikat muilla hakijoilla.

 

AMK-valintakoe

Suomenkielisten AMK-tutkintojen valinnoissa käytetään AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen valintakoe. Huomaa poikkeuksena musiikkipedagogi (AMK), tradenomi (AMK) Tiimiakatemia sekä tieto- ja viestintätekniikan monimuotototeutus, joissa on oma valintakoe/valintatapa!

Kaikki hakukelpoiset hakijat voivat osallistua AMK-valintakokeeseen. Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

Lue lisää AMK-valintakokeesta

Yksilölliset järjestelyt

Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet www.ammattikorkeakouluun.fi sivulta. Mikäli teet AMK-valintakokeen JAMKissa, toimita liitteet 7.4.2021 klo 15 mennessä postitse JAMK/hakijapalvelut PL 207, 40101 JKL tai turvasähköpostilla https://securemail.jamk.fi/ osoitteeseen hakijapalvelut@jamk.fi 

Kevään 2020 toisen yhteishaun alimmat hyväksytyt pisterajat tutkinto-ohjelmittain Jyväskylän ammattikorkeakoulussa

Oheisesta taulukosta näet JAMKin suomenkielisiin AMK-tutkintojen alimmat hyväksytyt pisterajat tutkinto-ohjelmittain. Huomaathan, että kyseiset pisterajat koskevan ainoastaan JAMK:in koulutuksia. Eri valintatapojen pisteytykset löydät ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.

JAMKin kevään 2020 toisen yhteishaun alimmat hyväksytyt pisterajat

 

Hakijan terveydentila sosiaali- ja terveysalalle haettaessa

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Perehdy alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin ennen hakemista. Lue alakohtaiset vaatimukset. 

 
Valintojen tulokset
Ota opiskelupaikka vastaan

Toisen yhteishaun suomenkielisten koulutusten valintojen tulokset julkistetaan viimeistään 31.5.2021 (todistusvalinnat) ja viimeistään 9.7.2021.

JAMK tiedottaa valituksi tulleita sähköpostitse! Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittautua läsnä-/poissaolevaksi viimeistään 16.7.2021 klo 15.00 mennessä opintopolku.fi -osoitteessa. Lisätietoja paikan vastaanottamisesta.

Tutustu myös opinto-oppaaseemme. 

Ilmoittaudu läsnäolevaksi

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun tulee vielä ilmoittautua korkeakouluun joko läsnä- tai poissaolevaksi. Tällä tavoin kerrot, oletko aloittamassa opintosi ja sinut kirjataan korkeakoulun opiskelijaksi. Ainoastaan läsnä olevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on mahdollisuus ilmoittautua opintojaksoille ja suorittaa opintojaan. Ehdoton takaraja läsnä- tai poissaoloilmoittautumiselle on 16.7.2021 klo 15.00. Tee ilmoittautuminen Opintopolku.fi -osoitteessa paikan vastaanoton yhteydessä.

HUOMAA, että ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ainoastaan seuraavista syistä (kunkin alapuolella on mainittu käypä dokumentti):
1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
     • palvelukseenastumismääräys
2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
     • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
     • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.
     • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8.2021.
     • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Sinun tulee esittää poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumentit korkeakoulullesi. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa sähköpostilla, maapostilla tai esittämällä dokumentit Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluissa. Dokumentit tulee toimittaa viimeistään 16.7.2021 klo 15.00, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä. Jos et toimita dokumentteja takarajaan mennessä, sinut merkitään läsnäolevaksi opiskelijaksi.

Poissaoloa armeijan, siviilipalveluksen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi ei lasketa opintojen suorittamisaikaan. Myöhemmin voit olla poissaolevana kaksi lukukautta. Sinun tulee ilmoittautua ammattikorkeakouluun lukukausittain joko läsnä olevaksi tai poissa olevaksi. Läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen laiminlyöminen johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen.

Jos olet jo ilmoittautunut Opintopolussa kerran läsnä tai poissa olevaksi ja haluat muuttaa sitä, ota yhteyttä opiskelijapalvelut(at)jamk.fi.

Yhden opiskelupaikan periaate

Opiskelija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 

 • Lukukaudella tarkoitetaan 1.8.-31.12. TAI 1.1.-31.7. välistä aikaa.

 • Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja (1. ja 2. yhteishaku), erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

 • Eli jos olet hakenut myös 1. yhteishaussa (tammikuussa), ja sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa kummastakin yhteishausta, voit ottaa vastaan vain yhden paikan.
  • Huomaa kuitenkin, että sekä 1. yhteishaussa että  2. yhteishaussa opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 16.7. klo 15 mennessä.
 • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

 • Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.

 • Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina (koulutukset alkavat eri lukukausina).
 

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua JAMKin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen, PL 207 (Rajakatu 35), 40101 Jyväskylä.

Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla.

 
Lähetä kysymys hakijapalveluihin