Tervetuloa hakemaan AMK-tutkintoihimme! Tämän sivun ohjeet koskevat kevään 2. yhteishakua eli suomenkielisiä AMK-tutkintoja, jotka toteutetaan päivä- ja/tai monimuotototeutuksina.

 

Otathan huomioon kevään kaksi eri yhteishakua

Keväällä 2022 on kaksi erillistä yhteishakua, joissa molemmissa voi hakea kuuteen eri hakutoiveeseen eli yhteensä 12 koulutukseen.

1. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa 5.-19.1.2022 klo 15 mennessä haetaan englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin. Muista, että englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin voit hakea vain ensimmäisessä yhteishaussa!

 • Ensimmäisessä yhteishaussa ei ole käytössä priorisointia eli hakutoiveiden mieluisuusjärjestykseen laittoa. Voit tulla valituksi jopa kuuteen koulutukseen, joista valitset kiinnostavimman. Huomioi, että tämä koskee ainoastaan ensimmäistä yhteishakua. Lue lisää englanninkielisiin tutkintoihin hakemisesta 1. yhteishaussa.

2. Kevään toisessa yhteishaussa 16.-30.3.2022 klo 15 mennessä haetaan suomenkielisiin koulutuksiin.

 • Toisessa yhteishaussa hakutoiveet laitetaan mieluisuusjärjestykseen, ja opiskelupaikoista tarjotaan ylintä mahdollista, johon pisteesi riittävät (ja alemmat hakutoiveet mitätöityvät).

Jos haet molemmissa yhteishauissa, täytät siis kaksi erillistä hakulomaketta. Hakutoiveita voit muuttaa ainoastaan kyseisen yhteishaun hakuaikana eli englanninkielisiä hakutoiveita 1. yhteishaun hakulomakkeella 19.1. klo 15 saakka ja suomenkielisiä toiveita 2. yhteishaun hakulomakkeella 30.3. klo 15 saakka. Voit ottaa vain yhden korkeakoulupaikan vastaan, jossa opinnot alkavat syyslukukaudella 2022. Lue lisää kohdasta Paikan vastaanotto.

Katso myös usein kysytyt kysymykset.

 

Hakukohteet kevään 2022 toisessa yhteishaussa

 

Hakuohjeet, kevään 2022 toinen yhteishaku

 
Valintaperusteet

Miten opiskelijat valitaan suomenkielisiin AMK-tutkintoihin?
Mikä on AMK-valintakoe?
Mikä on todistusvalinta?

Valintatapajonot

Suomenkielisiin AMK-tutkintoihin opiskelijoita valitaan pääsääntöisesti kolmesta eri valintatapajonosta:

 • ylioppilastutkinnon todistusvalinta
 • ammatillisen perustutkinnon todistusvalinta (1.8.2015 tai sen jälkeen valmistuneet)
   - Huom. ei koske kokonaan näyttönä suoritettuja tutkintoja!
 • valintakoevalinta

Tieto- ja viestintätekniikan, konetekniikan sekä energia- ja ympäristötekniikan monimuotototeutuksessa opiskelijat valitaan valintaopintojakson perusteella. 

Alla on kerrottu kuinka aloituspaikat jakautuvat JAMKissa näiden valintajonojen kesken eli kuinka paljon kustakin jonosta valitaan. Ylioppilastutkinnossa pisteitä saa äidinkielestä, matematiikasta, vieraasta/toisesta kotimaisesta kielestä sekä kahdesta parhaasta pisteitä tuottavasta aineesta reaaliaineet/vieras kieli. Ammatillisessa perustutkinnossa pisteitä saa painotetusta keskiarvosta sekä kolmesta tutkinnon yhteisten osien arvosanasta.

Ylioppilastutkinnon sekä ammatillisen perustutkinnon pisteitykset ja muut lisätiedot löydät ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Tutkinto-ohjelma Ylioppilastutkinnon todistusvalinta Ammatillisen perustutkinnon todistusvalinta

Valintakoevalinta, AMK-valintakoe

Muu valintatapa
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 50%, joista ensikertalaisille 80% 20%, joista ensikertalaisille 80% 30%, joista ensikertalaisille 70% -
Insinööri AMK-tutkinnot, päivätoteutus 31%, joista ensikertalaisille 90% 20%, joista ensikertalaisille 90% 49%, joista ensikertalaisille 70% -
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus  31%, joista ensikertalaisille 40% 20%, joista ensikertalaisille 40% 49%, joista ensikertalaisille 40% -
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, konetekniikka, energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutukset* - - -

Oma valintaopintojakso* 100%, joista ensikertalaisille 40%

Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 36%, joista ensikertalaisille 80% 15%, joista ensikertalaisille 80% 49%, joista ensikertalaisille 80% -
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 15%, joista ensikertalaisille 40% 15%, joista ensikertalaisille 50% 70%, joista ensikertalaisille 40% -
Tradenomi (AMK), Tiimiakatemia, päivätoteutus* - - -

Oma valintakoe*  100%, joista ensikertalaisille 50%

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 36%, joista ensikertalaisille 80% 15%, joista ensikertalaisille 80% 49%, joista ensikertalaisille 80% -
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, päivätoteutus 36%, joista ensikertalaisille 80% 15%, joista ensikertalaisille 80% 49%, joista ensikertalaisille 80% -
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, monimuotototeutus 15%, joista ensikertalaisille 80% 15%, joista ensikertalaisille 80% 70%, joista ensikertalaisille 80% -
Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnot, päivätoteutus 36%, joista ensikertalaisille 80% 15%, joista ensikertalaisille 80% 49%, joista ensikertalaisille 70% -
Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnot, monimuotototeutus 36%, joista ensikertalaisille 80% 15%, joista ensikertalaisille 80% 49%, joista ensikertalaisille 60% -
Musiikkipedagogi (AMK)* - - -

Oma valintakoe* 100%, ei ensikertalaiskiintiötä

*Katso tutkinto-ohjelmakohtaiset valintatavat

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

Ylioppilastutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta:

 1. Hakutoivejärjestys
 2. Yo-arvosanat:
  I. Äidinkieli
  II. Matematiikka
  III. Vieras kieli/toinen kotimainen kieli

Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta:

 1. Hakutoivejärjestys
 2. Tutkinnon painotettu keskiarvo
 3. Tutkinnon yhteisten osien arvosanat:
  I. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  II. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  III. Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Valintakoevalinta:

 1. Hakutoivejärjestys 

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välille, arpoo tietojärjestelmä automaattisesti järjestyksen.

Valintaopintojakso:

 1. Hakutoivejärjestys 

Tieto- ja viestintätekniikka, monimuoto: Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välille, arpoo tietojärjestelmä automaattisesti järjestyksen.

Konetekniikka sekä energia- ja ympäristötekniikka, monimuoto: Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välille, valitaan kaikki tasasijalla olevat hakijat.

Ensikertalaisille varattavat opiskelupaikat

Ensikertalainen on hakija, joka

 • ei ole hakuajan päättymispäivään mennessä suorittanut korkeakoulututkintoa Suomessa
 • ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen

Jos siis olet jo suorittanut suomalaisen korkeakoulututkinnon tai olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta, et ole ensikertalainen.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ei-ensikertalaisten ja ensikertalaisten hakijoiden joukosta. Jos ensikertalaisia ei ole riittävästi, täytetään ensikertalaisille varatut aloituspaikat muilla hakijoilla.

 
Valintakokeet

Tutustu AMK-valintakokeeseen ja tutkinto-ohjelmakohtaisiin valintatapoihin.

AMK-valintakoe

Suomenkielisten AMK-tutkintojen valinnoissa käytetään AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen valintakoe. Huomaa poikkeuksena musiikkipedagogi (AMK), tradenomi (AMK), Tiimiakatemia, Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikan, konetekniikan sekä energia- ja ympäristötekniikan monimuotototeutus, joissa on oma valintakoe/valintatapa!

Kaikki hakukelpoiset hakijat voivat osallistua AMK-valintakokeeseen. Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

Lue lisää AMK-valintakokeesta.

 

Tutkinto-ohjelmakohtaiset valintatavat

 
 
Valintojen tulokset
Tervetuloa JAMKiin!

Toisen yhteishaun suomenkielisten koulutusten todistusvalintojen tulokset julkistetaan viimeistään 30.5.2022 ja valintakokeiden/valintaopintojaksojen tulokset viimeistään 8.7.2022.

JAMK tiedottaa valituksi tulleita sähköpostitse! Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittautua läsnä-/poissaolevaksi viimeistään 15.7.2022 klo 15.00 mennessä opintopolku.fi -osoitteessa. Lisätietoja paikan vastaanottamisesta.

Tutustu myös opinto-oppaaseemme. 

Ilmoittaudu läsnäolevaksi

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun tulee vielä ilmoittautua korkeakouluun joko läsnä- tai poissaolevaksi. Tällä tavoin kerrot, oletko aloittamassa opintosi ja sinut kirjataan korkeakoulun opiskelijaksi. Ainoastaan läsnä olevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on mahdollisuus ilmoittautua opintojaksoille ja suorittaa opintojaan. Ehdoton takaraja läsnä- tai poissaoloilmoittautumiselle on 15.7.2022 klo 15.00. Tee ilmoittautuminen Opintopolku.fi -osoitteessa paikan vastaanoton yhteydessä.

HUOMAA, että ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ainoastaan seuraavista syistä (kunkin alapuolella on mainittu käypä dokumentti):
1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
     • palvelukseenastumismääräys
2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
     • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
     • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.
     • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8.2022.
     • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Sinun tulee esittää poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumentit korkeakoulullesi. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa sähköpostilla, maapostilla tai esittämällä dokumentit Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluissa. Dokumentit tulee toimittaa viimeistään 15.7.2022 klo 15.00, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä. Jos et toimita dokumentteja takarajaan mennessä, sinut merkitään läsnäolevaksi opiskelijaksi.

Poissaoloa armeijan, siviilipalveluksen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi ei lasketa opintojen suorittamisaikaan. Myöhemmin voit olla poissaolevana kaksi lukukautta. Sinun tulee ilmoittautua ammattikorkeakouluun lukukausittain joko läsnä olevaksi tai poissa olevaksi. Läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen laiminlyöminen johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen.

Jos olet jo ilmoittautunut Opintopolussa kerran läsnä tai poissa olevaksi ja haluat muuttaa sitä, ota yhteyttä opiskelijapalvelut(at)jamk.fi.

Yhden opiskelupaikan periaate

Opiskelija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 

 • Lukukaudella tarkoitetaan 1.8.-31.12. TAI 1.1.-31.7. välistä aikaa.

 • Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja (1. ja 2. yhteishaku), erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

 • Eli jos olet hakenut myös 1. yhteishaussa (tammikuussa), ja sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa kummastakin yhteishausta, voit ottaa vastaan vain yhden paikan.
  • Huomaa kuitenkin, että sekä 1. yhteishaussa että  2. yhteishaussa opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 15.7. klo 15 mennessä.
 • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

 • Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.

 • Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina (koulutukset alkavat eri lukukausina).

Hakutietojen tarkistaminen

Toimita meille kopiot yhteishaussa käyttämistäsi koulutodistuksista 6.4.2022 klo 15 mennessä. Jos valmistut tänä keväänä, toimita kopio 15.7.2022 mennessä. Vuonna 1990 ja sen jälkeen Suomessa lukion ja ylioppilastutkinnon suorittaneiden ei tarvitse lähettää kopioita, vaan saamme tiedot suoraan ylioppilastutkintorekisteristä. Jos sinulla on vain lukion päättötodistus, eikä ylioppilastutkintoa, lähetä tällöin kopio lukion päättötodistuksestasi. Kaikkia yhteishaussa antamiasi tietoja verrataan tutkintotodistuksiin. Ammattikorkeakoulu purkaa opiskelijavalintapäätöksen, mikäli olet antanut haussa virheellisiä tietoja, etkä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaasi opiskelupaikkaan. Mikäli et toimita pyydettyjä kopioita ammattikorkeakoululle, opiskelijavalintasi puretaan. Kopioita ei palauteta.

Varaudu pyydettäessä esittämään alkuperäiset todistuksesi Opiskelijapalveluissa ennen opintojen alkua tai ensimmäisinä opiskelupäivinä. Ota tällöin mukaasi myös henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi). Korkeakoulu purkaa opiskelijavalintapäätöksen, mikäli hakija ei pyydettäessä esitä todistuksia tai on antanut haussa virheellisiä tietoja ja ei oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan.

 

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua JAMKin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen
PL 207
Rajakatu 35
40101 Jyväskylä

Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla.

 
Lähetä kysymys hakijapalveluihin