Hae yhteishaussa 17.3.2021 klo 08:00 – 31.3.2021 klo 15:00 sähköisesti opintopolku.fi -sivustolla.

Tutkinto-ohjelmassa ei ole valintakoetta vaan hakijat valitaan ennakkotehtävän, opinnäytetyön arvosanan ja alakohtaisen työkokemuksen tuottamien pisteiden perusteella.

Opiskelijavalinnan pisteytys

Ennakkotehtävä

max. 50 pistettä

Opinnäytetyön arvosana

max. 20 pistettä

Alakohtainen työkokemus

max. 30 pistettä

Yhteensä

max. 100 pistettä

Opinnäytetyön arvosana

Opinnäytetyön arvosana

5 / 3 / 10 / L/E / et

4 / - / 9 / M / -

3 / 2 / 8 / C / ht

Pisteet

20

15

10

Alakohtainen työkokemus

Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon jälkeistä rakennusalan työkokemusta vaaditaan hakukelpoisuuteen vähintään 24 kuukautta. Sen ylimenevä rakennusalan työkokemus pisteytetään siten, että 2 kuukautta on 1,5 pistettä eli 64 kk rakennusalan työkokemusta antaa haussa hakukelpoisuuden ja täydet 30 pistettä.

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä tulee liittää Opintopolun hakemukselle 7.4.2021 klo 15.00 mennessä. 

  • Ennakkotehtävään on merkittävä hakijan nimi, hakijanumero ja syntymäaika.
  • Ennakkotehtävä kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla, pituus enintään 4 sivua (fontti 12 pt, riviväli 1,5).
  • Ennakkotehtävästä voi saada haussa enintään 50 pistettä.
  • Ennakkotehtävän hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 20 pistettä.

 

Ennakkotehtävä osa 1: Henkilökohtainen kehittyminen

a) Miksi haluat suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon?

b) Mitä osaamista ja valmiuksia sinulla on ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista ajatellen?

Ennakkotehtävä osa 2: Kehitystehtävän alustava kuvaus

Tutkintoon kuuluvan opinnäytetyön eli työelämän kehittämistehtävän laajuus on 30 op, joka vastaa n. 800 työtuntia. Opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä tutkimus- ja kehittämistöitä, jotka tuottavat uutta soveltavaa tietoa. Opinnäytetyön avulla tuotetaan kohdeorganisaatiota kehittäviä tutkimuksellisia ratkaisuja, uudistetaan työelämän käytäntöjä sekä syvennetään opinnäytetyön tekijän asiantuntijuutta. Opinnäytetyön kohdeorganisaatio on esimerkiksi oma työpaikka, tilaajayhteisö, muu toimeksiantaja tai tutkimus- ja kehittämishanke.

Esittele ennakkotehtävänä kehittämis- ja tutkimusaihe, joka on tärkeä oman kehittymisesi ja kohdeorganisaation kannalta. Aiheen tulee liittyä Rakennustekniikan tutkinto-ohjelman sisältöön ja osaamistavoitteisiin.

Suunnitelman tulee sisältää vähintään aiheen ja mahdollisen toimeksiantajan kuvauksen, perustelut aihevalinnalle, alustava toteuttamissuunnitelma ja aikataulu. (Huom! Lopullinen opinnäytetyö voi käsitellä muuta aihetta kuin haun ennakkotehtävä).

Ennakkotehtävää käytetään tutkinto-ohjelman valinnoissa. Huomaa, että ennakkotehtävä on näkyvissä kaikille hakemusta käsitteleville virkailijoille, joten älä kirjoita tekstiin muiden ihmisten nimiä, terveys- tai perheasioita tai muitakaan luottamuksellisia tietoja.

Opintopolku.fi Hakuaika 17. - 31.3.2021 klo 15.00 saakka Hae!

Lisätietoa opiskelijavalinnasta:

Lähdesmäki Pekka

Lähdesmäki Pekka

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358504471230
Näytä lisää