jamk.fi

Avoimen AMKin väylän valintaperusteet seuraaviin suomenkielisiin tutkintoihin, kevät 2018:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen (55 op) tulee olla haettavaan tutkinto-ohjelmaan soveltuvia  ja niiden tulee olla suoritettuna viimeistään 20.6.2018, valinta on ehdollinen siihen saakka. Sosiaali- ja terveysalalla sekä liiketalouden tutkinto-ohjelmissa (ei koske Tiimiakatemiaa) tutkintoon soveltuvien avoimen AMKin opintojen tulee olla JAMKissa suoritettuja, muissa ohjelmissa kaikissa Suomen avoimissa AMKeissa suoritetut opinnot hyväksytään. 

Huomaathan, että kevään 2018 avoimen AMKin väylän haussa sinulla on oltava 55 op suoritettuna 20.6.2018 mennessä, mutta tästä määrästä lisäksi:

 • väh. 20 op suoritettuna 28.3.2018 mennessä (20/55 op)
 • väh. 3 op pakollisia kieliopintoja (ruotsi / englanti; 3/55op)
 • väh. 5 op matematiikkaa tekniikan alalla (5/55 op, koskee vain insinööri (AMK) ohjelmia)
 • 10 op saa olla vapaasti valittavia opintoja, 20 op saa olla hyväksiluettuja opintoja

Kieliopintojen tulee olla pakollisia kieliopintoja, joten esimerkiksi tukikurssin suorittaminen ei täytä avoimen AMKin väylän vaatimusta. Tarkistathan, että sinulla täyttyvät vaatimukset! Mikäli vaadittavia opintoja puuttuu, olethan ajoissa yhteydessä avoimen AMKin yhteyshenkilöihin, jotta voitte katsoa milloin sopivia kursseja on tarjolla ja ehtisit suorittamaan vaaditun määrän opintoja 20.6.2018 mennessä. 

Huomaathan, että keväällä 2018 kaikki tutkinto-ohjelmat englanninkielistä Nursing-tutkinto-ohjelmaa lukuunottamatta käyttävät keskiarvovalintaa!

Voit hakeutua päivätoteutukseen tai monimuotototeutukseen huolimatta siitä, kummassa toteutuksessa olet avoimessa AMKissa opintoja suorittanut (huom. kaikissa koulutuksissa ei ole tarjolla molempia toteutustapoja). Hakulomakkeella voit siis osassa koulutuksista laittaa kaksi vaihtoehtoa: ensisijainen toive sekä yksi varavaihtoehto. Voit esim. hakea ensisijaisena toiveena jonkin tutkinto-ohjelman päivätoteutukseen ja laittaa varavaihtoehdoksi saman tutkinto-ohjelman monimuotototeutuksen, jos sellainen on tarjolla. Opiskelijavalinnoissa painotetaan hakutoivejärjestystä, eli hakutoiveiden järjestys kannattaa miettiä tarkkaan!

Jos hakijoita on vähemmän tai saman verran kuin avoimen AMKin väylän hakuun asetettuja opiskelupaikkoja (ks. taulukko alla), kaikki vähintään 20 op tutkintoon soveltuvia opintoja 28.3.2018 mennessä suorittaneet hakijat valitaan koulutukseen. Jos hakijoita on enemmän kuin asetettuja opiskelupaikkoja, eli kaikkia hakijoita ei voida valita, kaikki vähintään 20 op 28.3.2018 mennessä suorittaneet hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen avoimen AMKin opintojaksojen keskiarvon perusteella.

 • Muilla kuin sosiaali- ja terveysalalla keskiarvo lasketaan avoimen AMKin opintosuoritusotteesta 28.3.2018 mennessä suoritetuista opinnoista ja valinnan tulokset voidaan ilmoittaa toukokuussa.
 • Sosiaali- ja terveysalalla  keskiarvo lasketaan 31.5.2018 mennessä suoritetuista opinnoista ja valinnan tulokset ilmoitetaan kesäkuussa. 

Keskiarvo lasketaan opintojaksojen kokonaisarvosanoista. Huomaathan, että mikäli opintojakson kokonaisarvosanaksi opintosuoritusotteella on merkitty S, kyseinen opintojakso ei ole mukana keskiarvon laskennassa.

Valinta on ehdollinen kunnes lopullinen opintosuoritusote  (55 op tutkintoon soveltuvia opintoja, sis. kieliopintovaatimus 3 op ja tekniikan alan matematiikan opintojen vaatimus 5 op) 20.6.2018 mennessä suoritetuista opinnoista on tarkistettu.

Valittavien enimmäismäärät tutkinto-ohjelmittain:

AMK-tutkinnot, päivätoteutus Avoimen AMKin väylän opiskelupaikat kevään 2018 haussa
Energia- ja ympäristötekniikka, insinööri (AMK) 5
Konetekniikka, insinööri (AMK) 1
Logistiikka, insinööri (AMK) 5
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri (AMK) 5
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK) 2
Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK) 10
Maaseutuelinkeinot, agrologi (AMK) 3
Musiikki, musiikkipedagogi (AMK) Ei mukana avoimen AMKin väylässä, haku yhteishaun kautta.
Liiketalous, tradenomi (AMK) 10
Tiimiakatemia, tradenomi (AMK) 10
Tietojenkäsittely, tradenomi (AMK) 8
Matkailu- ja palveluliiketoiminta, restonomi (AMK) 5
Sairaanhoitaja (AMK) 4
Fysioterapeutti (AMK) 3
Toimintaterapeutti (AMK) 3
Sosionomi (AMK) 3
AMK-tutkinnot, monimuotototeutus                                                                                                          
Energia- ja ympäristötekniikka, insinööri (AMK) Ei mukana avoimen AMKin väylässä, haku yhteishaun kautta.
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK) 2
Konetekniikka, insinööri (AMK) 1
Logistiikka, insinööri (AMK) 5
Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK) Ei mukana avoimen AMKin väylässä, haku yhteishaun kautta.
Liiketalous, tradenomi (AMK) 5
Matkailu- ja palveluliiketoiminta, restonomi (AMK) 5
Sairaanhoitaja (AMK) 4
Fysioterapeutti (AMK) 4
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) 7
Toimintaterapeutti (AMK), Jyväskylä 4
Sosionomi (AMK) 4


Tietoa englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin hakeutumisesta löydät Open Study Path -sivulta. Huomaathan, että englanninkielisten tutkinto-ohjelmien hakuaika on jo 9. - 24.1.2018. Suomenkielisten tutkinto-ohjelmien hakuaika on 14. - 28.3.2018.

Liitteet

Liiketalouden päivä- ja monimuotototeutuksissa sekä sosiaali- ja terveysalalla vaatimuksena on, että haettavaan tutkintoon soveltuvien opintojen tulee olla JAMKin avoimessa AMKissa suoritettuja. Muissa ohjelmissa hyväksytään kaikissa Suomen avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot. 

Jos olet suorittanut avoimen AMKin opintosi JAMKissa, tarkistamme avoimen AMKin opintopistemäärän suoraan ASIOsta hakuajan päätyttyä. Sinulla tulee olla vähintään 20 avoimen AMKin opintopistettä näkyvissä opintosuoritusotteella 28.3.2018 mennessä (haettavaan tutkintoon soveltuvia opintoja). Muilla kuin sosiaali- ja terveysalalla opintosuoritusotetta tarvitaan 28.3. jälkeen myös, jotta voidaan laskea suoritettujen avoimen AMKin opintojen keskiarvo, mikäli hakijoita on enemmän kuin ennakkoon määritettyjä opiskelupaikkoja (ks. taulukko yläpuolella).

Huom. jos et ole suorittanut avoimen AMKin opintoja JAMKissa, sinun tulee toimittaa meille kopio avoimen AMKin opintosuoritusotteesta 28.3.2018 mennessä (jos et liittänyt opintosuoritusotetta jo hakemukseen). Voit lähettää sen myös sähköpostilla (hakijapalvelut(at)jamk.fi) tai postitse.

Sosiaali- ja terveysalalla tarkistamme 31.5.2018 jälkeen opintosuoritusotteen suoraan ASIOsta mahdollisen keskiarvovalinnan takia. Keskiarvo lasketaan 31.5.2018 mennessä suoritetuista opinnoista. Tasatilanteessa ratkaisee suoritettujen opintojen opintopistemäärä. Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasatilanteessa olevien välille, tietojärjestelmä arpoo automaattisesti järjestyksen.

Hyväksymiskirjeet postitetaan toukokuussa (sosiaali- ja terveysalalla kesäkuussa). 

Muista, että valinta on ehdollinen siihen saakka kunnes lopullinen opintosuoritusote on tarkistettu. Jos olet suorittanut opintosi muualla kuin JAMKin avoimessa AMKissa, lopullinen opintosuoritusote tulee lähettää viimeistään 20.6.2018 klo 15 mennessä. Tarkistamme tuolloin 55 opintopisteen kertymän, eli siihen mennessä tulee kaikki vaadittavat opinnot olla suoritettuna ja merkittynä (myös 3 op pakollisia kieliopintoja ja tekniikan alalla 5 op matematiikan opintoja!).  Mikäli olet suorittanut opintosi JAMKissa, tarkistamme opintosuoritusotteesi suoraan ASIOsta.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Lopullinen opintosuoritusote ja 55 opintopisteen kertymä tarkistetaan 20.6.2018. Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018. Opinnot alkavat elo/syyskuussa 2018. 

Yhden opiskelupaikan periaate

Opiskelija voi ottaa vastaan saman lukukauden aikana vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
• Lukukaudella tarkoitetaan 1.8.-31.12. TAI 1.1.-31.7. välistä aikaa.
• Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.

Hakijan terveydentila

Sosiaali- ja terveysalalle valitulla opiskelijalla tulee olla sellainen terveydentila ja toimintakyky, mikä ei ole esteenä alan opiskelulle, muutoin ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan.

Sosiaali- ja terveysalan ammattiin hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • esim. tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä,
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua tai työhön sijoittumista,
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle ja
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa.

Ammattikorkeakoulu voi pyytää rikostaustaotteen opiskelijoilta, joiden harjoitteluun liittyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. (Ammattikorkeakoululaki 352/2003, 25 b §.) Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.