jamk.fi

Avoimen AMKin väylän valintaperusteet seuraaviin suomenkielisiin tutkintoihin, kevät 2019:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen (55 op) tulee olla haettavaan tutkinto-ohjelmaan soveltuvia  ja niiden tulee olla suoritettuna viimeistään 20.6.2019, valinta on ehdollinen siihen saakka. Sosiaali- ja terveysalalla sekä liiketalouden tutkinto-ohjelmissa (ei koske Tiimiakatemiaa) tutkintoon soveltuvien avoimen AMKin opintojen tulee olla JAMKissa suoritettuja, muissa ohjelmissa kaikissa Suomen avoimissa AMKeissa suoritetut opinnot hyväksytään. 

Huomaathan, että kevään 2019 avoimen AMKin väylän haussa sinulla on oltava 55 op suoritettuna 20.6.2019 mennessä, mutta tästä määrästä lisäksi:

 • väh. 20 op suoritettuna 3.4.2019 mennessä (20/55 op)
 • väh. 3 op pakollisia kieliopintoja (ruotsi / englanti; 3/55op)
 • väh. 5 op matematiikkaa tekniikan alalla (5/55 op, koskee vain insinööri (AMK) ohjelmia)
 • 10 op saa olla vapaasti valittavia opintoja, 20 op saa olla hyväksiluettuja opintoja

Kieliopintojen tulee olla pakollisia kieliopintoja, joten esimerkiksi tukikurssin suorittaminen ei täytä avoimen AMKin väylän vaatimusta. Tarkistathan, että sinulla täyttyvät vaatimukset! Mikäli vaadittavia opintoja puuttuu, olethan ajoissa yhteydessä avoimen AMKin yhteyshenkilöihin, jotta voitte katsoa milloin sopivia kursseja on tarjolla ja ehtisit suorittamaan vaaditun määrän opintoja 20.6.2019 mennessä. 

Huomaathan, että keväällä 2019 kaikki avoimen AMKin väylässä mukana olevat tutkinto-ohjelmat  käyttävät keskiarvovalintaa!

Voit hakeutua päivätoteutukseen tai monimuotototeutukseen huolimatta siitä, kummassa toteutuksessa olet avoimessa AMKissa opintoja suorittanut (huom. kaikissa koulutuksissa ei ole tarjolla molempia toteutustapoja). Hakulomakkeella voit siis osassa koulutuksista laittaa kaksi vaihtoehtoa: ensisijainen toive sekä yksi varavaihtoehto. Voit esim. hakea ensisijaisena toiveena jonkin tutkinto-ohjelman päivätoteutukseen ja laittaa varavaihtoehdoksi saman tutkinto-ohjelman monimuotototeutuksen, jos sellainen on tarjolla. Opiskelijavalinnoissa painotetaan hakutoivejärjestystä, eli hakutoiveiden järjestys kannattaa miettiä tarkkaan!

Jos hakijoita on vähemmän tai saman verran kuin avoimen AMKin väylän hakuun asetettuja opiskelupaikkoja (ks. taulukko alla), kaikki vähintään 20 op haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen AMKin opintoja 3.4.2019 mennessä suorittaneet hakijat valitaan koulutukseen. Jos hakijoita on enemmän kuin asetettuja opiskelupaikkoja, käytetään keskiarvovalintaa. Keskiarvovalinnassa kaikki vähintään 20 op 3.4.2019 mennessä suorittaneet hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen avoimen AMKin opintojaksojen keskiarvon perusteella.

 • Muilla kuin sosiaali- ja terveysalalla keskiarvo lasketaan avoimen AMKin opintosuoritusotteesta 3.4.2019 mennessä suoritetuista opinnoista ja valinnan tulokset voidaan ilmoittaa viimeistään toukokuussa.
 • Sosiaali- ja terveysalalla  keskiarvo lasketaan 31.5.2019 mennessä suoritetuista opinnoista ja valinnan tulokset ilmoitetaan kesäkuussa. 

Keskiarvo lasketaan avoimen AMKin opintosuoritusotteelle merkittyjen opintojaksojen kokonaisarvosanoista. Huomaathan, että mikäli opintojakson kokonaisarvosanaksi opintosuoritusotteella on merkitty S, kyseinen opintojakso ei ole mukana keskiarvon laskennassa.

Valinta on ehdollinen kunnes lopullinen opintosuoritusote  (55 op tutkintoon soveltuvia opintoja, sis. kieliopintovaatimus 3 op ja tekniikan alan matematiikan opintojen vaatimus 5 op) 20.6.2019 mennessä suoritetuista opinnoista on tarkistettu.

Valittavien enimmäismäärät tutkinto-ohjelmittain:

AMK-tutkinnot, päivätoteutus Avoimen AMKin väylän opiskelupaikat kevään 2019 haussa
Energia- ja ympäristötekniikka, insinööri (AMK) 5
Konetekniikka, insinööri (AMK) 5
Logistiikka, insinööri (AMK) 5
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri (AMK) 5
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK) 5
Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK) 10
Maaseutuelinkeinot, agrologi (AMK) 3
Musiikki, musiikkipedagogi (AMK) Ei mukana avoimen AMKin väylässä, haku yhteishaun kautta.
Liiketalous, tradenomi (AMK) 10
Tiimiakatemia, tradenomi (AMK) 10
Tietojenkäsittely, tradenomi (AMK) 8
Palveluliiketoiminta, restonomi (AMK) 5
Sairaanhoitaja (AMK) Ei mukana avoimen AMKin väylässä, haku yhteishaun kautta.
Fysioterapeutti (AMK) 3
Toimintaterapeutti (AMK) 3
Sosionomi (AMK) 3
AMK-tutkinnot, monimuotototeutus                                                                                                          
Energia- ja ympäristötekniikka, insinööri (AMK) 5
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK) 5
Konetekniikka, insinööri (AMK) 5
Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK) 5
Liiketalous, tradenomi (AMK) 5
Palveluliiketoiminta, restonomi (AMK) 5
Sairaanhoitaja (AMK) 8
Fysioterapeutti (AMK) 4
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) 7
Toimintaterapeutti (AMK) 4
Sosionomi (AMK) 4


Tietoa englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin hakeutumisesta löydät Open Study Path -sivulta. Huomaathan, että englanninkielisten tutkinto-ohjelmien hakuaika on jo 9. - 23.1.2019. Suomenkielisten tutkinto-ohjelmien hakuaika on 20.3. - 3.4.2019.

Liitteet

Liiketalouden päivä- ja monimuotototeutuksissa sekä sosiaali- ja terveysalalla vaatimuksena on, että haettavaan tutkintoon soveltuvien opintojen tulee olla JAMKin avoimessa AMKissa suoritettuja. Muissa ohjelmissa hyväksytään kaikissa Suomen avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot. 

Jos olet suorittanut avoimen AMKin opintosi JAMKissa, tarkistamme avoimen AMKin opintopistemäärän suoraan ASIOsta hakuajan päätyttyä. Sinulla tulee olla vähintään 20 avoimen AMKin opintopistettä näkyvissä opintosuoritusotteella 3.4.2019 mennessä (haettavaan tutkintoon soveltuvia opintoja). Muilla kuin sosiaali- ja terveysalalla opintosuoritusotetta tarvitaan 3.4. jälkeen myös, jotta voidaan laskea suoritettujen avoimen AMKin opintojen keskiarvo, mikäli hakijoita on enemmän kuin ennakkoon määritettyjä opiskelupaikkoja (ks. taulukko yläpuolella).

Huom. jos et ole suorittanut avoimen AMKin opintoja JAMKissa, sinun tulee toimittaa meille kopio avoimen AMKin opintosuoritusotteesta 3.4.2019 mennessä (jos et liittänyt opintosuoritusotetta jo hakemukseen). Voit lähettää sen myös sähköpostilla (hakijapalvelut(at)jamk.fi) tai postitse.

Sosiaali- ja terveysalalla tarkistamme 31.5.2019 jälkeen opintosuoritusotteen suoraan ASIOsta mahdollisen keskiarvovalinnan takia. Keskiarvo lasketaan 31.5.2019 mennessä suoritetuista opinnoista.

Keskiarvovalinnassa tasatilanteessa ratkaisee 1. hakutoivejärjestys, 2. suoritettujen opintojen opintopistemäärä. Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasatilanteessa olevien välille, tietojärjestelmä arpoo automaattisesti järjestyksen.

Hyväksymiskirjeet postitetaan viimeistään toukokuussa (sosiaali- ja terveysalalla kesäkuussa). 

Muista, että valinta on ehdollinen siihen saakka kunnes lopullinen opintosuoritusote on tarkistettu. Jos olet suorittanut opintosi muualla kuin JAMKin avoimessa AMKissa, lopullinen opintosuoritusote tulee lähettää viimeistään 20.6.2019 klo 15 mennessä. Tarkistamme tuolloin 55 opintopisteen kertymän, eli siihen mennessä tulee kaikki vaadittavat opinnot olla suoritettuna ja merkittynä (myös 3 op pakollisia kieliopintoja ja tekniikan alalla 5 op matematiikan opintoja!).  Mikäli olet suorittanut opintosi JAMKissa, tarkistamme opintosuoritusotteesi suoraan ASIOsta.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Lopullinen opintosuoritusote ja 55 opintopisteen kertymä tarkistetaan 20.6.2019. Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 8.7.2019 klo 15. Opinnot alkavat elo/syyskuussa 2019. 

Yhden opiskelupaikan periaate

Opiskelija voi ottaa vastaan saman lukukauden aikana vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
• Lukukaudella tarkoitetaan 1.8.-31.12. TAI 1.1.-31.7. välistä aikaa.
• Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.

Hakijan terveydentila

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

 • Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuvan tulee huomioida, että
  opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää opiskelijoilta ja henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa, johon kuuluu myös vuosittain uusittava kausi-influenssa rokotus.


Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.