Oletko suorittanut opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa? Jos vastasit kyllä, täältä löydät ohjeet kuinka hakeudut suorittamiesi opintojen avulla tutkinto-opiskelijaksi AMK- ja YAMK-tutkintoihin avoimen AMKin väylän kautta.

AMK-tutkinnot
Kevät 2022

Suorita opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa ja saa opiskelupaikka jopa ilman valintakoetta!

 

Avoimen AMK:n väylä AMK-tutkintoon keväällä 2022

Suurimmassa osassa JAMKin AMK-tutkinnoista on hakumenettelynä käytössä yhteishaun lisäksi myös avoimen AMKin väylä. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija saa hakukelpoisuuden tutkintoon, mikäli hän suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 55 opintopistettä haettavaan tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja. Avoimen AMKin väylän kautta voi hakeutua sekä päivä- että monimuotototeutuksiin. Huomaathan, että avoimen AMKin väylän kautta ei voi hakeutua kaikkiin tutkinto-ohjelmiin, mutta suurimmassa osassa se on käytössä. 


Avoimen AMKin väylän hakuaika suomen- ja englanninkielisiin koulutuksiin on 2.-15.5.2022.

Avoimen väylän valintakriteerit
AMK-tutkinnot

Kevään 2022 avoimen AMKin väylän haussa sinun tulee suorittaa vähintään 55 op haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen AMKin opintoja, joista

  • väh. 3 op pakollisia matematiikan opintoja (tekniikan ala)
  • enintään 10 op saa olla vapaasti valittavia
  • enintään 20 op saa olla hyväksiluettuja

Kieliopintoja ei enää vaadita keväällä 2022.

Mikäli suoritat opinnot JAMK avoimessa AMKissa opinnot tulee olla tehtynä ja opintosuoritusrekisteriin merkittynä 20.6.2022 mennessä.
 
Mikäli teet osan tai kaikki avoimen AMKin opinnot muussa avoimessa AMKissa kuin JAMKissa, opintojen tulee olla tehtynä ja opintosuoritusotteelle merkittynä 31.5.2022 mennessä. 

Hakulomake Avoimen AMKin väylän haku 2.-15.5.2022 Haku alkaa 2.5.2022
YAMK-tutkinnot
Kevät 2022

Kaikki avoimen väylän valintakriteerit täyttävät valitaan!

 

Avoimen ammattikorkeakoulun väylä - hakeutuminen YAMK-tutkintoihin keväällä 2022

Suurimmassa osassa JAMKin YAMK-tutkinnoista on hakumenettelynä käytössä yhteishaun lisäksi myös avoimen AMKin väylä. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija saa hakukelpoisuuden tutkintoon, mikäli hän suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa vaadittavan määrän tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja. Vaadittava määrä on 90 opintopisteen laajuisessa koulutuksessa 30 avoimen opintopistettä ja 60 opintopisteen laajuisessa koulutuksessa 20 avoimen opintopistettä.

Avoimen AMKin väylän hakuaika suomen- ja englanninkielisiin koulutuksiin on 2.-15.5.2022.

Avoimen väylän valintakriteerit
YAMK-tutkinnot

Kevään 2022 avoimen AMKin väylän haussa sinun tulee suorittaa haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen AMKin YAMK-opintoja seuraavasti:

  • väh. 20 op haettaessa tekniikan alalle ja luonnonvara-alalle
  • väh. 30 op muille aloille

Mikäli suoritat opinnot JAMKin avoimessa AMKissa, opinnot tulee olla tehtynä ja opintosuoritusrekisteriin merkittynä 20.6.2022 mennessä.
 
Mikäli teet osan tai kaikki avoimen AMKin opinnot muussa avoimessa AMKissa kuin JAMKissa, opintojen tulee olla tehtynä ja opintosuoritusotteelle merkittynä 31.5.2022 mennessä. 

Huomaa, että avoimen AMKin väylän kautta hakeminen YAMK-tutkintoon ei poista tutkinto- ja työkokemusvaatimusta.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi se, joka on suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, muun soveltuvan korkeakoulututkinnon, tai se, jolla ammattikorkeakoulu katsoo muutoin olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten (käytännössä opistotutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto) sekä vähintään 2 vuotta (24 kk) alan työkokemusta valmistumisen jälkeen.

Hakulomake Avoimen AMKin väylän haku 2.-15.5.2022 Haku alkaa 2.5.2022
 

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua JAMKin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen
PL 207
Rajakatu 35
40101 Jyväskylä