Oletko suorittanut opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa? Jos vastasit kyllä, täältä löydät ohjeet kuinka hakeudut suorittamiesi opintojen avulla tutkinto-opiskelijaksi AMK- ja YAMK-tutkintoihin avoimen AMKin väylän kautta.

Syksyn 2020 valintaperusteet löydät täältä

 

Avoimen ammattikorkeakoulun väylä - hakeutuminen AMK-tutkintoihin keväällä 2021

Suurimmassa osassa JAMKin AMK-tutkinnoista on hakumenettelynä käytössä yhteishaun lisäksi myös avoimen AMKin väylä. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija saa hakukelpoisuuden tutkintoon, mikäli hän suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 55 opintopistettä haettavaan tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja. Avoimen AMKin väylän kautta voi hakeutua sekä päivä- että monimuotototeutuksiin. Huomaathan, että avoimen AMKin väylän kautta ei voi hakeutua kaikkiin tutkinto-ohjelmiin, mutta suurimmassa osassa se on käytössä. 

Huom! Mikäli sinulla on yleinen hakukelpoisuus, voit hakeutua opiskelijaksi  AMK-tutkintoon myös yhteishaun kautta.

Avoimen AMKin väylän hakuaika suomen- ja englanninkielisiin koulutuksiin on 2.-15.5.2021. Lisätietoa avoimen AMKin opintopisteillä englanninkielisiin koulutuksiin hakeutumisesta Open Study Path -sivulla.

Kevään 2021 avoimen AMKin väylän haussa sinun tulee suorittaa vähintään 55 op haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen AMKin opintoja, joista

  • väh. 3 op pakollisia kieliopintoja
  • väh. 3 op matematiikkaa (tekniikan ala)
  • enintään 10 op saa olla vapaasti valittavia
  • enintään 20 op saa olla hyväksiluettuja

Mikäli suoritat opinnot JAMK avoimessa AMKissa opinnot tulee olla tehtynä ja opintosuoritusrekisteriin merkittynä 20.6.2021 mennessä.
 
Mikäli teet osan tai kaikki avoimen AMKin opinnot muussa avoimessa AMKissa kuin JAMKissa, opintojen tulee olla tehtynä ja opintosuoritusotteelle merkittynä 31.5.2021 mennessä. 

Kieliopintojen tulee olla pakollisia kieliopintoja, joten esimerkiksi tukikurssin suorittaminen ei täytä avoimen AMKin väylän vaatimusta. Tarkistathan, että sinulla täyttyvät vaatimukset! Mikäli vaadittavia opintoja puuttuu, olethan ajoissa yhteydessä avoimen AMKin yhteyshenkilöihin, jotta voitte katsoa milloin sopivia kursseja on tarjolla ja ehtisit suorittamaan vaaditun määrän opintoja 20.6.2021 mennessä. 

Hakulomake Avoimen AMKin väylän haku 2.-15.5.2021 Haku alkaa 2.5.2021
Avoimen AMKin väylä
- polku tutkinto-opiskelijaksi

Suorita opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa ja nappaa opiskelupaikka  jopa ilman valintakoetta!

 

Avoimen ammattikorkeakoulun väylä - hakeutuminen YAMK-tutkintoihin keväällä 2021

Suurimmassa osassa JAMKin YAMK-tutkinnoista on hakumenettelynä käytössä yhteishaun lisäksi myös avoimen AMKin väylä. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija saa hakukelpoisuuden tutkintoon, mikäli hän suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa vaadittavan määrän tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja. Vaadittava määrä on 90 opintopisteen laajuisessa koulutuksessa 30 avoimen opintopistettä ja 60 opintopisteen laajuisessa koulutuksessa 20 avoimen opintopistettä. Avoimen AMKin väylän hakuaika suomen- ja englanninkielisiin koulutuksiin on 2.-15.5.2021. Englanninkieliset ohjeet hakeutumisesta löytyvät Open Study Path sivulla.

Pohjakoulutus ja työkokemusvaatimus

Huomaa, että avoimen AMKin väylän kautta hakeminen YAMK-tutkintoon ei poista tutkinto- ja työkokemusvaatimusta.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi se, joka on suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, muun soveltuvan korkeakoulututkinnon, tai se, jolla ammattikorkeakoulu katsoo muutoin olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten (käytännössä opistotutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto) sekä vähintään 2 vuotta (24 kk) alan työkokemusta valmistumisen jälkeen. 

Hakulomake Avoimen AMKin väylän haku 2.-15.5.2021 Haku alkaa 2.5.2021
 

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua JAMKin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen, PL 207 (Rajakatu 35), 40101 Jyväskylä.