jamk.fi

Oletko suorittanut opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa? Jos vastasit kyllä, täältä löydät ohjeet kuinka hakeudut suorittamiesi opintojen avulla tutkinto-opiskelijaksi AMK- ja YAMK-tutkintoihin avoimen AMKin väylän kautta.


HUOM! Syksyn 2018 avoimen AMKin väylän valintaperusteet löydät täältä

Avoimen ammattikorkeakoulun väylä - hakeutuminen AMK-tutkintoihin keväällä 2019

Suurimmassa osassa JAMKin AMK-tutkinnoista on hakumenettelynä käytössä yhteishaun lisäksi myös avoimen AMKin väylä. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija saa hakukelpoisuuden tutkintoon, mikäli hän suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 55 opintopistettä haettavaan tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja. Avoimen AMKin väylän kautta voi hakeutua sekä päivä- että monimuotototeutuksiin. Huomaathan, että avoimen AMKin väylän kautta ei voi hakeutua kaikkiin tutkinto-ohjelmiin, mutta suurimmassa osassa se on käytössä. 

Huom! Mikäli sinulla on yleinen hakukelpoisuus, voit hakeutua opiskelijaksi  AMK-tutkintoon myös yhteishaun kautta.

Huomaa, että myös englanninkielisiin AMK-tutkintoihin voi hakeutua soveltuvilla avoimen AMKin opintopisteillä.  Avoimen AMKin väylän hakuaika englanninkielisiin koulutuksiin on 9. - 23.1.2019, ja suomenkielisten koulutusten hakuaika on 20.3. - 3.4.2019. Lisätietoa avoimen AMKin opintopisteillä englanninkielisiin koulutuksiin hakeutumisesta Open Study Path sivulla.

Keväällä 2017 avoimen väylän kautta haki päivä- ja monimuotototeutuksiin 111 hakukelpoista (=avoimen AMKin opintoja suorittanutta) hakijaa (125 paikkaa) ja YAMK tutkintoihin 19 hakukelpoista hakijaa (40 paikkaa). 

Huomaathan, että kevään 2019 avoimen AMKin väylän haussa sinulla on oltava 55 op suoritettuna 20.6.2019 mennessä, mutta tästä määrästä lisäksi:

  • väh. 20 op suoritettuna 3.4.2019 mennessä (20/55 op)
  • väh. 3 op pakollisia kieliopintoja (ruotsi / englanti; 3/55op)
  • väh. 5 op matematiikkaa tekniikan alalla (5/55 op, koskee vain insinööri (AMK) ohjelmia)
  • 10 op saa olla vapaasti valittavia opintoja, 20 op saa olla hyväksiluettuja opintoja

Kieliopintojen tulee olla pakollisia kieliopintoja, joten esimerkiksi tukikurssin suorittaminen ei täytä avoimen AMKin väylän vaatimusta. Tarkistathan, että sinulla täyttyvät vaatimukset! Mikäli vaadittavia opintoja puuttuu, olethan ajoissa yhteydessä avoimen AMKin yhteyshenkilöihin, jotta voitte katsoa milloin sopivia kursseja on tarjolla ja ehtisit suorittamaan vaaditun määrän opintoja 20.6.2019 mennessä. 

Avoimen AMKin väylä
- polku tutkinto-opiskelijaksi

Suorita opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa ja nappaa opiskelupaikka  ilman valintakoetta!

Avoimen ammattikorkeakoulun väylä - hakeutuminen YAMK-tutkintoihin keväällä 2019

Suurimmassa osassa JAMKin YAMK-tutkinnoista on hakumenettelynä käytössä yhteishaun lisäksi myös avoimen AMKin väylä. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija saa hakukelpoisuuden tutkintoon, mikäli hän suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa vaadittavan määrän tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja. Vaadittava määrä on 90 opintopisteen laajuisessa koulutuksessa 30 avoimen opintopistettä ja 60 opintopisteen laajuisessa koulutuksessa 20 avoimen opintopistettä. International Business Management -ohjelman hakuaika on 9.-23.1.2019 ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien hakuaika on 20.3.-3.4.2019. Lisätietoa avoimen AMKin opintopisteillä englanninkieliseen International Business Management-koulutukseen hakeutumisesta Open Study Path sivulla.

Pohjakoulutus ja työkokemusvaatimus

Huomaa, että avoimen AMKin väylän kautta hakeminen YAMK-tutkintoon ei poista tutkinto- ja työkokemusvaatimusta. Aivan kuten yhteishaussakin, hakijalla tulee siis olla tutkinto-ohjelmaan soveltuva AMK-tutkinto sekä vähintään 3 vuotta (36 kk) alan työkokemusta valmistumisen jälkeen. Väylän kautta haettaessa avoimen AMKin opintojen tulee olla valmiina viimeistään 20.6.2019.

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua JAMKin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen, PL 207 (Rajakatu 35), 40101 Jyväskylä.