jamk.fi

Näin haet YAMK-tutkintoon

JAMKin ylempiin amk-tutkintoihin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa.  Voit hakea yhteishaussa enintään 6 koulutukseen.

Hakemuksen jättänyt voi seurata Opintopolusta haun edistymistä. Lähetämme hakukelpoisille hakijoille valintakoekutsut sähköpostitse lokakuun puolivälissä.

Aikataulu

 1. Hakuaika  14.– 28.3.2018 klo 15.00 asti osoitteessa www.opintopolku.fi
  • Hakuaika International Business Management koulutukseen tammikuussa 9.-24.1.2018
 2. Liitteet: pääsääntöisesti tarkistamme liitteet vasta opiskelijaksi valituilta. 
 3. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostilla aikaisintaan 9.5.
  • IBM valintakoekutsut läh. maaliskuun alussa 
 4. Valintakokeet 
  • suomenkieliset YAMK-tutkinnot: viikot 21-22
  • International Business Management: 6.4.2018
 5. Valintojen tulokset ilmoitetaan viimeistään 28.6.2018 
 6. Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 10.7.2018 klo 15. 
 7. Korkeakeakoulututkinto- ja työkokemusliitteiden toimittaminen viimeistään 10.7.2018 klo 15 (saat ohjeet hyväksymiskirjeen [sähköposti] yhteydessä).
 8. Opinnot alkavat syyskuun alussa.

Hakukelpoisuus ylempiin AMK-tutkintoihin

Hakukelpoisuuden YAMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto / muu soveltuva korkeakoulututkinto ja tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden (36 kk) työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on*. Haussa käytettävän tutkinnon tulee olla valmis 10.7.2018 mennessä. Työkokemusta saa laskea 31.7.2018 saakka.

Lisätietoa tarkemmista pohjakoulutusvaatimuksista ja valintakokeista tutkinto-ohjelmittain:
Musiikkipedagogi
Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen
International Business Management (hakuaika jo tammikuussa)
Matkailu- ja palveluliiketoiminta
Logistiikka
Teknologiaosaamisen johtaminen
Rakennustekniikka
Digitaalinen toimitusketju
Cyber Security
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
Terveyden edistäminen
Kliininen asiantuntija
Monialainen kuntoutus
Verkostojohtaminen

JAMK hyväksyy työkokemuksesi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen hankitun työkokemuksen. HUOM.  Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnot ovat vanhoja tutkintoja (esim. teknikko), joihin ei voi enää valmistua ja joiden tilalla ovat nykyään ammattikorkeakoulututkinnot tai toisen asteen tutkinnot. Opistoasteen tutkintoja eivät ole esimerkiksi ammattiopistoissa tehdyt ammatilliset perustutkinnot/ammattitutkinnot/ erikoisammattitutkinnot tai ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tehdyt erilliset opettajan pedagogiset opinnot.

Kaikesta työkokemuksesta tulee olla työtodistukset. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Äitiys- ja vanhempainvapaa hyväksytään työkokemukseksi silloin, kun se on osa työsuhdetta.

*Rakennustekniikan YAMK koulutukseen haettaessa työkokemukseksi voidaan laskea vain rakennusalan työtehtävät. Tämä siis poikkeaa muista tekniikan alan YAMK koulutuksista, joissa työkokemukseksi (väh. 36 kk) voidaan huomioida laajasti kaikki tekniikan alan työkokemus.

Mikäli olet suorittanut riittävän määrän tutkinto-ohjelmaan soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, voit hakea myös avoimen amkin erillishaussa. Lisätietoja avoimen amkin väylästä ja erillishaun hakulomake.  

Hakemus ja hakutoiveet

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan yhdellä lomakkeella ja koulutustarjonta on saatavilla samasta nettiosoitteesta www.opintopolku.fi  ja www.studyinfo.fi

 • Samalla hakulomakkeella voi hakea enintään kuuteen koulutukseen.
 • Huomioi, että nuo kuusi voivat olla sekä ammattikorkeakoulujen ja/tai yliopistojen hakukohteita.
 • Kuuden hakutoiveen maksimimäärä koskee yhteensä kumpaakin hakuaikaa (1.hakuaika 9.-24.1.2018 ja 2.hakuaika 14.-28.3.2018). Muista järjestää hakulomakkeella koulutukset mieluisuusjärjestykseen siten, että ylimpänä lomakkeella on se koulutus, johon haluat ensisijaisesti. Hakutoiveet on asetettava hakuaikana sitovaan järjestykseen. Huomaathan, että 2.hakuaikana et enää voi muuttaa 1.hakuajalla asetettujen hakutoiveiden keskinäistä järjestystä. 

Huom. voit tulla valituksi vain ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteesi riittävät. Alemmat hakutoiveesi peruuntuvat. Lisätietoa opintopolku.fi osoitteessa. Hakulomakkeen täyttämisen jälkeen hakutoivejärjestyksen muuttaminen tai hakutoiveiden poistaminen/lisääminen on mahdollista vain hakuajan päättymiseen saakka. Voit halutessasi tehdä näihin muutoksia kirjautumalla Opintopolun "oma opintopolku" -palveluun, mutta vain hakuajan päättymiseen saakka (muiden tietoja kuin hakutoiveiden muuttamista voit tehdä myös hakuajan jälkeen).

JAMKissa YAMK-tutkintoja myös englanninkielellä

Olethan huomannut, että JAMK tarjoaa suomenkielisten YAMK-tutkintojen lisäksi kaksi englanninkielistä YAMK-tutkintoa:

Hakuaika International Business Management koulutukseen on jo tammikuussa 9.-24.1.2018. Cyber Security -koulutukseen hakuaika on maaliskuussa 14.-28.3.2018 eli samaan aikaan kuin suomenkielisiin YAMK -koulutuksiin. Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimus ei poikkea suomenkielisten YAMK koulutusten valintaperusteista, eli hakijalla tulee olla alan korkeakoulututkinto sekä vähintään 36 kk alan työkokemusta valmistumisen jälkeen. Lisätietoa koulutuksesta ja hakulomakkeen näihin tutkintoihin löydät hakuaikana yllä olevista linkeistä.

Lisätietoa Cyber Security sekä International Business Management -tutkintojen valintaperusteista englanniksi

Valintapisteitys suomenkielisiin YAMK-koulutuksiin

Valinta YAMK-koulutuksiin tehdään pelkän valintakokeen pistemäärän perusteella lähes kaikkiin JAMKin YAMK koulutuksiin max. 100p. (poisluken rakennustekniikka YAMK).

Valintapisteiden enimmäismäärä:

Valintakoe           100 pistettä


Valintapisteiden enimmäismäärä Rakennustekniikka YAMK:

Ennakkotehtävä 100 pistettä

 

 Englanninkielisten YAMK-tutkintojen (Cyber Security ja International Business Management) pisteitys ja hakuohjeet. 

Valintakoe

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeesta on saatava yhteensä vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi, poikkeuksena Musiikkipedagogi (ylempi AMK) valintakoe, jossa on käytössä omat hyväksymisrajat. Suomenkielisten YAMK-koulutusten valintakokeet järjestetään JAMKissa viikoilla 21-22. Mahdollisen tarkemman päivämäärän löydät kunkin tutkinto-ohjelman omalta sivulta (linkit tutkinto-ohjelmien sivuille ylempänä tällä sivulla). 

Valintakokeen rakenne:

 • Haastattelu ja kirjallinen koe: teknologiaosaamisen johtaminen, logistiikka, digitaalinen toimitusketju, yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen*, matkailu- ja palveluliiketoiminta*, verkostojohtaminen (restonomi YAMK, tradenomi YAMK, insinööri YAMK).
 • Ennakkotehtävä: Rakennustekniikka  
 • Kirjallinen koe: kliininen asiantuntija, terveyden edistäminen, sosiaali- ja terveysalan johtaminen, monialainen kuntoutus, verkostojohtaminen (sosiaali- ja terveysala). 
 • Musiikkipedagogi YAMK valintakoe sisältää haastattelun, musiikillisen työnäytteen ja kirjallisen osion. Haku sisältää myös orientoivan tehtävän, joka julkaistaan nettisivuillamme 30.3.2018.

Huom. yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen & matkailu- ja palveluliiketoiminnan  sekä verkostojohtamisen (restonomi YAMK ja tradenomi YAMK) valintakokeiden kirjalliset osiot pohjautuvat ennakkoon luettaviin materiaaleihin, jotka löydät koulutusohjelmien sivuilta 23.4.2018 (linkit ylempänä tällä sivulla). Tradenomi YAMK ja restonomi YAMK koulutuksiin on omat materiaalit.

Valintakoeyhteistyö

Valintakoeyhteistyö tarkoittaa, että hakija saa vain yhden kutsun /valintakoeryhmä. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin saamaan valintakoeryhmään kuuluviin koulutusohjelmiin valintayhteistyötä tekevissä ammattikorkeakouluissa. JAMKin YAMK tutkinnot eivät ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, mutta tekevät pääsääntöisesti saman alan sisällä valintakoeyhteistyötä esim. useampaan JAMKin sosiaali-ja terveysalan YAMK koulutukseen haettaessa hakukelpoiset hakijat saavat vain yhden valintakoekutsun.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakoe ja/tai ennakkotehtävä
 2. hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välille, arpoo tietojärjestelmä automaattisesti järjestyksen (käytössä JAMKissa kaikissa suomenkielisissä YAMK tutkinto-ohjelmissa).

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen erityisjärjestelyt on haettava jo 5.4.2018 kello 15:00 mennessä. Lisätietoja ja hakemus sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen erityisjärjestelyihin löytyy täältä (sivun alalaita): http://soteli.metropolia.fi/

Kaikki hakukohteet: Mikäli tarvitset varsinaisessa valintakokeessa erityisjärjestelyjä oppimisvaikeuden, vamman tai terveydentilan vuoksi (ml. lukivaikeus), ota yhteyttä hyvissä ajoin alla mainittuun henkilöön. Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, valintakokeiden erityisjärjestelyhakemus tulee jättää liitteineen 13.4.2018 (englanninkielisiin koulutuksiin 7.2.) mennessä. Hakemus toimitetaan erikseen kaikkiin korkeakouluihin, joihin hakija on hakenut.

» Hakemus valintakokeen erityisjärjestelyiksi

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt on esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta erityisjärjestelyissä otetaan huomioon vain keskivaikea tai vaikea häiriö.

Asiantuntijalausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lukihäiriön, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot otetaan huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. 

» Lisätietoja esteettömästä opiskelusta JAMKissa (Esteetön opiskelu)

Lisätietoja erityisjärjestelyistä valintakokeessa

Veander Mira

Hakuneuvoja, Admission Advisor
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358405262681

Valintojen tulokset - vastaanota opiskelupaikka

Syksyllä 2018 alkavien koulutusten valintojen tulokset julkistetaan korkeakouluissa viimeistään 28.6.2018. JAMK tiedottaa valituksi tulleita sähköpostitse! Kevään haussa opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittautua läsnä-/poissaolevaksi viimeistään 10.7.2018 klo 15.00 mennessä opintopolku.fi -osoitteessa. Lisätietoja paikan vastaanottamisesta.

Valittujen opiskelijoiden tulee lähettää haussa käyttämistään todistuksista kopiot opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä eli 10.7.2018 mennessä. Todistuskopioista varmistetaan hakijan haussa antamien tietojen oikeellisuus. Mikäli hakijan tarkistetut pisteet eivät riitä opiskelijaksi ottamiseen tai hän ei toimita todistuksia määräajassa, opiskelijavalinta puretaan. Alkuperäiset todistukset verrataan kopioihin koulun alkaessa. Valinta on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.

Ilmoittaudu läsnäolevaksi

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun tulee vielä ilmoittautua korkeakouluun joko läsnä- tai poissaolevaksi. Tällä tavoin kerrot, oletko aloittamassa opintosi ja sinut kirjataan korkeakoulun opiskelijaksi. Ainoastaan läsnä olevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on mahdollisuus ilmoittautua opintojaksoille ja suorittaa opintojaan. Ehdoton takaraja läsnä- tai poissaoloilmoittautumiselle on 10.7.2018 klo 15.00. Tee ilmoittautuminen Opintopolku.fi -osoitteessa paikan vastaanoton yhteydessä.

HUOMAA, että ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ainoastaan seuraavista syistä (kunkin alapuolella on mainittu käypä dokumentti):
1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
     • palvelukseenastumismääräys
2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
     • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
     • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.
     • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8.2018.
     • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Sinun tulee esittää poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumentit korkeakoulullesi. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa sähköpostilla, maapostilla tai esittämällä dokumentit Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluissa. Dokumentit tulee toimittaa viimeistään 10.7.2018 klo 15.00, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä. Jos et toimita dokumentteja takarajaan mennessä, sinut merkitään läsnäolevaksi opiskelijaksi.

Poissaoloa armeijan, siviilipalveluksen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi ei lasketa opintojen suorittamisaikaan. Myöhemmin voit olla poissaolevana yhden vuoden. Sinun tulee ilmoittautua ammattikorkeakouluun lukukausittain joko läsnä olevaksi tai poissa olevaksi. Läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen laiminlyöminen johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen.

Jos olet jo ilmoittautunut Opintopolussa kerran läsnä tai poissa olevaksi ja haluat muuttaa sitä, ota yhteyttä opiskelijapalvelut(at)jamk.fi.

Yhden opiskelupaikan periaate

Opiskelija voi ottaa vastaan saman lukukauden aikana vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 

 • Lukukaudella tarkoitetaan 1.8.-31.12. TAI 1.1.-31.7. välistä aikaa.

 • Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja. 

 • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

 • Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.

 • Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua JAMKin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen, PL 207 (Rajakatu 35), 40101 Jyväskylä.

Lähetä kysymys hakijapalveluihin