Tervetuloa hakemaan ylempiin AMK-tutkintoihimme! Tämän sivun ohjeet koskevat kevään 2. yhteishakua eli suomenkielisiä ylempiä AMK-tutkintoja.

 

Otathan huomioon kevään kaksi eri yhteishakua

Keväällä 2022 on kaksi erillistä yhteishakua, joissa molemmissa voi hakea 6 hakutoiveeseen eli yhteensä 12 koulutukseen.

1. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa 5.-19.1.2022 klo 15 mennessä haetaan englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin. Muista, että englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin voit hakea vain ensimmäisessä yhteishaussa!

 • Ensimmäisessä yhteishaussa ei ole käytössä priorisointia eli hakutoiveiden mieluisuusjärjestykseen laittoa. Voit tulla valituksi jopa 6 koulutukseen, joista valitset kiinnostavimman. Huomioi, että tämä koskee ainoastaan ensimmäistä yhteishakua.
 • Lue lisää englanninkielisten tutkintojen hakuohjeista 1. yhteishaussa englanninkieliseltä sivustoltamme

 

2. Kevään toisessa yhteishaussa 16.3.-30.3.2022 klo 15 mennessä haetaan suomenkielisiin koulutuksiin.

 • Toisessa yhteishaussa laitat hakutoiveet mieluisuusjärjestykseen, ja opiskelupaikoista tarjotaan ylintä mahdollista, johon pisteesi riittävät (ja alemmat hakutoiveet mitätöityvät).

Jos haet molemmissa yhteishauissa, täytät siis kaksi erillistä hakulomaketta. Hakutoiveita voit muuttaa ainoastaan kyseisen yhteishaun hakuaikana eli englanninkielisiä hakutoiveita 1. yhteishaun hakulomakkeella 19.1.2022 klo 15 saakka ja suomenkielisiä toiveita 2. yhteishaun hakulomakkeella 30.3.2022 klo 15 saakka. Voit ottaa vain yhden korkeakoulupaikan vastaan, jossa opinnot alkavat syyslukukaudella 2022. Lue lisää kohdasta Paikan vastaanotto.

Ylemmät AMK-tutkinnot kevään 2022 toisessa yhteishaussa

Hakuohjeet, kevään 2022 toinen yhteishaku

Tutkinto-ohjelma: Valintakokeen osiot ja ajankohta
Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen
 • kirjallinen koe 3.5.2022 klo 9-10.30
 • Motivaatiovideon palautus viimeistään 23.5.2022.
Organisaation ja talouden johtaminen
 • kirjallinen koe 3.5.2022 klo 13-14.30
 • Motivaatiovideon palautus viimeistään 23.5.2022.
Sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinnot
 • kirjallinen koe 24.5.2022 (kelloaika täsmentyy myöhemmin) verkossa
Insinööri YAMK-tutkinnot: Digitaalinen toimitusketju, Logistiikka, Verkostojohtaminen
 • kirjallinen koe ja haastattelu 24.5.2022 (kelloaika täsmentyy myöhemmin)
Insinööri YAMK-tutkinnot: Kestävä energia, Projektijohtaminen, Robotiikka, Teknologialiiketoiminnan johtaminen
 • kirjallinen koe ja ammatillinen tehtävä verkossa viikolla 20 (päivämäärä ja kelloaika täsmentyy myöhemmin)
 
Hakukelpoisuus

Katso pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset aloittain.

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimus

Liiketalouden ala: Tradenomi (ylempi AMK), organisaation ja talouden johtaminen

 • Pohjakoulutusvaatimuksena Tradenomi (AMK), Bachelor of Business Administration, Restonomi (AMK) tai
 • Muu soveltuva korkeakoulututkinto, esim. KTK, ekonomi tai vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto tai opistoasteen tutkinto. Tutkinto ja työkokemus katsotaan tällöin tapauskohtaisesti.
 • Työkokemukseksi (väh. 24 kk) hyväksytään liiketalouden tai matkailu- ja ravitsemisalan alan työkokemus.

Matkailu- ja ravitsemisala: Restonomi (ylempi AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen

 • Pohjakoulutusvaatimuksena Restonomi (AMK), Bachelor of Hospitality Management, Tradenomi (AMK) tai
 • Muu soveltuva korkeakoulu- tai opistotutkinto. Tutkinto ja työkokemus katsotaan tällöin tapauskohtaisesti.
 • Työkokemukseksi (väh. 24 kk) hyväksytään matkailu- ja ravitsemisalan tai liiketalouden alan työkokemus.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija

 • Pohjakoulutusvaatimuksena soveltuva sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto: Sairaanhoitaja (AMK), Kätilö (AMK), Terveydenhoitaja (AMK), Ensihoitaja (AMK), Bachelor of Health Care tai
 • Sairaanhoitajan, kätilön tai terveydenhoitajan opistoasteen tutkinto.
 • Työkokemukseksi (väh. 24 kk) hyväksytään sosiaali- ja terveysalan työkokemus.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (monialainen kuntoutus, sosiaali- ja terveysalan johtaminen, terveyden edistäminen, projektijohtaminen sekä verkostojohtaminen)

 • Pohjakoulutusvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto tai
 • Sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
 • Jos hakijalla on muu kuin yllä mainittu korkeakoulututkinto, tutkinto käsitellään tulkinnanvaraisena tapauskohtaisesti.
 • Työkokemukseksi (väh. 24 kk) hyväksytään sosiaali- ja terveysalan työkokemus.

Tekniikan ala: Insinööri (ylempi AMK) (digitaalinen toimitusketju, logistiikka, verkostojohtaminen, robotiikka, kestävä energia, projektijohtaminen, teknologialiiketoiminnan johtaminen)

 • Pohjakoulutusvaatimuksena Insinööri (AMK), Bachelor of Engineering tai ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinto
 • Jos hakijalla on muu kuin yllä mainittu korkeakoulututkinto, tutkinto käsitellään tulkinnanvaraisena tapauskohtaisesti.
 • Työkokemukseksi (väh. 24 kk) hyväksytään tekniikan alan työkokemus. Lisäksi Kestävä energia -ohjelmassa hyväksytään muu soveltuva energia-alan työkokemus.

Työkokemus

Pohjakoulutuksen lisäksi vaaditaan vähintään 2 vuoden (24 kk) työkokemusta alalta korkeakoulututkinnon valmistumisen jälkeen. Työkokemus voidaan laskea siis vasta korkeakoulututkinnon valmistumispäivämäärästä alkaen. Työkokemusta voi laskea 31.7.2022 saakka.

JAMK hyväksyy työkokemuksesi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen hankitun työkokemuksen. HUOM. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnot ovat vanhoja tutkintoja (esim. teknikko), joihin ei voi enää valmistua ja joiden tilalla ovat nykyään ammattikorkeakoulututkinnot tai toisen asteen tutkinnot.

Kaikesta työkokemuksesta tulee olla työtodistukset. Huomaathan, että työtodistuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 • ammattinimike (ja mikäli mahdollista, kuvaus työtehtävistä)
 • työskentelyaika (aloitus- ja lopetuspäivämäärät, tai väliaikaisessa työtodistuksessa ajantasainen tieto työsuhteen jatkumisesta)
 • työnantajan allekirjoitus (ja mikäli mahdollista, työnantajan leima)

Huomaathan, että työsopimus ei ole riittävä dokumentti todentamaan työkokemusta.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu.

Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.

Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Äitiys- ja vanhempainvapaa hyväksytään työkokemukseksi silloin, kun se on osa työsuhdetta.

Muut hakukelpoisuuden antavat tutkinnot

Mikäli hakijalla on muu kuin pohjakoulutusvaatimuksissa mainittu korkeakoulututkinto, tutkinto ja työkokemus katsotaan tapauskohtaisesti. Tällöin Opintopolun sähköiselle hakemukselle tulee liittää työtodistusten lisäksi seuraavat dokumentit:

 • haussa käytettävän tutkinnon tutkintotodistus
 • haussa käytettävän tutkinnon opintosuoritusote 
 • CV

Hakukelpoisuuden voi pohjakoulutusvaatimuksissa mainittujen tutkintojen lisäksi saada myös alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla, joita tehtiin pääasiassa 1990-luvulla. Nämä hakijat käsitellään niinikään tapauskohtaisesti koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Opistoasteen tutkintoja eivät ole esimerkiksi ammattiopistoissa tehdyt ammatilliset perustutkinnot/ammattitutkinnot/erikoisammattitutkinnot tai ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tehdyt erilliset opettajan pedagogiset opinnot.

 
Valintakokeet
ja ennakkomateriaalit

Valinta YAMK-koulutuksiin tehdään pelkän valintakokeen perusteella. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. 

Valintakoeyhteistyö tarkoittaa, että hakija saa vain yhden kutsun / valintakoeryhmä. Hakija saa valintakokeesta koetuloksen kaikkiin samaan valintakoeryhmään kuuluviin tutkinto-ohjelmiin. 

 • Tradenomi YAMK-koulutuksen kirjallinen koe järjestetään 3.5.2022 klo 13.00 - 14.30.
 • Kirjallisen kokeen pisteiden perusteella ohjeet motivaatiovideon tekemiseen lähetetään 70 parhaalle hakijalle 16.5.2022.
 • Motivaatiovideo tulee palauttaa viimeistään 23.5.2022.

Ennakkomateriaalit

Valintakokeen ennakkomateriaalit julkaistaan keväällä 2022.

 • Restonomi YAMK-koulutuksen kirjallinen koe järjestetään 3.5.2022 klo 09.00 - 10.30.
 • Kirjallisen kokeen pisteiden perusteella ohjeet motivaatiovideon tekemiseen lähetetään 70 parhaalle hakijalle 16.5.2022.
 • Motivaatiovideo tulee palauttaa viimeistään 23.5.2022.

Ennakkomateriaalit

Valintakokeen ennakkomateriaalit julkaistaan keväällä 2022.

Sosiaali- ja terveysalan ylemmät AMK-tutkinnot

 • Ko. ohjelmien valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat ja se järjestään 24.5.2022. Valintakokeeseen kutsutut saavat kutsukirjeessä tarkemmat ohjeet valintakoejärjestelyistä.
 • Valintakoe sisältää kirjallisen kokeen (min. 20p./100 p.), jossa on useita osioita. Kaikkien osioiden tulee olla hyväksyttävästi suoritettu.
 • Valintakokeeseen sisältyy ennakkoaineisto, joka julkaistaan 2.5.2022. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana kokeessa.
 • Osa aineistosta on englanninkielistä. Valintakokeeseen vastataan suomen kielellä.
 • Haettaessa useampaan JAMKin suomenkielisistä sosiaali- ja terveysalan YAMK-hakukohteista, saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun eli nämä koulutukset tekevät valintakoeyhteistyötä keskenään.

Ennakkomateriaalit

Ennakkomateriaalit julkaistaan 2.5.2022.

Tekniikan ala: Digitaalinen toimitusketju, Logistiikka, Verkostojohtaminen

 • Valintakoe ko. ohjelmille järjestetään 24.5.2022. 
 • Valintakoe sisältää:
  • haastattelun (max. 40 p.)
  • kirjallisen kokeen (max. 60 p.).
 • Hakijan on saatava valintakokeesta väh. 20p./100p. voidakseen tulla valituksi.
 • Valintakoe ei sisällä ennakkoon luettavaa materiaalia.
 • Haettaessa useampaan edellä mainittuista JAMKin tekniikan alan suomenkielisistä YAMK-hakukohteista, saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun.

Tekniikan ala: Kestävä energia, Projektijohtaminen, Robotiikka, Teknologialiiketoiminnan johtaminen

 • Valintakoe ko. ohjelmille järjestetään viikolla 20 verkossa.
 • Kaikille hakukelpoisille hakijoille lähetetään sähköpostilla valintakoepäivän aamuna linkki valintakokeeseen.
 • Hakijalla tulee olla valintakokeessa käytössään internetyhteys.
 • Valintakoe sisältää:
  • kirjallisen tehtävän (saatava väh. 15 pistettä 80 pisteestä)
  • ammatillisen tehtävän (saatava väh. 5 pistettä 20 pisteestä)
 • Haettaessa useampaan edellä mainituista JAMKin tekniikan alan suomenkielisistä YAMK-hakukohteista, saa hakukelpoinen hakija vain yhden valintakoekutsun.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakoe ja/tai ennakkotehtävä
 2. hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välille, arpoo tietojärjestelmä automaattisesti järjestyksen (käytössä JAMKissa kaikissa suomenkielisissä YAMK tutkinto-ohjelmissa, poislukien alla mainitut tekniikan alan koulutukset).

Seuraavissa tekniikan alan koulutuksissa tasapistetilanteessa valitaan kaikki hakijat, joilla on alin tutkinto-ohjelmaan opiskelijaksi hyväksymiseen riittävä pistemäärä:

 • Kestävä energia
 • Projektijohtaminen
 • Robotiikka
 • Teknologialiiketoiminnan johtaminen

Varasijat

Varasijat ovat käytössä kaikissa JAMKin YAMK-tutkinto-ohjelmissa.

 
Opintopolku.fi Hakuaika 16.3. - 30.3.2022 klo 15.00 Haku alkaa 16.3.2022
 
Valintojen tulokset
Ota opiskelupaikka vastaan

Syksyllä 2022 alkavien suomenkielisten koulutusten valintojen tulokset julkistetaan korkeakouluissa viimeistään 8.7.2022.

JAMK tiedottaa valituksi tulleita sähköpostitse! Kevään toisessa yhteishaussa opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittautua läsnä-/poissaolevaksi viimeistään 15.7.2022 klo 15 mennessä opintopolku.fi-osoitteessa. Lisätietoja paikan vastaanottamisesta.

Ilmoittaudu läsnäolevaksi

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun tulee vielä ilmoittautua korkeakouluun joko läsnä- tai poissaolevaksi. Tällä tavoin kerrot, oletko aloittamassa opintosi ja sinut kirjataan korkeakoulun opiskelijaksi. Ainoastaan läsnä olevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on mahdollisuus ilmoittautua opintojaksoille ja suorittaa opintojaan. Ehdoton takaraja läsnä- tai poissaoloilmoittautumiselle on 15.7.2022 klo 15.00. Tee ilmoittautuminen Opintopolku.fi -osoitteessa paikan vastaanoton yhteydessä.

HUOMAA, että ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ainoastaan seuraavista syistä (kunkin alapuolella on mainittu käypä dokumentti):
1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
     • palvelukseenastumismääräys
2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
     • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
     • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.
     • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8.2022.
     • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Sinun tulee esittää poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumentit korkeakoulullesi. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa sähköpostilla, maapostilla tai esittämällä dokumentit Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluissa. Dokumentit tulee toimittaa viimeistään 15.7.2022 klo 15.00, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä. Jos et toimita dokumentteja takarajaan mennessä, sinut merkitään läsnäolevaksi opiskelijaksi.

Poissaoloa armeijan, siviilipalveluksen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi ei lasketa opintojen suorittamisaikaan. Myöhemmin voit olla poissaolevana yhden vuoden. Sinun tulee ilmoittautua ammattikorkeakouluun lukukausittain joko läsnä olevaksi tai poissa olevaksi. Läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen laiminlyöminen johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen.

Jos olet jo ilmoittautunut Opintopolussa kerran läsnä tai poissa olevaksi ja haluat muuttaa sitä, ota yhteyttä opiskelijapalvelut(at)jamk.fi.

Yhden opiskelupaikan periaate

Opiskelija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 

 • Lukukaudella tarkoitetaan 1.8.-31.12. TAI 1.1.-31.7. välistä aikaa.

 • Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja. 

 • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

 • Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.

 • Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Todistusten toimittaminen

Vaadittavat liitteet tulee toimittaa ohjeiden mukaisesti sähköiselle hakemuksellesi opintopolkuun 6.4.2022 klo 15 mennessä.

Mikäli hakuvaiheessa et ole voinut toimittaa lopullista tutkintotodistustasi, tai hakukelpoisuuteen vaadittu työkokemuksesi (väh. 24 kk) ei ole vielä hakuaikana täyttynyt, sinun tulee toimittaa ajantasaiset todistukset opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä eli 15.7.2022 klo 15 mennessä. Näemme suurimman osan Suomessa suoritetuista korkeakoulututkinnoista valtakunnallisesta järjestelmästä. Todistuskopioista varmistetaan hakijan haussa antamien tietojen oikeellisuus. Mikäli hakija ei toimita todistuksia määräajassa, opiskelijavalinta puretaan.

Varaudu esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa pyydettäessä. Mikäli et pyydettäessä esitä alkuperäisiä tutkinto- ja työtodistuksia, opiskelupaikka voidaan purkaa.

 

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua JAMKin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen
PL 207
Rajakatu 35
40101 Jyväskylä

 
Lue lisää
koulutusten sisällöistä

Mihin koulutusten opinnot painottuvat?

Minkälaisia opintojaksoja tutkinto-ohjelmat sisältävät?

Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla.

 
Lähetä kysymys hakijapalveluihin