Tervetuloa hakemaan ylempiin AMK-tutkintoihimme! Tämän sivun ohjeet koskevat kevään 2. yhteishakua eli suomenkielisiä ylempiä AMK-tutkintoja.

 

Otathan huomioon kevään kaksi eri yhteishakua

Keväällä 2021 on kaksi erillistä yhteishakua, joissa molemmissa voi hakea 6 hakutoiveeseen eli yhteensä 12 koulutukseen.

 1. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa 7.-20.1.2021 klo 15 mennessä haetaan englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin. Muista, että englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin voit hakea vain ensimmäisessä yhteishaussa!
  • Ensimmäisessä yhteishaussa ei ole käytössä priorisointia eli hakutoiveiden mieluisuusjärjestykseen laittoa. Voit tulla valituksi jopa 6 koulutukseen, joista valitset kiinnostavimman. Huomioi, että tämä koskee ainoastaan ensimmäistä yhteishakua.

 2. Kevään toisessa yhteishaussa 17.3.-31.3.2021 klo 15 mennessä haetaan suomenkielisiin koulutuksiin.
  • Toisessa yhteishaussa laitat hakutoiveet mieluisuusjärjestykseen, ja opiskelupaikoista tarjotaan ylintä mahdollista, johon pisteesi riittävät (ja alemmat hakutoiveet mitätöityvät).

Jos haet molemmissa yhteishauissa, täytät siis kaksi erillistä hakulomaketta. Hakutoiveita voit muuttaa ainoastaan kyseisen yhteishaun hakuaikana eli englanninkielisiä hakutoiveita 1. yhteishaun hakulomakkeella 20.1.2021 klo 15 saakka ja suomenkielisiä toiveita 2. yhteishaun hakulomakkeella 31.3.2021 klo 15 saakka. Voit ottaa vain yhden korkeakoulupaikan vastaan, jossa opinnot alkavat syyslukukaudella 2021. Lue lisää kohdasta Paikan vastaanotto.

Hakuohjeet, kevään 2021 toinen yhteishaku

Valintaperusteet

Miten opiskelijat valitaan YAMK-tutkintoihin?

Hakukelpoisuus ylempiin AMK-tutkintoihin

Hakukelpoisuuden YAMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto / muu soveltuva korkeakoulututkinto ja tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden (24 kk) työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Haussa käytettävän tutkinnon tulee olla valmis 16.7.2021 mennessä. Työkokemusta voi laskea 31.7.2021 saakka.

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimus

Kulttuuriala: Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

 • Pohjakoulutusvaatimuksena Musiikkipedagogi (AMK), Muusikko (AMK)
 • Työkokemukseksi hyväksytään musiikin alan työkokemus.
 • Lisäksi: hakijalla tulee olla suoritettuna opettajan pedagogiset opinnot (60 op) ennen valintakoetta, viimeistään pe 21.5.2021.

Liiketalouden ala: Tradenomi (ylempi AMK), organisaation ja talouden johtaminen

 • Pohjakoulutusvaatimuksena Tradenomi (AMK) tai BBA (liiketalouden tai luonnontieteiden ammattikorkeakoulututkinto), Restonomi (AMK), Bachelor of Hospitality Management
 • Työkokemukseksi hyväksytään liiketalouden tai marata-alan 
  alan työkokemus.

Matkailu- ja ravitsemisala: Restonomi (ylempi AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen

 • Pohjakoulutusvaatimuksena Restonomi (AMK), Bachelor of Hospitality Management, Tradenomi (AMK) tai BBA.
 • Työkokemukseksi hyväksytään marata-alan tai liiketalouden
  alan työkokemus.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija

 • Pohjakoulutusvaatimuksena soveltuva sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto: Sairaanhoitaja (AMK), Kätilö (AMK), Terveydenhoitaja (AMK), Bachelor of Health Care.
 • Jos hakijalla on muu kuin yllä mainittu korkeakoulututkinto, hänellä tulee olla lisäksi aiempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto, kuten kätilön, sairaanhoitajan tai sairaanhoitaja-terveydenhoitajan opistoasteen tutkinto.
 • Työkokemukseksi hyväksytään sosiaali- ja terveysalan työkokemus.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (monialainen kuntoutus, sosiaali- ja terveysalan johtaminen, terveyden edistäminen, projektijohtaminen sekä verkostojohtaminen)

 • Pohjakoulutusvaatimuksena soveltuva sosiaali- ja terveysalan AMK tutkinto: Sairaanhoitaja (AMK), Kätilö (AMK), Terveydenhoitaja (AMK), Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), Sosionomi (AMK), Fysioterapeutti (AMK), Toimintaterapeutti (AMK), Bachelor of Health Care, Bachelor of Social Services, Bachelor of Social Services and Health Care.
 • Jos hakijalla on muu kuin yllä mainittu korkeakoulututkinto, hänellä tulee olla lisäksi aiempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto, kuten fysioterapeutin, kehitysvammaohjaajan, kätilön, sairaanhoitajan, sairaanhoitaja-terveydenhoitajan, sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan tai toimintaterapeutin opistoasteen tutkinto.
 • Työkokemukseksi hyväksytään sosiaali- ja terveysalan työkokemus.

Tekniikan ala: Insinööri (ylempi AMK) (elinkaaren hallinta, digitaalinen toimitusketju, logistiikka, verkostojohtaminen, robotiikka, kestävä energia, projektijohtaminen, teknologialiiketoiminnan johtaminen)

 • Pohjakoulutusvaatimuksena Insinööri (AMK) tai Bachelor of Engineering
 • Työkokemukseksi hyväksytään tekniikan alan työkokemus. Lisäksi Kestävä energia -ohjelmassa hyväksytään muu soveltuva energia-alan työkokemus.

Tekniikan ala: Insinööri (ylempi AMK), vähähiilinen rakentaminen

 • Pohjakoulutusvaatimuksena Insinööri (AMK), rakennustekniikka
 • Työkokemukseksi hyväksytään rakennusalan työkokemus.

Työkokemus

Pohjakoulutuksen lisäksi vaaditaan vähintään 2 vuoden (24 kk) työkokemusta alalta korkeakoulututkinnon valmistumisen jälkeen.

JAMK hyväksyy työkokemuksesi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen hankitun työkokemuksen. HUOM. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnot ovat vanhoja tutkintoja (esim. teknikko), joihin ei voi enää valmistua ja joiden tilalla ovat nykyään ammattikorkeakoulututkinnot tai toisen asteen tutkinnot.

Kaikesta työkokemuksesta tulee olla työtodistukset. Huomaathan, että työtodistuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 • ammattinimike (ja mikäli mahdollista, kuvaus työtehtävistä)
 • työskentelyaika (aloitus- ja lopetuspäivämäärät, tai tieto työsuhteen jatkumisesta)
 • työnantajan allekirjoitus (ja mikäli mahdollista, työnantajan leima)

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu.

Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.

Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Äitiys- ja vanhempainvapaa hyväksytään työkokemukseksi silloin, kun se on osa työsuhdetta.

Muut hakukelpoisuuden antavat tutkinnot

Mikäli hakijalla on muu kuin yllä mainittu korkeakoulututkinto, tutkinto ja työkokemus katsotaan tapauskohtaisesti.

Hakukelpoisuuden voi yllä olevien lisäksi saada myös alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla, joita tehtiin pääasiassa 1990-luvulla. Nämä hakijat käsitellään tapauskohtaisesti koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Opistoasteen tutkintoja eivät ole esimerkiksi ammattiopistoissa tehdyt ammatilliset perustutkinnot/ammattitutkinnot/erikoisammattitutkinnot tai ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tehdyt erilliset opettajan pedagogiset opinnot.

Avoimen AMK:n väylä

Mikäli olet suorittanut riittävän määrän tutkinto-ohjelmaan soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, voit hakea myös avoimen amkin erillishaussa. Lisätietoja avoimen amkin väylästä ja erillishaun hakulomake.

 
Valintakokeet
ja ennakkomateriaalit

Valinta YAMK-koulutuksiin tehdään pelkän valintakokeen perusteella (poislukien Vähähiilisen rakentamisen tutkinto-ohjelma). Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. 

Valintakoeyhteistyö tarkoittaa, että hakija saa vain yhden kutsun / valintakoeryhmä. Hakija saa valintakokeesta koetuloksen kaikkiin samaan valintakoeryhmään kuuluviin tutkinto-ohjelmiin. 

Opinnäytetyön arvosana

5 / 3 / 10 / L/E / et

4 / - / 9 / M / -

3 / 2 / 8 / C / ht

Pisteet

20

15

10

 

Ennakkotehtävä

max. 50 pistettä

Opinnäytetyön arvosana

max. 20 pistettä

Alakohtainen työkokemus

max. 30 pistettä

Yhteensä

max. 100 pistettä

 

*Työkokemus: Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon jälkeistä rakennusalan työkokemusta vaaditaan hakukelpoisuuteen vähintään 24 kuukautta. Sen ylimenevä rakennusalan työkokemus pisteytetään siten, että 2 kuukautta on 1,5 pistettä eli 64 kk rakennusalan työkokemusta antaa haussa hakukelpoisuuden ja täydet 30 pistettä.

Opintopolku.fi Hakuaika 17.3. - 31.3.2021 klo 15.00 Hae!

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakoe ja/tai ennakkotehtävä
 2. hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välille, arpoo tietojärjestelmä automaattisesti järjestyksen (käytössä JAMKissa kaikissa suomenkielisissä YAMK tutkinto-ohjelmissa, poislukien alla mainitut tekniikan alan koulutukset).

Seuraavissa tekniikan alan koulutuksissa tasapistetilanteessa valitaan kaikki hakijat, joilla on alin tutkinto-ohjelmaan opiskelijaksi hyväksymiseen riittävä pistemäärä:

 • Kestävä energia
 • Projektijohtaminen
 • Robotiikka
 • Teknologialiiketoiminnan johtaminen

Varasijat

Kaikissa muissa koulutuksissa ovat varasijat käytössä, paitsi seuraavissa Insinööri YAMK-tutkinto-ohjelmissa:

 • Kestävä energia
 • Projektijohtaminen
 • Robotiikka
 • Teknologialiiketoiminnan johtaminen
 

Yksilölliset järjestelyt ylempien AMK -tutkintojen valintakokeessa

Mikäli tarvitset valintakokeessa yksilöllisiä järjestelyjä oppimisvaikeuden, vamman tai terveydentilan vuoksi (ml. lukivaikeus), ota yhteyttä hyvissä ajoin alla mainittuun henkilöön. Jos valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, hakemus valintakokeiden yksilölliset järjestelyihin tulee jättää liitteineen 7.4.2021 (englanninkielisiin koulutuksiin 27.1.) klo 15 mennessä. Mikäli haet JAMKiin toimita liitteet postitse JAMK/hakijapalvelut PL 207, 40101 JKL tai turvasähköpostilla https://securemail.jamk.fi/ osoitteeseen hakijapalvelut@jamk.fi.

Hakemus on toimitettava erikseen kaikkiin korkeakouluihin, joihin hakija on hakenut.

» Hakemus valintakokeen yksilöllisiksi järjestelyiksi

Jos valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää hakemus yksilöllisiin järjestelyihin viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden yksilöllisiin järjestelyihin, mikäli järjestelyt on esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. Päätös valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat. Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen asiantuntijan lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on.

Lukihäiriön, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot otetaan huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. 

» Lisätietoja esteettömästä opiskelusta JAMKissa (Esteetön opiskelu)

Lisätietoja yksilöllisistä järjestelyistä valintakokeessa

Veander Mira

Veander Mira

Hakukoordinaattori, Admission Coordinator
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358405262681
Näytä lisää
 
Valintojen tulokset
Ota opiskelupaikka vastaan

Syksyllä 2021 alkavien suomenkielisten koulutusten valintojen tulokset julkistetaan korkeakouluissa viimeistään 9.7.2021.

JAMK tiedottaa valituksi tulleita sähköpostitse! Kevään toisessa yhteishaussa opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittautua läsnä-/poissaolevaksi viimeistään 16.7.2021 klo 15 mennessä opintopolku.fi-osoitteessa. Lisätietoja paikan vastaanottamisesta.

Todistusten toimittaminen

Vaadittavat liitteet tulee toimittaa ohjeiden mukaisesti sähköiselle hakemuksellesi opintopolkuun 7.4.2021 klo 15 mennessä.

Mikäli hakuvaiheessa et ole voinut toimittaa lopullista tutkintotodistustasi, tai hakukelpoisuuteen vaadittu työkokemuksesi (väh. 24 kk) ei ole vielä hakuaikana täyttynyt, sinun tulee toimittaa ajantasaiset todistukset opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä eli 16.7.2021 klo 15 mennessä. Näemme suurimman osan Suomessa suoritetuista korkeakoulututkinnoista valtakunnallisesta järjestelmästä. Todistuskopioista varmistetaan hakijan haussa antamien tietojen oikeellisuus. Mikäli hakija ei toimita todistuksia määräajassa, opiskelijavalinta puretaan.

Alkuperäiset todistukset verrataan kopioihin koulun alkaessa. Valinta on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkinto- ja työtodistukset.

Ilmoittaudu läsnäolevaksi

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun tulee vielä ilmoittautua korkeakouluun joko läsnä- tai poissaolevaksi. Tällä tavoin kerrot, oletko aloittamassa opintosi ja sinut kirjataan korkeakoulun opiskelijaksi. Ainoastaan läsnä olevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on mahdollisuus ilmoittautua opintojaksoille ja suorittaa opintojaan. Ehdoton takaraja läsnä- tai poissaoloilmoittautumiselle on 16.7.2021 klo 15.00. Tee ilmoittautuminen Opintopolku.fi -osoitteessa paikan vastaanoton yhteydessä.

HUOMAA, että ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ainoastaan seuraavista syistä (kunkin alapuolella on mainittu käypä dokumentti):
1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
     • palvelukseenastumismääräys
2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
     • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
     • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.
     • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8.2021.
     • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Sinun tulee esittää poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumentit korkeakoulullesi. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa sähköpostilla, maapostilla tai esittämällä dokumentit Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluissa. Dokumentit tulee toimittaa viimeistään 16.7.2021 klo 15.00, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä. Jos et toimita dokumentteja takarajaan mennessä, sinut merkitään läsnäolevaksi opiskelijaksi.

Poissaoloa armeijan, siviilipalveluksen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi ei lasketa opintojen suorittamisaikaan. Myöhemmin voit olla poissaolevana yhden vuoden. Sinun tulee ilmoittautua ammattikorkeakouluun lukukausittain joko läsnä olevaksi tai poissa olevaksi. Läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen laiminlyöminen johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen.

Jos olet jo ilmoittautunut Opintopolussa kerran läsnä tai poissa olevaksi ja haluat muuttaa sitä, ota yhteyttä opiskelijapalvelut(at)jamk.fi.

Yhden opiskelupaikan periaate

Opiskelija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 

 • Lukukaudella tarkoitetaan 1.8.-31.12. TAI 1.1.-31.7. välistä aikaa.

 • Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja. 

 • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

 • Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.

 • Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.
 

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua JAMKin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen, PL 207 (Rajakatu 35), 40101 Jyväskylä.

 
Lue lisää
koulutusten sisällöistä

Mihin koulutusten opinnot painottuvat?

Minkälaisia opintojaksoja tutkinto-ohjelmat sisältävät?

Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla.

 
Lähetä kysymys hakijapalveluihin