Haluaisitko tietää, millä pisteillä ammattikorkeakouluun on mahdollista päästä ja mitä kaikkea ammattikorkeakoulussa voi oikeasti opiskella? Milloin on seuraavat hakuajat? Lue lisää hakemisesta ja ajankohtaisista asioista.

AMK- ja YAMK-opinnot

Ammattikorkeakoulujen tutkintoihin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolku-järjestelmässä. Tammikuussa haetaan englanninkielisiin AMK- ja YAMK -tutkinto-ohjelmiin sekä ammatilliseen opettajankoulutukseen. Maaliskuussa haussa ovat suomenkieliset AMK- ja YAMK-tutkinto-ohjelmat.

Tulevat hakuajat

  • 1. - 15.9.2021 Syksyn yhteishaku
  • 5. - 19.1.2022 Kevään 2022 yhteishaku, englanninkieliset tutkinto-ohjelmat
  • 16. - 30.3.2022 Kevään 2022 yhteishaku, suomenkieliset tutkinto-ohjelmat

Kevään kaksi eri yhteishakua

Keväällä 2022 on kaksi erillistä yhteishakua, joissa molemmissa voi hakea kuuteen eri hakutoiveeseen eli yhteensä 12 koulutukseen.

  1. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa 5.-19.1.2022 klo 15 mennessä haetaan englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin. Englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin voi hakea vain ensimmäisessä yhteishaussa!
    • Ensimmäisessä yhteishaussa ei ole käytössä priorisointia eli hakutoiveiden mieluisuusjärjestykseen laittoa. Hakija voi tulla valituksi jopa kuuteen koulutukseen, joista hän valitsee kiinnostavimman. Huomioi, että tämä koskee ainoastaan ensimmäistä yhteishakua.
  2. Kevään toisessa yhteishaussa 16.-30.3.2022 klo 15 mennessä haetaan suomenkielisiin koulutuksiin.
    • Toisessa yhteishaussa hakutoiveet laitetaan mieluisuusjärjestykseen, ja opiskelupaikoista tarjotaan ylintä mahdollista, johon hakijan pisteet riittävät (ja alemmat hakutoiveet mitätöityvät).

Jos hakija hakee molemmissa yhteishauissa, hän täyttää siis kaksi erillistä hakulomaketta. Hakutoiveita voi muuttaa ainoastaan kyseisen yhteishaun hakuaikana eli englanninkielisiä hakutoiveita 1. yhteishaun hakulomakkeella 19.1. klo 15 saakka ja suomenkielisiä toiveita 2. yhteishaun hakulomakkeella 30.3. klo 15 saakka. Hakija voi ottaa vain yhden korkeakoulupaikan vastaan, jossa opinnot alkavat syyslukukaudella 2022. Lisätietoja paikan vastaanottamisesta löytyy kohdasta Paikan vastaanotto.

 

AMK-tutkinto päivä- tai monimuotototeutuksena

AMK-tutkinnon voi suorittaa joko päivä- tai monimuotototeutuksena. Päivätoteutus tarkoittaa päätoimista opiskelua, jossa on monimuotoa enemmän lähiopetusta sekä ryhmässä oppimista. Monimuotototeutus jättää vapauden tehdä vaikkapa töitä päivisin. 

Kevään 2021 toisen yhteishaun alimmat hyväksytyt pisterajat tutkinto-ohjelmittain Jyväskylän ammattikorkeakoulussa

AMK-tutkinnot englanniksi

Englanninkieliset AMK-tutkinto-ohjelmat ovat erinomaisia niille, jotka haluavat ottaa kansainvälistymisestä kaiken hyödyn irti. Lukioenglannin tasolla pärjää. Kielitaito kehittyy ja samalla pääsee tutustumaan uusiin kulttuureihin, sillä puolet opiskelijoista tulee ulkomailta. Kansainvälistymistä voi tukea myös suorittamalla harjoittelun tai vaihtojakson ulkomailla. Valmistuneet työskentelevät usein kansainvälisissä tehtävissä.

Englanninkielisistä tutkinto-ohjelmista saa saman kelpoisuuden kuin vastaavista suomenkielisistä ohjelmista. Englanninkielisiin ohjelmiin saattaa olla myös helpompi päästä kuin suomenkielisiin.

Lue lisää englanninkielisiin tutkintoihin hakemisesta

YAMK-tutkinnot

YAMK- eli ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunnattu jo työelämässä toimiville, jotka kaipaavat lisäosaamista omalla alallaan. JAMKissa on tarjolla sekä suomen- että englanninkielisiä YAMK-tutkinto-ohjelmia. Hakijalla tulee olla AMK-tutkinto sekä kaksi vuotta (väh. 24 kk) tutkinnon jälkeen hankittua työkokemusta asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Kevään 2021 yhteishauissa käytettävän tutkinnon tulee olla valmis 16.7.2021 mennessä. Työkokemusta voi laskea 31.7.2021 saakka.

Lue lisää YAMK-tutkintoihin hakemisesta

Tutustu JAMKin opoihin

Immonen Heli-Riikka

Immonen Heli-Riikka

Opinto-ohjaaja, Study Counsellor
LIKE Hallinto, Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358405853272
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Ohjaan restonomi- ja tradenomiopiskelijoita (AMK & YAMK) erilaisissa haasteellisissa tilanteissa: opintojen jumitilanteet, elämäntilanne, oppimisen vaikeudet, hyvinvointiin liittyvät asiat, harkinnanvaraisella lisäajalla opiskelu... Varaa aika sähköisellä ajanvarausjärjestelmällä http://tinyurl.com/opoheliriikka. I
Toimialakokemus:
koulutus, tutkimus
Jouhiaho Katariina

Jouhiaho Katariina

Opinto-ohjaaja, Study Counsellor
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407525358
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Saat minulta hakuvaiheen ohjausta (esim. hakukelpoisuuden osalta) ammatilliseen opettajan- , erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukseen.
Kuhanen Vesa

Kuhanen Vesa

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405263604
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Opinto-ohjaajana kohtaan sinun tuen tarpeet yksilöllisesti, tarvelähtöisesti ja sinun kokonaistilannetta kunnioittaen ammatillisesti. Reagoin suuremmitta viiveittä yhteydenottopyyntöihin. Kasvokkaisten tapaamisten rinnalla hyödynnän sujuvasti erilaisia sähköisiä yhteydenotto- ja keskustelukanavia. Olen sinua varten opintojen sujuvuuden ja opiskeluhyvinvoinnin asioissa. Varaa sähköisesti aika minulta: https://urly.fi/1cir Yksikön yrittäjyyskoordinaattorina kannustan, ideoin ja rikastan yhdessä sinun kanssasi oraalla olevaa halua kehittää yrittäjyysvalmiuksia tai hänen liikeideaa tai olemassa olevaa yritystoimintaan osana amk/yamk-tutkintoasi. Hyödynnän kummassakin toimessani osaavaa ja monialaista yhteistyöverkostoa ja pyrin löytämään parhaan mahdollisen tuen sinulle.
Tutkinnot:
KM, opinto-ohjaaja
Lundahl Raija

Lundahl Raija

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358408337316
Näytä lisää
Hynynen Piia

Hynynen Piia

Opinto-ohjaaja, Study Counsellor
Teknologia TKI, Research and Development
Teknologia, School of Technology
+358405591802
Näytä lisää

Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla.

 
Lähetä kysymys hakijapalveluihin