jamk.fi

Haluaisitko tietää, millä pisteillä ammattikorkeakouluun on mahdollista päästä ja mitä kaikkea ammattikorkeakoulussa voi oikeasti opiskella? Milloin on seuraavat hakuajat? Lue lisää hakemisesta ja ajankohtaisista asioista.

AMK- ja YAMK-opinnot

Ammattikorkeakoulujen tutkintoihin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolku-järjestelmässä. Tammikuussa haetaan vieraskielisiin tutkinto-ohjelmiin sekä ammatilliseen opettajankoulutukseen. Maaliskuussa haussa ovat kaikki suomenkieliset sekä AMK- että YAMK-tutkinto-ohjelmat.

Tulevat hakuajat

20.3. - 3.4.2019 AMK- ja YAMK-tutkinnot suomeksi ja englanniksi

Huomioita kevään 2019 yhteishausta, AMK-tutkinnot

Valintaperusteet

  • Sosiaali- ja terveysalalla tulee ensimmäistä kertaa todistusvalinta käyttöön (päivätoteutus & monimuoto: valitaan molemmissa 10% todistusvalinnalla). Näiden hakijoiden on kuitenkin läpäistävä esivalintakoe (saatava sama minimipistemäärä kuin valintakokeisiin kutsuttujen).
  • Todistusvalinta rajataan vain ensisijaisille hakijoille tekniikan alalla, matkailu- ja ravitsemisalalla ja liiketaloudessa (sosiaali- ja terveysalalla ja luonnonvara-alalla koskee kaikkia hakutoiveita).
  • JAMKissa ensimmäistä kertaa keväällä 2019 käytössä valintatapa (tieto- ja viestintätekniikan monimuoto), jossa opiskelijavalinta suoritetaan hakijoiden tekemän tutkintoon kuuluvan opintojakson perusteella (4 op). Valintakoetta ei ole.
  • Kaikkiin päivätoteutuksen valintakokeisiin ei lähetetä valintakoekutsua.
  • Valtakunnallisesti pelkällä yo-tutkinnolla ei ole hakukelpoinen.
  • Huomioi englanninkielisten AMK-tutkintojen valintakoepäivämäärät 1. ja 2. hakuajassa.
    • International Business -ohjelman valintakoe on ensimmäisessä hakuajassa (9.-23.1.2019) hakeneille 10.4.2019 ja 11.4.2019 toisessa hakuajassa (20.3.-3.4.2019) hakeneille.

Ensikertalaisille varattavat opiskelupaikat

Ammattikorkeakoululain mukaan korkeakoulun on yhteishaussa varattava osa ammattikorkeakoulututkintoon johtavista opiskelupaikoista ensikertalaisille. 

Ensikertalainen on hakija, joka

  • ei ole hakuajan päättymispäivään mennessä suorittanut korkeakoulututkintoa Suomessa
  • ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen

Jos siis hakija on jo suorittanut suomalaisen korkeakoulututkinnon tai on ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta, hän ei ole enää ensikertalainen. 

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ei-ensikertalaisten ja ensikertalaisten hakijoiden joukosta. Jos ensikertalaisia ei ole riittävästi, täytetään ensikertalaisille varatut vapaat paikat muilla hakijoilla.

Kiintiö EI siis ole tarkka yläraja, vaan ensikertalaisia voi tulla valituksi enemmänkin kuin kiintiön kooksi on määritelty, jos hakijan valintamenestys siihen riittää. Kiintiöt eivät koske vieraskielisiä koulutuksia (korkeakoulu kuitenkin voi varata halutessaan) tai YAMK koulutusta. JAMKissa on tähänkin mennessä tullut valituksi noin 90% ensikertalaisia, ilman kiintiöintiä.

Opiskelupaikka kannattaa ottaa vastaan, jos aikoo opiskella alaa ja suorittaa siinä tutkinnon. Jos kuitenkin myöhemmin haluaa hakeutua muuhun koulutukseen, niin alan vaihtaminen tai toisen tutkinnon opiskelu on edelleen mahdollista, vaikka ei kuulukaan ensikertalaiskiintiöön. Ei kannata kuitenkaan ottaa vastaan sellaista opiskelupaikkaa, jossa ei aio opiskella.

JAMKin määrät ensikertalaisille varattavista paikoista löydät Hakeminen JAMKiin -> AMK-tutkinnot -osiosta kunkin alan valintaperusteista (Valintaperusteet & valintakokeet).

AMK-tutkinto päivä- tai monimuotototeutuksena

AMK-tutkinnon voi suorittaa joko päivä- tai monimuotototeutuksena. Päivätoteutus tarkoittaa päätoimista opiskelua, jossa on monimuotoa enemmän lähiopetusta sekä ryhmässä oppimista. Monimuotototeutus jättää vapauden tehdä vaikkapa töitä päivisin. 

AMK-tutkinnot englanniksi

Englanninkieliset AMK-tutkinto-ohjelmat ovat erinomaisia niille, jotka haluavat ottaa kansainvälistymisestä kaiken hyödyn irti. Lukioenglannin tasolla pärjää. Kielitaito kehittyy ja samalla pääsee tutustumaan uusiin kulttuureihin. Puolet opiskelijoista tulee ulkomailta.

Hakuaika 9. - 23.1.2019, 20.3. - 3.4.2019

YAMK-tutkinnot

YAMK- eli ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunnattu jo työlämässä toimiville, jotka kaipaavat lisäosaamista omalla alallaan. JAMKissa on tarjolla sekä suomen- että englanninkielisiä YAMK-tutkinto-ohjelmia. Hakijalla tulee olla AMK-tutkinto sekä 3 vuotta tutkinnon jälkeen kerättyä työkokemusta siltä alalta, jonka tutkintoon hän hakee. 

Tutustu JAMKin opoihin

 

Hiitelä Erja

Hiitelä Erja

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407597167
Näytä lisää
Immonen Heli-Riikka

Immonen Heli-Riikka

Opinto-ohjaaja, Study Counsellor
LIKE Hallinto, Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358405853272
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Ohjaan restonomi- ja tradenomiopiskelijoita (AMK & YAMK) erilaisissa haasteellisissa tilanteissa: opintojen jumitilanteet, elämäntilanne, oppimisen vaikeudet, hyvinvointiin liittyvät asiat, harkinnanvaraisella lisäajalla opiskelu... Varaa aika sähköisellä ajanvarausjärjestelmällä http://tinyurl.com/opoheliriikka. Ilman ajanvarausta olen tavattavissa ohjauksen pop-upissa, D-opiskelijaloungessa opiskelijaravintolan välittömässä läheisyydessä tiistaisin klö 10-11.30. Älä jää ongelmiesi kanssa yksin.
Toimialakokemus:
koulutus, tutkimus
Jouhiaho Katariina

Jouhiaho Katariina

Opinto-ohjaaja, Study Counsellor
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407525358
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Saat minulta hakuvaiheen ohjausta (esim. hakukelpoisuuden osalta) ammatilliseen opettajan- , erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukseen.
Kuhanen Vesa

Kuhanen Vesa

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405263604
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Opinto-ohjaajana kohtaan sinun tuen tarpeet yksilöllisesti, tarvelähtöisesti ja sinun kokonaistilannetta kunnioittaen ammatillisesti. Reagoin suuremmitta viiveittä yhteydenottopyyntöihin. Kasvokkaisten tapaamisten rinnalla hyödynnän sujuvasti erilaisia sähköisiä yhteydenotto- ja keskustelukanavia. Olen sinua varten opintojen sujuvuuden ja opiskeluhyvinvoinnin asioissa. Varaa sähköisesti aika minulta: https://urly.fi/1cir Yksikön yrittäjyyskoordinaattorina kannustan, ideoin ja rikastan yhdessä sinun kanssasi oraalla olevaa halua kehittää yrittäjyysvalmiuksia tai hänen liikeideaa tai olemassa olevaa yritystoimintaan osana amk/yamk-tutkintoasi. Hyödynnän kummassakin toimessani osaavaa ja monialaista yhteistyöverkostoa ja pyrin löytämään parhaan mahdollisen tuen sinulle.
Tutkinnot:
KM, opinto-ohjaaja
Lundahl Raija

Lundahl Raija

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358408337316
Näytä lisää