jamk.fi

Haluaisitko tietää, millä pisteillä ammattikorkeakouluun on mahdollista päästä ja mitä kaikkea ammattikorkeakoulussa voi oikeasti opiskella? Milloin on seuraavat hakuajat? Lue lisää hakemisesta ja ajankohtaisista asioista.

AMK- ja YAMK-opinnot

Ammattikorkeakoulujen tutkintoihin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolku-järjestelmässä. Tammikuussa haetaan vieraskielisiin tutkinto-ohjelmiin sekä ammatilliseen opettajankoulutukseen. Maaliskuussa haussa ovat kaikki suomenkieliset sekä AMK- että YAMK-tutkinto-ohjelmat.

Kesä ja syksy 2017

6. - 20.9.2017 syksyn yhteishaku

Kevät 2018

9.–24.1.2018 englanninkieliset tutkinto-ohjelmat

10.–30.1.2018 ammatillinen opettajankoulutus

14.–28.3.2018 suomenkieliset tutkinto-ohjelmat

Huomioita kevään 2017 yhteishausta, AMK-tutkinnot

Valintaperusteet

 • Varasijojen määrät on rajattu eli jos hakijan varasija on isompi kuin rajattu määrä, ei hakija ole päässyt varasijoille. Tila on Opintopolussa tällöin "Peruuntunut". (Ei käytössä musiikissa, maaseutuelinkeinoissa eikä englanninkielisissä koulutuksissa.)
 • Tietojenkäsittelyn yo-arvosanojen pisteitys on muuttunut.
 • Kaikkiin päivätoteutuksen valintakokeisiin ei lähetetä valintakoekutsua.
 • Ensikertalaisten kiintiötä on kasvatettu tradenomi- ja agrologikoulutuksessa.
 • Hakemukselle tulee tila: ”Hyväksytty, odottaa ylempiä toiveita” eli hakija näkee tilanteensa, vaikka kaikkien hakukohteiden tilanteet eivät ole valmiita.
 • Tekniikan ala, päivätoteutus:
  - Suora todistusvalinta (ylioppilastutkinto), JAMKissa 10% aloituspaikoista valitaan tästä jonosta kussakin tutkinto-ohjelmassa. Todistusvalinta on käytössä ainoastaan hakijan ensimmäisessä hakukohteessa. Lue lisää tekniikan alan valintaperusteista.
  - Valintakokeen rakenne muuttui 2016, ei saa käyttää laskinta, ennakkomateriaali.
  - Ei saa valita valintakoepaikkaa, koe tehdään ylimmässä hakijan tekniikan alan hakukohteessa.
 • Maaseutuelinkeinot, päivätoteutus:
  - Suora todistusvalinta (ylioppilastutkinto), JAMKissa 60% aloituspaikoista valitaan tästä jonosta. Suora todistusvalinta on käytössä ainoastaan hakijan ensimmäisessä hakukohteessa. Lue lisää luonnonvara-alan valintaperusteista.
  - Ei saa valita valintakoepaikkaa, koe tehdään ylimmässä hakijan luonnonvara-alan hakukohteessa. Ennakkomateriaali, joka julkaistaan hakuajan alkaessa.
 • Sosiaali- ja terveysalalla ei vaikuta koulumenestys valintakokeeseen pääsyyn vaan alalla on valtakunnallinen esivalintakoe, johon kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat:
  - Esivalintakokeeseen tulee ennakkoaineisto.
  - Esivalintakoe pisteitetään ja sen perusteella 2x määrä suhteessa aloituspaikkoihin (paitsi kuntoutuksenohjaaja 3x) pääsee JAMKin varsinaiseen valintakokeeseen (kutsuttavien määrä voi vaihdella amkeittain).

Lukuvuosimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) lukuvuosimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille ovat ammattikorkeakoulu-tutkinnoissa 8000 €/lukuvuosi ja ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa 9000 €/lukuvuosi. Lukuvuosimaksuja ei ole siis suomalaisille tai muiden EU/ETA-maiden kansalaisille!

> Lue lisää

Ensikertalaisille varattavat opiskelupaikat

Ammattikorkeakoululain mukaan korkeakoulun on yhteishaussa varattava osa ammattikorkeakoulututkintoon johtavista opiskelupaikoista ensikertalaisille. 

Ensikertalainen on hakija, joka

 • ei ole hakuajan päättymispäivään mennessä suorittanut korkeakoulututkintoa Suomessa
 • ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen

Jos siis hakija on jo suorittanut suomalaisen korkeakoulututkinnon tai on ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta, hän ei ole enää ensikertalainen. 

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ei-ensikertalaisten ja ensikertalaisten hakijoiden joukosta. Jos ensikertalaisia ei ole riittävästi, täytetään ensikertalaisille varatut vapaat paikat muilla hakijoilla.

Kiintiö EI siis ole tarkka yläraja, vaan ensikertalaisia voi tulla valituksi enemmänkin kuin kiintiön kooksi on määritelty, jos hakijan valintamenestys siihen riittää. Kiintiöt eivät koske vieraskielisiä koulutuksia (korkeakoulu kuitenkin voi varata halutessaan) tai YAMK koulutusta. JAMKissa on tähänkin mennessä tullut valituksi noin 90% ensikertalaisia, ilman kiintiöintiä.

Opiskelupaikka kannattaa ottaa vastaan, jos aikoo opiskella alaa ja suorittaa siinä tutkinnon. Jos kuitenkin myöhemmin haluaa hakeutua muuhun koulutukseen, niin alan vaihtaminen tai toisen tutkinnon opiskelu on edelleen mahdollista, vaikka ei kuulukaan ensikertalaiskiintiöön. Ei kannata kuitenkaan ottaa vastaan sellaista opiskelupaikkaa, jossa ei aio opiskella.

JAMKin määrät ensikertalaisille varattavista paikoista löydät Hakeminen JAMKiin -> AMK-tutkinnot -osiosta kunkin alan valintaperusteista (Valintaperusteet & valintakokeet).

AMK-tutkinto päivä- tai monimuotototeutuksena

AMK-tutkinnon voi suorittaa joko päivä- tai monimuotototeutuksena. Päivätoteutus tarkoittaa päätoimista opiskelua, jossa on monimuotoa enemmän lähiopetusta sekä ryhmässä oppimista. Monimuotototeutus jättää vapauden tehdä vaikkapa töitä päivisin. 

AMK-tutkinnot englanniksi

Englanninkieliset AMK-tutkinto-ohjelmat ovat erinomaisia niille, jotka haluavat ottaa kansainvälistymisestä kaiken hyödyn irti. Lukioenglannin tasolla pärjää. Kielitaito kehittyy ja samalla pääsee tutustumaan uusiin kulttuureihin. Puolet opiskelijoista tulee ulkomailta.

Seuraava hakuaika 10. - 25.1.2017

YAMK-tutkinnot

YAMK- eli ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunnattu jo työlämässä toimiville, jotka kaipaavat lisäosaamista omalla alallaan. JAMKissa on tarjolla sekä suomen- että englanninkielisiä YAMK-tutkinto-ohjelmia. Hakijalla tulee olla AMK-tutkinto sekä 3 vuotta tutkinnon jälkeen kerättyä työkokemusta siltä alalta, jonka tutkintoon hän hakee. 

Tutustu JAMKin opoihin

 

Hiitelä Erja

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407597167
Näytä lisää

Immonen Heli-Riikka

Opintojen ohjaaja, Study Counsellor
LIKE Hallinto, Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358405853272
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Ohjaan restonomi- ja tradenomiopiskelijoita erilaisissa haasteellisissa tilanteissa: opintojen jumitilanteet, elämäntilanne, oppimisen vaikeudet, hyvinvointiin liittyvät asiat, harkinnanvaraisella lisäajalla opiskelu... Varaa aika Outlook-kalenteristani tai sähköpostilla. Ohjauskeskustelut käydään huoneessani D126 tai Skype -yhteydellä. Ilman ajanvarausta olen tavattavissa ohjauksen pop-upissa, opiskelijaloungessa opiskelijaravintolan välittömässä läheisyydessä tiistaisin klö 10-11.30. Älä jää ongelmiesi kanssa yksin.
Toimialakokemus:
koulutus, tutkimus

Jouhiaho Katariina

Opintojen ohjaaja, Study Counsellor
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358407525358
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Saat minulta hakuvaiheen ohjausta (esim. hakukelpoisuuden osalta) ammatilliseen opettajan- , erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukseen.

Kuhanen Vesa

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405263604
Näytä lisää

Lundahl Raija

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358408337316
Näytä lisää
89%
suosittelee

JAMKin opiskelijoille teetetyn kyselyn mukaan yli 89 % suosittelee Jyväskylän ammattikorkeakoulua opiskelupaikkana. Emme pröystäile, tämä on fakta. 

Pääkaupunkiseudulta Tarvaalaan agrologiopintojen pariin

"Järvenpääläinen Minna Laitala aloitti syksyllä 2013 agrologiopinnot Saarijärven Tarvaalassa. Lue mikä sai nuoren naisen jättämään pääkaupunkiseudulle niin perheenjäsenet kuin ystävätkin!"

Lue lisää

Heidi Kantanen: JAMK kannusti tarttumaan laajaan opiskeluprojektiin

" Koko Soiva soppa -projekti on lastenlaulujen kokoamisineen, sovituksineen ja levytyksineen ollut varsin haastava. Ammatillisen osaamisen lisäksi ryhmätyöskentely- ja organisointitaidot ovat lisääntyneet."

Lue lisää

Ohjelmistosuunnittelija, konsultti Niko Kettunen, Reaktor. Tradenomi, tietojenkäsittely.

"On tärkeää ymmärtää asiakasta ja omata tunneälyä. Siitä on hyötyä asiakastilanteissa. Ongelmat eivät aina ratkea koodaamalla."

Lue lisää

Kerttu Korhonen

"Olin kuullut sekä Jyväskylästä opiskelukaupunkina, että JAMKista kouluna paljon hyvää, joten muutto Oulusta Jyväskylään opiskelemaan tuntui jännittävältä ja mielenkiintoiselta."

Lue lisää

JAMK Facebookissa