SOTE-ala on tällä hetkellä jatkuvassa muutoksessa ja tuo mukanaan epätietoisuutta tulevaisuudesta. Muutoksia alalle tuo sekä maakunta- ja sote –uudistus että nopeasti kehittävä digitalisaatio. Muutokset tarjoavat mahdollisuuksia, mutta myös haasteita niin palveluiden toteuttamiseen kuin kehittämiseenkin. Tulevaisuuden kannalta on keskeistä kyky ennakoida ja hyödyntää tietoa tehokkaasti osana palveluiden toteutusta ja kehittämistä. Diplomikoulutuksessa opitaan toiminnan suunnittelua ja kehittämistä, ennakointia, uusien teknologioiden hyödyntämistä arjessa sekä prosessiajattelua.

Kenelle?

Koulutus on kohdennettu sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtävissä toimiville, hoito- ja terapiatyön parissa työskenteleville sekä alan työtehtävistä kiinnostuneille.

Koulutus sopii erityisesti sinulle, joka
• toimit sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa hoito- ja/tai asiantuntijatehtävissä
• siirryt uusiin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin
• haluat kehittyä sosiaali- ja terveydenhuollon muutos- ja prosessijohtamisessa
• olet kiinnostunut digitalisaation tuomista mahdollisuuksista. 

Korkeakouludiplomin voit opiskella työn ohessa. Opintoihin sisältyy innostavia lähiopiskelupäiviä ryhmässä, verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua sekä kehittämistyötä.

Koulutuksen tavoitteet

• oppia tunnistamaan teknologioiden ja digitalisaation mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalan palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä
• ymmärtää sosiaali- ja terveyspalveluissa meneillään olevia muutoksia ja niiden johtamista
• tuntea sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmät ja kuntoutuksen palvelujärjestelmät sekä toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä
• osata hyödyntää eri lähteistä saatavaa tietoa päätösten tekemisen tueksi
• oppia prosessiajattelua ja sen menetelmiä sekä työkaluja sosiaali- ja terveysalalla. Koulutuksen sisällöt

Sosiaali- ja terveysala
- Perehdytys opiskeluun ja osaajana kehittyminen
- Sosiaali- ja terveyspalvelut
- Työhyvinvointia työuralle
- Oman työn kehittäminen ja palvelumuotoilu

Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen
- Prosessin johtaminen
- Muutosjohtaminen
- Itsensä johtaminen
- Strategia
- Tavoitteet ja mittarit (suorituskyky ja kannattavuus)

Tieto ja viestintä
- Microsoft Office -ohjelmat
- Big Data (eri lähteistä saatavan tiedon hyödyntäminen)
- IoT, esineiden internet
- Uudet teknologiat ja työn tulevaisuus
- Tekoäly
- Tietoturva

Valinnaiset opintojaksot
- Pelillistäminen
- XR, lisätty todellisuus (virtuaaliteknologian hyödyntäminen)

Koulutuksen sisältö Tutustu koulutukseen sisältyviin opintojaksoihin tästä! Opintojaksot 2019-2021

Avoimen amk:n edut

Koulutus on osa JAMKin avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaa. Tutustu avointa ammattikorkeakoulua koskeviin etuihin ja palveluihin.

Lue myös, mitä opiskelu avoimessa AMK:ssa tarkoittaa.

Hinta

Koulutuksen hinta on 600 euroa. Ilmoittautuessasi maksat 150 euron ennakkomaksun. Loppumaksu laskutetaan myöhemmin.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen alkaa 1.8.2019. Ilmoittautua voit oheisen linkin kautta:

Ilmoittautuminen opintoihin!

Lisätietoja