Mihin suoritukset kirjautuvat? Voiko saada hyväksilukuja? Saanko ohjausta?

Opintojakson suorittaminen

Ensimmäiselle kontaktikerralla tai verkkokurssin auetessa käydään läpi opintojakson suoritustavat, suoritusten uusintamahdollisuudet ja arviointiperusteet. Ensimmäisellä kontaktikerralla sovitaan myös mahdollisen tentin ajankohta sekä ilmoitetaan opintojakson päättymisajankohta, jonka jälkeen suorituksia ei enää oteta vastaan.

Avoimen ammattikorkeakoulun kautta tehtävissä opinnoissa on samat vaatimukset ja arviointikriteerit kuin tutkinto-opiskelussakin.

Lisätietoa opiskelukäytänteistä

Ohjaus

Avoimen AMK:n opiskelijat ovat JAMKin ohjauspalveluiden piirissä. Ohjausta on saatavilla kaikissa vaiheissa, opintoja suunnitellessasi, niiden aikana ja niiden jälkeen. Ota meihin yhteyttä!

Avoimen AMK:n opiskelijat voivat osallistua valtakunnallisiin opiskelutaito-webinaareihin. Webinaarit on suunnattu kaikille avointen AMKien ja yliopistojen opiskelijoille ja niissä saat hyviä vinkkejä erilaisiin opiskelutaitoihin, kuten verkko-opiskeluun, tenttiin valmistautumiseen tai tieteellisen tekstin kirjoittamiseen.

 

Osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen (ent. hyväksilukeminen) avoimessa

Avoimen AMK:n opiskelijat voivat hakea opinnoille tunnustamista ja tunnistamista samoilla periaatteilla ja lomakkeilla kuin tutkinto-opiskelijatkin. Opintojen tunnustamiselle ja tunnistamiselle on tiettyjä ehtoja:

 • Opiskelija on hyväksytty avoimen AMK:n opiskelijaksi
 • Opiskelija on sitoutunut laajempaan opintokokonaisuuteen
 • Opinnot on suunniteltu tarkoituksenmukaiseksi ja hyväksilukeminen edesauttaa opintokokonaisuuden sujuvuutta
 • Opintosuunnitelma on opettajatutorin/opintojen ohjaajan hyväksymä

Huomaathan, että avoimen väylässä on määritelty, paljonko hyväksiluettuja opintoja voi olla kokonaisuudesta.

Opiskelija maksaa opintomaksun opinnoista, joille hakee hyväksilukua.

Hyväksilukemisen hakeminen

Tutustu tutkinto-ohjelmasi opintojaksoihin ja niissä esitettyihin osaamistavoitteisiin. Mikäli koet, että olemassa oleva osaamisesi vastaa tavoitteita ja sisältöjä, voit hakea hyväksilukemista.

 1. Keskustele opintosuunnitelmastasi ja hyväksilukemisen hausta opettajatutorisi kanssa.
 2. Mikäli et ole ilmoittautunut opintojaksolle esim. polkuopiskelijana, ilmoita hyväksilukemisen hausta avoimen AMK:n yhteyshenkilölle, joka laskuttaa opintomaksun.
 3. Hae hyväksilukua opinto-oppaasta löytyvillä ohjeilla ja lomakkeilla.

Opintojen hyväksilukeminen korkeakouludiplomikoulutuksissa

Korkeakouludiplomikoulutuksiin kuuluvien opintojaksojen hyväksilukemisessa voidaan käyttää tarvittaessa vain muulla tavoin hankitun osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen menettelyä, koska korkeakouludiplomi on tiettyyn osaamiseen valmistava ja harkittu koulutuskokonaisuus. Mikäli sinulla on siis opintojaksojen sisältöjä vastaavaa osaamista entisestään, sinun on opintoja suorittaessasi annettava tästä ajantasainen näyttö.

Mitä opintojen jälkeen?

 • Opintojen jälkeen lähetämme sinulle palautekyselyn opinnoistasi antamaasi sähköpostiosoitteeseen.
 • Korkeakouludiplomien tai laajojen kokonaisuuksien suorittajat saavat todistuksen automaattisesti postiosoitteeseen koulutuksen päätyttyä.
 • Polkuopinnoista ja yksittäisistä opintojaksoista sinun on mahdollista tilata opintosuoritusote.
 • Suoritukset siirtyvät automaattisesti (pienellä viiveellä) Puroon, opintosuoritusten hakupalveluun. Palvelussa korkeakouluopiskelijat voivat tarkistaa omat suoritus- ja tutkintotietonsa.

Tilaa opintosuoritusote tästä