Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) kuuluvia opintojaksoja, mutta et koko tutkintoa. Ylemmät AMK-opinnot ovat sopivia sinulle, jos esimerkiksi

  • et ole vielä hakukelpoinen YAMK-tutkintoon (esim. työkokemus ei täyty)
  • et ole hakemisesta huolimatta tullut hyväksytyksi YAMK-tutkintoa opiskelemaan
  • haluat opintoja täydennyskoulutusmielessä

Ennen YAMK-opintoja sinulla tulisi olla AMK-tutkinto tehtynä. Hakukelpoisuuden voi saada myös vanhanmuotoisella alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla, joita tehtiin pääasiassa 1990-luvulla. Nämä hakijat käsitellään tapauskohtaisesti koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. 

Tarkista kunkin opintojakson esitietovaatimukset ennen ilmoittautumista! YAMK-opinnot hyväksiluetaan tutkintoosi, mikäli tulet myöhemmin valituksi tutkinto-opiskelijaksi.

Yksittäisiä opintojaksoja voit tehdä kehittääksesi osaamistasi tai tähdätäksesi tutkinto-opintoihin verkkaisemmalla tahdilla. Tunnistat YAMK-opinnot ilmoittautuessasi otsikon YAMK/Master's Degree -merkinnästä järjestelmässämme:

Ilmoittaudu yksittäisille YAMK-opintojaksoille koulutusaloittain

Polkuopintoihin on koottu laajempi kokonaisuus, joka soveltuu erityisesti tutkintoon tähtääville. Polkuopintoja on tarjolla lähes kaikista yhteishaussa mukana olevista koulutuksista.

YAMK
eli ylempi ammattikorkeakoulututkinto

YAMK on hyvä vaihtoehto sinulle, joka olet jo työelämässä ja haluat kehittyä ja kehittää. YAMK-opinnot syventävät ammatillista osaamistasi ja asiantuntijuuttasi. Opit soveltamaan tutkimustietoa niin, että voit hyödyntää sitä työelämän kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Lisäksi koulutus tarjoaa hyvän mahdollisuuden verkostoitua.

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto.

 

Polkuopinnot - avoimesta YAMK-tutkintoon

Polkuopinnot soveltuvat sinulle, mikäli tähtäät tutkinto-opintoihin. Polkuopintoihin on koottu yleensä koko ensimmäisen tutkintovuoden opinnot ja opiskelu tapahtuu useimmiten tutkinto-opiskelijoiden kanssa samassa ryhmässä. Joillakin aloilla on myös omia erillisryhmiä avoimen AMK:n opiskelijoille. Jos sinulla on jo aiempia opintoja alalta, sinulle voidaan räätälöidä myös oma polku.

Malli soveltuu sinulle, joka

  • haluat tutkinnon ammattikorkeakoulusta
  • etsit joustavaa mallia opiskella
  • et halua olla riippuvainen tutkintokoulutuksen opinto-oikeusajoista
  • olet valmistunut AMK-tutkinnosta, eikä YAMK-tutkintokoulutukseen vaadittava työkokemus vielä täyty. Riittää, kun vaadittu työkokemus täyttyy hakiessasi tutkintokoulutukseen.
  • haluat jatkaa opintoja heti AMK-tutkinnon jälkeen
  • olet suorittanut vanhanmuotoisen alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (pääasiassa 1990-luvulla). Hakukelpoisuus käsitellään tapauskohtaisesti koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. 

Avoimen väylä on tapa hakea tutkinto-opintoihin, kun sinulla on tehtynä 20-30 op YAMK-opintoja. Kyseiset opinnot voivat koostua polkuopinnoista, opintokokonaisuuksista tai yksittäisistä opintojaksoista - kunhan ne ovat tutkinto-ohjelmaan soveltuvia. Lyhyesti sanottuna: polku on matka, väylä on hakutapa ja portti tutkintokoulutukseen.

Tutkinto-opintoihin väylän kautta

Lähes kaikkiin JAMKin tutkinto-ohjelmiin voit hakea yhteishaun lisäksi avoimen väylän kautta.

Kun olet tehnyt avoimen AMK:n kautta opintoja vaadittavan määrän (20 tai 30 op), voit hakea tutkintokoulutukseen ja tulla valituksi suoraan ilman valintakokeita avoimen väylän kautta. Tullaksesi valituksi tutkintokoulutukseen, sinulla tulee olla täyttyneenä tutkinto- ja työkokemusvaatimus.

Syksyllä 2020 ja keväällä 2021 kaikki hakukelpoiset saavat paikan tutkintokoulutuksessa.

Tutustu syksyn 2020 väylään

100 %
sai tutkintopaikan

Vuonna 2020 avoimen YAMK-väylän kautta hakeneista hakukelpoisista hakijoista 100 % sai tutkintopaikan.

Annika Lohva-Laitinen, matkailu- ja palveluliiketoiminta, YAMK

"Olen opintovapaalla ja teen ylempää AMK-tutkintoa matkailu- ja palveluliiketoiminnasta. Jouduin vuosi sitten kahdeksan viikon sairauslomalle jalkaleikkauksen takia, ja koska olen tekeväistä sorttia, mietin, miten kestän tuon ajan. Mieleeni tuli avoin AMK, ja sitä kautta opintoni aloitin. "

Lue lisää