jamk.fi

Opiskelu avoimessa

Samat tavoitteet kuin tutkintokoulutuksessa

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa on samanlaista kuin ammattikorkeakouluopiskelu yleensä: opintojaksojen tavoitteet, sisällöt, vaatimukset ja opettajat ovat samoja. Opinnot luetaan hyväksi tutkintoon, jos myöhemmin haet ja tulet valituksi tutkinto-opiskelijaksi Jyväskylän ammattikorkeakouluun.

Yhdessä tai erikseen

Suurin osa avoimen opinnoista toteutetaan siten, että opiskelet avoimen opiskelijoille varatuilla opiskelijapaikoilla tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä ("integroitu ryhmä"), mutta mukana on myös pelkästään avoimen opiskelijoille suunnattuja ryhmiä ("avoimen erillisryhmä").

Teoriaa ja käytäntöä

Opinnoissa painotetaan muun muassa työelämälähtöisyyttä, käytännönläheisyyttä sekä tiedon etsimistä ja soveltamista. Opiskelijan tausta pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon.

Lähi, monimuoto tai verkko

Opiskelussa hyödynnetään erilaisia tapoja opiskella. Opintojaksosta riippuen voit opiskella lähiopetuksessa, verkossa tai näiden yhdistelmässä ("monimuoto"), yksin tai yhdessä.

Opinto-oikeus
Kauanko voi opiskella?

Avoimen AMK:n opintojen kesto on määritelty kurssitiedoissa. Yhdellä ilmoittautumisella saat opinto-oikeuden juuri kyseiseen toteutukseen. Mikäli opintosi jäävät kesken, ilmoittaudu uudelleen toiseen toteutukseen.

Tavoitteena on, että saat opintojen kautta laajennettua juuri sitä osaamista, mitä tarvitset.

Tarvittavat opiskeluvalmiudet

Pohjatietovaatimukset

Avoimen AMK:n opintoihin ei ole periaatteessa pohjakoulutusvaatimuksia, mutta huomioi seuraavat:

 • Opintojaksoissa voi olla edeltävän osaamisen vaatimuksia. Osaaminen voi olla hankittu koulutuksessa tai muutoin.
 • YAMK-opintojen pohjalla tulisi olla AMK-tutkinto tai vastaava osaaminen.
 • Sinulla tulee olla tarvittavat opiskeluvalmiudet ammattikorkeakouluopintoihin.

Tutustu

edeltävän osaamiseen vaatimuksiin kunkin opintojakson tai -kokonaisuuden kuvauksissa.

Opiskeluvalmiudet

Korkeakouluopinnot edellyttävät opiskelijalta:

 • itseohjautuvuutta
 • omien tavoitteiden määrittelyä ja tavoitesuuntautuneisuutta
 • itsensä johtamisen kykyä
 • kriittistä tiedonhankintataitoa
 • reflektio-/itsearviointitaitoa
 • sujuvan kirjoittamisen taitoa, akateemista kirjoittamista
 • esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja
 • verkostoitumistaitoja

Opinnoista riippuen taidot painottuvat eri tavalla.

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan opinnoissa sinulla tulee olla sellainen terveys ja toimintakyky, mikä ei ole esteenä alan opiskelulle. Ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen opiskelijoilta, joiden opinnot edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Kielitaito

Sinulla tulee olla riittävä kielitaito kunkin opintojakson opetuskielellä (keskimäärin B2-C1). Myös kieliopintoihin on määritelty vaadittu lähtötaso. Voit itse arvioida omaa kielitaitoasi Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikon avulla (Europass -kielipassi). Verkkopohjaisen kielitaidon itsearvioinnin voit tehdä Dialang-testin avulla.


Tietotekniikka

Opintojen aikana sinulla tulee lisäksi olla käytettävissäsi tietokone verkkoyhteyksillä sekä perustaidot käyttää tietojärjestelmiä.

Opiskelijana vastaat itse siitä, että sinulla on riittävät valmiudet, pohjatiedot ja välineet opiskeluun.

Opintojen suunnittelu

1.
Mieti tavoitteesi

Ennen opintojen alkua pohdi, mitä tavoitteita sinulla on opinnoille: mihin tähtäät, mitä haluat oppia, miksi opiskelet? Kirjaa ajatuksiasi ylös. Tavoitteiden selkiydyttyä osaat tehdä helpommin valinnat, mitä ja miten opiskelet.

2.
Varaa aikaa

Opiskelu vaatii aina sitoutumista, motivaatiota ja aikaa. Punnitse ennen opintoja, miten saat järjestettyä tilaa opiskelulle. Nyrkkisääntönä on, että 1 opintopiste (op) vastaa suunnilleen 27 tuntia opiskelijan työtä. Opintojen suunnittelussa olennaista on kalenterin hallinta. Ennakoi tulevia tehtäviä ja varaa viikoittain tietty aika opiskelulle.

3.
Erilaisia opiskelumuotoja

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoja toteutetaan sekä lähi- että verkko-opetuksena. Opintoihin voi sisältyä itsenäistä työskentelyä, luento-opetusta ja/tai ryhmätyöskentelyä. Opinnoissa on tarkoitus saada teoreettista pohjaa, mutta myös vahvaa käytännön osaamista. Opiskelu on kirjoittamista, lukemista, mahdollisesti keskustelua mutta myös tekemistä.

Opintojen aloitus

Opintokirje

Ennen opintojakson alkua saat opintokirjeen sähköpostitse ilmoittamaasi osoitteeseen. Kirjeessä on mm.

 • vahvistus opintojen alkamisesta
 • opintoihin liittyvät käytännön järjestelyt
 • ohjeistus käyttäjätunnuksen hankkimiseksi

HUOM! Opintokirjeet usein ohjautuvat roskapostiin, joten tarkistathan myös tämän laatikon sähköpostissasi ja merkitse viesti ei-roskapostiksi.

Avoin AMK

Päivitä osaamistasi tai tähtää tutkinto-opintoihin kaikille avoimissa AMK-opinnoissa. Opiskele paikan päällä JAMKissa tai joustavasti verkkokursseilla.

Avoimen AMK:n koko opintotarjonta

Avoimessa AMK:ssa on opintoja kaikilta koulutusaloilta. Valitse laajempia opintokokonaisuuksia, polkuopintoja tai yksittäisiä opintojaksoja.

Opiskelu avoimessa

Opiskelu avoimessa AMK:ssa on käytännönläheistä. Opinnot ovat samoja kuin tutkintokoulutuksessa.

Opiskelua tukevat edut ja palvelut

Avoimen opiskelijana saat useita etuuksia ja palveluita JAMKissa.

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Ilmoittaudu ja maksa verkossa. Maksat vain 10-15 euroa yhdestä opintopisteestä!

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä, mikäli haluat kysyä avoimen AMK:n opinnoista tai tarvitset apua opintojen suunnitteluun.