jamk.fi

Liiketalouden ala

Tarjoamme uutta opittavaa niin työssä oleville ammattilaisille kuin tuleville opiskelijoille. Juridiikkaa, johtamista, graafista suunnittelua, taloushallintoa – ja vaikka mitä! Osa opinnoista on kokonaan verkossa suoritettavia kuten Muotikaupan tuotetuntemus. Joillain opintojaksoilla kehität asiaosaamisen lisäksi myös englanninkielen taitoasi, sillä opetus on englanniksi.