Verkkopedagogiikan avulla kehitetään opetusta palvelevia oppimisympäristöjä ja luodaan uusia didaktisia toimintamalleja. Verkko-opetus mahdollistaa muun muassa ajasta ja paikasta riippumattoman vuorovaikutteisen opiskelun.

Opetuksen kaikkiin osa-alueisiin sulautunut opetusteknologia tarjoaa runsaasti keinoja monipuolistaa ja kehittää opetusta. Tekniikan nopea kehittyminen antaa mahdollisuuksia kokonaan uusien opetusmenetelmien luomiseen, mutta ajan hermolla pysyminen luo opetukselle myös haasteita.

Verkkopedagogiikka tukee kaikkea opetusta, ja sen kehitystyö edellyttää jatkuvaa vuorovaikutusta muiden opetuksen osa-alueiden kanssa. Olemme jo 1990-luvulta kehittäneet erilaisia verkko-opetuksen pedagogisia ratkaisuja ammatillisessa opettajankoulutuksessa sekä erilaisissa projekteissa.

Avainsanoja

 • sosiaalinen media
 • mobiiliohjaus
 • mobiilioppiminen
 • verkkopedagogiikka
 • verkko-opetus
 • videopedagogiikka
 • e-opiskelu

Verkko-opetukseen liittyvät hankkeemme

Koordinoimme

 • eTEVÄ – eTeknologivälitteinen taidon oppimisen ohjaus (2015 - 2016) > Lue lisää!
 • UP – Uusi oppiminen – uudet ympäristöt (2015 - 2017) > Lue lisää!
 • VESTRA – Verkko-oppimisen strateginen johtaminen ja kehittäminen (2014) > Lue lisää!
 • ATTE – Ammattipedagogiset toimintamallit nykyaikaisissa verkkoympäristöissä (2013 - 2014)
 • 4 GEE – Modernit virtuaaliset 3D- oppimisympäristöt ja älypuhelimet opettajankoulutuksessa (2011 - 2013)
 • VIRPE – Virtuaaliopintojen pedagoginen ja yhteisöllinen kehittäminen ammatillisissa opettajakorkeakouluissa (2007 - 2009)
 • ANTURI – Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen työkalut ammattikorkeakouluissa (2007 - 2008)
 • SISU – Ammatillisen opettajankoulutuksen virtuaaliopetuksen sisällön tuottamisen hanke (2004 - 2006) - verkostohanke

Mukana partnerina

 • ViSuAL - Video-Supported Collaborative Learning (2018-2020)
 • EDINET – E-learning in Distributed Data Network Laboratory (2007 - 2009)
 • BIOeTRAIN - Development of European Web-based Learning Environment in the Field of Bio Energy (2004-2007)

Julkaisuja

Welhoja verkossa -verkkolehti. Verkkojulkaisu kaikille verkko-opetuksesta ja -oppimisesta kiinnostuneille.

Open and Distance Learning: Developing learning opportunities in the teacher education in Nepal (2015) / Irmeli Maunonen-Eskelinen & Tuovi Leppänen (eds.)

”Se ei ole tietotekniikan opetusta koulussa, vaan se on tietotekniikan hyödyntämistä elämässä”: Verkko-oppimisen strateginen johtaminen ja kehittäminen 2015 / Ulla Mutka, Sirpa Laitinen-Väänänen, Irmeli Maunonen-Eskelinen & Hanna Laakso

Katsaus verkko-oppimisen johtamisen ja kehittämisen nykytilan kirjallisuuteen: Verkko-oppimisen strateginen johtaminen ja kehittäminen (2015) / Sirpa Laitinen-Väänänen, Hanna Laakso & Ulla Mutka

Opettajankoulutusta verkossa? Verkkopilotti opettajankouluttajien ja opiskelijoiden näkökulmasta (2014) / Maarit Miettinen

VIRPE-projektin julkaisu: Sosiaalinen media ja verkostoituminen. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhdessä toimittamassa ja OKKA-säätiön kustantamassa kirjassa paneudutaan sosiaalisen median ja mobiilin teknologian avaamiin mahdollisuuksiin oppimisessa ja oppimiseen liittyvässä verkostomaisessa yhteistyössä. Julkaisun kirjoittajat ovat opettajia ja opettajankouluttajia sekä kokeneita verkko-opetuksen asiantuntijoita.

Tunnistatko osaamisen? Näkökulmia ja välineitä osaamisen arviointiin ja kehittämiseen ammattikorkeakoulussa / Antti Laitinen, Ritva Nurminen, Lea Soininen (toim.). 2007

Tiedon taidot verkko-opiskeluympäristössä: tietotekniikan perusosaaminen ammattikorkeakoulussa/Vuorimaa, Vesa. 2003

Ota yhteyttä

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@jamk.fi

Torvinen Hannele

Torvinen Hannele

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405323047