jamk.fi

Opintojen ohjaus

Ammatillisen opettajakorkeakoulun hanketoiminnassa on opinto-ohjauksen saralla paneuduttu erityisesti aikuisten ohjauksen kehittämiseen. 

Vuoteen 2015 mennessä noin miljoona nykyiseen työvoimaan kuuluvaa jää eläkkeelle tai siirtyy muusta syystä työelämän ulkopuolelle. Tämän takia työurien pidentyminen, ammatillisen liikkuvuuden edistäminen ja työelämän toimivuuden parantaminen on tärkeää. Samalla on tavoitteena lisätä yritysaktiivisuutta ja kohottaa työllisyysastetta.

Ohjauksessa henkilö jäsentää itsenäisesti, ryhmässä tai ohjaajan tuella todellisuuttaan ja tavoitteitaan siten, että opiskelijan kyky muodostaa ja toteuttaa elämänsuunnitelmiaan kasvaa. Opinto-ohjauksen tavoitealueet ovat oppimisen ja opiskelun sekä uranvalinnan ohjaus sekä persoonallisen kasvun ja kehityksen tukeminen.

Opintojen ohjauksen päälinja on opintojen henkilökohtaistamisessa ja tunnistamisessa ja tunnustamisessa. aikaisemmin hankitun opitun tunnistaminen ja tunnustaminen. Aikuisväestön osaamisen tunnustamiseen tarvitaan uusia välineitä ja toimintatapoja. Oppilaitosten toimintatapojen uusia muotoja ovat hakeva toiminta, koulutustarvekartoitukset sekä työpaikkaohjaajien kouluttaminen. Lisäksi opintojen ohjauksen kehittämisessä suuntaudutaan vähän koulutettujen aikuisten oppimisvalmiuksien vahvistamiseen, ohjaukseen ja tukitoimenpiteisiin. Tukitoimissa painotetaan erityistarpeita, jotka johtuvat erilaisesta kulttuuri- ja kielitaustasta tai oppimisvaikeuksista.

Aikuisten uranvalinnan ohjausta kehitetään rakentamalla helppokäyttöisiä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja, jotka soveltuvat aikuisopiskelijan tarpeisiin. Aikuisohjauksen merkittävin hanke on Opin Ovi -hankeperhe, jossa luodaan alueellisia aikuisohjauksen palvelujärjestelmiä. Suomessa toimii 30 alueellista Opin ovi -hanketta, joita tukee Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun hallinnoima Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti.

Opintojen ohjaukseen liittyvät hankkeemme

Koordinoimiamme

  • Opin Ovi - aikuisohjauksen koordinaatioprojekti (2008-2014)
  • ERKKERI - ohjauskoulutusta aikuisohjaajille (2008-2013)
  • Academia -ohjaajien liikkuvuusverkosto (2011-2013)

Mukana partnerina

  • Toisen asteen opiskelijoiden uravalintavalmiudet (2011-2017)
  • NICE2 – Network for Innovation in Career Counselling and Guidance in Europe (2012-2015)
  • BLUE – Best Link Up To Employment (2012-2014)
  • Nordic Network VALA (2012-2013)
  • STUDIO – Pedagogista koulutusta aikuisohjaajille (2008-2013)
  • NICE – Network for Innovation in career Guidance Studies in Europe (2009-2012)

Julkaisuja

Yhteisellä matkalla: Aikuisten ohjauksen vaikuttavuutta etsimässä. Merja Niemi-Pynttäri & Auli Ryhänen (toim.). 2013.

Elinikäisen ohjauksen verkkolehti (ELO). Asiaa elinikäisestä oppimisesta ja ohjauksesta. Verkkojulkaisu.

Yhdessä olemme enemmän. Verkostoitujan apu – näkemyksiä ja oivalluksia verkostotyöstä ja verkostomaisesta työotteesta. Verkkojulkaisu.

Opintopolut ammatitaitokilpailussa
 / Jukka Lerkkanen, Auli Ryhänen, Päivi Kauppila. 2012.

Opin ovesta eteenpäin - Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Lapissa / Anna-Kaisa Tiihonen (toim.) 2011.

Nuorten ohjaustarpeiden arviointi / Jukka Lerkkanen. 2011.

Vaikuttavuuden jalanjäljillä: aikuisten ohjaus- ja neuvontatyön koulutuksen vaikutuksia osallistujien ohjausajatteluun ja verkostotyöhön / Tuija Rautio, Riitta Virtanen. 2011.

Further training and Distance Education for Career Guidance Counsellors – Current trends in Finland. (Teoksessa S. Kraatz & B.-J. Ertelt (toim) Professionalisation of Career Guidance in Europe. Training Guidance Research Service Organisation and Mobility.) / Jukka Lerkkanen, Raimo Vuorinen. 2011.

Urataidoilla eteenpäin! – uraohjaus Ohjaamossa
7.3.2019 14:22

Urataidoilla eteenpäin! – uraohjaus Ohjaamossa

Kirjoittajina Hänninen Pirjo, Kauppila Päivi, Leppänen Anne, Mäkinen Seija ja Pasanen Mervi Tässä ajassa yksilön urasuunnittelutaitojen merkitys korostuu yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvien nope...
Laadukasta ohjausta työelämässä oppimiseen
5.2.2019 22:18

Laadukasta ohjausta työelämässä oppimiseen

Kirjoittajat Päivi Antila-Kokko, Tatjana Cerina, Minna Ketomäki ja Laura Mättö Työelämän rooli ammatillisessa koulutuksessa on yhä tärkeämpi.Jotta työpaikoille saadaan yhä laadukkaampaa ohjausta oppim...
Monialaisuutta pienryhmässä, uhka vai mahdollisuus?
5.2.2019 21:05

Monialaisuutta pienryhmässä, uhka vai mahdollisuus?

Kirjoittajina: Milja Littow, Svetlana Proskurina ja Heidi Tuunanen Monitieteisyys ja monialaisuus ovat tärkeä osa nykymaailman oppimisympäristöjä, eri ammattialojen työympäristöjä ja niiden ...
Korkeasti koulutettu maahanmuuttaja matkalla työelämään
29.11.2018 12:40

Korkeasti koulutettu maahanmuuttaja matkalla työelämään

Kirjoittajina Erja Hiitelä ja Mari Kolu Miksi korkeasti koulutetut maahanmuuttajat eivät työllisty koulutustaan vastaaviin tehtäviin Suomessa? Kysymykseen on varmasti monia vastauksia, ja ratkaisujaki...
Ohjauksen ja tuen sekä erityisen tuen toimintamalli Ylä-Savon ammattiopistolla reformin jälkeen
9.10.2018 12:35

Ohjauksen ja tuen sekä erityisen tuen toimintamalli Ylä-Savon ammattiopistolla reformin jälkeen

Kirjoittaja Riitta Turpeinen Ohjaus muutoksessa Ammatillisen koulutuksen reformi on muuttanut ammatillisten oppilaitosten toimintaa. Uusien toimintatapojen omaksumisessa on haasteita, mutta niistä huo...
Nuori ohjauksessa – asiakasosallisuus ja sen arviointi Ohjaamoissa
17.9.2018 12:42

Nuori ohjauksessa – asiakasosallisuus ja sen arviointi Ohjaamoissa

Kirjoittajina Jaakko Helander, Taru Lilja ja Päivi Pukkila Nuoren osallisuus on olennainen osa Ohjaamojen yleisesti määriteltyä toimintaperiaatetta ja Ohjaamo näyttäytyykin nuorten yksilölliset tarpee...
Näytä lisää

Ota yhteyttä

Torvinen Hannele

Torvinen Hannele

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405323047