Ohjauksen kehittäminen

Ammatillisen opettajakorkeakoulun hanketoiminnassa on ohjauksen saralla paneuduttu erityisesti aikuisten ohjauksen, uraohjauksen ja opinto-ohjauksen kehittämiseen. 

Ohjauksessa henkilö jäsentää itsenäisesti, ryhmässä tai ohjaajan tuella todellisuuttaan ja tavoitteitaan siten, että opiskelijan kyky muodostaa ja toteuttaa elämänsuunnitelmiaan kasvaa. Opinto-ohjauksen tavoitealueet ovat oppimisen ja opiskelun sekä uranvalinnan ohjaus sekä persoonallisen kasvun ja kehityksen tukeminen. Opintojen ohjauksen päälinja on opintojen henkilökohtaistamisessa ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Aikuisväestön osaamisen tunnustamiseen tarvitaan uusia välineitä ja toimintatapoja. Oppilaitosten toimintatapoihin kuuluvat myös hakeva toiminta, koulutustarvekartoitukset sekä työpaikkaohjaajien kouluttaminen. Lisäksi opintojen ohjauksen ja uraohjauksen kehittämisessä huomioidaan oppijoiden moninaisuus, monimuotoisuus ja erilaiset tuen tarpeet. Hanketyöllä on pyritty vaikuttamaan myös oppimisen ja ohjauksen saavutettavuuteen sekä nuorten ja aikuisten oppimisvalmiuksien vahvistamiseen ja tukitoimenpiteisiin.

Työelämä on ollut jo pitkään muutoksessa, johon vaikuttaa muun muassa työvoiman rakenteen muuttuminen suurempien ikäluokkien jäätyä eläkkeelle tai siirryttyä muusta syystä työelämän ulkopuolelle sekä digitalisaation mukanaan tuomat muutokset työhön ja osaamisvaatimuksiin. Työurien pidentyminen ja moninaistuminen, ammatillisen liikkuvuuden edistäminen ja kohtaanto-ongelmat haastavat työelämän toimivuuden ja koulutuksen kehittäjiä. Samalla on tavoitteena lisätä yritysaktiivisuutta ja kohottaa työllisyysastetta.

Ohjauksen merkitys opinnoista valmistumiseen sekä työllistymiseen on keskeinen. Nuorten ja nuorten aikuisten ohjaukseen ja työllistymiseen on kiinnitetty erityistä huomiota vuodesta 2015 alkaen mm. Ohjaamo-palvelumallin kehittämisellä. Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu on ollut mukana tukemassa Ohjaamoja monialaisessa yhteistyöosaamisessa, uraohjausosaamisessa sekä monikulttuurisen ohjauksen kysymyksissä. Ohjaamo-kehittämistyötä on edeltänyt laaja Opin ovi -kehittämistyö, jossa rakennettiin alueellisia ja valtakunnallisia aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja. Niiden verkostoa koordinoi valtakunnallinen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti. 

Ohjaukseen liittyvät hankkeemme

Koordinoimiamme

 • TESSU2 - Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa (2019-2021)
 • OSMO2 - Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin (2019-2021)
 • Kotopaikka - Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun (2017-2019)
 • TESSU - Tehdään yhdessä ohjausta (2015-2019)
 • OSMO - Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin (2016-2019)
 • Opin Ovi - Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti (2008-2014)
 • ERKKERI - ohjauskoulutusta aikuisohjaajille (2008-2013)
 • Academia -ohjaajien liikkuvuusverkosto (2011-2013)

Mukana partnerina

 • Potentiaali - Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke (2019-2021)
 • Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa - URAA! (2018-2019)
 • UOMA - Uraa ja osaamista maahanmuuttajille (2019-2020)
 • Personalised Learning (2017-2019)
 • Toisen asteen opiskelijoiden uravalintavalmiudet (2011-2017)
 • NICE2 – Network for Innovation in Career Counselling and Guidance in Europe (2012-2015)
 • BLUE – Best Link Up To Employment (2012-2014)
 • Nordic Network VALA (2012-2013)
 • STUDIO – Pedagogista koulutusta aikuisohjaajille (2008-2013)
 • NICE – Network for Innovation in career Guidance Studies in Europe (2009-2012)

Poimintoja julkaisuista

TESSU-vuosikatsaukset 2016-2019 (Issuu-verkkojulkaisut). Sesay & Tiihonen

Työnohjaus esimiesten tukena SOTE-muutoksessa. Mari Kolu 2018. Teoksessa Mihin työnohjaus virtaa? (toim. Suomi 2018)

Yhteiseen maaliin. Peli monialaisen yhteistyön kehittämiseen. Anna-Kaisa Tiihonen, Pirjo Hänninen, Päivi Kauppila, Anne Leppänen, Seija Mäkinen, Mervi Pasanen, Auli Sesay ja Martti Hänninen 2018

Yhteisellä matkalla: Aikuisten ohjauksen vaikuttavuutta etsimässä. Merja Niemi-Pynttäri & Auli Ryhänen (toim.). 2013.

Elinikäisen ohjauksen verkkolehti (ELO). Asiaa elinikäisestä oppimisesta ja ohjauksesta. Verkkojulkaisu.

Yhdessä olemme enemmän. Verkostoitujan apu – näkemyksiä ja oivalluksia verkostotyöstä ja verkostomaisesta työotteesta. Verkkojulkaisu.

Opintopolut ammattitaitokilpailussa / Jukka Lerkkanen, Auli Ryhänen, Päivi Kauppila. 2012.

Opin ovesta eteenpäin - Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Lapissa / Anna-Kaisa Tiihonen (toim.) 2011.

Nuorten ohjaustarpeiden arviointi / Jukka Lerkkanen. 2011.

Vaikuttavuuden jalanjäljillä: aikuisten ohjaus- ja neuvontatyön koulutuksen vaikutuksia osallistujien ohjausajatteluun ja verkostotyöhön / Tuija Rautio, Riitta Virtanen. 2011.

Further training and Distance Education for Career Guidance Counsellors – Current trends in Finland. (Teoksessa S. Kraatz & B.-J. Ertelt (toim) Professionalisation of Career Guidance in Europe. Training Guidance Research Service Organisation and Mobility.) / Jukka Lerkkanen, Raimo Vuorinen. 2011.

Arviointi digitalisoituu, muuttuuko mikään?
26.4.2021 8:21

Arviointi digitalisoituu, muuttuuko mikään?

Arvioinnin digitalisoituminen vaikuttaa opiskeluun ja oppimiseen monella tavalla ja monella tasolla. Artikkeli käsittelee muutamia mahdollisia kehityskulkuja, jotka ovat mahdollisia digitaalisuuden yl...
Miten dialogitaidot tukevat yhdenvertaisuutta opetuksessa ja ohjauksessa?
25.2.2021 15:21

Miten dialogitaidot tukevat yhdenvertaisuutta opetuksessa ja ohjauksessa?

Aidosti yhdenvertaisessa vuorovaikutuksessa jokainen tulee nähdyksi ja kuulluksi sellaisena kuin on, eikä kukaan asetu toisten yläpuolelle. Kuinka voisimme varmistaa, että tällainen vuorovaikutus olis...
12 vinkkiä yhteiskirjoittamiseen
20.1.2021 10:23

12 vinkkiä yhteiskirjoittamiseen

Opiskelijan ja opettajan yhteiskirjoittaminen on yhteistyön ja julkaisemisen tapa, jonka avulla opiskelijan oman alan osaaminen syventyy ja asiantuntijuutta voidaan tuoda näkyville. Yhteiskirjoittamis...
Keskeyttäminen avoimessa ammattikorkeakoulussa – miksi mieli muuttuu
19.1.2021 10:01

Keskeyttäminen avoimessa ammattikorkeakoulussa – miksi mieli muuttuu

Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskellaan AMK-tutkintoihin kuuluvia opintojaksoja yleensä omalla ajalla ja omalla kustannuksella. Opintoihin voi osallistua kuka tahansa iästä ja pohjakoulutuksesta r...
Jatkuvan oppimisen käytänteiden kehittämistyö Jyväskylän ammattikorkeakoulussa
15.12.2020 7:14

Jatkuvan oppimisen käytänteiden kehittämistyö Jyväskylän ammattikorkeakoulussa

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on ennakoitu koulutuksen kysynnän kasvun suuntautumista tutkintokoulutuksesta lyhytkestoisempaan koulutustarjontaan. Kiihtyvä teknologian ja digitalisaation kehitys mu...
Kansainvälistä liikkuvuutta mahdollistamassa verkkomateriaalin avulla – ensiaskelia digiliikkuvuuden tukemiseen
30.11.2020 15:10

Kansainvälistä liikkuvuutta mahdollistamassa verkkomateriaalin avulla – ensiaskelia digiliikkuvuuden tukemiseen

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja oppilaitoksen tarjoama tuki voivat auttaa ammatillisia opiskelijoita kehittämään niitä valmiuksia, joita tarvitaan kansainväliseen vaihtoon lähdettäessä. Ammatillise...
Näytä lisää

Ota yhteyttä

Torvinen Hannele

Torvinen Hannele

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405323047