jamk.fi

Opintojen ohjaus

Ammatillisen opettajakorkeakoulun hanketoiminnassa on opinto-ohjauksen saralla paneuduttu erityisesti aikuisten ohjauksen kehittämiseen. 

Vuoteen 2015 mennessä noin miljoona nykyiseen työvoimaan kuuluvaa jää eläkkeelle tai siirtyy muusta syystä työelämän ulkopuolelle. Tämän takia työurien pidentyminen, ammatillisen liikkuvuuden edistäminen ja työelämän toimivuuden parantaminen on tärkeää. Samalla on tavoitteena lisätä yritysaktiivisuutta ja kohottaa työllisyysastetta.

Ohjauksessa henkilö jäsentää itsenäisesti, ryhmässä tai ohjaajan tuella todellisuuttaan ja tavoitteitaan siten, että opiskelijan kyky muodostaa ja toteuttaa elämänsuunnitelmiaan kasvaa. Opinto-ohjauksen tavoitealueet ovat oppimisen ja opiskelun sekä uranvalinnan ohjaus sekä persoonallisen kasvun ja kehityksen tukeminen.

Opintojen ohjauksen päälinja on opintojen henkilökohtaistamisessa ja tunnistamisessa ja tunnustamisessa. aikaisemmin hankitun opitun tunnistaminen ja tunnustaminen. Aikuisväestön osaamisen tunnustamiseen tarvitaan uusia välineitä ja toimintatapoja. Oppilaitosten toimintatapojen uusia muotoja ovat hakeva toiminta, koulutustarvekartoitukset sekä työpaikkaohjaajien kouluttaminen. Lisäksi opintojen ohjauksen kehittämisessä suuntaudutaan vähän koulutettujen aikuisten oppimisvalmiuksien vahvistamiseen, ohjaukseen ja tukitoimenpiteisiin. Tukitoimissa painotetaan erityistarpeita, jotka johtuvat erilaisesta kulttuuri- ja kielitaustasta tai oppimisvaikeuksista.

Aikuisten uranvalinnan ohjausta kehitetään rakentamalla helppokäyttöisiä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja, jotka soveltuvat aikuisopiskelijan tarpeisiin. Aikuisohjauksen merkittävin hanke on Opin Ovi -hankeperhe, jossa luodaan alueellisia aikuisohjauksen palvelujärjestelmiä. Suomessa toimii 30 alueellista Opin ovi -hanketta, joita tukee Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun hallinnoima Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti.

Opintojen ohjaukseen liittyvät hankkeemme

Koordinoimiamme

  • Opin Ovi - aikuisohjauksen koordinaatioprojekti (2008-2014)
  • ERKKERI - ohjauskoulutusta aikuisohjaajille (2008-2013)
  • Academia -ohjaajien liikkuvuusverkosto (2011-2013)

Mukana partnerina

  • Toisen asteen opiskelijoiden uravalintavalmiudet (2011-2017)
  • NICE2 – Network for Innovation in Career Counselling and Guidance in Europe (2012-2015)
  • BLUE – Best Link Up To Employment (2012-2014)
  • Nordic Network VALA (2012-2013)
  • STUDIO – Pedagogista koulutusta aikuisohjaajille (2008-2013)
  • NICE – Network for Innovation in career Guidance Studies in Europe (2009-2012)

Julkaisuja

Yhteisellä matkalla: Aikuisten ohjauksen vaikuttavuutta etsimässä. Merja Niemi-Pynttäri & Auli Ryhänen (toim.). 2013.

Elinikäisen ohjauksen verkkolehti (ELO). Asiaa elinikäisestä oppimisesta ja ohjauksesta. Verkkojulkaisu.

Yhdessä olemme enemmän. Verkostoitujan apu – näkemyksiä ja oivalluksia verkostotyöstä ja verkostomaisesta työotteesta. Verkkojulkaisu.

Opintopolut ammatitaitokilpailussa
 / Jukka Lerkkanen, Auli Ryhänen, Päivi Kauppila. 2012.

Opin ovesta eteenpäin - Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Lapissa / Anna-Kaisa Tiihonen (toim.) 2011.

Nuorten ohjaustarpeiden arviointi / Jukka Lerkkanen. 2011.

Vaikuttavuuden jalanjäljillä: aikuisten ohjaus- ja neuvontatyön koulutuksen vaikutuksia osallistujien ohjausajatteluun ja verkostotyöhön / Tuija Rautio, Riitta Virtanen. 2011.

Further training and Distance Education for Career Guidance Counsellors – Current trends in Finland. (Teoksessa S. Kraatz & B.-J. Ertelt (toim) Professionalisation of Career Guidance in Europe. Training Guidance Research Service Organisation and Mobility.) / Jukka Lerkkanen, Raimo Vuorinen. 2011.

12.1.2018 13:38

Opintojen keskeytyminen avoimessa ammattikorkeakoulussa – voiko ohjauksella vaikuttaa?

Kirjoittajat: Mervi Lätti, Jonna Löf ja Kristiina Pulakka   Miksi opinnot keskeytyvät? Ovatko keskeytymisen syyt erilaiset avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoilla tutkinto-opiskelijoihin verra...

20.11.2017 8:37

SUUNTA-ryhmästä tukea arkeen ja työurapolulle

Kirjoittajina Susanna Nummi ja Johanna Moilanen Lapsen syntyessä nuoret vanhemmat kohtaavat erilaisia haasteita arjessa. Perheen, työn ja mahdollisten opintojen yhteensovittaminen voi herättää monenla...

19.6.2017 8:32

Työ oppimisympäristöksi – opettajankoulutus työssä

Kirjoittajat: Anne Hakala, Ritva Nurminen Pärjätäksemme jatkuvasti uusiutuvassa työelämässä tarvitsemme tulevaisuuteen varautuvaa, proaktiivista osaamista. Onko opettajilla valmiudet siihen? Perustuuk...

16.6.2017 13:46

Avoimen ammattikorkeakoulun suosio kasvussa – lisääntyvätkö ohjaustarpeet?

Kirjoittajat Mervi Lätti ja Jonna Löf Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tehtävänä on koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien tarjoaminen. Avoimen ammattikor...

3.4.2017 7:12

Mihin opettaja tarvitsee medialukutaitoa ammatillisessa opetuksessa?

Tuija Tiitinen ja Jari Kotilainen Mediatuotteiden käyttö opetuksessa on hyvä lisä, mutta se voi olla myös ongelmallista. Miten opettaja pystyy erottamaan luotettavan materiaalin epäluotettavasta? Entä...

27.3.2017 6:30

Citydallailua Ammattipoluilla

Anneli Muuronen Taitaja-tapahtuman Ammattipolku tukee opinto-ohjauksen tavoitteita ja antaa nuorille tärkeää ajankohtaista tietoa ja autenttisia kokemuksia erilaisista ammateista. Urasuunnittelu ja ko...

Näytä lisää

Ota yhteyttä

Kaikkonen Leena

Yliopettaja, Principal Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358405323162
Näytä lisää
Tutkinnot:
KT