jamk.fi

Ammatillinen opettajankoulutus | Opiskelumuodot

Ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelumuodot


Ammatillisen opettajankoulutuksen voit JAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa suorittaa alueryhmissä verkkopohjaisena monimuoto-opiskeluna, verkko-opiskeluryhmässä tai kansainvälisessä ryhmässä englanniksi. Vuoden 2019 haussa tarjoamme seuraavia ryhmiä:

 • Monimuotoinen opiskelu
  • Jyväskylässä kokoontuvissa oppimispiireissä
  • Jyväskylässä viikonloppuisin kokoontuvissa oppimispiireissä
  • Itä-Suomessa (pääasiassa Kuopiossa, Iisalmessa ja Joensuussa kokoontuvissa oppimispiireissä)
  • Kaakkois-Suomessa (pääasiassa Mikkelissä, Savonlinnassa, Lappeenrannassa ja Kouvolassa kokoontuvissa oppimispiireissä)
  • Länsi-Suomessa (pääasiassa Vaasassa, Seinäjoella, Kokkolassa ja Kalajokilaaksossa kokoontuvissa oppimispiireissä)
  • Pääkaupunkiseudulla viikonloppuisin kokoontuvissa oppimispiireissä
 • Verkko-opiskeluryhmä koko Suomessa
 • Monimuotoinen opiskelu englanninkielisessä ryhmässä (erillisvalintaryhmä) / International Professional Teacher Education for the Digital Era (separate admission group)

Opettajankoulutus on osaamisperusteinen. Se perustuu opiskelijan henkilökohtaistettuun oppimispolkuun, jossa opiskelijalla on mahdollisuus omiin opintoja koskeviin valintoihin. Opiskelija voi myös hyödyntää merkittävässä määrin erilaisia hyväksilukemisen mahdollisuuksia. Oppiminen perustuu pääsääntöisesti erilaisiin oppimistehtäviin ja oppimispiireissä tapahtuvaan yhdessä työskentelyyn.

Monimuotoinen opiskelu

 • opiskelu on osa-aikaista tai kokopäiväistä opiskelua alueellisissa oppimispiireissä ja suuremmissa ryhmissä
 • opintojen kesto yleensä 1−2 vuotta riippuen opiskelijan lähtökohdista ja henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta
 • oppimispiirit ovat alueellisia tai paikallisia pienryhmiä, jotka hyödyntävät verkon mahdollisuuksia omassa työskentelyssään
 • oppimispiirien toimintaa, samoin kuin itsenäistä opiskelua, tuetaan verkossa tapahtuvalla ohjauksella ja järjestämällä alueellisia ohjaus- tai verkko-ohjauspäiviä, joita on ensimmäisen vuoden aikana n. 14 arkipäivää. Jyväskylässä ja pääkaupunkiseudulla viikonloppuisin kokoontuvien oppimispiirien ohjaus- tai verkko-ohjauspäivät ovat perjantaisin ja lauantaisin (yhteensä n. 14 päivää). Ohjaus- ja verkko-ohjauspäiviin osallistuminen on välttämätöntä.
 • oppimisen ohjaamistaitoja edistävät opinnot toteutuvat opiskelijan omassa oppilaitoksessa (jo opettajan työssä olevat opiskelijat) tai hänen valitsemassaan oppilaitoksessa tai muussa ammatillisen oppimisen ympäristössä (ei-opettajan työssä olevat opiskelijat)

Jyväskylässä viikonloppuisin kokoontuvan ryhmän maksimikoko on 50 opiskelijaa. Mikäli ryhmään on enemmän hakijoita, valintaperusteena on hakijoiden pistejärjestys. Jos hakija ei tule valituksi tähän ryhmään, hänellä on opiskelupaikka häntä lähinnä olevassa alueryhmässä.

Verkko-opiskeluryhmä 

 • opiskelu on osa-aikaista tai kokopäiväistä opiskelua 
 • opintojen kesto yleensä 1−2 vuotta riippuen opiskelijan lähtökohdista ja henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta
 • opiskelu toteutuu verkossa, opiskelijoiden muodostamissa oppimispiireissä (opinnot aloitetaan Jyväskylässä kaksipäiväisillä orientaatiopäivillä)
 • oppimispiirien toimintaa, samoin kuin itsenäistä opiskelua, tuetaan verkossa tapahtuvalla ohjauksella ja järjestämällä eri teemoihin liittyviä verkko-ohjauspäiviä. Erikseen sovituille verkko-ohjauspäiville osallistuminen on välttämätöntä.
 • oppimisen ohjaamistaitoja edistävät opinnot toteutuvat opiskelijan omassa oppilaitoksessa (jo opettajan työssä olevat opiskelijat) tai hänen valitsemassaan oppilaitoksessa tai muussa ammatillisen oppimisen yhteisössä (ei-opettajan työssä olevat opiskelijat).

Verkko-opiskeluryhmän maksimikoko on 60 opiskelijaa. Mikäli ryhmään on enemmän hakijoita, valintaperusteena on hakijoiden pistejärjestys. Jos hakija ei tule valituksi tähän ryhmään, hänellä on opiskelupaikka häntä lähinnä olevassa alueryhmässä.

Monimuotoinen opiskelu englanninkielisessä ryhmässä

 • osa-aikaista tai kokopäiväistä opiskelua oppimispiireissä
 • opintojen kesto noin 1-2 vuotta riippuen opiskelijan lähtökohdista ja henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta
 • opintoihin sisältyy oppimispiirityöskentelyä (4-6 opiskelijan ryhmissä), hybridiopiskelua, verkko-opintoja, itsenäistä työskentelyä ja opetusharjoittelu
 • opintojen alkaessa elo-syyskuussa ryhmä kokoontuu 1-2 päivän mittaiseen lähitapaamiseen Jyväskylässä. Seuraavat tapaamiset ovat hybridi-lähijaksoja Jyväskylässä, joihin voi osallistua verkon kautta. Lukukaudessa näitä tapaamisia on 6-8 kertaa.
 • Ryhmään valitaan 20 opiskelijaa hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä
 • Kansainvälisessä ryhmässä opiskelusta voit lukea lisää  englanninkielisiltä sivuiltamme.

International Professional Teacher Education for the Digital Era

 • studies require a good level of English, both spoken and written
 • part-time, multimodal studying while working with a possibility to full-time studies
 • length of studies is from 1 to 2 academic years depending on the student’s background and his/hers personal competence development plan
 • studies include working in learning circles (4-6 students in a group), hybrid learning sessions, e-learning activities, independent work and teaching practice

* The group will gather initially face-to-face for a one to two day orientation session in Jyväskylä. Subsequent sessions will be one-day hybrid learning sessions in Jyväskylä and online, approximately 6-8 times per semester.

Opiskelun onnistuminen vaatii opiskelijalta:

 • vahvaa sitoutumista e-opiskeluun, oppimispiirissä ja verkossa työskentelyyn
 • itseohjautuvuutta omien opintojen suorittamiseksi
 • säännöllisyyttä osallistumisessa verkkokokouksiin, webinaareihin ja kaikkeen verkossa tapahtuvaan työskentelyyn
 • mukautumista yhteisölliseen opiskeluun oppimispiireissä ja verkossa (ml. sosiaalisen median välineiden hyödyntäminen osana opiskelua).

Opiskelun edellytyksiä:

 • opiskelija sitoutuu opintojensa aikana itseohjautuvaan työskentelyyn itsenäisesti, oppimispiireissä ja verkossa sekä säännölliseen osallistumiseen ohjauspäiviin, sekä mahdollisiin verkko-ohjauspäiviin sekä mukautuu yhteisölliseen opiskeluun oppimispiireissä ja verkossa
 • opiskelija suostuu opiskeluun liittyvän oman toimintansa eri tavoin tapahtuvaan tallentamiseen ja jakamaan tallenteiden katseluoikeuden opiskeluryhmäänsä kuuluvien opiskelijoiden kesken
 • opintojen sujumista varten on suositeltavaa, että opiskelijalla on käytössään:
  • kiinteä, langallinen internet-yhteys
  • tietokone
  • web-kamera
  • USB kuuloke mikrofoni –yhdistelmä

ja että opiskelijalla on edellä mainittujen välineiden käyttöön liittyvä perusosaaminen

Verkko-opiskelumallissa edellä mainitut ovat ehdottomia edellytyksiä; niiden lisäksi on tärkeää, että opiskelijalla on MS-Windows/IOS – käyttöjärjestelmän ohjauspaneelin perustoimintojen hallinta ja sen kautta tietokoneen asetusten hallinta.

Hae
2. - 23.1.2020

Haluatko opetusalan ammattilaiseksi? Hae tammikuussa JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun aikuiskoulutuksiin ja opiskele:

> ammatilliseksi opettajaksi
> opinto-ohjaajaksi 
tai
> ammatilliseksi erityisopettajaksi
.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää opiskelusta tai kysyä jotain hakemisesta? Laita sähköpostia opiskelijapalveluillemme opiskelijapalvelut.aokk(at)jamk.fi tai ota suoraan yhteyttä johon kuhun meistä.

Jouhiaho Katariina

Jouhiaho Katariina

Opinto-ohjaaja, Study Counsellor
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407525358
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Saat minulta hakuvaiheen ohjausta (esim. hakukelpoisuuden osalta) ammatilliseen opettajan- , erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukseen.
Salminen Marika

Salminen Marika

Opintosihteeri, Student Services Secretary
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358403515261
Lahtinen Henriikka

Lahtinen Henriikka

Opintosihteeri, Student Services Secretary
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407720598

Tutustu opekorkeaamme

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on pedagoginen asiantuntijayhteisö, jonka toimintaan kuuluvat ammatillinen opettajankoulutus, täydennyskoulutus ja palvelutoiminta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Koulutamme osaavia opetusalan ammattilaisia ja tuemme kumppaneidemme kehitystä pedagogiikan eri osa-alueilla.

Tutustu toimintaan etusivullamme!

Löydät meidät Facebookista