Opettajankoulutus on osaamisperusteinen. Se perustuu henkilökohtaistettuun oppimispolkuun, jossa sinulla on mahdollisuus vaikuttaa opintoihisi omilla valinnoillasi. Voit myös hyödyntää erilaisia hyväksilukuja merkittävässä määrin. Oppimisesi perustuu pääsääntöisesti erilaisiin oppimistehtäviin ja oppimispiireissä tapahtuvaan yhdessä työskentelyyn.

Haluan opiskella verkossa

Ammatillisen opettajan opinnot voit suorittaa verkossa. Opinnot alkavat orientaatiopäivällä verkossa 8.6.2021. Orientaatiopäivässä perehdyt opiskelukäytänteisiin ja digitaalisiin oppimisympäristöihin. Osallistuminen on välttämätöntä opintojen sujuvan aloittamisen sekä myöhemmän työskentelyn ja vuorovaikutuksen onnistumisen tueksi.

Orientaation jälkeen opiskelet verkossa itsenäisesti, opiskelijatovereiden kanssa muodostetuissa oppimispiireissä työskennellen, sekä osallistuen eri teemoihin liittyviin verkko-ohjauspäiviin. Verkko-ohjauspäivät ovat kaikille yhteisiä ja niihin osallistuminen on välttämätöntä. Ohjausta ja tukea sekä omiin opintoihisi että oppimispiirin toimintaan saat verkon välityksellä.

Verkko-ohjauspäivät: 25.-26.8.2021, 8.-9.9.2021, 12.10.2021, 10.11.2021, 8.12.2021, 12.-13.1.2022, 15.3.2022, 12.4.2022 ja 10.-11.5.2022

Harjoittelun eli oppimisen ohjaamistaitoja edistävät opinnot toteutat omassa oppilaitoksessasi, jos olet jo opettajan työssä. Tai jos et työskentele opettajana tällä hetkellä, valitsemassasi oppilaitoksessa tai muussa ammatillisen oppimisen yhteisössä.

Ammatillisen opettajan opinnot voivat olla joko osa-aikaisia tai kokopäiväisiä. Omista lähtökohdistasi ja henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmastasi riippuen opintojen kesto on yleensä 1-1,5 vuotta (opinto-oikeus 3 vuotta).

Verkko-opiskeluryhmään otetaan 100 opiskelijaa. Jos hakijoita on enemmän, valintaperusteena on hakijoiden pistejärjestys. Jos et tule valituksi verkkoryhmään, sinulle on opiskelupaikka lähinnä olevassa alueryhmässä.

Verkko-opintoja varten tarvitset vakaan ja nopean internet-yhteyden, ajantasaisen tietokoneen, web-kameran, kuulokemikrofonin ja perusosaamisen niiden käyttöön. Suosittelemme myös rauhallista tilaa opintoja varten. Lisäksi on tärkeää, että hallitset oman tietokoneesi ja sen käyttöjärjestelmän (MS Windows/IOS) perustoiminnot ja -asetukset.

Haluan opiskella alueryhmässä

Ammatillisen opettajan opinnot voit suorittaa monimuoto-opintoina alueryhmässä. Alueryhmien ideana on opintojen tuominen eri paikkakunnille ympäri Suomen, lähelle opiskelijoita.

Alueryhmät muodostuvat alueellisista tai paikallisista (opiskelijoiden muodostamista) oppimispiireistä, jotka hyödyntävät verkon mahdollisuuksia työskentelyssään. Oppimispiirit kokoontuvat yhdessä ohjaus- ja verkko-ohjauspäiviin, joita on ensimmäisen vuoden aikana noin 14 arkipäivää. Niihin osallistuminen on välttämätöntä opintojen sujuvuuden ja etenemisen kannalta. Jyväskylässä viikonloppuisin kokoontuvien oppimispiirien ohjaus- tai verkko-ohjauspäivät ovat perjantaisin ja lauantaisin. Ohjausta ja tukea sekä omiin opintoihisi että oppimispiirin toimintaan saat verkon välityksellä.

Opinnot alkavat orientaatiopäivällä verkossa 8.6.2021. Orientaatiopäivässä perehdytään opiskelukäytänteisiin ja digitaalisiin oppimisympäristöihin. Osallistuminen on välttämätöntä opintojen sujuvan aloittamisen sekä myöhemmän työskentelyn ja vuorovaikutuksen onnistumisen tueksi.

Harjoittelun eli oppimisen ohjaamistaitoja edistävät opinnot toteutat omassa oppilaitoksessasi, jos olet jo opettajan työssä. Tai jos et työskentele opettajana tällä hetkellä, valitsemassasi oppilaitoksessa tai muussa ammatillisen oppimisen yhteisössä.

Ammatillisen opettajan opinnot voivat olla joko osa-aikaisia tai kokopäiväisiä. Omista lähtökohdistasi ja henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmastasi riippuen opintojen kesto on yleensä 1-1,5 vuotta (opiskeluoikeus 3 vuotta).

Alueryhmät 2021

 • Jyväskylä
  • Ohjauspäivät: 2.9.2021, 14.9.2021, 29.9-30.9.2021, 2.-3.11.2021, 8.-9.12.2021, 2.-3.2.2022, 6.-7.4.2022 ja 18.-19.5.2022
 • Jyväskylä, viikonlopputoteutus (maksimi 50 opiskelijaa*)
  • Ohjauspäivät: 3.-4.9.2021, 1-2.10.2021, 12.-13.11.2021, 10.-11.12.2021, 11.-12.2.2022, 8.-9.4.2022 ja 20.-21.5.2022
 • Itä-Suomi (pääasiassa Kuopio, Iisalmi, Joensuu)
  • Ohjauspäivät, Kuopio: 25.-26.8.2021, 21.-22.9.2021, 28.10.2021, 30.11.2021, 2.2.2022, 23.-24.3.2022 ja 3.-4.5.2022
  • Ohjauspäivät, Joensuu: 26.8.2021, 16.9.2021, 7.10.2021, 21.10.2021, 4.11.2021, 29.11.2021, 16.12.2021, 13.1.2022, 8.2.2022, 15.3.2022, 7.4.2022, 28.4.2022 ja 19.5.2022
 • Kaakkois-Suomi (pääasiassa Mikkeli, Savonlinna, Lappeenranta, Kouvola)
  • Ohjauspäivät: 26.8.2021, 22.-23.9.2021, 26.-27.10.2021, 1.-2.12.2021, 2.-3.2.2022, 29.-30.3.2022 ja 10.-11.5.2022
 • Länsi-Suomi (pääasiassa Vaasa, Seinäjoki, Kokkola ja Kalajokilaakso)
  • Ohjauspäivät: 1.-2.9.2021, 29.-30.9.2021, 3.-4.11.2021,  8.-9.12.2021, 9.-10.2.2022, 6.-7.4.2022 ja 18.5.2022

* Jyväskylän viikonloppuryhmään otetaan 50 opiskelijaa. Jos hakijoita on enemmän, valintaperusteena on hakijoiden pistejärjestys. Jos et tule valituksi ryhmään, sinulle on opiskelupaikka lähinnä olevassa alueryhmässä.

I Want to Study in the Internationally Oriented Group

Professional teacher education studies are available also in English. The separate admission group is called International Professional Teacher Education for the Digital Era. Studies require a good level of English, applicants may be required to provide formal proof of proficiency. 24 students with the best admission points will be selected to the group.

You can study part-time while working (multimodal studies), but you have a possibility to full-time studies as well. Length of the programme is generally from 1 to 1,5 academic years, depending on your background and personal competence development plan. The maximum period of studies is 3 years.

Studies include working in a peer learning group (4-6 students in a group), hybrid learning sessions, self-directed learning and practical training.

Professional Teacher Education studies begin on 3 June 2021 online. Subsequent sessions will be one-day hybrid learning sessions in Jyväskylä and online, approximately 6-8 times per semester. See the schedule below.

Voit suorittaa ammatilliset opettajanopinnot myös englanniksi kansainvälisessä ryhmässä. Ryhmä on ensisijaisesti tarkoitettu heille, joiden äidinkieli ei ole suomi, mutta on avoin myös kansainvälisyydestä kiinnostuneille suomenkielisille. Ryhmään otetaan 24 opiskelijaa hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä.

Opinnot ovat osa-aikaisia tai kokopäiväisiä ja edellyttävät hyvää suullista ja kirjallista englanninkielen taitoa. Sinulta voidaan pyytää todistusta tai haastattelua kielitaidon toteamiseksi. Opinnot kestävät yleensä 1 - 1,5 vuotta (opinto-oikeus 3 vuotta), omista lähtökohdistasi ja henkilökohtaisesta opiskelusuunnistelmastasi riippuen.

Opintoihin sisältyy oppimispiirityöskentelyä, hybridi-opiskelua, itsenäistä opiskelua sekä harjoittelu. Opinnot alkavat 3.6.2021 verkossa. Seuraavat tapaamiset ovat hybridijaksoja, joihin voi osallistua Jyväskylässä tai verkossa.

Orientaatiopäivä / Orietation 3.6.2021
Ohjauspäivät / Hybrid learning sessions (dd.mm.yyyy) 31.8.2021, 6.9.2021, 15.9.2021, 23.9.2021, 14.10.2021, 2.11.2021, 1.12.2021, 18.1.2022, 8.2.2022, 10.3.2022, 5.4.2022 ja/and 5.5.2022

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa opiskelu vaatii sinulta

 • sitoutumista itseohjautuvaan työskentelyyn itsenäisesti, oppimispiireissä ja verkossa
 • säännöllistä osallistumista ohjauspäiviin, verkko-ohjauspäiviin ja verkossa työskentelyyn
 • mukautumista yhteisölliseen opiskeluun oppimispiireissä ja verkossa 
 • suostumista opiskeluun liittyvän toimintasi tallentamiseen ja tallenteiden jakamiseen oman ryhmäsi opiskelijoiden kesken.

Opintojesi sujumista varten suosittelemme, että käytettävissäsi ovat

 • vakaa ja nopea internet-yhteys 
 • ajantasainen tietokone
 • web-kamera
 • kuulokemikrofoni
 • rauhallinen tila

ja että sinulla on perusosaaminen näiden käytöstä.

Hae
4. - 20.1.2022

Haluatko opetusalan ammattilaiseksi? Hae JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun aikuiskoulutuksiin ja opiskele:

> ammatilliseksi opettajaksi
> opinto-ohjaajaksi 
tai
> ammatilliseksi erityisopettajaksi
.

 

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää opiskelusta tai kysyä jotain hakemisesta? Laita sähköpostia opiskelijapalveluillemme opiskelijapalvelut.aokk(at)jamk.fi tai ota suoraan yhteyttä johon kuhun meistä.

Jouhiaho Katariina

Jouhiaho Katariina

Opinto-ohjaaja, Study Counsellor
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407525358
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Saat minulta hakuvaiheen ohjausta (esim. hakukelpoisuuden osalta) ammatilliseen opettajan- , erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukseen.
Salminen Marika

Salminen Marika

Opintoasiainkoordinaattori, Study Affairs Coordinator
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358403515261
Lahtinen Henriikka

Lahtinen Henriikka

Opintoasiainkoordinaattori, Study Affairs Coordinator
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407720598
Näytä lisää