Opiskelumuodot - JAMK
jamk.fi

Ammatillinen opettajankoulutus | Opiskelumuodot

Ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelumuodot


Ammatillisen opettajankoulutuksen voit JAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa suorittaa alueryhmissä verkkopohjaisena monimuoto-opiskeluna, verkko-opiskeluryhmässä tai kansainvälisessä ryhmässä englanniksi. Vuoden 2018 haussa tarjoamme seuraavia ryhmiä:

 • Monimuotoinen opiskelu
  • Keski-Suomessa (pääasiassa Jyväskylässä kokoontuvissa oppimispiireissä)
  • Itä-Suomessa (pääasiassa Kuopiossa, Iisalmessa ja Joensuussa kokoontuvissa oppimispiireissä)
  • Kaakkois-Suomessa (pääasiassa Mikkelissä, Savonlinnassa, Lappeenrannassa ja Kouvolassa kokoontuvissa oppimispiireissä)
  • Länsi-Suomessa (pääasiassa Vaasassa, Seinäjoella, Kokkolassa ja Kalajokilaaksossa kokoontuvissa oppimispiireissä)
  • Etelä-Suomessa (pääasiassa pääkaupunkiseudulla, Lahdessa ja Tampereella kokoontuvissa oppimispiireissä)
 • Verkko-opiskeluryhmä koko Suomessa
 • Monimuotoinen opiskelu englanninkielisessä ryhmässä (erillisvalintaryhmä)

Opettajankoulutus on osaamisperusteinen. Se perustuu opiskelijan henkilökohtaistettuun oppimispolkuun, jossa opiskelijalla on mahdollisuus omiin opintoja koskeviin valintoihin. Opiskelija voi myös hyödyntää merkittävässä määrin erilaisia hyväksilukemisen mahdollisuuksia. Oppiminen perustuu pääsääntöisesti erilaisiin oppimistehtäviin ja oppimispiireissä tapahtuvaan yhdessä työskentelyyn. 

Opiskelun onnistuminen vaatii opiskelijalta:

 • vahvaa sitoutumista e-opiskeluun, oppimispiirissä ja verkossa työskentelyyn
 • itseohjautuvuutta omien opintojen suorittamiseksi
 • säännöllisyyttä osallistumisessa verkkokokouksiin, webinaareihin ja kaikkeen verkossa tapahtuvaan työskentelyyn
 • mukautumista yhteisölliseen opiskeluun oppimispiireissä ja verkossa (ml. sosiaalisen median välineiden hyödyntäminen osana opiskelua).

Opiskelun edellytyksiä:

 • opiskelija suostuu koulutukseen liittyvän oman toimintansa tallentamiseen eri tavoin ja jakamaan tallenteen katseluoikeuden ryhmään kuuluvien kesken
 • opintojen sujumista varten on suositeltavaa, että opiskelijalla on käytössään:
  • kiinteä, langallinen internet-yhteys
  • tietokone
  • web-kamera
  • USB kuuloke-mikrofoni yhdistelmä

ja että opiskelijalla on edellä mainittujen välineiden käyttöön liittyvä perusosaaminen. 

verkko-opiskelumallissa opiskelua varten edellä mainitut ovat ehdottomia edellytyksiä; niiden lisäksi on tärkeää, että opiskelijalla on

  • MS-Windows/IOS – käyttöjärjestelmän ohjauspaneelin perustoimintojen hallinta ja sen kautta tietokoneen asetusten hallinta 

 

Monimuoto-opiskelu

 • osa-aikaista tai kokopäiväistä opiskelua alueellisissa oppimispiireissä ja suuremmissa ryhmissä
 • opintojen kesto on noin 1–2 vuotta riippuen opiskelijan lähtökohdista ja henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta
 • oppimispiirit ovat alueellisia tai paikallisia pienryhmiä, jotka hyödyntävät verkon mahdollisuuksia omassa työskentelyssään
 • oppimispiirien toimintaa – samoin kuin itsenäistä opiskelua – tuetaan verkossa tapahtuvalla ohjauksella ja järjestämällä alueellisia ohjaus- tai verkko-ohjauspäiviä
 • oppimisen ohjaamistaitoja edistävät opinnot toteutuvat opiskelijan omassa oppilaitoksessa (jo opettajan työssä olevat opiskelijat) tai hänen valitsemassaan oppilaitoksessa tai muussa ammatillisen oppimisen ympäristössä (ei-opettajan työssä olevat opiskelijat). 

Verkko-opiskeluryhmä 

 • osa-aikaista tai kokopäiväistä opiskelua verkossa
 • opintojen kesto on noin 1–2 vuotta riippuen opiskelijan lähtökohdista ja henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta
 • opinnot aloitetaan kahden päivän orientaatiolla Jyväskylässä
 • työskentely tapahtuu verkossa, opiskelijoiden muodostamissa oppimispiireissä
 • oppimispiirien toimintaa – samoin kuin itsenäistä opiskelua - tuetaan verkossa tapahtuvalla ohjauksella ja järjestämällä eri teemoihin liittyviä verkko-ohjauspäiviä. Erikseen sovittavat verkko-ohjauspäivät ovat pakollisia.
 • oppimisen ohjaamistaitoja edistävät opinnot toteutuvat opiskelijan omassa oppilaitoksessa (jo opettajan työssä olevat opiskelijat) tai hänen valitsemassaan oppilaitoksessa tai muussa ammatillisen oppimisen ympäristössä (ei-opettajan työssä olevat opiskelijat). 

Verkko-opiskeluryhmän maksimikoko on 60 opiskelijaa. Mikäli ryhmään on enemmän hakijoita, valintaperusteena on hakijoiden pistejärjestys. Jos hakija ei tule valituksi tähän ryhmään, hänellä on opiskelupaikka häntä lähimmässä alueryhmässä. 

Monimuotoinen opiskelu englanninkielisessä ryhmässä

 • osa-aikaista tai kokopäiväistä opiskelua verkossa
 • opintojen kesto on noin 1–2 vuotta riippuen opiskelijan lähtökohdista ja henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta
 • oppimispiirit ovat alueellisia tai paikallisia pienryhmiä, jotka hyödyntävät verkon mahdollisuuksia omassa työskentelyssään
 • oppimispiirien toimintaa – samoin kuin itsenäistä opiskelua - tuetaan verkossa tapahtuvalla ohjauksella ja järjestämällä ohjauspäiviä, jotka toteutetaan pääsääntöisesti Jyväskylässä tai verkko-ohjauksena.
 • oppimisen ohjaamistaitoja edistävät opinnot toteutuvat opiskelijan omassa oppilaitoksessa (jo opettajan työssä olevat opiskelijat) tai hänen valitsemassaan oppilaitoksessa tai muussa ammatillisen oppimisen ympäristössä (ei-opettajan työssä olevat opiskelijat). 
 • opiskelu edellyttää hyvää englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa.

Verkkopohjaisen englanninkielisen monimuoto-opiskeluryhmän maksimikoko on 20 opiskelijaa. Opiskelijavalinta suoritetaan erillishakuna, 20 eniten hakupisteitä saanutta tulee valituksi ryhmään. Kansainvälisessä ryhmässä opiskelusta voit lukea lisää myös englanninkielisiltä sivuiltamme.

Hae
8.-29.1.2019

Haluatko opetusalan ammattilaiseksi? Hae tammikuussa JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun aikuiskoulutuksiin ja opiskele:

> ammatilliseksi opettajaksi
> opinto-ohjaajaksi 
tai
> ammatilliseksi erityisopettajaksi
.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää opiskelusta tai kysyä jotain hakemisesta? Laita sähköpostia opiskelijapalveluillemme opiskelijapalvelut.aokk(at)jamk.fi tai ota suoraan yhteyttä johon kuhun meistä.

Jouhiaho Katariina

Opinto-ohjaaja, Study Counsellor
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407525358
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Saat minulta hakuvaiheen ohjausta (esim. hakukelpoisuuden osalta) ammatilliseen opettajan- , erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukseen.

Salminen Marika

Opintosihteeri, Student Services Secretary
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358403515261

Lahtinen Henriikka

Opintosihteeri, Student Services Secretary
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407720598

Tutustu opekorkeaamme

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on pedagoginen asiantuntijayhteisö, jonka toimintaan kuuluvat ammatillinen opettajankoulutus, täydennyskoulutus ja palvelutoiminta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Koulutamme osaavia opetusalan ammattilaisia ja tuemme kumppaneidemme kehitystä pedagogiikan eri osa-alueilla.

Tutustu toimintaan etusivullamme!

Löydät meidät Facebookista