jamk.fi

Ammatillinen opettajankoulutus pätevöittää sinut oman alasi opettajaksi. Opettajan pedagogiset opinnot antavat myös työyhteisöissä hyödyllisiä kouluttajan taitoja.

Aikuiset opiskelijamme ovat eri alojen ammattilaisia, kuten insinöörejä, vestonomeja ja kauppatieteiden maistereita. Kaikille yhteistä on halu tehdä opetus- ja koulutustyötä. Osa jo toimiikin opettajina vailla pedagogista kelpoisuutta.

Opettajaksi opiskelu kestää noin 1–2 vuotta, omasta aikataulustasi riippuen. Voit opiskella alueryhmissä eri puolilla Suomea, verkko-opiskeluryhmässä tai kansainvälisessä ryhmässä. Seuraava hakuaika on tammikuussa 2018.

Suuri osa opiskelijoistamme työllistyy opetustehtäviin ammatillisiin oppilaitoksiin tai ammattikorkeakouluihin. Koulutus antaa vahvan osaamispohjan myös työyhteisöjen koulutus- ja kehittämistehtäviin.

Valinnat
selvillä

JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijavalinnat 2017 on julkaistu. Sivuiltamme löydät kaikkien niiden koulutuksiin valittujen tiedot, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisuun. 

Katso opiskelijavalinnat!

Opettajaopinnot

Ammatillinen opettajankoulutus sisältää 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Koulutuksen jälkeen sinulla on pedagoginen kelpoisuus oman alasi opettamiseen.

Pedagogiikan perusteiden lisäksi perehdyt opinnoissa ajankohtaisiin koulutusteemoihin sekä sinua kiinnostaviin osa-alueisiin. Haluamme antaa tietotaitoa, jotta voit olla hyvä ohjaaja opiskelijoillesi ja tehdä opetustyöstä mielekästä itsellesi.

Meillä opiskelu on nykyaikaista, joustavaa ja innostavaa. Saat varmasti haltuusi koulutustyössä tarvittavat perusasiat, mutta pyrimme tarjoamaan jotain vielä enemmän – uusia ajatuksia, inspiraatiota ja asennetta. Onhan uuden oppimisen tarkoitus viedä elämässä eteenpäin.

 

AOKK, numerot 1

Tietoa

Kerrytät vankan kasvatustieteiden ja ammattipedagogiikan tietopohjan. Saat nykyaikaisia vastauksia oppimistilanteisiin.

AOKK, numerot 2Taitoja

Opetusharjoitteluopinnoissa kehität taitojasi myös käytännössä valitsemassasi oppilaitoksessa tai yhteistyöorganisaatiossa.

AOKK, numerot 3Valinnaisuutta

Monikulttuurisuus, e-oppiminen, luova opetus... Laajenna osaamistasi haluamaasi suuntaan valitsemalla sinua kiinnostavat opinnot osaksi koulutusta.

Toteutus

Ammatillinen opettajankoulutus on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Joustava monimuotokoulutus sopii hyvin aikuisen opiskelijan elämään. Opintojen alussa teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jonka mukaan etenet.

Opiskelun kesto riippuu omasta opiskelutahdistasi ja tavoitteistasi. Voit opiskella joko kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti työn ohessa. Keskimäärin opiskelijamme valmistuvat 1–2 vuodessa, mutta opiskeluoikeus on kolme vuotta.

Hakuvaiheessa valitset, haluatko tehdä opettajaopinnot monimuotoisesti lähelläsi kokoontuvassa alueryhmässä vai verkko-opiskeluryhmässämme. Lisäksi voit hakea kansainväliseen, englanninkieliseen ryhmäämme. Opiskelumuodoistamme kerrotaan lisää alla.

Lisätietoa opettajankoulutuksen opintokokonaisuuksista ja osaamisalueista löydät opinto-oppaastamme.

Tutustu oppaaseen!

Vuoden 2017 opiskelumuodot

Ammatillisen opettajankoulutuksen alueryhmät 2016Meillä voit opiskella opettajaksi verkkopohjaisissa monimuotototeutuksissa eri puolilla Suomea, verkko-opiskeluryhmässä tai kansainvälisessä ryhmässä englanniksi: 

 • Keski-Suomi
  (pääasiassa Jyväskylässä kokoontuvissa oppimispiireissä)
 • Itä-Suomi
  (pääasiassa Kuopiossa, Iisalmessa ja Joensuussa kokoontuvissa oppimispiireissä)
 • Kaakkois-Suomi
  (pääasiassa Mikkelissä, Savonlinnassa, Lappeenrannassa ja Kouvolassa kokoontuvissa oppimispiireissä)
 • Länsi-Suomi
  (pääasiassa Vaasassa, Seinäjoella, Kokkolassa ja Kalajokilaaksossa kokoontuvissa oppimispiireissä)
 • Etelä-Suomi
  (pääasiassa pääkaupunkiseudulla, Lahdessa ja Tampereella kokoontuvissa oppimispiireissä)
 • Verkko-opiskeluryhmä koko Suomessa
  (toteutus verkossa)
 • Kansainvälinen ryhmä
  (Verkkopohjainen monimuoto-opiskelu englanninkielisessä ryhmässä, kokoontumiset Jyväskylässä)

Do you want to study in English?

Read more about our international Vocational Teacher Education.

Alueryhmä

Alueryhmän verkkopohjainen monimuoto-opiskelu yhdistää verkko-opiskelun joustavuuden sekä lähipäivien hyödyt. Alla on esitelty opintoja pääpiirteittäin, mutta esimerkiksi lähipäivien toteutuksesta sovitaan tarkemmin omassa ryhmässäsi.

Alueryhmän opiskelijana:

 • Kohtaat opiskelijatovereitasi ja kouluttajia kasvotusten lähipäivillä. Ensimmäisenä lukuvuonna on noin 12 lähipäivää (1 - 2 arkipäivää) ja muutamia toisena vuonna. Osa ryhmäsi tapaamisista voi olla myös webinaareja verkossa.
 • Opiskelet itsenäisesti verkossa.
 • Teet paljon yhteistyötä kasvokkain tai verkossa oman oppimispiirisi kanssa.
 • Suoritat opetusharjoittelusi joko omaa opettajan työtäsi kehittäen tai valitsemassasi oppilaitoksessa.

Verkko-opiskeluryhmä

Verkko-opiskeluryhmässä opiskelet pääosin verkon välityksellä sekä yksin että yhdessä. Tämä opiskelumuoto edellyttää itsenäistä otetta opiskeluun sekä hyviä IT-taitoja ja toimivat verkkovälineet.

Verkko-opiskeluryhmän opiskelijana:

 • Kohtaat opiskelijatovereitasi ja kouluttajia opinnot aloittavilla lähipäivillä.
 • Lähipäivät ovat minimissään. Useimmiten osallistut verkossa puolen päivän mittaisiin webinaareihin, joita järjestetään ensimmäisenä lukuvuonna noin 10 ja muutamia toisena lukuvuonna.
 • Opiskelet itsenäisesti verkossa.
 • Teet verkossa paljon yhteistyötä opiskelijatovereidesi kanssa.
 • Suoritat opetusharjoittelusi joko omaa opettajan työtäsi kehittäen tai valitsemassasi oppilaitoksessa. Ohjausta ja arviointia varten teet videodokumentointia.

Lue lisää opiskelumuodoista

Mikä ryhmä sopii sinulle? Millaisia taitoja verkko-opiskelijalta vaaditaan? Mitä alueryhmän monimuoto-opiskelu tarkoittaa? Olemme koonneet yksityiskohtaisempaa tietoa ammatillisen opettajankoulutuksemme opiskelumuodoista erilliselle sivulle.

Tutustu opiskelumuotoihin!

Opiskelijoiden kertomaa

Millaisia kokemuksia opiskelijoillamme on opinnoista? Miten opettajaksi opiskelu käytännössä sujuu? Mitä pedagogiikka oikeastaan onkaan? Tutustu opiskelijatarinoihin!

Mari Moilanen | Ammatillinen opettajankoulutus

"Ammatilliseksi opettajaksi valmistunut Mari Moilanen kuvailee itseään ikuiseksi oppijaksi. Hänen kohdallaan oppija-sanan voisikin kirjoittaa melkein isolla O:lla, sillä into ja rohkeus ovat vieneet elämässä moneen suuntaan. Nykyään yrittäjänä toimiva 45-vuotias mikkeliläinen näkee pedagogiset taidot tärkeänä osaamisena muuttuvan työelämän keskellä. "

Lue lisää

Video: Hugo Miskala | Ammatillinen opettajankoulutus

"Opinnot antavat laaja-alaista ymmärrystä siitä, mistä asiat juontavat juurensa. 2010-luvun opettaja ottaa yksilön ja ryhmän huomioon, jotta kaikki kehittyisivät. Tärkeintä on kehittää oppijan omia oppimisen taitoja ja auttaa löytämään oma halu tehdä asioita. "

Lue lisää

Video: Santtu Eklund | Ammatillinen opettajankoulutus

"Oman ajankäytön hallinta korostui alusta asti. Yhteistä opetusta ei ollut kuin kuukausittaisissa webinaareissa, oman oppimispiirin tapaamisissa ja syventävissä opinnoissa. Lähes kaikki oppimistehtävät vuoden aikana oli mahdollista linkittää omaan opettajuuteen ja oppilaitokseen. Sain itse valita minulle sopivan lähestymiskulman."

Lue lisää

Hakeminen ammatilliseen opettajankoulutukseen


Ammatillisen opettajankoulutuksemme opiskelupaikat ovat haettavana tammikuussa. 

Alla olevaan aikajanaan on koottu hakuprosessin 2017 tärkeitä päivämääriä.

Hakujana 2017

Suosituin opekorkea 2016

JAMKin ammatilliseen opettajakorkeakouluun voit hakea opiskelijaksi alueryhmiin eri puolilla Suomea, kansainväliseen ryhmään tai verkko-opiskeluryhmään. Hakijoilta edellytetään pääsääntöisesti soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja kolmen vuoden työkokemusta.

Ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijavalinnat tehdään hakemuspisteiden perusteella. Valituiksi tulleiden opiskelijoiden opinnot alkavat heidän valitsemassaan opiskeluryhmässä hakua seuraavana syksynä.

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa. Ohjeita hakulomakkeesi täyttämiseen saat Näin haet -sivulta.

Hakukelpoisuus

Ammatillisen opettajankoulutuksen hakijoilta edellytetään pääsääntöisesti:

•    soveltuva korkeakoulututkinto ja
•    vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä.

Poikkeuksena sosiaali- ja terveysalaa edustavalla hakijalla tulee olla joko soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kolme vuotta alan työkokemusta tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja  viisi vuotta alan työkokemusta. Yhteisten aineiden opettajaksi aikovilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto.

Kelpoisuusehdot perustuvat asetukseen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (A 986/1998).

Mistä saan hakemuspisteitä?

Kaikkien hakukelpoisten hakemukset pisteitetään opiskelijavalintojen tekemiseksi. Hakemuspisteitä voit saada seuraavista osa-alueista:

 • tutkinnot
 • kasvatustieteelliset perusopinnot
 • ammatillinen ja/tai pedagoginen täydennyskoulutus
 • työkokemus (muu kuin opetustyö)
 • opetus- ja/tai ohjauskokemus oppilaitoksesta
 • koulutus- ja/tai ohjauskokemus elinkeinoelämästä
 • yrittäjäkokemus
 • koulutukseen ja/tai kasvatukseen liittyvä yhteiskunnallinen aktiivisuus.

Opiskelijavalinnan alimmat pistemäärät vaihtelevat vuosittain hakijaryhmän mukaan. Vuoden 2015 haussa pisteitysperusteet uudistuivat, eivätkä aiempien vuosien opiskelijavalintojen pisterajat ole enää vertailukelpoisia. Myös tulevassa haussa on tehty joitakin muutoksia, mutta voit halutessasi tutustua viime haun aloituspaikkoihin ja pistemääriin 2015.

Ammatillisen opettajankoulutuksen valintaperusteet 2017

Haku 7. - 27.1.2015Ammatillisen opettajankoulutuksen valintaperusteista 2017 saat selville, mitä haussa pisteytetään ja minkä verran hakemuspisteitä voit saada eri osioista.

Lyhyessä versiossa asiat on esitetty tiivistetysti. Laajassa versiossa pisteitä kerryttäviä osa-alueita sekä hakuprosessin vaiheita avataan syvemmin.

AmO
eli ammatillinen opettaja

Kesäkuussa 2015 Kielitoimisto hyväksyi uuden AmO-lyhenteen, joka tarkoittaa ammatillisen opettajankoulutuksen suorittanutta opettajaa.

Jatko-opiskelu

Opettajaksi jo pätevöityneille tarjoamme 60 opintopisteen laajuisia ammatillisen erityisopettajan ja opinto-ohjaajan jatkokoulutuksia. Vuonna 2017 voit hakea erityisopettajaopintoihin Jyväskylän tai Lounais-Suomen alueryhmiin, sekä opinto-ohjaajan opintoihin Jyväskylän tai Pohjois-Savon/Kainuun alueryhmiin. Lue lisää:

Täydennyskoulutukset

Opetuksen ja ohjauksen taitojasi voit kehittää myös lyhyemmissä täydennyskoulutuksissamme. Tarjoamme sekä Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta että maksullista koulutusta. Tutustu kattavaan tarjontaamme:

www.jamk.fi/opelle

Pedagogisia opintoja musiikkipedagogi- ja tanssinopettajaopiskelijoille

Tiesitkö, että useiden ammattikorkeakoulujen musiikkipedagogi- ja tanssinopettajaopiskelijat saavat meillä opettajan pedagogisen pätevyyden osana tutkintoaan. Opekorkeassamme opiskelee vuosittain yli 400 AMK-opiskelijaa JAMKin musiikin koulutusohjelmasta sekä Savonian, Karelian ja Centrian ammattikorkeakouluista. Lue lisää.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää opiskelusta tai kysyä jotain hakemisesta? Laita sähköpostia opiskelijapalveluillemme opiskelijapalvelut.aokk(at)jamk.fi tai ota suoraan yhteyttä johon kuhun meistä.

Jouhiaho Katariina

Opintojen ohjaaja, Study Counsellor
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358407525358

Salminen Marika

Opintosihteeri, Student Services Secretary
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358403515261

Lahtinen Henriikka

Opintosihteeri, Student Services Secretary
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358407720598

Tutustu opekorkeaamme

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on pedagoginen asiantuntijayhteisö, jonka toimintaan kuuluvat ammatillinen opettajankoulutus, täydennyskoulutus ja palvelutoiminta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Koulutamme osaavia opetusalan ammattilaisia ja tuemme kumppaneidemme kehitystä pedagogiikan eri osa-alueilla.

Tutustu toimintaan etusivullamme!

Löydät meidät Facebookista