jamk.fi

Ammatillinen opettajankoulutus pätevöittää sinut oman alasi opettajaksi. Opettajan pedagogiset opinnot antavat myös työyhteisöissä hyödyllisiä kouluttajan taitoja.

Aikuiset opiskelijamme ovat eri alojen ammattilaisia, kuten insinöörejä, vestonomeja ja kauppatieteiden maistereita. Kaikille yhteistä on halu tehdä opetus- ja koulutustyötä. Osa jo toimiikin opettajina vailla pedagogista kelpoisuutta.

Opettajaksi opiskelu kestää noin 1–2 vuotta, omasta aikataulustasi riippuen. Voit opiskella alueryhmissä eri puolilla Suomea, verkko-opiskeluryhmässä tai kansainvälisessä ryhmässä. 

Suuri osa opiskelijoistamme työllistyy opetustehtäviin ammatillisiin oppilaitoksiin tai ammattikorkeakouluihin. Koulutus antaa vahvan osaamispohjan myös työyhteisöjen koulutus- ja kehittämistehtäviin.

Seuraava hakuaika on tammikuussa 2020. Lisätietoa haun aikatauluista ja valintaperusteista tulee kevään ja syksyn aikana.

Opettajaopinnot

Ammatillinen opettajankoulutus sisältää 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Koulutuksen jälkeen sinulla on pedagoginen kelpoisuus oman alasi opettamiseen.

Pedagogiikan perusteiden lisäksi perehdyt opinnoissa ajankohtaisiin koulutusteemoihin sekä sinua kiinnostaviin osa-alueisiin. Haluamme antaa tietotaitoa, jotta voit olla hyvä ohjaaja opiskelijoillesi ja tehdä opetustyöstä mielekästä itsellesi.

Meillä opiskelu on nykyaikaista, joustavaa ja innostavaa. Saat varmasti haltuusi koulutustyössä tarvittavat perusasiat, mutta pyrimme tarjoamaan jotain vielä enemmän – uusia ajatuksia, inspiraatiota ja asennetta. Onhan uuden oppimisen tarkoitus viedä elämässä eteenpäin.

AOKK, numerot 1

Tietoa

Kerrytät vankan kasvatustieteiden ja ammattipedagogiikan tietopohjan. Saat nykyaikaisia vastauksia oppimistilanteisiin.

AOKK, numerot 2Taitoja

Opetusharjoitteluopinnoissa kehität taitojasi myös käytännössä valitsemassasi oppilaitoksessa tai yhteistyöorganisaatiossa.

AOKK, numerot 3Valinnaisuutta

Monikulttuurisuus, e-oppiminen, luova opetus... Laajenna osaamistasi haluamaasi suuntaan valitsemalla sinua kiinnostavat opinnot osaksi koulutusta.

Toteutus

Ammatillinen opettajankoulutus on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Joustava monimuotokoulutus sopii hyvin aikuisen opiskelijan elämään. Opintojen alussa teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jonka mukaan etenet.

Opiskelun kesto riippuu omasta opiskelutahdistasi ja tavoitteistasi. Voit opiskella joko kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti työn ohessa. Keskimäärin opiskelijamme valmistuvat 1–2 vuodessa, mutta opiskeluoikeus on kolme vuotta.

Hakuvaiheessa valitset, haluatko tehdä opettajaopinnot monimuotoisesti lähelläsi kokoontuvassa alueryhmässä vai verkko-opiskeluryhmässämme. Lisäksi voit hakea kansainväliseen, englanninkieliseen ryhmäämme. Opiskelumuodoistamme kerrotaan lisää alla.

Lisätietoa opettajankoulutuksen opintokokonaisuuksista ja osaamisalueista löydät opinto-oppaastamme.

Tutustu oppaaseen!

Vuoden 2019 opiskelumuodot

Ammatillisen opettajankoulutuksen alueryhmät 2016Meillä voit opiskella opettajaksi monimuotototeutuksissa eri puolilla Suomea, verkko-opiskeluryhmässä tai kansainvälisessä ryhmässä englanniksi:

 • Monimuotoinen opiskelu
  • Jyväskylässä kokoontuvissa oppimispiireissä
  • Jyväskylässä viikonloppuisin kokoontuvissa oppimispiireissä
  • Itä-Suomessa (pääasiassa Kuopiossa, Iisalmessa ja Joensuussa kokoontuvissa oppimispiireissä)
  • Kaakkois-Suomessa (pääasiassa Mikkelissä, Savonlinnassa, Lappeenrannassa ja Kouvolassa kokoontuvissa oppimispiireissä)
  • Länsi-Suomessa (pääasiassa Vaasassa, Seinäjoella, Kokkolassa ja Kalajokilaaksossa kokoontuvissa oppimispiireissä)
  • Pääkaupunkiseudulla viikonloppuisin kokoontuvissa oppimispiireissä

 • Verkko-opiskeluryhmä koko Suomessa
 • Monimuotoinen opiskelu englanninkielisessä ryhmässä (erillisvalintaryhmä) / International Professional Teacher Education for the Digital Era (separate admission group)

Do you want to study in English?

Read more about our international Professional Teacher Education.

Alueryhmä

Monimuotoinen opiskelu alueryhmässä yhdistää verkko-opiskelun joustavuuden sekä lähipäivien hyödyt. Alla on esitelty opintoja pääpiirteittäin, mutta esimerkiksi lähipäivien toteutuksesta sovitaan tarkemmin omassa ryhmässäsi.

Alueryhmän opiskelijana:

 • Kohtaat opiskelijatovereitasi ja kouluttajia kasvotusten lähipäivillä. Ensimmäisenä lukuvuonna on noin 14 lähipäivää (1 - 2 arkipäivää) ja muutamia toisena vuonna. Osa ryhmäsi tapaamisista voi olla myös webinaareja verkossa.
 • Jyväskylässä ja pääkaupunkiseudulla on tarjolla alueryhmä, jonka lähipäivät ovat viikonloppuisin.
 • Opiskelet itsenäisesti verkossa.
 • Teet paljon yhteistyötä kasvokkain tai verkossa oman oppimispiirisi kanssa.
 • Suoritat opetusharjoittelusi joko omaa opettajan työtäsi kehittäen tai valitsemassasi oppilaitoksessa.

Verkko-opiskeluryhmä

Verkko-opiskeluryhmässä opiskelet pääosin verkon välityksellä sekä yksin että yhdessä. Tämä opiskelumuoto edellyttää itsenäistä otetta opiskeluun sekä hyviä IT-taitoja ja toimivat verkkovälineet.

Verkko-opiskeluryhmän opiskelijana:

 • Kohtaat opiskelijatovereitasi ja kouluttajia opinnot aloittavilla orientaatiopäivillä.
 • Lähipäivät ovat minimissään. Osallistut verkko-ohjauspäiviin,  joita järjestetään ensimmäisenä lukuvuonna noin 14 ja muutamia toisena lukuvuonna.
 • Opiskelet itsenäisesti verkossa.
 • Teet verkossa paljon yhteistyötä opiskelijatovereidesi kanssa.
 • Suoritat opetusharjoittelusi joko omaa opettajan työtäsi kehittäen tai valitsemassasi oppilaitoksessa. Ohjausta ja arviointia varten teet videodokumentointia.

Lue lisää opiskelumuodoista

Mikä ryhmä sopii sinulle? Millaisia taitoja verkko-opiskelijalta vaaditaan? Mitä alueryhmän monimuoto-opiskelu tarkoittaa? Olemme koonneet yksityiskohtaisempaa tietoa ammatillisen opettajankoulutuksemme opiskelumuodoista erilliselle sivulle.

Tutustu opiskelumuotoihin!

Opiskelijoiden kertomaa

Millaisia kokemuksia opiskelijoillamme on opinnoista? Miten opettajaksi opiskelu käytännössä sujuu? Mitä pedagogiikka oikeastaan onkaan? Tutustu opiskelijatarinoihin!

Video: Pekka Vesterinen | Ammatillinen opettajankoulutus

"Ensimmäistä kertaa elämässäni oon semmoisessa työssä, että yhtenäkään aamuna ei oo harmittanu lähteä töihin - ehkä enemmänki on harmittanu lähteä töistä pois."

Lue lisää

Video: Katja Hämäläinen | Ammatillinen opettajankoulutus

"Pedagogisten AmO-opintojen jälkeen olen erittäin paljon vahvemmilla ohjaavan otteen kanssa. Pedagogiset taidot, yksilön ja ryhmän ohjauksen taidot ovat vahvistuneet. Lisäksi koen, että koulutuksen muutoksessa olen etuajassa, ohjaavan opettajan rooli on siinä merkityksellinen."

Lue lisää

Video: Hanna-Leena Niemelä | Ammatillinen opettajankoulutus

"Hanna-Leena sovitti AmO-opinnot arkeen opintovapaan avulla, kun yhtä aikaa elettiin myös lapsiperhe-elämää ja rakennusprojektia. Monimuoto-opinnot sopivat mainiosti myös työn oheen - verkko-opinnoista, lähipäivistä ja oppimispiirityöskentelystä syntyy joustava kokonaisuus."

Lue lisää

Video: Hugo Miskala | Ammatillinen opettajankoulutus

"Opinnot antavat laaja-alaista ymmärrystä siitä, mistä asiat juontavat juurensa. 2010-luvun opettaja ottaa yksilön ja ryhmän huomioon, jotta kaikki kehittyisivät. Tärkeintä on kehittää oppijan omia oppimisen taitoja ja auttaa löytämään oma halu tehdä asioita. "

Lue lisää

Hakeminen ammatilliseen opettajankoulutukseen


Ammatillisen opettajankoulutuksemme opiskelupaikat ovat haettavana tammikuussa. Seuraava hakuaika on tammikuussa 2020. Lisätietoa haun aikatauluista ja valintaperusteista tulee kevään ja syksyn aikana.

Aikataulu 2019:

Haun tarkeat paivamaarat 2019

 JAMKin ammatilliseen opettajakorkeakouluun voit hakea opiskelijaksi alueryhmiin eri puolilla Suomea, kansainväliseen ryhmään tai verkko-opiskeluryhmään. Hakijoilta edellytetään pääsääntöisesti soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja kolmen vuoden työkokemusta.

Ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijavalinnat tehdään hakemuspisteiden perusteella. Valituiksi tulleiden opiskelijoiden opinnot alkavat heidän valitsemassaan opiskeluryhmässä hakua seuraavana syksynä.

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa. Ohjeita hakulomakkeesi täyttämiseen saat Näin haet -sivulta.

Hakukelpoisuus

Ammatillisen opettajankoulutuksen hakijoilta edellytetään pääsääntöisesti:

•    soveltuva korkeakoulututkinto ja
•    vähintään kolmen vuoden käytännön työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä.

Sosiaali- ja terveysalaa (pois lukien kauneudenhoitoala) edustavalla hakijalla tulee olla joko soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kolme vuotta alan työkokemusta tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja viisi vuotta alan työkokemusta. Yhteisten aineiden opettajaksi aikovilla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto.

Kelpoisuusehdot perustuvat asetukseen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (A 986/1998).

Mistä saan hakupisteitä?

Kaikkien hakukelpoisten hakijoiden hakemukset pisteytetään. Opiskelijavalinnat perustuvat valtakunnalliseen hakupisteytykseen, joka koostuu vuonna 2019 seuraavista osa-alueista:

 • opetuskokemus oppilaitoksesta
 • opetuskokemus ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2017 jälkeen
 • muut suoritetut tutkinnot eli hakututkinnon lisäksi suoritetut, enintään kaksi tutkintoa
 • kasvatustieteelliset perusopinnot (yliopistojen tai ammatillisten opettajakorkeakoulujen vaatimusten mukaiset)
 • täydennyskoulutus 1.1.2013 jälkeen

Opiskelijavalinnan alimmat pistemäärät vaihtelevat vuosittain hakijaryhmän mukaan. Valintaperusteiden uudistumisen vuoksi aiempien vuosien opiskelijavalintojen pisterajat eivät ole enää vertailukelpoisia. 

Pisterajat vuonna 2018

Ammatillisen opettajankoulutuksen valintaperusteet

Haku 7. - 27.1.2015Mitä haussa pisteytetään ja minkä verran hakemuspisteitä voit saada eri osioista? Sen saat selville ammatillisen opettajankoulutuksen valintaperusteista. 

Lyhyessä versiossa asiat on esitetty tiivistetysti:

Tarkemmat valintaperusteet, joissa pisteitä kerryttäviä osa-alueita sekä hakuprosessin vaiheita avataan syvemmin, löydät opintopolku.fi -palvelusta, Hakeminen -välilehdeltä.

AmO
eli ammatillinen opettaja

Kesäkuussa 2015 Kielitoimisto hyväksyi uuden AmO-lyhenteen, joka tarkoittaa ammatillisen opettajankoulutuksen suorittanutta opettajaa.

Jatko-opiskelu

Opettajaksi jo pätevöityneille tarjoamme 60 opintopisteen laajuisia ammatillisen erityisopettajan ja opinto-ohjaajan jatkokoulutuksia. Lue lisää:

Täydennyskoulutukset

Opetuksen ja ohjauksen taitojasi voit kehittää myös lyhyemmissä täydennyskoulutuksissamme. Tarjoamme sekä Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta että maksullista koulutusta. Tutustu kattavaan tarjontaamme:

www.jamk.fi/opelle

Pedagogisia opintoja musiikkipedagogi- ja tanssinopettajaopiskelijoille

Tiesitkö, että useiden ammattikorkeakoulujen musiikkipedagogi- ja tanssinopettajaopiskelijat saavat meillä opettajan pedagogisen pätevyyden osana tutkintoaan. Opekorkeassamme opiskelee vuosittain yli 400 AMK-opiskelijaa JAMKin musiikin koulutusohjelmasta sekä Savonian ja Karelian ammattikorkeakouluista. Lue lisää.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää opiskelusta tai kysyä jotain hakemisesta? Laita sähköpostia opiskelijapalveluillemme opiskelijapalvelut.aokk(at)jamk.fi tai ota suoraan yhteyttä johon kuhun meistä.

Jouhiaho Katariina

Jouhiaho Katariina

Opinto-ohjaaja, Study Counsellor
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407525358
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Saat minulta hakuvaiheen ohjausta (esim. hakukelpoisuuden osalta) ammatilliseen opettajan- , erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukseen.
Salminen Marika

Salminen Marika

Opintosihteeri, Student Services Secretary
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358403515261
Lahtinen Henriikka

Lahtinen Henriikka

Opintosihteeri, Student Services Secretary
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407720598

Tutustu opekorkeaamme

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on pedagoginen asiantuntijayhteisö, jonka toimintaan kuuluvat ammatillinen opettajankoulutus, täydennyskoulutus ja palvelutoiminta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Koulutamme osaavia opetusalan ammattilaisia ja tuemme kumppaneidemme kehitystä pedagogiikan eri osa-alueilla.

Tutustu toimintaan etusivullamme!

Löydät meidät Facebookista