Raija Komulainen | Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Erityisen tuen asiantuntijaksi

"Opintojen aikana syntyi oivallus, ettei olekaan olemassa erityisopiskelijoita vaan opiskelijoita, joilla on erilaisia tuen tarpeita. Me kaikki olemme omia yksilöitä omine ominaisuuksinemme."

Raija Komulainen on tehnyt pitkän uran omalla alallaan, kädentaitojen ohjaustehtävissä. Erilaiset erityisryhmät ja erityisen tuen tarvitsijat ovat alalle tyypilliseen tapaan olleet mukana työssä aina, ensimmäisestä työpaikasta lähtien.

Tänään Komulainen toimii Ingmanedussa, Kulttuurialan ammattiopistossa tekstiili- ja sisustusalan opettajana. Vuonna 2005 alkanut pesti sai hänet ensin suorittamaan opettajan pedagogiset opinnot ja myöhemmin hakeutumaan ammatillisen erityisopettajan opintoihin. – Vuosien myötä lisääntynyt tuen tarve on tuottanut tunteen, ettei itse osaa tukea opiskelijoita tarpeeksi ohjatakseen heitä tulevaan ammattiin, kertoo Komulainen. Halu syventää omaa osaamista vei JAMKin opekorkeaan.

– Opiskelijat voivat tarvita tukea opintojen aikana monesta eri syystä. Tuki voi olla tilapäistä esim. läheisen sairauden tai avo-/avioeron vuoksi tai pitkäaikaista tukea esim. oppimisvaikeuksien, vamman tai sairauden vuoksi. Ingmanedussa noin puolet opiskelijoista tarvitsee jonkinlaista tukea opinnoissaan, etenkin kun opiskelu on muuttunut pitkälti työpajaluonteiseksi ja enemmän yksilöllisten opintopolkujen suuntaan, avaa Komulainen tilannetta.

Opinnoista varmuutta arkeen

Ammatillisen erityisopettajan opinnot ovat laajentaneet omaa tietoperustaa ja osaamista, mikä taas antaa varmuutta työn tekemiseen. Taito huomioida yksilöllisiä oppimisen edellytyksiä on opiskellessa kasvanut. – Opintojen lähijaksot ovat olleet erinomainen paikka omien kokemusten ja ajatusten peilaamiselle. Opiskelukavereista ja harjoitteluiden aikana kohdatuista ihmisistä on saanut itselleen mahtavan verkoston, Komulainen toteaa.

Molemmat harjoittelunsa Komulainen teki VALMA-ryhmissä, toisen Kuopion vankilassa ja toisen Savon ammatti- ja aikuisopistossa.
– Harjoittelut olivat lähipäivien ohella koulutuksen parasta antia. Niistä sai tietynlaista varmuutta osaamisestaan, sekä tunnetta, että kyllä minä selviän ja sovellun tällaiseen työhön. Oli hyvä, että harjoittelut tuli tehtyä täysin erilaisissa oppimisympäristöissä.

Aikuisopiskelu haastaa ja palkitsee

Opinnot veivät oman aikansa, hieman alkuperäistä suunnitelmaan kauemmin. – Tiukka kevät töissä pakotti laittamaan opinnot hetkeksi jäihin. Toisaalta se on ollut hyväkin, asioilla on ollut aikaa kehittyä omassa ajattelussa, Komulainen summaa.

Käsillä tekevälle ihmiselle kirjaan tarttuminen ja tiedon hakeminen ei aina ole ollut sitä kaikkein mieluisinta puuhaa. – Eihän se omien toimintatapojen ja rutiinien uudelleen ajatteleminen ihan helposti suju, mutta oman ajattelun haastaminen on tärkeää, sanoo Komulainen.

Oman osaamistaan kehittävä opettaja on usein avainhenkilö myös oppilaitosympäristönsä kehittämisessä. Komulainen laati opinnoissaan kehittämistyönä ohjeet oppimateriaalien tuottamiseen siten, että ne palvelisivat mahdollisimman monenlaisia opiskelijoita. Näitä ohjeita pääsevät nyt hyödyntämään Ingamanedun muutkin opettajat.

Jaa

Takaisin