Jatkuva oppiminen on tänä päivänä tärkeämpää kuin koskaan. Huippuosaamisella on kysyntää ja oppiminen elinikäistä.

JAMK on uuden sukupolven korkeakoulu, joka päivittää osaamisesi huomisen tarpeisiin. Voit suorittaa opintoja sekä verkossa että paikan päällä, juuri niin kuin sinulle sopii. Koska opiskelutoverisi ovat oman alansa asiantuntijoita, kehität uutta oppiessasi samalla työelämäverkostojasi.

Ole aina parempi, mutta älä koskaan valmis. Valitse JAMK ja nosta asiantuntemuksesi uudelle tasolle.

Elinikäinen oppiminen on myös yhdessä oppimista. Tavoitteenamme on antaa sinulle käytännön näkökulmia jatkuvaan oppimiseen sekä ajatuksia siitä, miten voit päästä urallasi eteenpäin.

Syvennä osaamistasi - Re-charge your competence

Meillä voit valita laajoja opintokokonaisuuksia, joilla syvennät osaamistasi nykyisessä työssä tai suuntaat kohti uusia tehtäviä.

 • YAMK-tutkinto on yksi merkittävistä oman osaamisen kehittämisen mahdollisuuksista. Ylemmällä AMK-tutkinnolla on oikeaa imua työmarkkinoilla. 
 • Korkeakouludiplomit ovat kaikille avoimia laajoja kokonaisuuksia, joissa pääset syventymään tiettyyn teemaan.
 • Erikoistumiskoulutukset ovat yhteistyössä työelämän kanssa suunniteltuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville.
 • Ammatillisen opettajakorkeakoulun opinnoissa voit pätevöityä oman alasi opettajaksi, erityisopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi.

Opiskele lyhyempi päivitys - Boost your skills

Opinnot houkuttavat, mutta aikaa on niukasti? Meillä voit valita myös pienemmän päivityksen.

 • Avoin amk tarjoaa mahdollisuuksia muutamasta opinto-opintopisteestä alkaen.
 • Täydennyskoulutuksista löydät täsmäosaamista juuri omalle alallesi. Useat täydennyskoulutuksen opinnot on suunnattu asiantuntijoille, jotka tarvitsevat täsmäosaamista, napakassa aikataulussa.
 • Seminaarit ja asiantuntijapäivät ovat päivän tai parin mittaisia kokonaisuuksia verkossa tai kampuksella.
 • Työvoimakoulutuksen tavoitteena on parantaa osallistujien mahdollisuuksia sijoittua työelämään ja turvata alueen työnantajille osaavan työvoiman saatavuus. Koulutukseen voivat osallistua sekä työttömät että ne työssä olevat, joita uhkaa työttömyys. 

Verkko-opinnot tuovat joustoa aikuisopiskelijan arkeen

Verkko-opinnoista on tullut osa kaikkea opintotarjontaa. Olet varmasti törmännyt termeihin verkko-opinnot, etäopiskelu, hybridiopetus ja monimuoto-opinnot? Kaikissa edellä mainituissa opinnot ovat osin tai kokonaan verkossa.

Verkossa tapahtuvaan opiskeluun tarvitset tietokoneen verkkoyhteydellä sekä perustaidot koneen käytössä. Me tarjoamme sinulle pääsyn oppimisympäristöihin sekä ohjeita verkossa tapahtuvaan opiskeluun. Sekä tietysti lisää osaamista! 

Aluksi verkko-opiskelu voi tuntua haastavalta, mutta totut siihen nopeasti. Usein verkko-opinnot ovat aikuiselle huomattavasti helpompi vaihtoehto kuin kampukselle kontaktiopetukseen siirtyminen. Voit istahtaa kotisohvalle ja aloittaa opinnot. Joskus osallistut luennolle, toisinaan teet ryhmätyötä muiden opiskelijoiden kanssa tai keskityt itsenäiseen työskentelyyn.

Verkko-opinnot ovat aivan yhtä monipuolisia kuin kontaktiopinnotkin. Muistat vain varata itsellesi aikaa opintojen suorittamiseen!

 

Ylemmät AMK-tutkinnot (YAMK)

Ylemmät AMK-tutkinnot ovat aikuisille suunnattuja tutkintokoulutuksia, joiden suorittaminen on mahdollista töiden ohessa. Koulutukset sisältävät lähiopetusta vain 2 - 4 lähipäivää kuukaudessa. Ylempi AMK-tutkinto on laajuudeltaan 60 - 90 opintopistettä, yleensä 1 - 3 vuotta. YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden tehtäviin tai julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. 

Laajuus: 60 - 90 op
Opiskeluaika: 1 - 3 vuotta
Opiskelumuoto: päiväopinnot, monimuoto-opinnot

Seuraava hakuaika:

5. - 19.1.2022 englanninkieliset AMK- ja YAMK-tutkinnot

16. - 30.3.2022 suomenkieliset YAMK-tutkinnot

Tutustu YAMK-tutkintoihin 

 

Mira Vikström, avoin amk, terveyden edistämisen YAMK-polkuopinnot

"Alkuun tarvitsi ehkä sellainen pienen avun, että sai sen opiskelumoodin päälle. Ensimmäisen vuoden opiskelin avoimessa ja suoritin vaadittavat 30 opintopistettä, että pääsin tutkintolinjalle. Rauhallisen ensimmäisen vuoden jälkeen, niin ei sitä voinut lopettaa siihen."

Lue lisää
 

AMK-tutkinnot aikuisille

Ammattikorkeakoulututkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 210 - 270 opintopistettä eli 3,5 - 4,5 vuotta opiskelua. Voit opiskella tutkinnon joko päätoimisesti päiväopiskelijana tai monimuoto-opintoina joustavasti. 

Päivätoteutus

 • pääasiassa päiväopintoja
 • yleensä päätoimista opiskelua
 • eri-ikäisiä opiskelijoita

Monimuotototeutus

 • päivätoteutuksia enemmän etä- ja verkko-opiskelua.
 • yleensä opintoja voi suorittaa työn ohessa
 • kohdennettu erityisesti jo alan työkokemusta tai koulutusta omaaville

Seuraava hakuaika: 

5. - 19.1.2022 englanninkieliset AMK-tutkinnot

16. - 30.3.2002 suomenkieliset AMK-tutkinnot

Tutustu AMK-tutkintoihin

Taloudellinen tuki aikuisille

Opiskelijat rahoittavat opintonsa pääosin valtion opintotuella. Aikuisopiskelijoilla voi olla myös muita rahoitusmuotoja esim. työllisyysrahaston kautta. Työtön työnhakija voi tietyin edellytyksin opiskella työttömyysetuudella.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevalla opiskelijalla on oikeus Kelan ateriatukeen.

Linkit

 

Valtion opintotuki aikuisille

Mikäli opiskelet ylempään amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa tai muissa aikuiskoulutuksissa, sinun on mahdollista hakea opintoihisi opintotukea. Toimita opintotukihakemus suoraan Kelalle käyttäen sähköistä asiointipalvelua.

 

Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki

Jos olet ollut jo työelämässä, saattaa sinulla olla mahdollisuus tietyin edellytyksin hakea tukea opiskeluun Työllisyysrahastolta. Katso edellytykset aikuiskoulutustukeen. Aikuiskoulutustukea saava ei voi saada samanaikaisesti valtion opintotukea, mutta opintolainan lainantakauksen voi saada.

Lisätietoja

Mikäli tarvitset yleistä neuvontaa tukimuotojen suhteen, voit olla yhteydessä Pääkampuksen opiskelijapalveluihin opintoasiainkoordinaattori Saija Kotamäkeen: opintotuki(at)jamk.fi.

"Parasta on ollut opiskelijaryhmän kautta muodostuneet verkostot..."

Voit katsoa videon myös täältä »

”Monella on töitä, joiden takia joutuu rytmittämään opiskelua vähän eri tavalla.”

Voit katsoa videon myös täältä »

”Tämä on ollut osa henkilökohtaista kehitys-
suunnitelmaa jo pidemmän aikaa.”

Voit katsoa videon myös täältä »
 

Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla.

 
Lähetä kysymys hakijapalveluihin