Osaamiskokonaisuus

Sosionomin täydentävät varhaiskasvatuksen opinnot 60 op

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoja

Nyt voit täydentää avoimessa ammattikorkeakoulussa aiempaa sosionomi (AMK) -tutkintoasi ja saada varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden. Sosionomin täydentävät varhaiskasvatuksen opinnot (60 op) suoritettuasi sinulla on mahdollisuus työllistyä päiväkotiin ja toimia lapsiryhmän opetus- ja kasvatustehtävissä sekä monialaisessa perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. 

UUSI TOTEUTUS TULOSSA SYKSYLLÄ 2023!

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen
Lapset iloitsevat aikuisen kanssa
Laajuus
60 op (sisältää sekä lähi- että verkko-opetusta)
Aloituspaikat
10
Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Sosionomin tutkintotodistus tarkistetaan opintojen alussa.
Hakuaika
02.08.2023 - 17.08.2023
Tutkinto
Sosionomin täydentävät varhaiskasvatuksen opinnot
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Kesto
28.08.2023 - 31.12.2024
Hinta
600 €
Opinnot tuottavat varhaiskasvatuksen sosionomin pätevyyden jo valmistuneille sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneille sosiaaliohjaajille.

Opintojen sisältö

Osaamiskokonaisuus sisältää sekä lähi- että verkko-opetusta. 

Varhaiskasvatustyö ja pedagogiikka, 15 op

SOSS2022        Varhaiskasvatustyö, 4 op
SOSS2023        Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, 4 op    
SOSS2024        Varhaisiän taidekasvatus, 4 op    
SOSS2032        Liikunta varhaiskasvatuksessa, 3 op
    
Vanhemmuus, kasvatusyhteistyö ja oppimisen tukeminen, 15 op 

SOSS2025        Vahvistuva vanhemmuus, 5 op
SOSS2026        Kasvatusyhteistyö, 5 op    
SOSS2027        Kehityksen ja oppimisen tuki, 5 op
    
Varhaiskasvatuksen pedagoginen harjoittelu, 15 op    

SOSSW202        Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu II, 15 op    

Opinnäytetyö/kehittämistehtävä, 15 op
ZZOA0120        Opinnäytetyö, AMK, 15 op

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja maksuista: avoinamk@jamk.fi

Kysy lisää opinnoista

Anniina Berg

Tuntiopettaja, Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504058076

Merja Nybacka

Lehtori, Senior Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358401841498