Osaamiskokonaisuus

Onnistu esihenkilönä

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoja

Esihenkilötyöhön liittyy monenlaisia tilanteita, joissa esihenkilön pitää pystyä toimimaan hyvän henkilöstöjohtamisen periaatteiden mukaisesti, osallistamaan henkilöstöä ja fasilitoimaan toiminnan kehittämistä erilaisin menetelmin tavoitteellisesti. Tässä koulutuskokonaisuudessa hankit esihenkilötyöhön liittyvää tietoa ja käytännön taitoja esihenkilötyön onnistumisen kulmakiviin tuloksellisuuden sekä ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta. 

Ilmoittaudu 29.5. – 20.8.2023
-
Laajuus
15 op
Aloituspaikat
20
Hakuaika
29.05.2023 - 20.08.2023
Opiskelumuodot
Verkko-opiskelu
Kesto
28.08.2023 - 20.05.2024
Hinta
150 € / 15 opintopistettä

Onnistu esihenkilönä -koulutuskokonaisuus tarjoaa ajankohtaisen ja nykyaikaisen johtamiskäsityksen mukaisen paketin esihenkilötehtävissä toimiville tai niihin tähtääville. Osaava ja onnistunut esihenkilötyö on yksi tuloksellisen, toimivan ja hyvinvoivan työyhteisön tärkeimmistä kulmakivistä. Koulutuskokonaisuuden avulla ymmärrät esihenkilötyön merkityksen organisaatioiden menestystekijänä ja osaat toimia erilaisissa lähijohtamisen tilanteissa tuloksellisesti sekä ymmärrät hyvän henkilöstöjohtamisen periaatteet lähijohtamisen näkökulmasta. Tutustut myös valmentavaan johtamisotteeseen.

Opinnoissa voit tehdä ja soveltaa tehtävät omaan organisaatioosi ja kehittää sitä kautta organisaatiosi toimintaa.

Esihenkilötyö, 5 op

Hankit esihenkilötyöhön liittyvää tietoa sekä tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Tunnistat oman esihenkilötyylisi ja hahmotat mistä osa-alueista esihenkilön tehtävä koostuu. Opintojakson kautta ymmärrät esihenkilötyön merkityksen organisaatioiden menestystekijänä ja osaat kehittää esihenkilötyötä. 

Esihenkilötyön vuorovaikutustaidot, 5 op

Hankit vuorovaikutustaitoihin liittyvää tietoa ja tunnistat erilaisia teorioita sekä menetelmiä. Tunnistat vuorovaikutuksen ja viestinnän osa-alueita. Ymmärrät esihenkilön vuorovaikutustaitojen yhteyden työn tuloksellisuuteen ja työntekijöiden sitoutumiseen sekä hyvinvointiin. Osaat kuvailla omaa vuorovaikutustyyliäsi ja kehität vuorovaikutusosaamistasi.

Esihenkilötyön työkalut, 5 op

Ymmärrät valmentavan johtamisen ja esihenkilötyön periaatteita, menetelmiä ja työkaluja yksilön ja tiimien johtamisessa sekä niiden merkityksen ja roolin esihenkilötyössä. Osaat käyttää ja hyödyntää tarkoituksenmukaisia toimintatapoja ja työkaluja erilaisissa yksilö- ja ryhmätilanteissa. 

Lisätietoja koulutuksesta

Soile Korhonen

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358408403423

Täydennystä liiketalouden asiantuntijuuteen

Päivitä businessosaamistasi ja vahvista asemaasi työmarkkinoilla liiketalouden täydennyskoulutuksiemme avulla! 

Johtaminen

Yhtenä Keski-Suomen suurimmista osaamiskeskittymistä Jamk tarjoaa kattavasti asiantuntemusta, palveluita ja konkreettista apua organisaatioiden johtamisen kehittämiseen.

Liiketoimintayksikkö

Liiketoimintayksikkö tarjoaa kilpailukykyä parantavia ratkaisuja sekä pk-yrityksille että julkiselle sektorille. Rakennamme liiketoimintakonsepteja ja edistämme palveluiden uudistamista.