Korkeakouludiplomi

Opiskele hankintaosaajaksi

30 opintopisteen kokonaisuus tai korkeakouludiplomi

Haluatko oppia hoitamaan hankintatoimen tehtäviä menestyksekkäämmin? Opi tunnistamaan hankintojen mahdollisuudet ja haasteet ja kehittämään hankintoja osana menestyvää liiketoimintaa. Hankinnat ovat olennainen osa menestyvää bisnestä!

Suorita napakka 30 opintopisteen Hankintaosaaja 1 -kokonaisuus. Jatka halutessasi sen jälkeen Hankintaosaaja 2:een, josta saat korkeakouludiplomin.

Neljä henkilöä työskentelemässä yhdessä saman pöydän ääressä
Laajuus
30 opintopistettä + 30 opintopistettä
Hakuaika
12.09.2022 - 11.12.2022
Kesto
10.01.2023 - 31.12.2023
Hinta
300 € / 30 opintopistettä

Reagoivasta operatiivisesta ostamisesta proaktiiviseen globaaliin hankintaan

Mitä tarkoittaa, kun siirrytään reagoivasta operatiivisesta ostamisesta proaktiiviseen globaaliin hankintaan, jota johdetaan osana yrityksen liiketoimintastrategiaa? Yritykset keskittyvät ydinosaamiseensa, hankintojen osuus liikevaihdosta kasvaa, toimittajat tekevät yhä suuremman osan yrityksen tarjoamista tuotteista ja palveluista. Hankintaosaajien rooli organisaation kilpailuedun varmistamisessa ja kehittämisessä korostuu. Hankintatoimelta vaaditaan uutta ja monipuolista osaamista. Koulutuksessamme opit aiheesta lisää!

Tarvetta hankintaosaajille

Hankintaosaajia tarvitaan monella alalla, yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tyypillisiä aloja ovat teollisuus, kaupan ala, palveluliiketoiminta ja julkiset hankinnat. Koulutuksissamme pääset tutustumaan hankintojen parissa työskenteleviin ihmisiin eri aloilta.

Koulutusta hankinnan nykyisille ja tuleville ammattilaisille

Voit olla hankinnan ammattilainen tai kiinnostunut hankinnoista ilman aiempaa kokemusta. Pohjakoulutusvaatimusta Hankintaosaaja 1 -koulutukseen ei ole. Koulutus soveltuu sinulle,

  • jonka työtehtäviin kuuluu hankintojen tekeminen, johtaminen tai kehittäminen
  • jonka tavoitteena on suuntautua hankintojen pariin
  • jolla on tarvetta laajentaa osaamista hankintojen alueella
  • joka toimit julkisella sektorilla
  • joka toimit yksityisellä sektorilla millä tahansa alalla.

Kehity hankinta- ja liiketoimintaosaajaksi

Hankintaosaajakoulutus on tiivis paketti, jonka jälkeen

  • ymmärrät hankintojen roolin ja merkityksen organisaation toiminnan ja kilpailukyvyn kannalta
  • hahmotat kehitysmahdollisuuksia, joita osaavalla hankinnalla voidaan toteuttaa ja tukea niin omassa organisaatiossasi kuin koko verkostossa
  • pystyt menestyksekkäämmin hoitamaan hankintatoimen tehtäviä
  • osaat kehittää hankintoja osana organisaation liiketoimintaa
  • sinulla on vahvaa hankinta- ja liiketoimintaosaamista.

500

osallistujaa vuodessa
Jamkin korkeakoulutasoisiin hankinnan koulutuksiin osallistuu vuosittain yhteensä yli 500 henkilöä! Olemme hankinnan suurimpia kouluttajia Suomessa.

Kun sellainen isompi opiskelu on ollut poissa kuvioista, niin sen moodin asettaminen itselle oli ehkä jopa jännittävää! Itsensä haastaminen ja kehittäminen on merkityksellistä - ja esimiesasemassa kun toimin, niin koen myöskin, että kun kykenen itseäni kehittämään, niin kehitystä tapahtuu myös oman tiimin sisällä.

Sami Juutilainen

Tutustu Samin tarinaan

Ilmoittaudu koulutuksiin

Hankintaosaaja 1, monimuotototeutus Helsingissä

Seuraava Hankintaosaaja 1 -koulutuksen monimuotototeutus alkaa Helsingissä 10.1.2023.

Ilmoittaudu koulutukseen

 

 

Kysy lisää

Jutta Nihtilä

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka ja rakentaminen, Logistics and Civil Engineering
Teknologia, School of Technology
+358401455804