Korkeakouludiplomi

Opiskele hankintaosaajaksi

30 opintopisteen kokonaisuus tai korkeakouludiplomi

Haluatko oppia hoitamaan hankintatoimen tehtäviä menestyksekkäämmin? Opi tunnistamaan hankintojen mahdollisuudet ja haasteet ja kehittämään hankintoja osana menestyvää liiketoimintaa. Hankinnat ovat olennainen osa menestyvää bisnestä!

Suorita napakka 30 opintopisteen Hankintaosaaja 1 -kokonaisuus. Jatka halutessasi sen jälkeen Hankintaosaaja 2:een, josta saat korkeakouludiplomin.

Neljä henkilöä työskentelemässä yhdessä saman pöydän ääressä
Laajuus
30 opintopistettä + 30 opintopistettä
Hakuaika
17.04.2023 - 31.07.2023
Kesto
29.08.2023 - 31.05.2024
Hinta
300 € / 30 opintopistettä

Reagoivasta operatiivisesta ostamisesta proaktiiviseen globaaliin hankintaan

Mitä tarkoittaa, kun siirrytään reagoivasta operatiivisesta ostamisesta proaktiiviseen globaaliin hankintaan, jota johdetaan osana yrityksen liiketoimintastrategiaa? Yritykset keskittyvät ydinosaamiseensa, hankintojen osuus liikevaihdosta kasvaa, toimittajat tekevät yhä suuremman osan yrityksen tarjoamista tuotteista ja palveluista. Hankintaosaajien rooli organisaation kilpailuedun varmistamisessa ja kehittämisessä korostuu. Hankintatoimelta vaaditaan uutta ja monipuolista osaamista. Koulutuksessamme opit aiheesta lisää!

Tarvetta hankintaosaajille

Hankintaosaajia tarvitaan monella alalla, yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tyypillisiä aloja ovat teollisuus, kaupan ala, palveluliiketoiminta ja julkiset hankinnat. Koulutuksissamme pääset tutustumaan hankintojen parissa työskenteleviin ihmisiin eri aloilta.

Koulutusta hankinnan nykyisille ja tuleville ammattilaisille

Voit olla hankinnan ammattilainen tai kiinnostunut hankinnoista ilman aiempaa kokemusta. Pohjakoulutusvaatimusta Hankintaosaaja 1 -koulutukseen ei ole. Koulutus soveltuu sinulle,

 • jonka työtehtäviin kuuluu hankintojen tekeminen, johtaminen tai kehittäminen
 • jonka tavoitteena on suuntautua hankintojen pariin
 • jolla on tarvetta laajentaa osaamista hankintojen alueella
 • joka toimit julkisella sektorilla
 • joka toimit yksityisellä sektorilla millä tahansa alalla.

Kehity hankinta- ja liiketoimintaosaajaksi

Hankintaosaajakoulutus on tiivis paketti, jonka jälkeen

 • ymmärrät hankintojen roolin ja merkityksen organisaation toiminnan ja kilpailukyvyn kannalta
 • hahmotat kehitysmahdollisuuksia, joita osaavalla hankinnalla voidaan toteuttaa ja tukea niin omassa organisaatiossasi kuin koko verkostossa
 • pystyt menestyksekkäämmin hoitamaan hankintatoimen tehtäviä
 • osaat kehittää hankintoja osana organisaation liiketoimintaa
 • sinulla on vahvaa hankinta- ja liiketoimintaosaamista.

Hankintaosaaja 1

Hankintaosaaja 1 -koulutus (30 opintopistettä) muodostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Hankinnan perusteet 5 op
 • Hankintojen johtaminen 5 op
 • Hankintojen analysointi ja kehittäminen 5 op
 • Vastuullisuus ja kestävä kehitys 5 op
 • Liiketoimintaverkostot 5 op
 • Julkiset hankinnat 5 op.

Valitse sopivin vaihtoehto ja ilmoittaudu

Koulutamme tulevia hankintaosaajia Helsingissä, Jamkin kotipaikkakunnalla Jyväskylässä ja verkossa.

Helsingin ja Jyväskylän koulutukset ovat sinulle, joka arvostat aitoja kohtaamisia opettajien ja opiskelijakollegoidesi kanssa. Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena – koulutukseen sisältyy yhteisiä lähipäiviä, verkko-opetustuokioita sekä itsenäistä verkko-opiskelua. Verkko-opetus kuitenkin painottuu toteutuksessa. Lähipäivät mahdollistavat vuorovaikutuksen, verkostoitumisen ja benchmarkkauksen. Pääsemme säännöllisesti keskustelemaan ja oppimaan yhdessä – koulutuspäivien yhteydessä saa samalla pienen irtioton arjesta. Lähipäivistä saamme suurta kiitosta ja usein ne nähdäänkin yhdeksi parhaaksi osaksi koulutuskokonaisuuttamme!

Verkkokoulutus soveltuu puolestaan sinulle, joka arvostat verkkokohtaamisia ja itsenäistä opiskelua. Koulutukseen sisältyy yhteisiä verkkokoulutuspäiviä ja -tunteja sekä itsenäistä verkko-opiskelua. Verkkopäivät mahdollistavat ketterämmän osallistumisen, ilman matkustamista. Vaikka koulutuspäivät järjestetään verkossa, rakennamme yhdessä rauhan oppimiselle ja opiskelulle, verkkoyhteistyölle ja vuorovaikutukselle. Koulutuspäiviin tarvitset rauhallisen osallistumisympäristön, mikrofonin ja kameran, sillä myös verkkokoulutuksissamme pääset verkostoitumaan!

Koulutuspäivien välillä tapahtuvaan itsenäiseen verkko-opiskeluun kuuluu monipuolisia teoria-, tutkimus- ja artikkeliaineistoja, opettavaisia ja työelämälähtöisiä oppimistehtäviä sekä meidän opettajiemme tuki ja palautteet tehdystä työstä.

Seuraavan Hankintaosaaja 1 -koulutuksen ajankohta ja toteutustapa

Seuraava Hankintaosaaja 1 -koulutus alkaa 29.8.2023 Helsingissä. Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena. Sinulla on halutessasi mahdollisuus suorittaa koulutuksen opintojaksoja myös itsenäisesti verkossa.

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen 17.4. - 31.7.2023 Jamkin Lyhytkurssijärjestelmässä. Koulutuksen tarkempaan aikatauluun pääset tutustumaan ilmoittautumislinkin kautta.

Ilmoittaudu Hankintaosaaja 1 -koulutukseen

Hankintaosaaja 2

Hankintaosaaja 2 on Hankintaosaaja 1:n suorittaneille tarkoitettu 30 opintopisteen laajuinen jatkokoulutus. Hyväksytysti suoritetusta kokonaisuudesta saat korkeakouludiplomin. Opintojen avulla kehität laajasti omaa hankinta- ja liiketoimintaosaamistasi. Hankintaosaaja 2 -koulutus on tarpeisiisi räätälöity kokonaisuus, joka on toteutettavissa hyvin itsenäisesti, täysin verkossa. Opiskele missä ja milloin vain!

Hankintaosaaja 2 -koulutus (30 opintopistettä) sisältää seuraavat osiot:

 • Työelämäprojekti 15 op
 • Valinnaisia opintojaksoja 15 op.

Työelämäprojekti (15 op) on laaja hankintojen ja/tai yhteistyöverkostojen kehitysprojekti, jonka avulla jatkat hankintaosaamisen kehittämistä Hankintaosaaja 1 -koulutuksen jälkeen. Täällä pääset toteuttamaan konkreettisen kehitystyön omaan organisaatioosi Jamkin henkilökohtaisen sparraajan tukemana. Työelämäprojektin toteuttaminen sovitaan yksilöllisesti siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin niin sinun kuin organisaatiosi tarpeita.

Valinnaiset opintojaksot (15 op) valitset Jamkin tarjonnasta. Valitse opintojaksoja, jotka tukevat henkilökohtaisia kehittämistarpeitasi parhaiten. Tutoropettaja auttaa sinua valinnoissasi.

Koulutukseen kuuluu yhteinen aloituspäivä sekä päätösseminaari, jossa esittelet toteuttamasi työelämäprojektin opiskelijakollegoillesi. Näiden lisäksi koulutukseen kuuluu työelämäprojektin sparrauspalaverit noin kerran kuussa sekä mahdolliset valinnaisiin opintojaksoihin kuuluvat kontaktikerrat.

Seuraavan Hankintaosaaja 2 -koulutuksen ajankohta

Seuraava Hankintaosaaja 2 -koulutuksen verkkototeutus alkaa 25.8.2023. Ilmoittaudu mukaan koulutukseen 17.4. - 13.8.2023 Jamkin Lyhytkurssijärjestelmässä. Koulutuksen tarkempaan aikatauluun pääset tutustumaan ilmoittautumislinkin kautta.

Ilmoittaudu Hankintaosaaja 2 -koulutukseen

500

osallistujaa vuodessa
Jamkin korkeakoulutasoisiin hankinnan koulutuksiin osallistuu vuosittain yhteensä yli 500 henkilöä! Olemme hankinnan suurimpia kouluttajia Suomessa.

Opintojen suunnittelu

Opiskelu vaatii aina sitoutumista, motivaatiota ja aikaa. Punnitse ennen opintoja, miten saat järjestettyä tilaa opiskelulle. Nyrkkisääntönä on, että yksi opintopiste (op) vastaa suunnilleen 27 tuntia opiskelijan työtä. Opintojen suunnittelussa olennaista on kalenterin hallinta. Ennakoi tulevia tehtäviä ja varaa viikoittain tietty aika opiskelulle.

Opiskelua tukevat edut ja palvelut

Jamkin avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana pääset käyttämään mm. Jamkin tietojärjestelmiä sekä kirjasto- ja tietopalveluita. Saat tarvittaessa myös ohjausta opintojesi kaikissa vaiheissa.

Hinta

Avoimen ammattikorkeakoulun kokonaisuudet maksavat 10 € / opintopiste (op). Toisin sanoen 30 opintopisteen koulutuksesta maksat 300 €. Mikäli olet työtön työnhakija, lomautettu tai turvapaikanhakija, olet oikeutettu maksuttomaan koulutukseen.

Kun sellainen isompi opiskelu on ollut poissa kuvioista, niin sen moodin asettaminen itselle oli ehkä jopa jännittävää! Itsensä haastaminen ja kehittäminen on merkityksellistä - ja esimiesasemassa kun toimin, niin koen myöskin, että kun kykenen itseäni kehittämään, niin kehitystä tapahtuu myös oman tiimin sisällä.

Sami Juutilainen

Tutustu Samin tarinaan

Ilmoittaudu koulutuksiin

Hankintaosaaja 1, Helsinki

Seuraava Hankintaosaaja 1 -koulutuksen toteutus alkaa 29.8.2023 Helsingissä. Koulutukseen voit ilmoittautua 17.4. - 31.7.2023.

Ilmoittaudu Hankintaosaaja 1 -koulutukseen
 

Hankintaosaaja 2, verkkototeutus

Seuraava Hankintaosaaja 2 -koulutuksen verkkototeutus alkaa 25.8.2023. Koulutukseen voit ilmoittautua 17.4. - 13.8.2023.

Ilmoittaudu Hankintaosaaja 2 -koulutukseen

 

Kysy lisää

Jutta Nihtilä

Lehtori, Senior Lecturer
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358401455804