Erikoistumiskoulutus

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus 30 op

Kiinnostaako kulttuurinen hyvinvointi, yhteisötaide ja musiikkiterapeuttisten menetelmien soveltaminen erilaisissa yhteisöissä? Haluatko kehittää omia musiikillisia taitojasi ryhmässä laulaen, soittaen, improvisoiden ja mahdollisesti myös säveltäen? Haluatko tutustua myös muihin taidelähtöisiin menetelmiin? Tervetuloa opiskelemaan näitä mielenkiintoisia, antoisia ja luovia sisältöjä Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteisömuusikko-erikoistumiskoulutukseen! Koulutus alkaa syyskuussa 2023.

Hae 1.6. - 25.8.2023
Lapsia ja senioreja musisoimassa ohjaajan kanssa
Laajuus
30 op
Hakuaika
01.06.2023 - 25.08.2023
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Kesto
21.09.2023 - 07.06.2024
Hinta
1300 e

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus on sopiva vaihtoehto sinulle, joka haluat saada työvälineiksi luovan musiikillisen ryhmätoiminnan ohjaamisen, musiikkiterapian soveltavan käytön ja yhteisötaiteen menetelmiä.

Erikoistumiskoulutus antaa valmiuksia musiikkitoiminnan suunnittelemiseen ja ohjaamiseen eri yhteisöissä, kuten hoiva-alalla, palvelutoiminnassa sekä lapsi- ja nuorisotyössä. Koulutus sopii sekä musiikkialan korkeakoulututkinnon (esim. muusikko ja musiikkipedagogi) että muille korkeakoulututkinnon (esim. kasvatus-, sosiaali- ja terveysala) suorittaneille ja musiikkia harrastaneille, joilla on riittävät taidot musiikillisesta osaamisesta. Mikäli hakijalla ei ole korkeakoulututkintoa, myös muualla työelämässä hankitun osaamisen perusteella voidaan tehdä myönteinen valintapäätös.

Lähtökohtana on musiikillinen kohtaaminen ja kokemuksellisuutta korostavien luovien työtapojen käyttö. Musiikista riittää kaikille!

Valmiuksia suunnitella ja toteuttaa musiikkitoimintaa

Koulutuksessa opit soveltamaan asiantuntijuuttasi ja musiikillista osaamistasi taiteellisen elämyksen mahdollistamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteisömuusikkona toimit luovasti monialaisissa verkostoissa ja yhteisöissä, kuten vanhustenhuollossa, kehitysvammaisten palvelutoiminnassa tai lapsi- ja nuorisotyössä. Koulutuksen ydintä ovat yhteisötaiteen ja musiikkiterapian soveltavat ja osallistavat menetelmät.

Tutustu koulutuksen sisältöihin ja aikatauluun:

Opintojen rakenne, yhteensä 30 op

Orientoivat opinnot, 5 op

  • Yhteisömuusikkona yhteiskunnassa, 5 op

Syventävät opinnot, 15 op

  • Musiikkiterapian soveltava käyttö osana yhteisömuusikon toimintaa, 6 op
  • Yhteismusisoinnin valmiudet, 5 op
  • Taidelähtöiset menetelmät hyvinvoinnin edistäjänä, 4 op

Kehittämisprojekti, 10 op

 

Tutustu opetussuunnitelmaan

Opintojen aikataulut

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja se voidaan suorittaa työn ohessa. Opinnot koostuvat lähiopetusperiodeista Suomalaisella musiikkikampuksella ja etäopetuspäivistä (webinaarit), opintopiiristä, ryhmätehtävistä, kehittämisprojektista sekä itsenäisestä työskentelystä lähiopetuskertojen välissä.

  • Lähi- ja etäopetuspäivät

Syyslukukausi 2023
to-pe 21.–22.9.
pe 13.10. (etä)
to-pe 16.–17.11.
pe 8.12. (etä)

Kevätlukukausi 2024
to-pe 11.–12.1.
pe 9.2. (etä)
to-pe 14.–15.3.
pe 12.4. (etä)
pe 7.6.

Hinta

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksen kokonaishinta on 1300 € (alv 0 %). Osallistumismaksu laskutetaan erissä koulutuksen alkaessa ja sen aikana.

Hakeminen ja valintakoe

  • Hakuaika 1.6.–25.8.2023
     
  • Valintakoe 31.8.1.9.2023

Koulutukseen valitaan opiskelijat 31.8.1.9.2023 järjestettävän valintakokeen perusteella. Valintakoe toteutetaan etänä Zoomin kautta ja paikan päällä Suomalaisella musiikkikampuksella, ja hakija voi valita kumpaan osallistuu. Koe on hakijalle yksipäiväinen. Kutsu valintakokeeseen lähetetään hakuajan päättymisen jälkeen.

Valintakoe sisältää haastattelun sekä soitto- ja laulunäytteen. Soitto- ja laulunäytteen kesto on maksimissaan yht. 10 minuuttia. Esitettäviä kappaleita voi olla yksi tai useampia, tyylilaji on vapaavalintainen. Näytteessä tulee esille laulaminen ja säestystaito. Haastatteluosio kestää n. 5 minuuttia. Valintaan vaikuttavat musiikillinen osaaminen, vuorovaikutusosaaminen, tutkinto ja työkokemus.

Aiempien vuosikurssien opiskelijoiden kokemuksia koulutuksesta

"Yhteishenki oli loistava. Kaikki tukivat toisiaan."

"Opiskelijaryhmä oli todella kiva, luova ja taitava."

"Opettajat olivat kiitettävän hyvät. He olivat keskenään erilaisia ja täydensivät näin toisiaan. Myös koulutuksen muut opettajat olivat tosi hyviä. He toimivat myös esimerkkeinä siinä, miten voi ohjata ryhmää."

"Olin todella tyytyväinen koulutuksen sisältöön, laadukkuuteen, opettajiin, opiskelutovereihin, opiskelutiloihin, opiskelutapoihin ja opiskelujen monimuotoisuuteen. Koulutus oli kaikin puolin elämässäni ja työurallani uuden sivun kääntävä tekijä."

Opiskelijatarina

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksesta uusia välineitä työhön

Saara Tallqvist valmistui Jamkin yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksesta vuonna 2022. Lue Saaran mietteet koulutuksen annista ja ajatukset Suomalaisesta musiikkikampuksesta inspiroivana opiskeluympäristönä.

Suomalainen musiikkikampus

Jamkin musiikin koulutus järjestetään Suomalaisella musiikkikampuksella, Pitkäkatu 18 - 22.

Kulttuuripalvelut

Jamkin musiikin koulutus toimii Suomalaisella musiikkikampuksella, Pitkäkatu 18 - 22. Hyödynnä musiikin koulutuksen osaamista ja monipuolisia palveluita. Koulutustarjontamme takaa sen, että kaikki musiikkityylit tulevat katettua.

Lisätietoja

Haluaisitko tietää lisää yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksesta? Ota yhteyttä - vastaamme kysymyksiisi mahdollisimman pian.

Leena Kangastalo

Lehtori, Senior Lecturer
Musiikki, Music
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405105062