Erikoistumiskoulutus

Digiope-erikoistumiskoulutus 30 op

Digiope-erikoistumiskoulutus on kokonaisuus juuri sinulle, jota innostaa digitaalisten opiskelumahdollisuuksien ja oppimisympäristöjen kehittäminen. Osallistumalla viet eteenpäin myös omia digitaitojasi.

Opettaja perehtymässä digipedagogiikkaan
Laajuus
30 op
Aloituspaikat
18
Hakuaika
13.12.2021 - 27.01.2022
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Kesto
18.03.2022 - 16.12.2022
Hinta
500 e

DIGIOPE-erikoistumiskoulutus tarjoaa osallistujille mahdollisuuden syventää omaa ja työyhteisönsä osaamista digitaalisuutta hyödyntävien oppimisympäristöjen rakentamisessa. Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on valmiudet suunnitella ja toteuttaa pedagogisesti mielekkäitä digitaalisuutta hyödyntäviä opintokokonaisuuksia. Samalla hän kehittää koko oppilaitosta matkalla kohti digitaalista oppimisen maailmaa.

Koulutus on tarkoitettu digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisestä kiinnostuneille opettajille, ohjaajille ja muulle henkilöstölle, jotka työskentelevät ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen, perusopetuksen tai vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Hakijoilta edellytetään aikaisempaa kokemusta tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä osana opetustaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee erikoistumiskoulutuksen toteuttamista  erityisavustuksella. Sen vuoksi 30 opintopisteen koulutuksen kustannukset ovat maaliskuussa 2022 aloittavalle opiskelijalle vain 500 €. Osallistumismaksu laskutetaan yhdessä erässä koulutuksen alkaessa.

Toteutus ja sisältö

DIGIOPE-erikoistumiskoulutus rakentuu lähitapaamisista, webinaareista, oppimistehtävistä, itsenäisestä työskentelystä sekä pienryhmätyöskentelystä. Kokonaisuuteen kuuluu myös laaja omaan työhön kytkeytyvä kehittämistehtävä.

Koulutuksen lähtökohtana ovat jokaisen osallistujan henkilökohtaiset kehittämistavoitteet. Toteutus pohjautuu yhteisöllisen oppimisen periaatteisiin, jossa ryhmän keskinäinen vuorovaikutus ja yhteistyö ovat keskeisessä roolissa. Kokonaisuus tarjoaa monipuolisen kokemuksen vuorovaikutteisesta verkkotyöskentelystä erilaisia alustoja ja sovelluksia hyödyntäen.

Kouluttajina toimivat opettajankouluttaja Hanna Frilander ja lehtori Henna Pernu Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Koulutus rakentuu neljästä osaamiskokonaisuudesta.

Tulevaisuuden työelämä ja tulevaisuuden koulutus 2 op

 • Työ- ja elinkeinoelämän murroksen ja digitalisoitumisen vaikutukset eri ammatteihin
 • Tulevaisuuden työelämän osaamisten tunnistaminen ja kehittäminen
 • Työelämä oppimisympäristönä
 • Huomisen opettajuus ja pedagoginen ajattelu

Osaamistavoitteet: Moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää työ- ja elinkeinoelämän murroksen ja digitalisoitumisen vaikutukset eri ammatteihin. Opiskelija tunnistaa, millaista osaamista tulevaisuudessa vaaditaan ja mitä se merkitsee koulutuksen kehittämisessä, opetuksen tavoitteissa, pedagogisessa toteutuksessa sekä opettajan työssä.

Oppimisprosessin ohjaaminen digitaalisissa ympäristöissä 15 op

 • Henkilökohtaistaminen, oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaus digitaalisissa ympäristöissä
 • Verkko-ohjauksen suunnittelu ja toteutus monipuolisia digitaalisia välineitä hyödyntäen
 • Osaamisen osoittaminen ja arviointi digitaalisilla välineillä
 • Työssä ja autenttisissa oppimisympäristöissä tapahtuvan oppimisen ohjaaminen digitaalisilla työkaluilla

Osaamistavoitteet: Moduulin suoritettuaan osallistuja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogisesti monimuotoisen oppimisprosessin digitaalisessa ja digitaalisia työkaluja hyödyntävässä oppimisympäristössä.

Medialukutaito 3 op

 • Avoimet oppimateriaalit ja tekijänoikeudet
 • Avoimet oppimisympäristöt ja tietosuoja

Osaamistavoitteet: Moduulin suoritettuaan osallistuja osaa hyödyntää avoimia oppimateriaaleja opetuksessaan. Hän ymmärtää opetusalan keskeiset tekijänoikeuskysymykset. Osallistuja tuntee avoimiin oppimisympäristöihin liittyvät tietosuojakysymykset sekä lupakäytänteet. Hän osaa ohjata opiskelijoitaan avointen oppimisympäristöjen tarkoituksenmukaisessa käytössä.

Toimintakulttuurin kehittäminen 10 op

 • Erilaiset toimintakulttuurit
 • Yhteisöllinen ja verkostomainen kehittäminen vertaismentoroinnin ja valmentamisen keinoin
 • Kehittämishanke

Osaamistavoitteet: Moduulin suoritettuaan henkilö tunnistaa erilaisia toimintakulttuureita. Hänellä on valmiudet johtaa oppilaitoksen tai asiantuntijayhteisön pedagogista kehittämistä sekä toimia digitaalisen osaamisen vertaismentorina.

Hakeminen

Haku koulutukseen päättyi 27.1.2022. Opiskelijavalinnat ilmoitetaan 4.2.2022 mennessä. Opiskelupaikan vastaanotto pyydetään vahvistamaan 15.2.2022 mennessä.

Liitä hakemuksesi yhteyteen:

1. Tutkintotodistus / -todistukset
2. CV ja / tai ePortfolio, jolla kuvaat aikaisempaa digipedagogista osaamistasi ja kokemustasi.
3. Hakuvideo (max. 3 min), jossa perustelet vapaamuotoisesti, miksi haluat mukaan koulutukseen ja miten osallistuminen auttaa oppilaitoksesi digipedagogiikan kehitystyötä.

Tarkemmat ohjeet liitteiden lisäämisestä saat hakulomakkeella.

Kysy lisää

Tiia Isohanni-Pynnönen

Asiakkuuspäällikkö, Key Account Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358503131083