Erikoistumiskoulutus

Digiope-erikoistumiskoulutus 30 op

Digiope-erikoistumiskoulutus on kokonaisuus juuri sinulle, jota innostaa digitaalisten opiskelumahdollisuuksien ja oppimisympäristöjen kehittäminen. Osallistumalla viet eteenpäin myös omia digitaitojasi.

Opettaja perehtymässä digipedagogiikkaan
Laajuus
30 op
Aloituspaikat
18
Hakuaika
13.12.2021 - 27.01.2022
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Kesto
18.03.2022 - 16.12.2022
Hinta
500 e

DIGIOPE-erikoistumiskoulutus tarjoaa osallistujille mahdollisuuden syventää omaa ja työyhteisönsä osaamista digitaalisuutta hyödyntävien oppimisympäristöjen rakentamisessa. Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on valmiudet suunnitella ja toteuttaa pedagogisesti mielekkäitä digitaalisuutta hyödyntäviä opintokokonaisuuksia. Samalla hän kehittää koko oppilaitosta matkalla kohti digitaalista oppimisen maailmaa.

Koulutus on tarkoitettu digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisestä kiinnostuneille opettajille, ohjaajille ja muulle henkilöstölle, jotka työskentelevät ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen, perusopetuksen tai vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Hakijoilta edellytetään aikaisempaa kokemusta tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä osana opetustaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee erikoistumiskoulutuksen toteuttamista  erityisavustuksella. Sen vuoksi 30 opintopisteen koulutuksen kustannukset ovat maaliskuussa 2022 aloittavalle opiskelijalle vain 500 €. Osallistumismaksu laskutetaan yhdessä erässä koulutuksen alkaessa.

Toteutus ja sisältö

DIGIOPE-erikoistumiskoulutus rakentuu lähitapaamisista, webinaareista, oppimistehtävistä, itsenäisestä työskentelystä sekä pienryhmätyöskentelystä. Kokonaisuuteen kuuluu myös laaja omaan työhön kytkeytyvä kehittämistehtävä.

Koulutuksen lähtökohtana ovat jokaisen osallistujan henkilökohtaiset kehittämistavoitteet. Toteutus pohjautuu yhteisöllisen oppimisen periaatteisiin, jossa ryhmän keskinäinen vuorovaikutus ja yhteistyö ovat keskeisessä roolissa. Kokonaisuus tarjoaa monipuolisen kokemuksen vuorovaikutteisesta verkkotyöskentelystä erilaisia alustoja ja sovelluksia hyödyntäen.

Kouluttajina toimivat opettajankouluttaja Hanna Frilander ja lehtori Henna Pernu Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Koulutus rakentuu neljästä osaamiskokonaisuudesta.

Hakeminen

Haku koulutukseen päättyi 27.1.2022. Opiskelijavalinnat ilmoitetaan 4.2.2022 mennessä. Opiskelupaikan vastaanotto pyydetään vahvistamaan 15.2.2022 mennessä.

Liitä hakemuksesi yhteyteen:

1. Tutkintotodistus / -todistukset
2. CV ja / tai ePortfolio, jolla kuvaat aikaisempaa digipedagogista osaamistasi ja kokemustasi.
3. Hakuvideo (max. 3 min), jossa perustelet vapaamuotoisesti, miksi haluat mukaan koulutukseen ja miten osallistuminen auttaa oppilaitoksesi digipedagogiikan kehitystyötä.

Tarkemmat ohjeet liitteiden lisäämisestä saat hakulomakkeella.

Kysy lisää

Tiia Isohanni-Pynnönen

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358503131083