AMK-tutkinto

Sairaanhoitajaksi työn ohessa

Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma, sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

Sairaanhoitaja on koulutettu huippuosaaja ja rautainen ammattilainen, jonka kohtaamme monissa eri työtehtävissä mm. sairaanhoitajana, kätilönä, terveydenhoitajana, ensihoitajana, erikoistuneena sairaanhoitajana sekä asiantuntijana. Sairaanhoitajien työpanoksella ja osaamistasolla on merkittävä vaikutus väestön hyvinvointiin, kansanterveysongelmien ehkäisyyn, palveluiden saatavuuteen, hoitoon pääsyyn, hoidon laatuun ja toiminnan sujuvuuteen. 

Hae opintopolku-palvelussa
Opiskelijat elvyttävät nukkea
Laajuus
210 op
Aloituspaikat
25
Hakuaika
31.08.2022 - 14.09.2022
Tutkinto
Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Alkaa
02.01.2023

Sairaanhoitajalla on monenlaisia urapolkuja

Sairaanhoitaja on monipuolinen hoitotyön asiantuntija, jonka tehtävä on tukea yksilöiden kokonaisvaltaista terveyttä. Sairaanhoitajatutkinnon opinnot perustuvat hoitotieteen lisäksi muihin sitä tukeviin terveystieteisiin ja tieteenaloihin kuten luonnon- ja lääketieteeseen sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin. 

Opintojen eteneminen

Ensimmäisen vuoden opinnoissa perehdytään sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöön ja asiakkuuteen, hoitotyötä tukeviin monitieteisiin opintoihin ja hoitotyön perusteisiin sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Toisena ja kolmantena opiskeluvuotena painottuvat näyttöön perustuva teoreettinen ja kliininen hoitotyön osaaminen, hoitotyön päätöksentekotaidot, ohjaus- ja opetusosaaminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuun ja turvallisuuteen liittyvä osaaminen. Viimeisen puolen vuoden aikana kehittyvän asiantuntijuuden opinnoissa syvennetään opintoja jollakin hoitotyön alueella, esimerkiksi perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnassa, sairaalan vuodeosastoilla, leikkausosastolla tai päivystyspoliklinikalla, mielenterveystyössä tai lasten hoitotyössä. Kehittyvän asiantuntijuuden opinnoissa vahvistuu myös terveydentilan arvioinnin, johtamisen ja yrittäjyyden sekä hoitotyön eettisyyden ja ammatillisuuden osaaminen. Sairaanhoitajatutkinnon opintoihin sisältyy opinnäytetyö, joka on työelämän kehittämistarpeiden pohjalta toteutettava tutkimus-, kehittämis- tai innovaatiotyö.

Opiskelusta noin kolmasosa toteutuu ammattitaitoa edistävänä harjoitteluna opiskelijan henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman (HOPS) mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa julkisella ja/tai yksityisellä sektorilla, projekteissa sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun simulaatioympäristöissä. Opiskelija voi myös kehittää osaamistaan suorittaen teoriaopintoja ja/tai ammattitaitoa edistävää harjoittelua ulkomailla joko englannin kielellä tai muilla hallitsemillaan kielillä. Tutkintoon sisältyvistä opinnoista osa suoritetaan kotimaassa englanninkielisinä.

Osa opinnoista suoritetaan tutkimus- ja kehittämishankkeissa ja/tai yrittäjyysosaamista kehittävissä ympäristöissä, kuten osuuskuntatoiminnassa tai Future Factory -toimintamallin labeissa oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Kysy lisää:

Hannele Tyrväinen

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400976749
Vesi on Mimosan elementti

Opiskelijatarina

Vesi on Mimosan elementti

Sininen kutsuva vesi tuli Mimosa Jallowille tutuksi jo pikkutyttönä. Hänen äidillään on kilpauintitausta ja myös Mimosa aloitti uinnin jo 6-vuotiaana. Lahjakas tyttö siirtyi nopeasti kilparyhmään.
Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen

Täydennyskoulutus

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen

Hakuaika: 4.4.2022 - 21.11.2022

Koulutus alkaa: 26.1.2023

Hinta: 4900 euroa. Osallistumismaksu laskutetaan viidessä erässä á 980 €.

Sairaanhoitajaopiskelussa vaaditut valmiudet

Sairaanhoitajaopiskelussa vaaditut valmiudet

Sairaanhoitajaksi opiskelu edellyttää aktiivista otetta oman opiskelun suunnitteluun, kiinnostusta ihmisläheisellä alalla työskentelyyn sekä taitoa työskennellä erilaisten ryhmien jäsenenä.