AMK-tutkinto

Opiskele energia- ja ympäristötekniikan insinööriksi

Energia- ja ympäristötekniikka, insinööri (AMK)

Kiinnostaako sinua energiamurros ja uusiutuvat energiaratkaisut? Haluatko olla mukana torjumassa ilmastonmuutosta? Opiskele energia- ja ympäristötekniikan insinööriksi. Opit kehittämään tehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Hae Opintopolku.fi-palvelussa
Nainen lataamassa sähköautoa, taustalla tuulivoimala
Laajuus
240 opintopistettä, 4 vuotta
Aloituspaikat
20
Hakuaika
15.03.2023 - 30.03.2023
Tutkinto
Insinööri (AMK)
Opiskelumuodot
Päiväopiskelu
Alkaa
21.08.2023

Opi suunnittelemaan ja kehittämään energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja

Energia- ja ympäristötekniikan tutkinnon suoritettuasi sinulla on vahva ja monipuolinen luonnontieteellinen, prosessi-, energia- sekä sähkö- ja automaatiotekninen osaaminen, jota osaat soveltaa energia- ja ympäristöteknisissä ratkaisuissa. Tunnet energiantuotannon ja -jakelun sekä teollisuuden ja kiinteistöjen teknisten prosessien toiminnan. Osaat arvioida, analysoida, suunnitella ja kehittää prosesseja ja monialaisia kokonaisuuksia huomioiden ratkaisujen koko elinkaaren aikaisen energia- ja resurssitehokkuuden sekä liiketaloudelliset vaikutukset.

Ymmärrät projektityöskentelyn ja projektien johtamisen perusteet ja osaa soveltaa niitä energia- ja ympäristöteknisiin ratkaisuihin sekä energiankäyttöön liittyvissä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Tärkeimmät osaamistavoitteet ovat: 

 • Ymmärrät lämpöopin ja lämmönsiirron fysikaaliset perusteet ja osaat soveltaa niitä teknisiin ratkaisuihin.,
 • Tunnet kansallisen ja kansainvälisen energia- ja ilmastopolitiikan sekä keskeiset toimijat.
 • Ymmärrät ja tunnet energiamarkkinat ja energiatalouden.
 • Hallitset nykyaikaiset energiantuotantotekniikat ja niiden kehittämisen.
 • Tunnet energiantuotannon ja -prosessien ympäristövaikutukset, kuten päästöt maahan, veteen ja ilmaan, ja osaat kehittää niiden hallintaa.
 • Osaat suunnitella, mitoittaa ja kehittää energiatehokkaita prosesseja.
 • Osaat analysoida ja kehittää energiatehokkuutta kokonaisvaltaisesti.

Opiskele energia- ja ympäristötekniikkaa

Energia- ja ympäristötekniikan opinnoissasi keskeisiä sisältöjä ovat energiantuotantotekniikat, uusiutuvat energiaratkaisut, resurssitehokkuus ja kiertotalous, energiantuotannon, -jakelun ja -käytön tehokkuus sekä ympäristövaikutusten, kuten päästöjen hallinta, energiatalous ja energiamarkkinat, prosessitekniikka sekä sähkö- ja automaatiotekniikka.

Opintojen keskeisiä aihealueita ovat

 • energiantuotanto
 • prosessi-, sähkö- ja automaatiotekniikka
 • uusiutuvat energiaratkaisut
 • resurssitehokkuus ja kiertotalous
 • ympäristövaikutukset ja päästöjen hallinta
 • tehokkuus energiantuotannosta energianjakeluun ja -käyttöön.

Valinnaiset opinnot

Kaikille yhteisten opintojen rinnalla voit suuntautua joko energiantuotantoon tai kiinteistöjen energiatehokkuuteen. Lisäksi täydennät osaamistasi monialaisilla opinnoilla.

Energiantuotanto

Syvennyt eri voimalaitostyyppien prosesseihin, niiden ohjaustapoihin, painelaitteiden suunnitteluun sekä palamiseen ja päästöjen hallintaan. Opit myös voimalaitoksen pääsäädöistä, automaatiojärjestelmistä, vaara- ja riskianalyyseistä, kattilasuojasta, TLJ-proseduurista ja FAT- ja SAT-testauksesta.

Kiinteistöjen energiatehokkuus

Syvennyt talotekniikan prosessien mitoitukseen, rakennusautomaatioon sekä kiinteistöjen energiankäyttöön ja -laskentaan.

Monialainen osaaminen

Näiden valinnaisten opintojen lisäksi voit hankkia itsellesi monialaista osaamista metsäteollisuudesta, kunnossapidosta sekä kehittämis- ja turvallisuustekniikasta.

Luentoja ja laboratoriotöitä

Opintosi sisältävät luentoja, laskuharjoituksia, laboratoriotöitä, ryhmätöitä sekä tenttejä. Osan ryhmätöistä teet alan yrityksille projektitöinä. Yritykset osallistuvat koulutukseen myös pitämällä asiantuntijaluentoja ja tarjoamalla tutustumiskäyntejä erilaisiin teknisiin kohteisiin.

Harjoittelu

Opiskeluusi sisältyy viisi (5) kuukautta kestävä työharjoittelu, jonka voit suorittaa yhdessä tai kahdessa jaksossa.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyösi laajuus on 15 opintopistettä, ja työ tehdään itsenäisesti alan yrityksille. Opinnäytetyön suorittamiseksi laadit opinnäytetyöraportin, pidät aloitus- ja päätösseminaarin sekä kuuntelet viisi muuta seminaariesitystä.

Opinnäytetyö vastaa noin 410 tuntia työtä. Opinnäytetyön valmistuttua osaat soveltaa hankittuja tietoja ja taitoja energiatekniikan ammattiopintoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Kykenet työskentelemään itsenäisesti ja päämäärätietoisesti sekä omaat kriittisyyttä, luovuutta ja kykyä ratkaista ongelmia.

Mitä valmis energia- ja ympäristötekniikan insinööri tekee?

Valmistuttuasi sinulla on valmiudet toimia energia- ja ympäristötekniikkaa soveltavissa tehtävissä prosessien kehittämisessä, tuotekehityksessä sekä asiantuntijatehtävissä.  Tyypillisesti tällaisia tehtäviä on prosessi- ja teknologiateollisuuden sekä energiantuotannon, -jakelun ja -myynnin yrityksissä. Koulutus antaa sinulle myös hyvät valmiudet toimia kiinteistöjen tai teollisuuden energiatehokkuuteen liittyvissä kehitystehtävissä, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa sekä tutkimusorganisaatioissa.

Pätevyydet

Energia- ja ympäristötekniikan koulutuksen suoritettuasi sekä kahden vuoden työkokemuksen jälkeen olet hankkinut teoreettiset valmiudet, jotka vaaditaan painelaitteiden käytönvalvojalta.

Energia- ja ympäristötekniikan AMK-insinöörinä ja työkokemuksesi kartuttua voit hankkia kiinteistöjen energiatodistuksen laatijan sekä energiakatselmoijan pätevyydet.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi ja vähintään kaksi vuotta työkokemusta kerättyäsi voit hakeutua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Opintoja voit jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin tai ammatilliseen opettajankoulutukseen. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen sinun on luonnollisestikin mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Jos suoritat ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, voit hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009).

Kalle ja Sakari opiskelevat Jamkissa energia- ja ympäristötekniikan insinööreiksi. Videolla Kalle ja Sakari kertovat tarkemmin opinnoistaan.

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Hae yhteishaussa 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä

Tähän AMK-tutkinto-ohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Myös keväällä valmistuvat voivat hakea.

Hae kevään yhteishaussa 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Vaadittavat liitteet tulee liittää hakemuksen ohjeiden mukaisesti opintopolun sähköiselle hakemukselle 6.4.2023 klo 15 mennessä. 

Valintatavat ja todistusvalinta

Opiskelijat valitaan Jamkin insinööri (AMK) päivätoteutuksiin seuraavasti:

Valintatapa Opiskelupaikoista Ensikertalaisten osuus
Ylioppilastutkintotodistus

31%

90%
Ammatillinen perustutkinto (1.8.2015 tai sen jälkeen valmistuneet) 20% 90%
Valtakunnallinen AMK-valintakoe 49% 70%

Todistusvalinta

Todistusvalinnat julkaistaan aikaisintaan 19.5. ja viimeistään 29.5.2023. 

Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

AMK-valintakoe

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valtakunnallinen AMK-valintakoe järjestetään 29.5. - 2.6.2023 välisenä aikana. Hakija osallistuu kokeeseen yhtenä päivänä joko aamu- tai iltapäivän kokeeseen.

Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023 mennessä. Jamk tiedottaa valituksi tulleilta sähköpostitse.

 • Ota opiskelupaikka vastaan ja tee läsnäoloilmoittautuminen opintopolussa 14.7.2023 klo 15 mennessä.
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 1.8.2023 klo 15.
 • Opinnot alkavat elokuun lopussa.

Tervetuloa Jamkiin!

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta! Sivulta löydät myös vinkkejä alavalintaan ja aikuisopiskeluun.

Hakuohjeet suomenkielisiin AMK-tutkintoihin

Kevään toisessa yhteishaussa haetaan suomenkielisiin AMK-tutkintoihin 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä.

Kysy lisää opintojen sisällöistä

Marjukka Nuutinen

Lehtori, Senior Lecturer
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358505547169