AMK-tutkinto

Kuntoutuksen ohjaaja edistää työ- ja toimintakykyä

kuntoutuksen ohjaajan tutkinto-ohjelma, kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus

Oletko kiinnostunut kuntoutuksen suunnittelusta, ohjaamisesta ja kehittämisestä? Haluatko edistää työlläsi eri-ikäisten kuntoutujien työ- ja toimintakykyä?

Hae opintopolku-palvelussa
Ohjaaja ja kolme asiakasta ryhmäistunnossa
Laajuus
210 op
Aloituspaikat
40
Hakuaika
15.03.2023 - 30.03.2023
Tutkinto
Kuntoutuksen ohjaaja, AMK
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Alkaa
21.08.2023

Koulutuksen sisältö

Kuntoutuksen ohjaajan ammatillista ydinosaamista ovat kuntoutuksen palvelujärjestelmäosaaminen, kuntoutustarpeiden ja -mahdollisuuksien arviointiosaaminen sekä kuntoutuksen ohjaus- ja suunnitteluosaaminen. Koulutuksen sisältö rakentuu kuntoutuksen monialaisista ja monikulttuurisista toimintaympäristöistä, erilaisten asiakkaiden kohtaamiseen, vuorovaikutukseen ja ohjaamiseen liittyvistä sisällöistä sekä kuntoutuspalveluiden suunnitteluun, koordinointiin, palveluohjaukseen ja verkostotyöhön liittyvistä sisällöistä. Keskeisiä asioita koulutuksessa ovat myös kuntoutuspalveluiden eettisyys, erilaiset digitaaliset ohjaus- ja kuntoutusmenetelmät sekä globaalin vastuun ja kestävän kehityksen periaatteiden huomiointi kuntoutuksen ohjauksessa.

Kuntoutuksen ohjaajan osaaminen ja ammatti-identiteetti alkavat muodostua ensimmäisenä opiskeluvuotena sosiaali- ja terveysalan yhteisissä opinnoissa, työelämävalmiuksia edistävissä opinnoissa sekä kuntoutusalan työn perusteissa. Opintojen edetessä painottuvat kuntoutuksen ohjauksen ammattiopinnot, jolloin opiskellaan erilaisia kuntoutuksen teemoja ja menetelmiä niin teoriassa kuin käytännön harjoitteluissa.

Opintojen alusta lähtien hankitaan myös palvelumuotoiluun ja innovatiivisiin ratkaisuihin perustuvia toiminnan ja palveluiden kehittämisosaamista hyödyntäen digitaalisia ja teknologisia alustoja ja välineitä.  

 Tutustu opetussuunnitelmaan

Kuntoutuksen ohjaajan opinnoissa hankit monipuoliset ohjaus- ja neuvontataidot sekä vuorovaikutus- ja tiimityön taidot.

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Hae yhteishaussa 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä

Tähän AMK-tutkinto-ohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Myös keväällä valmistuvat voivat hakea.

Hae kevään toisessa yhteishaussa 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Vaadittavat liitteet tulee liittää hakemuksen ohjeiden mukaisesti opintopolun sähköiselle hakemukselle 6.4.2023 klo 15.00 mennessä. 

Valintatavat ja todistusvalinta

Opiskelijat valitaan Jamkin sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoihin seuraavasti:

Valintatapa Opiskelupaikoista Ensikertalaisten osuus
Ylioppilastutkintotodistus 36% 80%
Ammatillinen perustutkinto (1.8.2015 tai sen jälkeen valmistuneet) 15% 80%
Valtakunnallinen AMK-valintakoe 49% Päivätoteutus: 70%
Monimuoto: 60%

Todistusvalinta

Todistusvalinnat julkaistaan aikaisintaan 19.5. ja viimeistään 29.5.2023. 

Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

AMK-valintakoe

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valtakunnallinen AMK-valintakoe järjestetään 29.5. - 2.6.2023 välisenä aikana. Hakija osallistuu kokeeseen yhtenä päivänä joko aamu- tai iltapäivän kokeeseen.

Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023 mennessä. Jamk tiedottaa valituksi tulleilta sähköpostitse.

  • Ota opiskelupaikka vastaan ja tee läsnäoloilmoittautuminen opintopolussa 14.7.2023 klo 15 mennessä.
  • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 1.8.2023 klo 15.
  • Opinnot alkavat elokuun lopussa.

Tervetuloa Jamkiin!

Kysy lisää

Anne Koivisto

Lehtori, Senior Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504426258

Mirja Immonen

Johtaja Kuntoutusinstituutti, Director Institute of Rehabilitation
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405478949
Voit painottaa työkykykuntoutuksen, toimintakykykuntoutuksen tai sosiaalisen kuntoutuksen opintoja tai kohdentaa opintoja esimerkiksi lasten ja nuorten, työikäisten tai ikääntyneiden kuntoutuspalveluihin.

Alumi, työkykykoordinaattori Katren terveiset

Artikkeli

Kuntoutuksen ohjaaja -lehdessä monipuolista osaamista ja alumnitarinoita

Kuntoutuksen ohjaaja -verkkolehden uusin numero on ilmestynyt. Lehden teemana on kuntoutuksen ohjaajien osaamiset ja ääneen pääsevät myös Kuntoutusinstituutin alumnit.