AMK-tutkinto

Kuntoutuksen ohjaaja edistää työ- ja toimintakykyä

kuntoutuksen ohjaajan tutkinto-ohjelma, kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus

Oletko kiinnostunut kuntoutuksen suunnittelusta, ohjaamisesta ja kehittämisestä? Haluatko edistää työlläsi eri-ikäisten kuntoutujien työ- ja toimintakykyä?

Hae opintopolku-palvelussa
Ohjaaja ja kolme asiakasta ryhmäistunnossa
Laajuus
210 op
Aloituspaikat
40
Hakuaika
16.03.2022 - 30.03.2022
Tutkinto
Kuntoutuksen ohjaaja, AMK
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Alkaa
22.08.2022

Koulutuksen sisältö

Kuntoutuksen ohjaajan ammatillista ydinosaamista ovat kuntoutuksen palvelujärjestelmäosaaminen, kuntoutustarpeiden ja -mahdollisuuksien arviointiosaaminen sekä kuntoutuksen ohjaus- ja suunnitteluosaaminen. Koulutuksen sisältö rakentuu kuntoutuksen monialaisista ja monikulttuurisista toimintaympäristöistä, erilaisten asiakkaiden kohtaamiseen, vuorovaikutukseen ja ohjaamiseen liittyvistä sisällöistä sekä kuntoutuspalveluiden suunnitteluun, koordinointiin, palveluohjaukseen ja verkostotyöhön liittyvistä sisällöistä. Keskeisiä asioita koulutuksessa ovat myös kuntoutuspalveluiden eettisyys, erilaiset digitaaliset ohjaus- ja kuntoutusmenetelmät sekä globaalin vastuun ja kestävän kehityksen periaatteiden huomiointi kuntoutuksen ohjauksessa.

Kuntoutuksen ohjaajan osaaminen ja ammatti-identiteetti alkavat muodostua ensimmäisenä opiskeluvuotena sosiaali- ja terveysalan yhteisissä opinnoissa, työelämävalmiuksia edistävissä opinnoissa sekä kuntoutusalan työn perusteissa. Opintojen edetessä painottuvat kuntoutuksen ohjauksen ammattiopinnot, jolloin opiskellaan erilaisia kuntoutuksen teemoja ja menetelmiä niin teoriassa kuin käytännön harjoitteluissa.

Opintojen alusta lähtien hankitaan myös palvelumuotoiluun ja innovatiivisiin ratkaisuihin perustuvia toiminnan ja palveluiden kehittämisosaamista hyödyntäen digitaalisia ja teknologisia alustoja ja välineitä.  

 Tutustu opetussuunnitelmaan

Kuntoutuksen ohjaajan opinnoissa hankit monipuoliset ohjaus- ja neuvontataidot sekä vuorovaikutus- ja tiimityön taidot.

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Kysy lisää

Anne Koivisto

Lehtori, Senior Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504426258

Mirja Immonen

Johtaja Kuntoutusinstituutti, Director Institute of Rehabilitation
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405478949
Voit painottaa työkykykuntoutuksen, toimintakykykuntoutuksen tai sosiaalisen kuntoutuksen opintoja tai kohdentaa opintoja esimerkiksi lasten ja nuorten, työikäisten tai ikääntyneiden kuntoutuspalveluihin.

Alumi, työkykykoordinaattori Katren terveiset