uutinen 27.9.2022

Panostusta ihmisiin ja osaamiseen: Säännöllinen vuoropuhelu Valmetin ja Jamkin välillä luo urapolkua tulevaisuuden ammattilaisille

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Valmet ovat sopineet kolmevuotisesta yhteistyöstä pitkäjänteisen ja vuorovaikutteisen yhteistyön kehittämiseksi. Sopimuksella haetaan systematiikkaa osaajien rekrytointiin, asiantuntijuuden kasvattamiseen, yritysten tarpeista lähtevälle projektitoiminnalle sekä henkilöstön jatkokoulutukselle.  

Peukaloita vastakkain

Valmet on halukas rekrytoimaan automaation sekä konetekniikan tulevia ammattilaisia kasvamaan yrityksiin jo opintojen aikana. Harjoittelujaksot, projektitehtävät ja opinnäytetyöt luovat valmista urapolkua työelämään. Valmistumisen jälkeinen silta on luonteva, kun yritys ja sen toimintatavat ovat tulleet tutuiksi. Valmetilla on tällaisille osaajille kysyntää.

”Olemme viime vuosina panostaneet ihmisiin ja osaamisen kehittämiseen. Teknologiajohtajuus ja työhyvinvointi edellyttävät jatkuvaa tarkkaavaisuutta, suunnitelmallisuutta ja toimenpiteitä. Osaavia tulevaisuuden huippuosaajia ei synnytetä hetkessä ja siitä syystä on tärkeää rakentaa erilaisia polkuja uusille työntekijöille. Kumppanuus Jamkin kanssa on yksi tärkeä osa tätä työtä”, kertoo Valmetin Kartonki- ja Paperikoneet liiketoimintayksikön automaatiosta vastaava johtaja Jari Matilainen.

”Haluamme olla lähellä oppilaitosta ja opiskelijoita, jotta voimme kertoa liiketoimintamme tarpeista, miten opiskelijoiden opinnot linkittyvät työelämän arkeen sekä saada tietoa teknologian uudistumisesta oppilaitosten näkökulmasta. Tulemme rekrytoimaan tulevaisuudessa useita henkilöitä, kokeneita sekä työuransa alussa olevia, erilaisiin automaation ja mekaniikan tehtäviin.”

Jamk on tehnyt Valmetin kanssa yhteistyötä jo pitkää. Verkostoituminen ja positiivinen vire luovat myös opiskelijoille mielikuvaa työpaikasta, jossa halutaan panostaa ihmisiin ja osaamiseen. Systemaattinen työ palkitsee kaikkia osapuolia; Jamkista valmistuneita valmetilaisia on jo 200!

”Säännöllinen vuoropuhelu yritysten kanssa on erityisen tärkeää. Haluamme olla näyteikkuna tulevaisuuteen ja tuoda esille myös tutkimus- ja kehitystyön kovia kärkiä, kuten ainetta lisäävää valmistusta. Elinkeinoelämän uusimmat tiedot ja taidot ovat puolestaan opiskelijoidemme saatavilla. On tärkeää jakaa ajantasaista tietoa puolin ja toisin”, toteaa päällikkö Sami Kantanen Jamkista.

Lisätietoja: 
Sami Kantanen, päällikkö, logistiikka ja rakentaminen
[email protected]
p. 040 825 7405
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jari Matilainen, johtaja, Kartonki- ja Paperikoneet liiketoimintayksikkö
[email protected]
p. 050 505 1243
Valmet Oyj