uutinen 5.5.2022

Jamkissa edistetään tieteen ja tutkimuksen avoimuutta

​Jyväskylän ammattikorkeakoulu on tehnyt pitkäjänteistä kehitystyötä tieteen ja tutkimuksen kehittämiseksi. Työ on kantanut myös hedelmää: Jamk nousi vuonna 2019 edistyneimmäksi ammattikorkeakouluksi Suomessa avoimuuden osalta. Hiljattain tehdyn päätöksen myötä avoimuuteen panostetaan entistä enemmän.

avoin lukko keltaisella taustalla

Jamk on sitoutunut suomalaisen tutkimusyhteisön laatimaan Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen 2020-2025. 

Julistuksen allekirjoittamalla Jamk on sitoutunut: 

  • edistämään tutkimusyhteisön yhdessä määrittelemiä avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisia päämääriä osana omaa strategia- ja ohjaustyötään Jamkin erityispiirteet huomioiden  
  • tukemaan ja kannustamaan Jamkin toimijoiden jokapäiväistä työskentelyä linjausten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi  
  • osallistumaan aktiivisesti yhteistyöhön avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi kansallisella tasolla.  

Jamk oli vuonna 2019 tehdyssä kypsyystasomittauksessa avoimuudessa edistynein ammattikorkeakoulu. Avoimuuden edistämiseksi on toimitusjohtaja Vesa Saarikoski tehnyt vuonna 2022 uuden päätöksen avoimesta tieteestä ja tutkimuksessa Jamkissa. Päätös kattaa kaikki neljä keskeistä osa-aluetta: toimintakulttuurin, julkaisut, tutkimusaineistot-, menetelmät ja -tuotokset sekä oppimisen.

“Päätöksen mukaisesti vahvistamme entisestään Jamkin toimintakulttuurin avoimuutta, tutkimusjulkaisujen, tutkimusaineistojen ja -menetelmien avointa saatavuutta sekä kiinnitämme huomiota oppimisen ja oppimateriaalien laajenevaan avoimuuteen. Jamkin toiminnassa otetaan huomioon ammattikorkeakoulun ja yhteistyökumppaneiden tarpeet vastuullisesti – niin avoimesti kuin on mahdollista ja niin suljetusti kuin on välttämätöntä.  Olemme kuvanneet Jamkin avoimuuden periaatteita ja toivomme, että jamkilaiset ja yhteistyökumppanit niihin tutustuvat ja antavat myös palautetta”, kertoo kirjastonjohtaja Teemu Makkonen. 

“Tavoittelemme Jamkissa aiempaa kokonaisvaltaisempaa lähestymistä avoimen tieteen ja tutkimuksen kysymyksiin, ja näemme että vastuullisesti avoimet, eettisesti kestävät toimintatavat tukevat Uuden sukupolven korkeakoulun tehtävää”, päättää Makkonen.

”Avoimen tieteen ja tutkimuksen käytänteet näkyvät TKI-projektien arjessa, opetuksen kehittämisessä ja julkaisemisessa. Henkilöstön osaamisen kehittämistä jatketaan näistä teemoista, mikä näkyy mm. ohjeiden uudistamisena ja hyvien käytänteiden jakamisena. Erityisen tärkeää on, että nähdään avoimuuden hyödyt ja motivoidutaan sen edistämiseen. Teemme yhteistyötä myös muiden korkeakoulujen kanssa”, jatkaa suunnittelija Elina Kirjalainen. 

Jamkin periaatteet avoimessa tieteessä 

Jamkin opas avoimesta tieteestä, aineistonhallinnasta ja julkaisemisesta

Avointiede.fi

Kysyttävää avoimen tieteen ja tutkimuksen asioista? Ota yhteyttä: att(a)jamk.fi

Lisätietoa: 

Teemu Makkonen, kirjastonjohtaja
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 040 594 6587 

Elina Kirjalainen, suunnittelija
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 0400 159 422

Jyväskylän ammattikorkeakoulu