uutinen 21.12.2021

DigiosaaVa-projekti on käynnistynyt!

DigiosaaVa projekti käynnistyi 1.10.2021. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelma. Toimintalinja on 9 REACT-EU:n ESR –toimenpiteet ja sen erityistavoite 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen.

Hankkeessa huomioidaan erityisesti oppimisen vaikeuksien ja perustaitojen merkitystä digitaalisissa ympäristöissä. Digitaalisten toimintaympäristöjen ja materiaalien kognitiivista saavutettavuutta tarkastellaan oppimisen esteiden tunnistamiseksi ja vähentämiseksi digitaalisessa asioinnissa ja toiminnassa.

DigiosaaVa hankkeen päämääränä on vahvistaa pitkään työttömänä olleiden nuorten ja aikuisten yhteiskunnallista digiosallisuutta ja työllistymisen mahdollisuuksia. Digitaalisten taitojen parantaminen on yksi tärkeä osatekijä tämän päämäärän toteutumiseksi.   

Digitaalisten taitojen parantamiseen liittyen keskeistä on huomioida myös muita digiosallisuuden osatekijöitä. Ks Valtioneuvoston kanslia 2021.

  • Hankkeen osallistujien saatavilla olevat yhteydet ja digilaitteet ovat merkittäviä digiosallisuuden ja myös digitaalisten taitojen oppimisen mahdollistajana tai estäjänä.
  • Digitaalisten ympäristöjen, sovellusten sekä materiaalien saavutettavuus ja käytettävyys tulee huomioida ja suhteuttaa digitaalisiin taitoihin.
  • Osaamista ja taitoja tulee parantaa asiakas- ja tarvelähtöisesti.
  • Tärkeä on huomioida myös saatavilla oleva ja asiakkaan taitoja edelleen vahvistava digituki.
  • Suuri merkitys voi olla myös sillä, millaisia hyötyjä hankkeen osallistujat näkevät digiasioinnissa ja millaisena he kokevat digin käyttämisen.

Tavoitteena on, että hankkeen osallistujien digitaaliset taidot, digiminäpystyvyys omien asioiden hoitamiseksi sekä digitaalisesti tuotettuihin palveluihin osallistumiseksi vahvistuvat.

Toisena tavoitteena on vahvistaa hankkeeseen osallistuvien ammattilaisten digitaalista ohjausosaamista eri tavoin oppivien asiakkaiden huomioimiseksi digitaalisessa valmennuksessa ja toimimisessa.

Digiminäpystyvyyden vahvistumiseksi keskeistä on hyödyntää voimavaraistavaa ohjausotetta. Tätä kautta digiosallisuus voi toteutua toimijuuden vahvistuessa, valtaistumisen kautta.

Hankkeen aikana toteutetaan ja kehitetään ryhmävalmennusta, webinaareja ja työpajoja Jyväskylässä, Saarijärvellä ja Viitasaarella.

Kokemukset ja kehittämistyön tuotokset kootaan materiaalipankiksi ja käsikirjaksi elokuun 2023 loppuun mennessä.

Materiaaleihin pääset tutustumaan tällä DigiosaaVa -projektin sivustolla niiden valmistuttua.

Olemme avoimia yhteistyölle ja vuoropuhelulle aiheen tiimoilta

Otathan yhteyttä: 

Liisa Mattila, projektipäällikkö
liisa.mattila@jamk.fi
+358406532401