uutinen 26.3.2020

JAMKin avoin AMK jatkaa huimaa ennätysputkeaan: liki 50% kasvu vuodessa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) avoimessa AMK:ssa suoritettiin vuonna 2019 kaikkiaan 23 257 opintopistettä, mikä on jopa 47% enemmän kuin vuonna 2018. JAMK on nyt rikkonut oman ennätyksensä avoimen AMK:n suoritetuissa opintopisteissä jo seitsemänä vuonna peräkkäin. Vuoden 2019 luvuilla JAMK nousi suoraan viidenneltä sijalta toiselle ammattikorkeakoulujen keskinäisessä vertailussa. Opintojen maksuttomuus työttömille ja lomautetuille lisännee opintojen suosiota entisestään.

Erityisen suosittuja avoimen AMK:n opinnoissa ovat olleet terveys- ja hyvinvointialan sekä liiketalouden opinnot. Tutkintokoulutukseen väylänä toimivat polkuopinnot ovat olleet suosittuja alasta riippumatta, mutta myös osaamista päivittävät, töiden ohessa tehtävät opinnot ovat kasvattaneet suosiotaan. Huomattavan suosittuja ovat olleet laajemmat opintokokonaisuudet erityisesti ICT-alalla.

– Avoin AMK mahdollistaa uudet urapolut koulutuksen avulla. Muun muassa juuri ICT-alan opinnoilla on pyritty helpottamaan alan osaajapulaa ja tarjoamaan lisäkoulutusta, joilla yksilöt voivat työllistyä entistä paremmin, kertoo suunnittelija Maarit Korva.

Työllistymistä halutaan entisestään tukea kokeilulla, jonka myötä JAMKin avoimen AMK:n kaikki opinnot ovat myös maksuttomia työttömille ja turvapaikanhakijoille. Tammikuussa alkanut kokeilu on herättänyt runsaasti kiinnostusta ja kiitosta.

– Yli 150 henkilöä ympäri Suomen on hyödyntänyt maksuttoman opiskelun mahdollisuuden. Mukana on niin toisen asteen, opistotason kuin korkeakoulutaustan omaavia opiskelijoita. Erityisesti autoCAD, henkilöstö- ja talousosaaminen sekä erilaiset työvälineohjelmat ovat kiinnostaneet opiskelijoita, Maarit Korva kertoo.

Maksuttomat opinnot myös lomautetuille

Opinnot ovat maksuttomia myös työstään lomautetuille henkilöille. Maksuttomuus edellyttää, että opintoja suunnitteleva ilmoittaa lomautuksestaan TE-toimistoon.

– Tässä tilanteessa, kun lomautukset uhkaavat alalla kuin alalla, on hyvä tiedostaa, että lomautusajan voi käyttää myös opiskeluun. Työttömyysetuutta voi saada lyhytkestoisten opintojen ajalta. Kannattaa aina kuitenkin ottaa ensin TE-toimistoon yhteyttä, jos suunnittelee opintojen aloittamista, kertoo Maarit Korva.

Valtaosa JAMKin avoimien opintojen tarjonnasta on mahdollista suorittaa verkossa. Myös kesäopintojen suhteen on tehty jo suunnitelmia verkkototeutuksista, mikäli koronavirustilanne jatkuu pitkään.

Avoimien opintojen maksuttomuus työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille jatkuu ainakin vuoden 2020 loppuun asti ja sen mahdollista jatkumista arvioidaan vuoden lopussa.

– Tänä vuonna panostamme erityisesti toisen asteen yhteistyön sekä verkkotarjonnan laajentamiseen. Pyrimme entistä paremmin kartoittamaan työelämän tarpeita sekä laajentamaan jo mainiosti toimivaa avoimen väylää tutkintokoulutuksen valintatapana.

Avoimen AMK:n koko opintotarjonnan löydät osoitteesta jamk.fi/avoin.

Lisätietoja:
Maarit Korva, suunnittelija
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 040 561 2555
Jyväskylän ammattikorkeakoulu