uutinen 26.6.2020

EduFutura-verkostosopimus avaa ovet yli 150 opintojakson ristiinopiskeluun Jyväskylän oppilaitoksissa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian muodostamaa EduFutura Jyväskylä -yhteistyötä on vahvistettu opetusyhteistyön verkostosopimuksella. Opiskelijoille avautuu ristiinopiskelumahdollisuus kaikkien EduFutura-oppilaitosten välillä.

Yhteistyösopimuksessa EduFutura-oppilaitokset Gradia, JAMK ja JYU sitoutuvat tarjoamaan opiskelijoilleen opetussuunnitelmayhteistyöhön perustuvia opintojaksoja ja -kokonaisuuksia, jotka mahdollistavat ristiinopiskelun oppilaitosten välillä. EduFutura-ristiinopiskelu on maksutonta, ja sen piirissä on yli 40 000 jyväskyläistä opiskelijaa.

Ristiinopiskelulla vahvistetaan opiskelijoiden osaamisen laajentamista ja työelämätaitoja sekä luodaan toisen asteen opiskelijoille sujuvia siirtymiä korkeakouluopintoihin. Opinnot hyväksiluetaan EduFutura-oppilaitosten välillä, eikä aiemmin hankittua osaamista tarvitse opiskella uudelleen.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja koulutuskuntayhtymä Gradian EduFutura-sopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 2016. Siinä sitouduttiin luomaan opiskelijoille joustavat ja yksilölliset opintopolut sekä mahdollistamaan ristiinopiskelu oppilaitosten välillä. Sopimusta on täydennetty osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen linjauksilla joulukuussa 2019 ja opetusyhteistyön verkostosopimuksella kesäkuussa 2020.

Jyväskylän malli on ainutlaatuinen

EduFutura Jyväskylän malli on uniikki; korkea-aste ja toinen aste yhdessä muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden. Muualla Suomessa yhteistyötä tehdään pääasiassa korkeakoulujen välillä. EduFutura-yhteisö vahvistaa myös Jyväskylän asemaa vetovoimaisena opiskelukaupunkina.

Oppilaitosten verkostolla ja yhteisesti valituilla kärkialoilla muodostetaan merkittäviä oppimisen, tutkimuksen, kehittämisen sekä kokeilujen ja soveltamisen kansainvälisiä ja kansallisia osaamiskeskittymiä.

EduFutura Jyväskylän kärkialat ovat:

  • Oppimisen uudistaminen
  • Terveys, kuntoutus, hyvinvointi ja liikunta
  • Yrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen
  • Suomalainen musiikkikampus
  • ICT ja sovellettu kyberturvallisuus
  • Resurssiviisas ja vastuullinen biotalous
  • Koulutusvienti

Ristiinopiskelun tarjottimella yli 150 opintojaksoa

EduFutura-ristiinopiskelun tarjonta pohjautuu opintosuunnitelmayhteistyöhön. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Jyväskylän yliopistossa syyslukukaudella 2020.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmiin on avattu opintojaksoja korkeakoulujen väliseen ristiinopiskeluun sekä suunniteltu opintojaksoja erityisesti toisen asteen opiskelijoille. Yhteistyötä on tehty myös ammattiin opiskelevien korkeakoulupolkuopinnoissa. Gradian ammattiopiskelijat voivat tehdä vähintään 30 opintopistettä AMK-opintoja, sisällyttää ne osaksi ammatillista perustutkintoaan ja hakea erikoishaun kautta JAMKiin tutkinto-opiskelijaksi.

EduFuturan ristiinopiskelun opintotarjonta on koottu verkkosivuille opintotarjottimelle www.edufutura.fi/opintotarjotin. Tällä hetkellä opintotarjottimella on yli 150 eri oppilaitosten tarjoamaa opintojaksoa. Erityisen vahvaa tarjonta on EduFuturan kärkialoilla.

Opiskelijat mukana kehittämisessä

Opiskelijat ovat olleet suunnittelemassa ja kehittämässä EduFuturan toimintaa. Opiskelijat ovat edustettuina useissa EduFuturan työryhmissä ja osallistuneet opetussuunnitelmatyöhön sekä EduFuturan opintotarjottimen kehittämiseen. Opiskelijajärjestöjen edustajista koostuva Student Forum kokoontuu säännöllisesti, ja opiskelijoilla on edustus myös EduFuturan johtoryhmässä.

EduFutura Jyväskylä

EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteinen oppimisen ja tutkimuksen osaamiskeskittymä ja yhteisö.
EduFutura-yhteistyöllä luodaan Gradian, JAMKin, yliopiston ja Normaalikoulun lukion opiskelijoille mahdollisuudet ristiinopiskeluun oppilaitosten välillä. EduFuturan ristiinopiskelun opintotarjottimelle on avattu yli 150 opintojaksoa ristiinopiskeluun.

EduFuturan opiskelijalupaus on: EduFutura tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa joustava ja yksilöllinen opintopolku.
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston EduFutura-sopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 2016. Tämän jälkeen EduFutura-johtoryhmässä on vahvistettu yhteiset osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen perusteet sekä opetusyhteistyön verkostosopimus.

Lisätietoja:
EduFutura Jyväskylä -johtoryhmän puheenjohtaja, rehtori Jussi Halttunen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, puh. 0400 644 913, etunimi.sukunimi@jamk.fi
EduFutura Jyväskylä -johtoryhmän sihteeri, koulutuksen kehittämispäällikkö Hannu Ikonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, puh. 040 528 3762, etunimi.sukunimi@jamk.fi

EduFutura-suunnittelutiimin jäsenet
Kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen, Jyväskylän yliopisto, puh. 040 737 3364, etunimi.sukunimi@jyu.fi
kehittämisjohtaja Anu Tokila, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, puh. 040 341 5141, etunimi.sukunimi@gradia.fi

www.edufutura.fi
EduFuturan viestintäasiantuntija Tiina Riuttanen, puh. 040 341 5853, etunimi.sukunimi@gradia.fi