uutinen 1.2.2019

Vastuullisen matkailun koulutusta kehitetään valtakunnallisessa yhteistyössä

Suomeen suuntautuva matkailu kasvaa kovaa vauhtia ulkomaisten yöpymisten lisääntyessä yhteensä 14% vuonna 2017 edellisvuoteen verrattuna. Samaan aikaan ilmastonmuutos etenee korostaen matkailun ympäristöllisiä vaikutuksia ja lisäten matkailun sopeutumistarvetta. Myös matkailijoiden arvot ovat muutoksessa kohti kestävämpiä ja vastuullisempia valintoja. Matkailuelinkeinossa toimivilta vaaditaan kykyä ja osaamista toimia uudella tavalla. Kehityspaineita kohdistuu siis myös matkailun vastuullisuutta korostavaan koulutukseen.

Vuoden 2019 alussa alkaneessa Vastuullisen matkailun portaat -hankkeessa kehitetään ajasta ja paikasta riippumaton täydennyskoulutusmalli vastuullisen matkailun osaamisen kehittämiseksi. Pitkällä aikavälillä matkailuelinkeinon osaaminen kehittyy vastuullisuuden kaikkien ulottuvuuksien näkökulmasta niin johto-, esimies- kuin työntekijätasollakin. Korkeakouluyhteistyönä tuotetun ketterän, digitaalisuutta hyödyntävän koulutusmallin keskeisimpiä kohderyhmiä ovat matkailualan yrittäjät, esimiehet, työntekijät ja yrittäjäksi aikovat.

Koulutusmallilla pyritään edistämään matkailun vastuullisuutta ja vastaamaan siten ennakoivasti matkailun kasvuun liittyviin haasteisiin kuten liikamatkailuun, ilmastonmuutokseen ja sosio-kulttuurisiin ongelmiin.

Hankkeen ensimmäisenä toimenpiteenä selvitetään kohderyhmien osaamistarpeet vastuullista matkailua koskien. Seuraavissa toimenpidekokonaisuuksissa kehitetään selvityksen pohjalta korkeakoulujen yhteistyönä koulutuskokonaisuus, jota testaamaan kutsutaan halukkaita matkailualan toimijoita ja alalle aikovia. Ensimmäinen työpaja järjestetään Valtakunnallisessa maaseutumatkailuseminaarissa Ähtärissä 21.3.2019.

Hanke kokoaa laajasti korkeakoulujen vastuullisen matkailun osaamisen yhteisen koulutussuunnitteluprosessin ääreen. Projektia rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriön ESR-toimenpidekokonaisuus: valtakunnallisten koulutusmallien kehittäminen.

Projektia hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina hankkeessa toimivat Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:
Mari Holopainen, projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 040 679 0767
Jyväskylän ammattikorkeakoulu