uutinen 28.8.2019

Avoin ammattikorkeakoulu vastaa toimitila- ja kiinteistöalan kipeään koulutustarpeeseen

Jyväskylän, Tampereen ja Laurean ammattikorkeakoulut toteuttavat yhdessä koulutuksen, jossa kehitetään toimitila- ja kiinteistöalalla toimivien osaamista. Ala kärsii sekä työvoimapulasta että alan nopean kehityksen mukanaan tuomista osaamishaasteista.

Korkeakouludiplomina toteutettava toimitilajohtamisen koulutus on ajankohtainen, koska matkailu-, ravitsemis- ja talousalan sekä kiinteistöalan yrityksissä työskentelee vaativissa tehtävissä henkilöitä, joilta puuttuu alan korkeakoulutasoinen osaaminen tai korkeakoulututkinto. Alalla on myös työvoimapulaa erilaisissa esimies-, kiinteistöassistentti-, isännöinti-, asiantuntija- ja päällikkötehtävissä. Valitettavasti viimeisen viiden vuoden aikana on ammattikorkeakouluissa vähennetty nimenomaan toimitilajohtamisen koulutusta.

– Tämä toimitilajohtamisen korkeakouludiplomi vastaa työelämän esille nostamaan ja alalla havaittuun työvoimatarpeeseen. Rekrytointivaikeuksista on raportoinut lähes 85 prosenttia yrityksistä. Avoimiin tehtäviin ei löydy hakijoita tai hakijan ammattitaito ei vastaa nykypäivän vaatimuksia. Lisäksi on laskettu, että noin 200 isännöitsijää jää eläkkeelle joka vuosi seuraavan 20 vuoden aikana. Esimiesroolissa olevista hyvistä osaajista on pulaa kiinteistöalalla, kertoo koulutuksen vastuuopettaja Kirsti Hintikka-Mäkinen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta (JAMK).

Diplomikoulutuksen avulla opiskelijat saavat monipuolista osaamista mm. työympäristöjen ja toimitilojen suunnittelusta, rakennustekniikasta, kiinteistö- ja toimitilajohtamisesta ja isännöinnistä. Koulutus ja siihen liittyvät oppimistehtävät suunnitellaan yhteistyössä ammattikorkeakoulujen työelämäkumppaneiden kanssa. Opiskelu tapahtuu lähes täysin verkon kautta, mikä mahdollistaa koulutuksen suorittamisen esim. töiden ohessa.

Hakuaika koulutukseen on parhaillaan käynnissä, kaksivuotinen koulutus toteutetaan vuosina 2019-2021. Jyväskylän koulutusryhmä on jo täynnä, mutta Laurean ja Tampereen ryhmiin mahtuu vielä mukaan. Koulutukseen hakeutuvilla opiskelijoilla on myös mahdollisuus jatkaa opintoja Jyväskylän, Tampereen ja Laurea ammattikorkeakoulujen palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelmissa avoimen korkeakoulutuksen väylässä. Toimitilajohtamisen korkeakoulu-diplomikoulutusta koordinoi JAMK.

Lisätietoa:
https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/korkeakouludiplomi/toimitilajohtaminen/

Vastuulehtori Kirsti Hintikka-Mäkinen
etunimi.sukunimi@jamk.fi
puh. 040 7266 705