Perheiden palvelut ja hyvinvointi

Perheiden palvelut ja hyvinvointi

Perheiden palvelujen ja hyvinvoinnin tutkimuksessa keskitytään perhesuhteiden, työn ja perheen yhteensovittamisen sekä vanhemmuuden teemojen tutkimukseen. Perheiden palveluja koskevassa tutkimuksessa on tarkasteltu muun muassa vuorohoitoa ja neuvolapalveluita ja tehty tutkimusta vertaistuesta ja kokemusasiantuntijuudesta.

Perheisiin keskittyvässä työssä tutkimus ja kehittäminen limittyvät toisiinsa. Esimerkkinä tästä on laaja vuorohoitoon ja epätyypillisiin työaikoihin keskittyvä hankkeiden kokonaisuus, jossa ainutlaatuista tutkimustietoa epätyypillistä työaikaa tekevistä perheistä ja vuorohoidosta hankittiin Suomen Akatemian rahoittamassa Perheet 24/7 -tutkimuksessa. Tutkimustiedon pohjalta vuorohoidon kehittämistä jatkettiin ESR-rahoitteisessa OHOI-hankkeessa ja vuorohoidon henkilöstön täydennyskoulutusta useissa OPH-rahoitteisissa hankkeissa. Viime aikoina olemme toteuttaneet uutta tutkimustoimintaa muun muassa vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden alueella sekä yhteisvanhemmuutta tarkastelevassa kansainvälisessä tutkimushankkeessa.  

Perheiden arjen tutkimiseen on Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä kehitetty eKoutsi-mobiilipäiväkirjamenetelmä, jolla perheiden elämää voidaan seurata intensiivisesti mobiililaitteeseen lähetettävien viestien avulla.

Tutkimusta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä niin perhepalveluorganisaatioiden, ammattilaisten ja perheiden kuin muiden suomalaisten ja kansainvälisten tutkimusta toteuttavien tahojen kanssa. Työssämme korostuu tutkimus- ja kehittämistoiminnan jatkuva kehittäminen ja verkostoyhteistyö.

Viimeaikaiset hankkeet

Asiantuntijat

Kaisa Malinen

Johtava tutkija, Principal Researcher
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503602104