Projekti

YVI

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.8.2010 - 31.7.2013
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Turun yliopiston koordinoimassa valtakunnallista YVI-projektissa kehitettiin yrittäjyyskasvatusta sekä ammatillisessa että yleissivistävässä opettajankoulutuksessa.

Projektissa jatkokehitettiin dynaaminen Yrittäjyyskasvatuksen Virtuaalinen oppimisympäristö, jonka avulla opettajien taidot yrittäjyyskasvatuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa kehittyvät. Tavoitteena oli vahvistaa yrittäjyyskasvattajien verkostoyhteistyötä, yrittäjyyskasvatustietoutta sekä auttaa opettajankouluttajien pedagogisten valmiuksien kehittymistä.

Tavoitteena oli myös, että mahdollisimman moni kunta ja kaupunki sekä kaikki opettajankoulutuslaitokset ja harjoittelukoulut ottavat uuden ja innovatiivisen virtuaalisen ympäristön käyttöönsä viimeistään vuonna 2013. YVI tuki mielekkäällä tavalla myös työ- ja elinkeinoelämän sekä järjestöjen yrittäjyyskasvatuksen kehittymistä.
YVI levittää vielä projektin päättymisen jälkeenkin hyviä käytänteitä ja tarjoaa ajankohtaista tietoa yrittäjyyskasvatuksesta.

Projektin rahoittajaviranomaisena toimi ESR / Opetushallitus sekä Kerhokeskus - koulutyön tuki ry., Turun Seudun Kehittämiskeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö: Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelma.