Projekti

Yhteistyöllä kilpailukykyä maidontuotantoon

Rahoitusohjelma

Lyhenne
MAKE II
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.1.2013 - 31.12.2014
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Tämän tutkimus- ja kehittämishankkeen roolina on toimia tiedon kerääjänä, analysoijana ja uusien ratkaisujen luojana. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa toimiville maidontuottajille ja neuvonnalle. Tuloksina saadaan uusia toimintamalleja, keinoja ja välineitä maidontuotannon kehittämiseen.

Alueiden maidontuottajat saavat tietoa oman tilansa päätöksenteon tueksi. Tuloksia voivat hyödyntää alueiden maidontuotannon linjauksista päättävät tahot ja neuvontaorganisaatiot voivat hyödyntää tuloksia oman toimintansa kehittämisessä ja neuvonnassa.

Hanke toteutetaan ylimaakunnallisena tutkimus- ja kehittämishankkeena Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY -keskusten alueella. Tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksia viedään koulutushankkeiden avulla yksittäisille tiloille. Tilat saavat tietoa kehittämishankkeen tuloksista hankkeessa tehtävien julkaisujen ja järjestettävien seminaarien avulla.

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa tietoa yhteistyöstä ja verkostomaisesta yrittämisestä käytännön näkökulmasta tarkasteltuna. Tulosten oletetaan parantavan maidontuottajien edellytyksiä ja valmiuksia kehittää yritystoimintaa.

Päätavoite voidaan pilkkoa seuraaviksi alatavoitteiksi:

  • Maidontuottajat kykenevät omaksumaan strategisen ajattelun ja tunnistavat yhteistyön ja verkostomaisen toimintatavan mahdollisuudet strategisina vaihtoehtoina.
  • Kehitetään käytännön työkaluja, joita hyödyntämällä maidontuottajat voivat selvittää yhteistyön ja verkostomaisen toimintatavan etuja perinteiseen toimintaan verrattuna.
  • Laaditaan työkalu, jolla kehitetään yrittäjän osaamista tuotannon ylösajossa.


Toteutuksesta vastaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Toteutuksessa ovat mukana tuensiirtosopimuksin Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto ja Osuuskunta Maitosuomi.

Lisätietoja

Sanna Ahonen, projektipäällikkö, 040 354 7400, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu