Projekti

YHDESSÄ - Verkkovälitteiseksi yhteisöksi liikunnanohjaustyötä tekevät

Rahoitusohjelma

Lyhenne
YHDESSÄ
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.8.2022 - 31.12.2023
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Työsuojelurahasto
Projektin kuvaus
YHDESSÄ-hanke kokoaa kunnissa liikunta-alalla yksin työtä tekevistä ryhmiä, joille suunnitellaan ja mallinnetaan yhteisöllisyyttä tukeva, työhyvinvointia kehittävä ryhmäinterventio, joka on verkkovälitteinen ja jossa painotetaan sosiaalisen tuen merkitystä.
Hankkeessa tutkitaan osallistujien työhyvinvointia ja ryhmäintervention vaikutusta ja merkitystä itsemääräytymis- ja sosiaalisen tuen teorioiden kautta. Ryhmäinterventioissa hyödynnetään ammatillisen opettajakorkeakoulun käytäntöjä pienryhmätyöskentelystä verkossa. Hankkeen tuloksena syntyy ryhmänohjausmalli, jota voidaan skaalata eri toimialoille, joissa työskennellään yksin (esim. yksinyrittäjät) sekä työyhteisöihin, joissa työntekijät työskentelevät pääosin etätöissä.


Hanke toteutuu 8/22–12/2023 välisenä aikana.

Hanke toteutuu Haaga-Helia ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun sekä Suomen liikunnan ammattilaiset ry:n yhteistyönä.

Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto ja hallinnoi Haaga-Helia amk.

Lisätietoja:
Sirpa Laitinen-Väänänen, johtava tutkija, ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jamk. etunimi.sukunimi@jamk.fi
Paula Harmokivi-Saloranta, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, hankkeen vastuujohtaja yliopettaja. etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi