Projekti

YAMK-opiskelija TKI-osaajana ja osaamisen siirtäjänä korkeakoulun ja työelämän välillä (9952)

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
OKM:n rahoittama strateginen kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.1.2014 - 31.12.2015
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus


YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi on Suomen
ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen verkostohanke. Kehittämisen tavoitteena on uudistaa YAMK-toimintoja ja profiloida
TKI-toimintaa tukemalla verkostoitumista ja sen moninaisuuden hyödyntämistä.
Tavoitteena on myös vahvistaa, kehittää ja uudistaa tiedon ja osaamisen siirtoa
korkeakoulujen ja työelämän välillä sekä lisätä työelämäinnovaatioiden
monialaisuutta.  


 


YAMK-tutkinnon suorittaneet työskentelevät usein
johtamistehtävissä, johon koulutuksen on annettava osaamista monialaiseen
johtajuuteen. Moninaisuuden johtaminen eli MoJo- hanke, joka on osahanke YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi -verkostohankkeessa, tutkii ja kehittää tätä
kokonaisuutta sisällöllisesti ja pedagogisesti.


 


Moninaisuusosaaminen on tulevaisuuden työelämän
avaintaito, koska henkilöstön moninaisuus lisääntyy koko ajan. Niin ikään
moninaisen henkilöstön johtamisen osaamista perään kuuluttaa kestävyysvajeeseen
liittyvä työurien pidentämishaaste. Työyhteisöjen ja toimintaympäristöjen nopea muutos edellyttää taitoja
vahvistaa ja hyödyntää erilaisten toimijoiden osaamista. Moninaisuusosaaminen
on käsitteenä monikulttuurisosaamista laajempi ja sen ytimessä on ymmärrys
ihmisen osaamispotentiaalin tunnistamisesta, vahvistamisesta ja käyttöönotosta
työelämän ja toimintaympäristön edellyttämällä tavalla. Niukkenevat resurssit edellyttävät
moninaisuuden kääntämistä voimavaraksi, jolla voi vastata haasteisiin.


Moninaisuusosaamista tarvitaan työelämän ja
ammattikorkeakoulun kohtaamisympäristöissä, jotta mahdollistuu erilaisuuden
innovaatiopotentiaalin käyttö.


YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi verkostohankkeesta saat lisätietoa alla olevasta linkistä


http://www.hamk.fi/verkostot/yamk-koulutus-vahvaksi-tki-vaikuttajaksi/Sivut/default.aspx


Projektin rahoitus tulee
Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.


Lisätietoja: jaana.makela@jamk.fi