Projekti

WETNet - Wood Energy Training Network

Lyhenne
WETNet
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
30.9.2011 - 30.9.2013
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Lifelong learning - Leonardo da Vinci
Projektin kuvaus

Kestävän kouluttaja verkoston rakentaminen jakamaan ja välittämään tietoa sekä muodostamaan siirrettävän, yhteisen näkökulman ja koulutuksen puuenergia-alan yrittäjien pätevyysvaatimuksiin Euroopassa.

Tavoitteet:

  • Selvittää puupolttoaineiden tuotantoketjuun liittyvän koulutuksen laatu ja taso partnerimaissa ja muodostaa 'state-of-the-art' koulutus sekä tunnistaa maakohtaiset sekä EU laajuiset puutteet koulutuksessa.
  • Yhdistää olemassa oleva asiantuntemus ja koulutus partnerimaissa sekä muodostaa avain kompetenssivaatimukset puuenergiayrittäjille
  • Kehittää puuenergia yrittäjyyden perusopetussuunnitelma sekä opetusohjelma Euroopassa
  • Värvätä ja kouluttaa huipputason puuenergiayrittäjä kouluttajia partneriorganisaatioista sekä näiden kumppaneista ja muodostaa koulutetuista henkilöistä perusta Eurooppalaiselle puuenergia koulutusverkostolle
  • Pilotoida ja parannella Eurooppalainen koulutusohjelma
  • Välittää ja hyödyntää projektin tuloksia jatkuvuuden takaamiseksi EU ja maa tasolla.