Projekti

ViVo - Virtaa ja voimaa nuorille!

Rahoitusohjelma

Lyhenne
ViVo!
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.9.2017 - 31.5.2019
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Vivo - Virtaa ja voimaa nuorille! -hanke vahvistaa nuorten työelämätaitoja, kuten luovuus ja innovatiivisuus, kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu, oppimaan oppiminen, kommunikaatio ja yhteistyö. Hankkeen päätavoitteena on kulttuuri- ja liikuntalähtöisten sisältöjen ja toimintamallien avulla vahvistaa Keski-Suomen nuorten työttömien työelämätaitoja sekä sitä kautta edistää heidän aktiivisuuttaan työmarkkinoilla ja osallisuuttaan yhteiskunnassa.

ViVo! -hanke perustuu kokeilukulttuuriin ja bottom-up -osallistamiseen, joten hankkeen kehittämispilotteihin osallistuvat nuoret tunnistavat itse kiinnostuksensa kohteet hankkeen mahdollistaman tarjonnan puitteissa, joka linkittyy kulttuuri- ja liikuntaosaamiseen. Tämän pohjalta toteutetaan luovia toimintamalleja, joka vahvistaa nuorten työelämätaitoja. Vaikka toiminta on yhteisöllistä, niin samalla se vahvistaa nuorten henkilökohtaisia valmiuksia ja vastuuottoa. Hankkeen toiminnan keskiössä on nuorten kehittämispilottien toteuttaminen, joita vetävät vertaisohjaajina toimivat nuoret tiiminvetäjät. Toteutusta seurataan ja arvioidaan jatkuvasti. Hankkeen onnistuneita käytäntöjä levitetään mahdollisimman laajasti mm. loppujulkaisun, seminaarin ja muiden tilaisuuksien avulla.

Lisätietoja ViVo! -hankkeesta antaa projektipäällikkö Sanna Peltola etunimi.sukunimi@jamk.fi, 040-560 7927.

Projektin tulokset

ViVo - Virtaa ja voimaa nuorille -hankkeessa vahvistettiin nuorten hyvinvointia ja osallisuutta sekä tätä kautta työelämätaitoja ja tunnetta kuulumisesta yhteiskuntaan. Hankkeen kohderyhmää olivat työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat alle 35-vuotiaat keskisuomalaiset nuoret. Ryhmätoiminnan tavoitteena oli edesauttaa nuoria omatoimisuuteen sekä ratkaisemaan osallisuuteen ja työelämätaitoihin liittyviä haasteita kokeilukulttuuria hyödyntäen.
Osatavoitteista nuorten työelämätaitojen lisääminen ja työllistymismahdollisuuksien vahvistaminen toteutuivat yksilötasolla selkeästi ja noin puolet nuorista aloitti ryhmätoiminnan aikana tai välittömästi sen jälkeen osa- tai kokoaikaisessa palkkatyössä, työvoimapoliittisessa toimenpiteessä,työharjoittelussa, kuntoutustoimenpiteessä tai opiskelun. Lähes puolet ryhmäläisistä aloitti ryhmätoiminnan aikana tai jälkeen opiskeluvalmiuksia tukevat tai tutkintoon johtavat opinnot suunnittelemallaan alalla tai omaa ammattitaitoa kehittävät ja työllistymistä tukevat opinnot. Ensimmäisen ryhmäpilotin nuorista yli puolet koki ryhmätoimintaan osallistumisensa jonkin verran tai todella hyödylliseksi arvioidessaan ryhmätoimintaa vielä seuraavan vuoden keväällä. Päivitetty 11.2.2020