Projekti

ViVo - Virtaa ja voimaa nuorille!

Rahoitusohjelma

Lyhenne
ViVo!
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.9.2017 - 31.5.2019
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Vivo - Virtaa ja voimaa nuorille! -hanke vahvistaa nuorten työelämätaitoja, kuten luovuus ja innovatiivisuus, kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu, oppimaan oppiminen, kommunikaatio ja yhteistyö. Hankkeen päätavoitteena on kulttuuri- ja liikuntalähtöisten sisältöjen ja toimintamallien avulla vahvistaa Keski-Suomen nuorten työttömien työelämätaitoja sekä sitä kautta edistää heidän aktiivisuuttaan työmarkkinoilla ja osallisuuttaan yhteiskunnassa.

ViVo! -hanke perustuu kokeilukulttuuriin ja bottom-up -osallistamiseen, joten hankkeen kehittämispilotteihin osallistuvat nuoret tunnistavat itse kiinnostuksensa kohteet hankkeen mahdollistaman tarjonnan puitteissa, joka linkittyy kulttuuri- ja liikuntaosaamiseen. Tämän pohjalta toteutetaan luovia toimintamalleja, joka vahvistaa nuorten työelämätaitoja. Vaikka toiminta on yhteisöllistä, niin samalla se vahvistaa nuorten henkilökohtaisia valmiuksia ja vastuuottoa. Hankkeen toiminnan keskiössä on nuorten kehittämispilottien toteuttaminen, joita vetävät vertaisohjaajina toimivat nuoret tiiminvetäjät. Toteutusta seurataan ja arvioidaan jatkuvasti. Hankkeen onnistuneita käytäntöjä levitetään mahdollisimman laajasti mm. loppujulkaisun, seminaarin ja muiden tilaisuuksien avulla.

Lisätietoja ViVo! -hankkeesta antaa projektipäällikkö Sanna Peltola etunimi.sukunimi@jamk.fi, 040-560 7927.