Projekti

ViReä - Virtuaalitodellisuus merkityksellisyyden ja aktiivisena vanhenemisen mahdollistajana palvelukotiympäristössä

Lyhenne
ViReä
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
11.1.2019 - 31.12.2021
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
säätiöt
Projektin kuvaus
Ikääntyneen hyvinvointia on mahdollista tukea viimeaikaisen teknologisen kehityksen avulla. Virtuaalitodellisuuden (virtual reality, VR) hyödyntäminen on tullut yhä enemmän osaksi arkea, koulutusta ja myös kuntoutusta. Teknologian kehitys näyttäisi palvelevan eniten nuoria sekä työelämässä mukana olevia henkilöitä. Kuitenkin kehitys olisi mahdollista valjastaa myös palvelemaan ikääntyneiden elämänlaatua, osallisuutta ja merkityksellistä elämää. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko virtuaalitodellisuuden mahdollistamien keinoin kehittää menetelmiä, jotka lisäävät elämän mielekkyyttä ja merkityksellisyyden kokemuksia palvelukodin asukkaille, sekä tutkia asenteita ja tunteita uutta terveysteknologiaa kohtaan. 

Tutkittavat rekrytoitiinn Wilhelmiina Palvelut Oy:n ikääntyneiden asukkaiden sekä henkilöstön joukosta. Yksilöllisen teemahaastattelun avulla kartoitettiin ikääntyvän omakohtaisia merkityksellisen elämän tekijöitä tai kokemuksia, ja tuotiin niitä virtuaalilaisen avulla palvelukotiympäristöön. Kyselyiden avulla tutkittiin kahdeksan viikon virtuaalilasi-kokeilun vaikutuksia mm. koettuun terveyteen, hyvinvointiin, elämänlaatuun, unenlaatuun ja koettuun aktiivisuuteen. Haastatteluiden avulla selvitettiin lisäksi sekä tutkittavien että henkilöstön odotuksia, asenteita sekä tunteita uutta terveysteknologiaa kohtaan, ja intervention jälkeen kokemuksia VR:n käytöstä. Lisätietoja: 

Katariina Korniloff, vanhempi tutkija
p. 040 1841417, katariina.korniloff@jamk.fi